Jaunās grāmatas 2016.gada janvārī

Jaunumi lasītavā.

      Katoļu Kalendārs 2016 / sast. Ingrīda Lisenkova; māksl. Normunds Pucis; astronom. kalendāra datus sag. Ilgonis Vilks. - Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2015. - 364 lpp.; il.
        ISBN 9789934804595.

      Latviešu tradīciju enciklopēdija / teksta sastādītājas: Diāna Karaša, Daina Kraukle, Laura Krustiņa, Raimonda Strode ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; Aijas Andžānes noformējums ; izmantotas Ulda Veisbuka, Kristīnes Lielauses fotogrāfijas. - Liepāja : Liegra, ©2014. - 383 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - (Reader's digest). - Bibliogrāfija: 382.-383. lpp.        ISBN 9789934844225.
        

     Никулин, Николай.  Встречи и расставания / Николай Никулин. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 215 с. : фотоил.
        ISBN 9789984441788.

 

Nozaru literatūra.

 

1001 padoms jūsu veselībai : mājas aptieciņa : ārstu, medmāsu, farmaceitu padomi, kā arī tautas līdzekļu izmantošana! / no angļu valodas tulkojuši: Mārtiņš Karelis, Kristaps Šoriņš, Arita Zaķe ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; priekšvārda, 8.-9. lpp., autore Pamela Meisone ; Reader's Digest Association. - [Rīga] : Jumava ; [Liepāja] : Liegra, 2011. - 448 lpp. : il. ; 27 cm. - (Reader's digest). - Alf. rādītājs: 440.-447. lpp. - Oriģ. nos.: 1001 home remedies.
        ISBN 9789934820106 (ies.).

        Blaua, Līga.  Uldis Dumpis. Zemgalietis / Līga Blaua. - Rīga : Žurnāls Santa, 2015. - 319 lpp. : fotogr.
        ISBN 9789984960470.

         Dabas vērtības Zemgalē / teksta autore Anita Banziņa ; sastādītājs un priekšvārda autors Juris Kālis ; ievadu sarakstīja Guntis Eniņš ; dizains: Vilnis Freimanis ; fotogrāfiju autori: Jānis Liepa, Juris Kālis, Anita Banziņa. - [Jelgava : Zemgales plānošanas reģions, 2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 112, [7] lpp. : il., ģīm., kartes ; 31 cm.

        Dzirkale, Zane.  Melnais plūškoks / Zane Dzirkale ; priekšvārdu sarakstīja Valdis Jākobsons ; Elitas Reinas Freimanes grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane. - Rīga : Jumava, ©2015. - 39, [1] lpp. : il. ; 19 cm.        ISBN 9789934117855.
        

        Hems, Sems H.  Vides interpretācija : rokasgrāmata cilvēkiem ar lielām idejām un mazu budžetu / Sems H. Hems ; no angļu val. tulk.: Rūta Sukovska, Inese Ansone. - [Rīga : B. i.], 2007 (Talsu tipogr.). - 424 lpp. : il., ģīm., tab. ; 23 cm. - Bibliogr. nod. beigās. - Oriģ. nos.: Environmental interpretation : A practical guide for people with big ideas and small budgets.
        ISBN 9789984970431.

         Latvijas Nacionālā bibliotēka : arhitekts Gunārs Birkerts = National Library of Latvia : architect Gunnar Birkerts / grāmatas veidotājs Jānis Dripe ; fotogrāfs Indriķis Stūrmanis ; konsultants un teksts par LNB: Andris Vilks ; literārā redaktore Daina Vilemsone ; tulki: Inta Liepiņa, Ieva Lešinska-Geibere, Uldis Brūns ; dizains: Juris Petraškevičs. - [Rīga] : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 271 lpp., [4] lp. il. : faks., il., plāni ; 31 cm. - Personu rādītājs: 268.-271. lpp.        ISBN 9789934144875.

