Izmaiņas darba laikā Bērnu apkalpošanas nodaļā

No 2018.g. 2.janvāra

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka strādā

DARBDIENĀS   no 9.00 – 18.00

SESTDIENĀS     no 9.00 – 15.00

SVĒTDIENĀS   SLĒGTA

Katra mēneša 15.datums SPODRĪBAS DIENA - SLĒGTA