Bērnu apkalpošanas nodaļa maijā piedāvā

Izstādes:

„Krāsu spēle Imanta Ziedoņa pasakās”

„Sofjas Prokofjevas grāmatu pasaule”

„300 padomi mazai saimniecītei”

„Bez laba lasītāja nav labas grāmatas.”/Emersons/

2.maijā - Jauno grāmatu diena