nirzas1 1Nirzas pagasts robežojas ar Lauderu, Rundānu, Pildas, Isnaudas, Brigu pagastu un Zilupes novadu, aizņem 9211 hektāru. To šķērso 1. šķiras autoceļš Ludza-Lauderi-Vecsloboda-Šķaune, 2. šķiras autoceļi Ploski-Nirza, Sprikutova-Raipole-Nirza, Raipole-Rundāni un Nirza-Pīkova-Tridņa. Pa robežu ar Brigu pagastu iet starptautiskās nozīmes dzelzceļa līnija Rīga-Maskava ar Nerzas staciju.

 Pagasts atrodas Latgales augstienes dienvidaustrumu malā – Rāznavas paugurainē. Augstākie pauguri-Mežamatveju kalns un Bunča kalns. Pagasta ezeri – Nirzas, Sporna, Vorslovas. Upes-Diukšupeite, Leidiukšņa, Ļadiņa un Kuharenku strauts. 28% pagasta teritorijas aizņem meži; lielākais-Ļadiņas mežs.

ezerzemes 1Administratīvais centrs-Nirza. Pagastā vēl ir šādas apdzīvotas vietas: Andri, Auneja, Bambāni, Bogomoli, Dauguļi, Dinaburski, Dirvani, Diukši, Guļāni, Hmeniki, Horoševa, Juraši, Kabiloviči, Kalaši, Kaškuļova, Komova, Kušneri, Līdekšņa, Lielie Zurili, Lūropi, Ļadiņa, Makleri, Marlina, Mazie Žurili, Mežamatveji, Morteņi, Nerzas stacija, Noviki, Peroļi, Pristavki, Puncuļi, Raibakozi, Raipole, Rimši, Romuši, Rundanki, Sauļi, Seiļi, Seksti, Sjaksti, Skobuļi, Timuļi, Tratari, Varšava, Vondi, Vonogi, Vurpuļi, Zahari.

Nirzas pagasta teritorijā bijusi Muržinovas muiža (53 ha), kas agrārās reformas laikā sadalīta četrās vienībās. 1840. gadā sacēlās Muržinovas un tuvējās Janovoles muižas zemnieki, cara karaspēks nogalināja vairāk nekā 20 sacelšanās dalībnieku.

Padomju varas gados no vairākiem sīkiem kolhoziem izveidoja Nirzas padomju saimniecību. 90. gados to pārveidoja par paju sabiedrību, kas pastāvēšanu jau beigusi.

Valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi: Spornas senkapi (Kapu kalns). Nirzas senkapi un Divkšu (Diukšu) pilskalns (Zelta kalns). Valsts nozīmes mākslas piemin.-altāris un glezna Raipoles katoļu baznīcā. Nirzā atrodas Latvijas Brīvības cīņās kritušo karavīru kapi, 2. pasaules karā nogalināto ebreju masu kapi un sarkanarmiešu brāļu kapi.

 

 

Latvijas pagasti. 2.sēj.-R.: Preses nams, 2002.-119.-121.lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome,2004.-206.-215.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

Foto A.Lebeds (no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem)