Isnaudas pagasts atrodas Ludzas novadā, robežojas ar Ludzas pilsētu, Zvirgzdenes pagastu, Ciblas novadu, Brigu, Nirzas, Pildas, Ņukšu, Pureņu, Cirmas pagastiem, aizņem 11 691 hektāru. To šķērso starptautiskās nozīmes dzelzceļš Rīga-Maskava ar staciju Istalsnā.

 Isnaudas pagasts atrodas Latgales augstienes Rēzeknes pazeminājumā. Reljefu pārsvarā veido vidējie un sīkie morēnu pauguri. Augstākais paugurs atrodas pie Zurzu ezera. Pagasta teritorijā plešas ezeri: Istalsnas, Zeiļu, Oču, Rauzu, Čertovkas. Pagastam piekļaujas Lielais Ludzas, Pildas, Zurzu, Mazais Kūrmas ezeri, taču pagasta platībā tie neietilpst. Te tek Istalsna, Pilda (Isnauda) ar pieteku Kiudolicu, Līdūkšņa, Ļadiņas upe, uz robežas ar kaimiņpagastiem-Ludza. Pagastā iesniedzas Knaviņas purva daļa.

 Administratīvais centrs atrodas Martišos. Vēl pagastā ir šādas apdzīvotas vietas: Andži, Atgorņi, Bati, Bobiši, Boki Pirmie, Boki Otrie, Breidaki, Būruški, Činkuri, Diervonīši, Eipļi, Egļi, Fedorenki, Gāgari, Greiški, Isnauda, Istalsna, Ivanova, Iudri, Jurizdika, Kiseļi, Kolnagreči, Kovaļki, Kravaļi, Kreiči, Krievu Gorbuni, Kubulova, Ļadiņa, Lemki, Malzūbi, Mastari, Meļaški, Mežavepri, Nagļi, Noviki, Oči, Pekšova, Pildagreči, Plindži, Poļu Gorbuni, Potorova, Rauzi, Restmuiža, Ričiki, Rikmani, Romandova, Rudzīši, Rundāni, Runtorta, Rusiņi, Stocinova, Suhari, Špeneri, Tolkuha, Turaki, Ūdeņi, Vabaļi, Vamži, Vorkaļi, Zači, Zambari, Zeiļi, Zurzi.

Isnaudas pagasta teritorijā bijusi Istalsnas muiža, Isnaudas muiža.

Padomju varas gados tagadējā Isnaudas pagastā bija kolhozs „Boļševiks”, kopš 1987.g. arī pievienotā saimniecība „Istalsna”. 1990.g. kolhozs „Boļševiks” pārveidots par paju sabiedrību „Isnauda”(likvidēta 1992.g.).

Kultūras dzīves centri ir Isnaudas (Martišos) un Istalsnas tautas nams, šajās apdzīvotās vietās ir Istalsnas bibliotēka un Isnaudas bibliotēka

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi: Evertovas, Strauju (Strāvu),Poļu Gorbunovu, Zeimuļu (Zeimuļevas), Isnaudas I un II apmetne. Valsts nozīmes mākslas piemineklis –altāra mensa ar tabernākulu Istalsnas katoļu baznīcā. Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Pātarovas velna akmens-kulta vieta.

 

Latvijas pagasti.1.sēj.-R.: Preses nams,2002.-369.-371. lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome,2004.-122.-130. lpp. 

http://images.google.lv/images?svnum=10&hl=lv&lr=&q=Isnaudas+pagasts&btnG=Mekl%C4%93t

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs