“Krāsainā vasara” bibliotēkā

 

 

dsc05420Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes bērnu un jauniešu vasaras nometņu, radošo darbnīcu projektu konkursa ietvaros Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā notika projekta –  radošās darbnīcas “Krāsainā vasara bibliotēkā” īstenošana.

 

2013. gadā projekta “Apaļais stūris – maģisks” laikā  tika apgleznota Bērnu apkalpošanas nodaļas gaiteņa sienas daļa. Šogad 15 J.Soikāna Ludzas Mākslas skolas audzēkņi

 

turpināja iesākto darbu un papildināja sienas gleznojumu. Bērni pārnesa uz sienas mākslas skolas audzēkņu zīmējumus, veidojot  savdabīgu pilsētas ainavu ar neparastiem tās iemītniekiem un fantastiskiem ziediem.

 

Bibliotēkas darbinieki sarīkoja projekta dalībniekiem divus lasīšanas veicināšanas pasākumus, kuros bērni iepazina un atcerējās pasaku varoņus. Radošajā darbnīcā no stikla pudelēm tika veidoti pasaku tēli.

 

Bērnu nodaļas  mazos lasītājus tagad  priecē sienas gleznojums ar namiem, mākonīšiem, ezīti, puķēm, kokiem, lapsiņu, kaķiem, saulīti un taureņiem. Mākonītis ar uzrakstu aicina bērnus iepazīt skaisto un brīnišķīgo grāmatu pasauli.

 

Liels paldies J. Soikāna Mākslas skolas skolotājām Ivetai Ladusānei un Inetai Zvonņikovai par idejas izstrādi un palīdzību radošās darbnīcas īstenošanā!

 

 FOTO