         Latvijas Valsts robežsardze : State Border guard of Latvia / [Latvijas Republikas Valsts robežsardze ; redkol.: Normunds Garbars, Ivars Zālītis, Vladimirs Zaguzovs, Andris Āboltiņš, Sandra Liepiņa ; tekstu tulk.: Oksana Halupjaka ; izdevumā izmantoti Valsts robežsardzes fotoarhīva materiāli, kā arī 2010. gadā fotokunkursā iesniegtās fotogrāfijas]. - [Rīga : Latvijas Republikas Valsts robežsardze, 2014]. - [68] lpp. : il. - Teksts latviešu, angļu val.

        Račs, Andris.  Mana mīlestības astroloģija / Andris Račs ; [atbildīgā redaktore Santa Jirgensone ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Ivars Vimba, grafiskais noformējums]. - Rīga : Jumava, 2015. - 174, [1] lpp. : tab.
        ISBN 9789934118258.
        

        Rietuma, Dita.  500 visu laiku filmu filmas / Dita Rietuma, Normunds Naumanis ; sastādītāja un redaktore Dita Rietuma ; literārā redaktore Kristīne Stripkāne ; Daces Eglītes, Sarmītes Māliņas dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 614, [1] lpp. : il., portr. ; 24 cm. - Filmu rādītājs: 610.-[615.] lpp.
        ISBN 9789934546044.

        Tūns, Matiass.  Marijas Tūnas biodinamiskā lauksaimniecība 2016 : stādīšanas, sēšanas, augu kopšanas un ražas novākšanas kalendārijs / Matiass Tūns ; no vācu valodas tulkojusi Ilze Žola. - Rīga : Alis, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 63 lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Aussattage 2016.
        ISBN 9789934504167.
        

        Veidemane, Elita, 1955-.  Dzelzsgriezējs un dūja / Elita Veidemane ; māksliniece Līga Kuplā ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; fotoattēlu autori: Andris Gertsons, Jānis Girnis, Pēteris Jaunzems, Ints Kalniņš, Jānis Knāķis, Kristaps Kuhaļskis, Jolanta Ķiģele, Ojārs Martinsons, Raitis Plauks, Aiga Rēdmane, Kaspars Ūdris, Egons Zīverts ; vāka noformējumam izmantota Aivara Drāznieka fotogrāfija. - Rīga : Jumava, ©2015. - 213 lpp., [32] lpp. iel. : il., portr. ; 25 cm.        ISBN 9789934118210.
        

        Vidnere, Māra.  Iztēle: psiholoģija un terapija / Māra Vidnere ; recenzentes: Kristi Kõiv, Sandra Rone, Ināra Krūmiņa ; dizains un datorgrafika Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, ©2015 (Izdevniecība RaKa). - 198 lpp. : il., tab., veidlapas ; 23 cm. - (Dzīves izturības psiholoģija). - Bibliogrāfija: 170.-188. lpp.        ISBN 9789984463261.
        

        Ziedonis, Imants, 1933-2013.  Mūžības temperaments : studijas par Raini / Imants Ziedonis ; sakārtojusi Andra Konste ; Gunāra Janaiša fotoattēli ; redaktore: Ieva Lejasmeijere ; priekšvārda autore Ausma Cimdiņa ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 161, [4] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [165.] lpp.    ISBN 9789934121173.
        

        Прибыльская, Люся.  20 идей, которые изменили Латвию : энциклопедия латвийского бизнеса в лицах / Люся Прибыльская ; фотографии: Игорь Тимофеев, Андрей Савостин, Янис Дейнатс, Юрий Житлухин, Нина Межавилка, Александр Соколов, Дмитрий Дубинский, Вилнис Витолиньш, Олег Хаимов, Юрис Шульц, Рафаэль Агишев, Том Калниньш ; дизайн книги: Дмитрий Агишев ; рисунки: Татьяна Зубарева ; дизайн обложки: Наталья Кугаевская. - Рига : Inspiration Media ; Бизнес класс!, 2012 (Елгавская типография). - 266 с. : цв. ил., портр. ; 29 см. - Указатели: с. 263-264.
        Авт.: Юрис Савицкис, Ивар Страутиньш, Адриан Давис, Айнар Шлесерс, Эрик Игаунис, Гунтис Равис, Киров Липман, Александр Милов, Гунар Кирсонс, Леонид Химичев, Юлий Круминьш, Сергей Ягджиянц, Хаим Коган, Галина Алиева, Игорь Буймистер, Борис Куров, Ирина Пигозне, Лариса Полосухина, Сергей Ратников, Константин Кикас, Анатолий Шарипо.
        ISBN 9789984497082.

