Zabolotjes purvs (Klešniku purvs) atrodas rajona austrumu malā, pie Latvijas un Krievijas robežas, Zilupes līdzenumā.

Platība 2197 ha; lielāko daļu (1720 ha) aizņem augstais purvs, 412 ha platības gar rietumu malu ie pārejas purvs, ziemeļu galā – zemais purvs (65 ha)

Kūdras slāņa vidējais dziļums 3,7 m, lielākais 7,8 m

Kopējie kūdras krājumi 76,6 mlj m3

Augsta purva kūdra līdz 3 m dziļuma maz sadalījusies, dziļāk vidēji un labi sadalījusies; zem kūdras vietām sapropelis. Pārejas un zemā purva kūdra vidēji un labi sadalījusies. Purvs izveidojies Pīteļa ieplakā, pārpurvojoties

sauszemei, daļa – arī ūdeņiem aizaugot. Lielāka purva daļa klaja, vietām aug retas priedītes. 1736 ha aizņem Klešniku purvu dabas liegums

 

Latvijas daba. 6.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 103.lpp.