Jaunās grāmatas bērnu nodaļā - 2016.g. janvārī

Jaunumi mazajiem lasītājiem.

  Āre, Antonija.  Darbīgie lācīši : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Antonija Āre ; Zinas Āres oriģināllitogrāfijas ; redaktore Inese Pelūde ; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - [15] lpp. : krās. il. - A. Āres stāstā divi lācīši, Tedis ar Miku, dzīvo mežā baltā mājiņā. Katru dienu lācīši čakli gatavo jaukas lietiņas. Viņi ir ļoti strādīgi un darbīgi. - Grāmata sagatavota pēc J. Kadiļa apgāda 1942. gada izdevuma.
        ISBN 9789934057144.
        Bērnu stāsti, latviešu.

    Brumm! Brumm! Uz ceļa : 10 skaņu podziņas / no angļu valodas tulkojusi Indra Putre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - [11] lpp. : krās. il. - Oriģ. nos.: Honk on the road!.
        ISBN 9789934049118.
        Transportlīdzekļi - Literatūra bērniem. Grāmatas ar skaņas efektiem.

    Dinozauri : 22 balsis un skaņas / sastādījusi Jekaterina Gorbačonoka ; redaktore Inese Liepiņa ; mākslinieks Jurijs Krupenkovs ; Igora Matjunova dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - [14] lpp. : krās. il. - (Runājošā grāmatiņa). - 003-. - Oriģ. nos.: Динозавры. - Nosaukums no vāka.
        ISBN 9789934025969.
        Dinozauri - Literatūra bērniem. Grāmatas ar skaņas efektiem.

  Džaslina, Marija.  Ziemassvētku stāsts : tas notika tā... / Marijas Džaslinas teksts ; ilustrējusi Alida Masari ; [no angļu valodas tulkojusi Maiga Veilande ; literārā redaktore Milda Klampe]. - [Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, 2015. - 29 lpp. : il.
        ISBN 9789984834610.
        Bērnu stāsti, angļu. Ziemassvētku stāsti, angļu.

  Gulbe, Evija, 1979-.  Lilallā un viņas pigoriņi / Evija Gulbe ; māksliniece Linda Lošina ; [Guntas Plotkas dizains ; redaktore Iveta Ikale]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 61, [3] lpp. : krās. il. + 1 CD, nošu grāmata ([16] lpp.). - [1.] CD: Evijas Gulbes dzejoļu motīvi ; Anitas Rezevskas mūzika ; Lindas Lošinas ilustrācija ; koncertgrupa Pigoriņi ; Big Al & The Jokers -- [2.] Lilallā un viņas pigoriņi : dziesmas / Evijas Gulbes dzejoļu motīvi ; Anitas Rezevskas mūzika ; Lindas Lošinas vāka zīmējums ; Raita Aukšmuksta un Edgara Beļicka aranžējums ; Eduarda Fiskoviča nošu salikums. - Kopā ar grāmatu: CD ar Anitas Rezevskas dziesmām un fonogrammām ; Nošu grāmata ar pavadījuma harmoniju akordiem.
        ISBN 9789934055560.
        Bērnu stāsti, latviešu.

   Iesim pasaulē : dzejoļi bērniem / [māksliniece Agija Staka ; sakārtojums, redaktore Inese Auziņa ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; Edgara Švanka vāka dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 112 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 112. lpp.
        Saturā : U. Auseklļa, J. Baltvilka, P. Brūvera, M. Cielēnas, K. Vērdiņa, I. Zanderes dzejoļi.
        ISBN 9789934050862.
        Bērnu dzeja, latviešu.

   Kas man garšo? : [bilžu grāmata ar tekstu pirmsskolas vecuma bērniem] / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - [8] lpp. : krās. il. - (Skanīgā ķepa). - Oriģ. nos.: My treats. - Aprakstīts pēc vāka. . - Grāmata ar četrām skaņu podziņām.
        ISBN 9789934052101.
        Bilžu grāmatas bērniem. Grāmatas ar skaņas efektiem.

   Kā mani sauc? : [bilžu grāmata ar tekstu pirmsskolas vecuma bērniem] / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Ķīna). - [8] lpp. : krās. il. - (Skanīgā ķepa). - Oriģ. nos.: My name. - Aprakstīts pēc vāka. . - Grāmata ar četrām skaņu podziņām.
        ISBN 9789934052095.
        Bilžu grāmatas bērniem. Grāmatas ar skaņas efektiem.

