Jaunās grāmatas bērnu nodaļā - 2016.g. augustā

Jaunumi mazajiem lasītājiem.

DSC05526 copy

   Baumgarts, Klauss.  Bezausis un Divausis / Klauss Baumgarts, Tils Šveigers ; no vācu valodas tulkojusi Evija Veide ; [atbildīgā redaktore Inga Vanaģele]. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - [47] lpp. : il.
        ISBN 9789934151606.
        Bērnu stāsti, vācu.

   Beļko, Jegors.  Jautri zinātniski eksperimenti / Jegors Beļko ; no krievu valodas tulkojusi Aina Cebura. - Rīga : Avots, 2016. - 63 lpp. : il. - 006-. - Oriģ. nos.: Весёлые научные опыты.
        2. Aizraujoši eksperimenti ar augiem un saules gaismu.
        ISBN 9789934534317.
        

   Curto, Rosa Maria, 1951-.  Šūšanas darbiņi bērniem / [teksts un ilustrācijas: Rosa M. Curto ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Ilze Collenkopfa]. - Rīga : Egmont Latvija, [2016]. - 95, [1] lpp. : il. - Teksts tulkots no angļu valodas. - Autore uzrādīta izdevējziņās.
        ISBN 9789934161896.
        

   Džeremijs, Kristians.  Pingo un Pauls : pingvīnu lielā ballīte / Kristians un Fabians Džeremiji ; no vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; [atbildīgā redaktore Inga Vanaģele]. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - [25] lpp. : il.
        ISBN 9789934151613.
        Bērnu stāsti, vācu.

   Jegorova, Svetlana.  Lielā mīklu grāmata / Svetlana Jegorova ; no krievu val. atdzejojis Einārs Pelšs ; [māksl. Jana Nesteroviča]. - [B. v. : b. i.], 2016. - 85, [2] lpp. : krās. il.
        ISBN 9789934148279.

   Kukare, Linda.  Lielmeža iemītnieku piedzīvojumi pilsētā / Linda Kukare-Aldersone [teksts un ilustrācijas] ; [atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Sarmīte Medne]. - Rīga : Jumava, 2016. - 134, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934119132.

   Ledus laikmets. Lielā sadursme : kinostāsts / tulk. Andris Akmentinš. - Rīga : Egmont Publishing, 2016. - 22 lpp. : krās. il.
        ISBN 9789934162459.

   Ledus laikmets. Lielā sadursme : liec baram atdzīvoties! / tulk. Andris Akmentiņš. - [Rīga : Egmont Latvija], 2016. - 30, [1] lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934162664.

   Ledus sirds. Mūžīgā vasara : mazais romāns / [teksts]: Erica David ; tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze Collenkopfa ; Disney. - Rīga : Egmont Latvija, 2016 (Polija). - 120 lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Anna & Elsa. A warm welcome.
        ISBN 9789934162435.
        Bērnu stāsti.

   Maša un Lācis. Zelta stāstu grāmata : par Mašas, Lāča un viņu draugu piedzīvojumiem / [idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais mākslinieks I. Trusovs ; tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa]. - Rīga : Egmont Latvija, [2016]. - 314, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934162473.
        

   Novikovs, Vladimirs.  Stūrmaņa stāsti / Vladimirs Novikovs ; autora zīmējumi ; [redaktore Anita Freiberga]. - Rīga : Rīdzene-1, 2016. - 63, [1] lpp. : il. - Teksts tulkots no krievu valodas. - "Māris Rungulis "Stāsts par drosmīgo Kotoritu", tulkojums 2016"--Titullapas otrā pusē.
        . - ISBN 9789984553280(atcelts). . - ISBN 9789984553283.

   Šteinberga, Ināra, 1956-.  Burtus mežā meklējam / Ināra Šteinberga [teksts un fotogrāfijas]. - Grobiņa : Pauliņa, 2016. - 136, [3] lpp. : krās. il.        ISBN 9789934804090.

                                              DSC05520                    

   Афонин, Валентин.  Мымрёнок и Чудо в Перьях [Текст] : сказка для семейного чтения : [для младшего школьного возраста : 6+] / Валентин Афонин ; [худож. И. Кострина]. - Москва : АСТ, 2016. - 107, [4] с. : цвет. ил.
        ISBN 9785170938308.