Daiļliteratūra.

        Ārčers, Džefrijs.  Ar svešu vārdu : romāns / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The sins of the father. ISBN 9789984357126 (ies.).
               

        Beigbeders, Frederiks.  Ūna un Selindžers : romāns / Frederiks Beigbeders ; no franču val. tulk. Inta Šmite ; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 304 lpp. - Orig. nos.: Oona & Salinger.
        ISBN 9789934055881.

        Betsa, Šarlote.  Garšvielu tirgotāja sieva / Šarlote Betsa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; [redaktore Kristīne Kupce]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 377, [5] lpp. - "Kaisle un noslēpumi 17. gs. Londonā"--Uz vāka.
        ISBN 9789934055874.

        Bonfiljoli, Kirils.  Mortekajs : [romāns] / Kirils Bonfiljoli ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Dace Sparāne, mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 231, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Bonfiglioli, Kyril. After you with the pistol / Mortdecay trilogy, 2, 1979

        2. grām. Galanti, ar revolveri.
        ISBN 9789934546037.

        Celms, Rūdolfs.  Tev būs lidot / Rūdolfs Celms ; redaktore Gundega Blumberga ; priekšvārdu sarakstīja J. Lindbergs ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Rīgas Nami, ©2012. - 174, [2] lpp. ; 22 cm. - Grāmata pirmoreiz izdota 1935. gadā.
        ISBN 9789934829512.

        Danskovīte.  "Ontans i Anne" : komedejas / Danskovīte ; ilustrācijas autore Gaļina Gruziņa. - [Baltinava] : [Anita Ločmele], [2015] (Rēzekne : Latgales druka). - 398 lpp. : il. ; 23 cm. - Saturs: Ontans i vampiri. Kuozu goda jubileja. Ontans izaklaidej. Ontana tragedeja. Ontans i plāšnīki. Ontans i Zīmassvātki. Ontans i rodne (rodi). Ontans i sābri.
        ISBN 9789934146343 : 250 eks.

        Džonsone, Džeina.  Sultāna sieva / Džeina Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; [redaktore Elīna Vanaga]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 445, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934054389.

        Helberga, Osa.  Sonjas pēdējā vēlēšanās : izklaidējoša un sirsnīga grāmata par sieviešu patiesu draudzību : romāns / Osa Helberga ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Sonjas sista vilja.
        ISBN 9789934053955.

        Hislopa, Viktorija.  Sala / Viktorija Hislopa ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; [redaktore Elga Rusmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934049552.
        

        Horna, Māra.  Liktenīgais salidojums : romāns / Māra Horna ; redaktore Eva Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; Agra Liepiņa zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 237, [2] lpp. : faks., il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 11(197). - Bibliogrāfija: [239.] lpp.        ISBN 9789934151125.
        

        Ikstena, Nora, 1969-.  Mātes piens : romāns / Nora Ikstena ; redaktori: Gundega Blumberga, Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārds: Ilva Skulte ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna ; vāka fotogrāfija: Levans Beridze. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 175, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 9). ISBN 9789934546013.
        

        Janpaule, Justīne, 1989-.  Tālsaruna : dzeja / Justīne Janpaule ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, ©2015 (McĀbols poligrāfija). - 52, [1] lpp.        ISBN 9789934121012.
        

        Kesa, Kīra.  Prinča līgava. Elite : triloģijas "Prinča līgava" otrā grāmata / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - (Prinča līgava / Kīra Kesa ; 2. grāmata). - Oriģ. nos.: The Elite.
        2. grām.
        ISBN 9789934056505.
        

        Liepiņa, Ilga.  Mana draudzene ēna : romāns / Ilga Liepiņa ; redaktore Eva Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Ināra Helmūta zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 205, [2] lpp. : faks., il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 10 (196). - Bibliogrāfija: [207.] lpp.        ISBN 9789934151026.
               

        Mīks, Džeimss.  Sirds ielauzās / Džeimss Mīks ; no angļu val. tulkojuši Mārtiņš Pomahs un Aija Uzulēna ; mākslinieks Jānis Esītis ; redaktore Dace Sparāne. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 429, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934546068.