  Kruševičs, Andžejs.  Par dzīvniekiem : grāmata visai ģimenei / Andžejs Kruševičs ; no poļu valodas tulkojis Marians Rižijs ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 119, [1] lpp. : krās. il. - Oriģ. nos.: Andrzej Kruszewicz opowiada o zwierzętach.
        ISBN 9789934054716.
        Dzīvnieki - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

    Labais dinozaurs : kinostāsts / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Antra Jansone ; Disney, Pixar. - Rīga : Egmont Latvija, [2016]. - 63, [1] lpp. : krās. il. - "Disney/Pixar"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934161889. . - ISBN 9789984431889(atcelts).
        Bērnu stāsti.

    Labās mašīnas : lasīšanai kopā ar pieaugušajiem / Svjatoslava Bulacka ideja ; māksl. Sergejs Hušanu ; no krievu val atdzejojusi Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - [12] lpp. : krās. il. - (Runājošā grāmatiņa).
        ISBN 9789934046391.
        Transportlīdzekļi - Literatūra bērniem.

    Ledus sirds. Māsu draudzība : mazais romāns / [tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze Collenkopfa] ; Disney. - [Rīga] : Egmont Latvija, 2015. - 127 lpp. : il.
        ISBN 9789934161964.
        Bērnu stāsti.

  Lindgrēne, Astrida.  Protams, Lota māk gandrīz visu! : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astrīda Lindgrēne, Ilona Vīklande ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - [30] lpp. : krās. il. - Oriģ. nos.: Visst kan Lotta nästan allting.
        ISBN 9789934057014.
        Bērnu stāsti, zviedru.

  Makalo, Džozefs A.  Ziemassvētku vecīša stāsts / Džozefs A. Makalo ; il. Pīters Deniss ; no angļu val. tulk. Ieva Jansone-Pīlāce. - Rīga : Jumava, 2015. - 80 lpp. : krās. il.
        ISBN 9789934118623.
        Bērnu stāsti, angļu.

  Makdonalda, Megana.  Džūdija Svilpaste kļūst slavena : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Megana Makdonalda ; Pītera Reinoldsa ilustrācijas ; tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, [2015]. - 136 lpp. : il. - (Džūdija Svilpaste ; 2). - Oriģ. nos.: Judy Moody gets Famous!. - "Nr. 2"--Uz vāka.
        ISBN 9789934162244.
        Bērnu stāsti, amerikāņu.

  Paklone, Inese, 1954-.  Ziemassvētku zāģītis : laimīgs stāsts : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Inese Paklone ; Gitas Treices ilustrācijas ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 32, [7] lpp. : il. ; 27 cm. - I. Paklones stāstā pirms pagājušā gada Ziemassvētkiem ragaviņas un rokas zāģītis devās uz mežu pēc eglītes. Tētis ar Pauli ieraudzīja īsto egli un nozāģēja. Eglīti ar ragaviņām aizveda mājās un izgreznoja ar bumbām, zvaigznēm, čiekuriem, zvēriem, āboliem. Nākamajā dienā visi saņēma lieliskas Ziemassvētku dāvanas.
        ISBN 9789984334127.
        Bērnu stāsti, latviešu.

  Timma, Mirdza, 1925-1962.  Sidraba egle / Mirdza Timma ; māksl. Zane Raičenoka-Raišonoka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2015]. - 22 lpp. : krās. il.
        ISBN 9789934057953.

   Vēro, ieklausies, atrodi! / [Svjatoslova Bulacka ideja ; Valērijas Zubkovas dzeja ; mākslinieks Igors Lazars ; no krievu valodas tulkojusi Ieva Tarvida]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2015] (Ķīna). - [18] lpp. : il. ; 31 cm. - (Runājošā grāmatiņa). - 003-. - Apr. pēc vāka un iespiedziņām. . - Grāmata ar skaņu podziņām.
        ISBN 9789934012570.
        Dzīvnieku skaņas - Literatūra bērniem. Bērnu dzeja.

  Vīdmarks, Martins.  Nellija Rapa un Frankenšteins / Martins Vīdmarks, Kristīna Alvnere ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; [redaktore Anda Brazauska]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 77, [1] lpp. : il. - (Nellija Rapa monstru aģente / Martins Vīdmarks).
        ISBN 9789934053740.
        Bērnu stāsti, zviedru.

  Vīdmarks, Martins.  Nellija Rapa un raganu doktore / Martins Vīdmarks, Kristīna Alvnere ; no zviedru val. tulk. Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 82, [1] lpp.
        ISBN 9789934047398.

