Bērnu apkalpošanas nodaļā jūnijā piedāvā

Izstādes:

“Brīvdienu izklaides”

“Tā tik būs vasara!”         

“Spēles katrai dienai”

“Kompānijā ar negantiem puišiem”

“Grāmatas, ko tev iesakām izlasīt”

16.jūnijā - Jauno grāmatu diena