   В мире искусства / авт. идеи Эмили Бомон ; авт. текста Мари-Рене Пимон ; худож. Колетт Ус-Давид и др. ; пер с франц. Елена Агафонникова. - Москва : Махаон, 2016. - 125, [2] с. : цвет. ил. - (Твоя первая энциклопедия).
        ISBN 9785389108868.

   Крюкова, Тамара, 1953-.  Сказки почемучки [Текст] : [для детей старше 6 лет : 6+] / Тамара Крюкова ; худож. Д. Белозерцев. - Москва : Аквилегия-М, 2013. - 38, [57] с. : цв. ил.
        ISBN 9785905730252.

   Медоус, Дейзи.  Котёнок Белла, или Любопытный носик [Текст] : [повесть] : [для младшего школьного возраста] : [0+] / Дейзи Медоус ; [пер. с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 123, [1] с. : ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). (Дружим с детства!).
        ISBN 9785699785070

     Млодик, Ирина.  Как строить мосты, а не стены : книга для детей неидеальных родителей / Ирина Млодик. - 6-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 80 с. : цвет. ил. - (Яркое детство).
        ISBN 9785222256336.

    Позвоните в Тридесятое : сказки / худ. Н. Бугославская. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 156, [3] с. : ил. - Для среднего школьного возраста.
        ISBN 9785353076681.
        Literārās pasakas, krievu.

   Соловьёва, Валентина.  У привидения день рождения : повесть-сказка / Валентина Соловьёва ; худож. Ю.Сперанский. - Москва : Аквилегия - М, 2014. - 347 с. : ил.
        ISBN 9785904050993.

   Чуб, Наталия.  Школа доброты и дружбы / Наталия Чуб ; худож. Н. Бендус-Петровская , Л.Э. Чайка. - Москва : АСТ, 2016. - 223 с. : цвет. ил.
        В содерж.: Азбука доброты ; Азбука дружбы.
        ISBN 9785170962471.

   Шевченко, Алексей.  Фантазёрики. Как получается Козебра / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Мир ребёнка, 2015. - 75, [2] с. : цвет. ил. - (Детское чтение).
        ISBN 9785426500327.
        

   Шевченко, Алексей.  Фантазёрики. Медведь с лягушкой в кармане / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Мир ребёнка, 2015. - 77 с. : цвет. ил. - (Детское чтение).
        ISBN 9785426500266.

   Шевченко, Алексей.  Фантазёрики. Самое красивое пугало / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Мир ребёнка, 2015. - 75, [2] с. : цвет. ил. - (Детское чтение).
        ISBN 9785426500426.

   Шевченко, Алексей.  Фантазёрики. Тарелки для ушей / Алексей Шевченко ; худож. Елена Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Мир ребёнка, 2015. - 77 с. : цвет. ил. - (Детское чтение).
        ISBN 9785426500402.
   

Jaunumi 5.-9.klasei.

DSC05531

   Čaks, Aleksandrs, 1901-1950.  Mana paradīze : dzejoļu krājums / Aleksandrs Čaks ; redaktore Santa Grigus ; priekšvārdu sarakstīja Valdis Rūmnieks ; Lauras Akmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 159, [1] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs.        ISBN 9789934025235 (ies.).
        

   Dreika, Dagnija, 1951-.  Mūsu krasta sāgas : proza bērniem / Dagnija Dreika ; [L. Rimicāne, mākslinieciskā izveide]. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2016. - 72, [1] lpp. : il.        ISBN 9789984410777.
        

   Latviešu tautas parunas un sakāmvārdi : veidots pēc Friča Brīvzemnieka rakstu krājuma (1909). - [Rīga : J.L.V., 2016]. - 144 lpp.
        ISBN 9789934119286.

   Stīvensons, Stīvs.  Agata Mistērija. Safari misija / Sers Stīvs Stīvensons ; Stefano Turkoni ilustrācijas ; no itāļu val. tulk. Līva Sniķe. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 127, [16] lpp. : il. - (Agata Mistērija ; 1).
        ISBN 9789934151859.

   Stīvensons, Stīvs.  Agata Mistērija. Sekojot dimantam / Sers Stīvs Stīvensons ; Stefano Turkoni ilustrācijas ; no itāļu val. tulk. Līva Sniķe. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 138, [5] lpp. : il. - (Agata Mistērija ; 2).
        ISBN 9789934151866.