  Носова, Лилия.  Волшебный день : сказка / Лилия Носова ; худож. О. Зобнина. - Москва : Махаон, 2016. - 80 с. : цвет. ил.
        ISBN 9785389102682.
        Literārās pasakas, krievu.

    Русские сказки / худож.: Е. Иванеева, Т. Колыванова и др. - Москва : Омега, 2015. - 128 с. : цвет. ил. - (Для самых маленьких).
        В содерж.: Репка ; Колобок ; Курочка Ряба ; Теремок ; Волк и семеро козлят ; Маша и медведь ; Гуси-лебеди ; Лиса и медведь ; Заюшкина избушка ; Лиса и тетерев ; Заяц-хвастун ; Кот и лиса.
        ISBN 9785465030045.
        Tautas pasakas, krievu.

 

Jaunumi 5.-9.klasei.

       Folka, Signe, 1954-.  29 idejas sirsnīgām dāvanām / Signe Folka [teksts, fotoattēli] ; [māksliniece Ilze Ramane ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārais redaktors Kaspars Poikāns]. - Rīga : Lauku Avīze, [2015]. - 87 lpp. : il.
        ISBN 9789934151217.
        Dāvanas - Amatieru rokasgrāmatas. Roku darbs.

        Leins, Endrū.  Jaunais Šerloks Holms. Sarkanā dēle / Endrū Leins ; no angļu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; [redaktore Veronika Pužule]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 317, [1] lpp. : il. - (Jaunais Šerloks Holms: leģendas dzimšana / Endrū Leins).
        ISBN 9789934054235.
        Detektīvromāni, angļu. Holmss, Šerloks (izdomāts tēls) - Daiļliteratūra.

       Peivere, Mišele.  Uguns sala / Mišela Peivere ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 286, [2] lpp. - (Dievi un karotāji ; 2.grāmata). - Uz vāka: Starptautiska bessellera Goods and Warriors otrā grāmarta.
        ISBN 9789934053122.
        Jaunatnes proza, angļu. Piedzīvojumu stāsti, angļu.

       Rasela, Reičela Renē.  Nikijas dienasgrāmata : ne pārāk laimīgas siržu lauzējas stāsti / Reičela Renē Rasela. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - 341, [5] lpp.
        ISBN 9789934055232.
        Bērnu stāsti, amerikāņu. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra bērniem. Karikatūras - Literatūra bērniem.

       Rūmnieks, Valdis.  Pasakas par līdakām, datoriem un telefoniem : pasakas / Valdis Rūmnieks ; [māksliniece Veronika Frolova ; redaktore Gundega Sēja]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 215, [1] lpp. : il. - 1.-4. kl.
        ISBN 9789934049743.
        Bērnu stāsti, latviešu. Literārās pasakas, latviešu.

       Scillata, Antje.  Riks. Es un mana ķertā ģimene : [stāsts vidējā skolas vecuma bērniem] / Antje Scillata ; ar Kima Šmita komiksiem ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 167 lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Rick 1. Wie man seine durchgeknallte Familie überlebt.
        ISBN 9789934053399.
        Bērnu stāsti, vācu.

       Stains, R. L.  Padomā, pirms kaut ko vēlies... / R.L. Stains ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; [redaktore Marika Taube]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 127, [1] lpp. - (Zosāda / R.L. Stains). - "Skaties arī kinofilmu!"--Uz vāka.
        ISBN 9789934053450.
        Bērnu stāsti, amerikāņu. Šausmu proza, amerikāņu.

       Stains, R. L.  Spoks kaimiņos / R.L. Stains ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; [redaktore Marika Taube]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 127, [1] lpp. - (Zosāda / R.L. Stains). - "Skaties arī kinofilmu!"--Uz vāka.
        ISBN 9789934054372.
        Bērnu stāsti, amerikāņu. Spoku stāsti, amerikāņu.

       Блазон, Нина.  Дракон из голубого яйца : сказочная повесть / Нина Блазон ; худож. Геннадий Соколов ; пер. с нем. Татьяны Жабицкой. - Москва : Махаон, 2015. - 160 с. : цвет. ил. - (Сказочные повести).
        ISBN 9785389086340.

       Короленко, В.  Дети подземелья / В. Короленко ; худож. А. Власова. - Москва : Искателькнига, 2015. - 64 с. - (Библиотека школьника).
        ISBN 9785990567344.
        Krievu proza.

 

Formas beigas

Formas beigas