zilupes.pareiz.baznZilupē pilsētā darbojas Zilupes Kristus Krusta pacelšanas baznīca.

Baznīcas būvi 1935. gadā uzsāka garīdznieks Vladimirs Antipovs, kas nokalpoja šeit līdz pat 1984.gadam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojanovskis Viktors. Ludzas Zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 287.lpp.            

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs