Bērnu apkalpošanas nodaļa septembrī piedāvā

Izstādes:

"Ideju izsole"

"Lāču pasakas"

3.septembrī- Jauno grāmatu diena

Pasākumi:

05.09. plkst. 10.00 "Okeānu dzīlēs"

12.09. plkst. 15.00 "Ātrais Makvīns"

19.09. plkst. 10.00 "Dejojam ar burtiņu"