Bērnu apkalpošanas nodaļa jūnijā piedāvā

Izstādes:

„Darbošanās prieks”

„Ezītis miglā un citi piedzīvojumi”

„Vikingi, pirāti, bruņinieki...”

„Ēriham Marijam Remarkam-120”

1.jūnijā - Jauno grāmatu diena