Nozaru literatūra Arpa, Klaudija.  Un pēkšņi viņiem ir 13 jeb Māksla apskaut kaktusu : ceļvedis cauri pubertātei / Klaudija un Dāvids Arpi ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; Margarita Stoka, vāka noformējums. – Rīga : Jumava, 2024. – 262 lpp. – Piezīmes: 258.- 262. lpp. – Tulkots no vācu valodas.          ISBN 9789934628139. Ceļu …

Nozaru literatūra Edgars Liepiņš : Ziemeļu zvaigzne / sastādītāja Anita Ausjuka ; atbildīgā redaktore Liene Zundure ; Margaritas Stokas vāka grafiskais noformējums ; Anitas Ausjukas, Vinetas Briškas, Ērika Hānberga [un vēl 2 teksta autori], teksts ; fotogrāfi Gunārs Binde , Uldis Briedis, Eiženija Anna Freimane, Aivars Liepiņš, Vaira Strautniece. – Rīga : Jumava, 2024. – …

Nozaru literatūra Fergusone, Anna.  Noslēpumainais klejotājnervs : kā iemācīt ķermeni atbrīvoties no stresa, traumām un trauksmes / Anna Fergusone ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Legzdiņa. – [Rīga] : Lietusdārzs, [2024]. – 205, [1] lpp.    ISBN 9789934576492. Greibers, Deivids.  Parāds : pirmie piectūkstoš gadi / Deivids Greibers ; redaktors Arturs Hansons …

Nozaru literatūra  Hansens, Anderss.  Ekrāna smadzenes : kā smadzenes, kas nav sinhronizētas ar savu laiku, var radīt stresu, trauksmi un depresiju / Anderss Hansens ; redaktore Jana Boikova ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; [ilustrācijas]: Lisa Zachrisson ; maketētāja Egija Bļinova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 206, [1] lpp. : ilustrācijas. …

Nozaru literatūra Abonementā Detmers, Filips.  Imūnsistēma : ceļojums pa noslēpumainu sistēmu, kas uztur mūs dzīvus / Filips Detmers ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; redaktore Ilze Zonne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 334, [2] lpp. : ilustrācijas. – Alfabētiskais rādītājs: 321.-[335.] lpp.  – Īsas ziņas par autoru: [336.] lpp.     ISBN 9789934320224. …

Nozaru literatūra Abonementā Braisons, Bils.  Ķermenis : rokasgrāmata iemītniekam / Bils Braisons ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; redaktore Ilze Zonne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 446, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija: 413.-423. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [429.]-446. lpp.        ISBN 9789934317453. Fābere, Džoanna.  Kā runāt, ja …

Nozaru literatūra Abonementā Barkāne, Irēna.  Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā : privātums, datu aizsardzība un regulējums masveida novērošanas novēršanai / Irēna Barkāne. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. – 327 lpp.       ISBN 9789934360978. Belte, tas mālders = Belte, se mỡļṱiji / Renāte Blumberga, Baiba Damberga, Jānis Belte ; sastādītāja, lībiešu valodas redaktore un tulkotāja …

Nozaru literatūra Abonementā Ceipe, Kārlis.  Čekas šofera atmiņas / Kārlis Ceipe ; sastādītājs Gundars Ceipe ; zinātniskais redaktors Jānis Šiliņš ; māksliniece Anna Ceipe ; maketētāja Ilze Stikāne. – [Rīga] : Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2023. – 191 lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas. – Rādītājs: [183.]-188. lpp. – Saturā:  Ceipe. Latvietis / Gundars Ceipe. …

Nozaru literatūra Abonementā Deivisa, Keisija.  Kā sakārtot māju un nepazaudēt sevi / Keisija Deivisa ; no angļu valodas tulkojusi Agita Brazauska. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 174 lpp.   ISBN 9789934292323. Eiropas kultūras mantojuma dienas – 2023. Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības sistēmai 100 / ievads: Juris Dambis ; redaktores: Linda Zonne-Zumberga, Ilze Lukstiņa ; dizains: Sandra …

Nozaru literatūra Beglija, Šārona.  Prāta treniņš : jaunākie zinātnes atklājumi par cilvēka spēju pārveidot savas smadzenes un mainīt sevi / Šārona Beglija ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Sandra Liniņa ; Dainas Vīķeles makets un vāka dizains. – Rīga : Lietusdārzs, 2023. – 269, [1] lpp. – Atsauces 259.-[270] lpp.        ISBN 9789934576478. Sinsero, …