   Štelmahere, Vita.  Es dzīvoju zaļajā Latvijā / Vita Štelmahere ; [atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Kristīnes Ramanes ilustrācijas]. - Rīga : Jumava, 2016. - 94, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934119347.

DSC05540

   Антонова, Анна.  Остановка "Любовь" : повесть / Анна Антонова ; ил. Виктории Тимофеевой. - Москва : Эксмо, 2016. - 188, [2] с. : ил. - (Только для девчонок).
        ISBN 9785699882915.

   Вайткене, Любовь.  Шерлоковедение / Л. Д. Вайткене, А. Г. Мерников. - Москва : АСТ, 2016. - 207 с. : цвет. ил. - (Занимательная академия для детей).
        ISBN 9785170969715.

   Вебб, Холли.  Загадка закрытого ящика [Текст] : повесть / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2016. - 217, [3] с. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива).
        ISBN 9785699856435.
        

   Вебб, Холли.  Призрак кошки [Текст] : повесть / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2016. - 216, [2] с. : ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива).
        ISBN 9785699883837.
        

   Вебб, Холли.  Пропавший изумруд [Текст] : повесть / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2016. - 218, [2] с. : ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива).
        ISBN 9785699883844.
        

   Крюкова, Тамара, 1953-.  Потапов, к доске! [Текст] : [рассказы, стихи : для среднего школьного возраста : 12+] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 266 с. : ил. - (Школьные прикольные истории). (Прикольные истории).
        ISBN 9785904050160.
        

   Лубенец, Светлана.  Переписать судьбу : повесть / Светлана Лубенец. - Москва : Эксмо, 2016. - 189, [1] с. - (Только для девчонок).
        ISBN 9785699875146.

   Млодик, Ирина.  Если они смогут встретиться... или Твой навигатор по дружбе / Ирина Млодик. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 46, [1] с. : цвет. ил. - (Яркое детство).    ISBN 9785222261149.

   Перельман, Яков.  Большая книга занимательных наук / Яков Исидорович Перельман. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2016. - 542, [1] с. : ил.
        ISBN 9785960303910.

   Рассел, Рейчел Рене.  Дневник Никки. Ледовое позорище [Текст] : [повесть : 12+] / Рейчел Рене Рассел ; [пер. с англ. М. Д. Лахути]. - Ледовое позорище. - Москва : Эксмо, 2016. - 319 с. : ил. - (Дневник Никки).    ISBN 9785699816743.
        

   Рассел, Рейчел Рене.  Дневник Никки. Угадай, кто проиграет? [Текст] : [повесть : для старшего школьного возраста : 12+] / Рейчел Рене Рассел ; [пер. с англ. М. Д. Лахути]. - Угадай, кто проиграет?. - Москва : Эксмо, 2016. - 302 с. : ил. - (Дневник Никки).
        ISBN 9785699802883.
        

   Селфорс, Сьюзен.  Жизнь в стиле Чармингов : [Школа "Долго и счастливо" : повесть] / Сьюзен Селфорс ; [пер. с англ. К. И. Молькова]. - Москва : Эксмо, 2016. - 317, [2] с. : ил. - (Ever After High). (Школа "Долго и счастливо"). - Для среднего школьного возраста : 12+. - Назв. ориг.: A Semi - Charming Kind of Life.
        ISBN 9785699887309.

   Силин, Сергей.  Рояль в сугробе [Текст] : [юмористическая повесть и рассказы : для читателей старше 10-ти лет] / Сергей Силин ; [худож.: Н. Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 280, [1] с. : ил. - (Школьные прикольные истории).
        ISBN 9785905730283.

    Стивенсон, Стив.  Агата Мистери. Бенгальская жемчужина : роман / Стив Стивенсон ; пер. с итал. Е. Даровской ; ил. Стефано Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 123, [2] с. : ил. - (Девочка - детектив).
        ISBN 9785389066762.

   Шабан, Татьяна.  Тренируй мозг, как Шерлок / Т. С. Шабан. - Москва : АСТ, 2016. - 64 с. : цвет. ил. - (Тренируй мозг, чтобы стать гением).
        ISBN 9785170948949.

   Шипулина, Тоня.  Тайна ведьмы Урсулы [Текст] : [для среднего школьного возраста : 6+] / Тоня Шипулина. - Москва : АСТ, 2016. - 189, [1] с. : ил. - (Шляпа волшебника).
        ISBN 9785170949885.