        Perija, Anna.  Atradums Kalandēra laukumā : [detektīvromāns] / Anna Perija ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Keta Īve ; Natālijas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums. - Rīga : J.L.V., ©2015. - 350, [1] lpp. ; 20 cm. - (Angļu karalienes mīļākais detektīvs). - Oriģ. nos.: Callander square.
        ISBN 9789934118296.
        

        Račs, Guntars, 1965-.  Laikam laika nav : dzejoļu un dziesmu vārdu izlase / Guntars Račs ; [dizains: Guntars Ošenieks]. - [Rīga] : MicRec, ©2015 (Eveko). - 623, [1] lpp. ; 18 cm.
        ISBN 9789984986074.
               

        Robertsa, Nora.  Ilūziju gūstā : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2015 (PNB Print). - 526 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The liar.
        ISBN 9789984358093.
        

        Roze, Guna, 1965-.  101. kilometrs : padomju kauna zona / Guna Roze ; redaktors Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 246, [1] lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934546006.
        

        Rukšāne, Dace, 1969-.  Mīlasstāsti / Dace Rukšāne ; [Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 94 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934054303.

        Rušmane, Andra.  Aleksandrs. Dzīves grāmatzīme / Andra Rušmane ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslin. noformējums ; Amanda Balode-Paupe, ilustrācijas ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 219, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 12(198).        ISBN 9789934151132.

        Setrena, Pamela Redmonda.  Jaunāka / Pamela Redmonda Setrena ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingrīda Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015. - 377, [2] lpp.
        ISBN 9789984358116.

        Skalbe, Kārlis, 1879-1945.  Mūža raksti / Kārlis Skalbe ; Ilgoņa Bērsona sastādījums, ievads, biogrāfija un komentāri ; redaktors Jānis Čākurs ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 364, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 359.-[360.] lpp.

        7. sēj.
        ISBN 9789934121180.

        Svonsons, Pīters.  Meitene ar pulksteni sirds vietā / Pīters Svonsons ; no angļu val. tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015. - 379 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984358109.

        Tapins, Andrjus.  Vilka stunda : fantastikas romāns (stīmpanks) / Andrjus Tapins ; no lietuviešu valodas tulkojusi Indra Brūvere-Daruliene ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Daiga Lapāne ; [ilustrācijas]: Egle Zioma. - Rīga : Jumava, ©2015. - 525, [2] lpp. : il. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Vilko valanda. - "Elpu aizraujoši notikumi citādā Viļņā!"--Uz vāka.
        ISBN 9789934118630.
        

        Treibergs, Toms, 1985-.  Drudzis : [dzejoļu krājums] / Toms Treibergs ; redaktore Ingmāra Balode ; mākslinieks Reinis Pētersons. - Rīga : Mansards, ©2015 (McĀbols poligrāfija). - 63, [1] lpp. : il. ; 21 cm        ISBN 9789934121111.
        

        Vailda, Meredita.  Mulsums : [romāns] / Meredita Vailda ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; vāka dizaina aut. Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2016. - 377 lpp. - (#1 The New York Times un USA Today bestsellers). - 18+. - Orig. nos.: Hardwired.
        ISBN 9789984358161.
        

        Vaita, Kārena.  Ūdens atmiņa : romāns / Kārena Vaita ; redaktore Liene Akmens ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, ©2015 (PNB Print). - 410 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The memory of water.
        ISBN 9789984358048.

        Vizla, Aleksis.  Smilšu pilis : [dzeja] / Aleksis Vizla (Aleksandrs Stīpnieks) ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Zane Ernštreite ; priekšvārda, 6.-7. lpp., autors Gints Stīpnieks. - Rīga : Mansards, ©2015. - 100, [1] lpp. : portr.        ISBN 9789934121050. 

       

        Zīle, Monika, 1941-.  Sapnis par Heidelbergu / Monika Zīle ; māksl. Nataļja Kugajevska ; atb. red. Evija Veide. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 238, [1] lpp.        ISBN 9789934151194.

        Zvirgzdiņš, Juris, 1941-.  Dancis uz virves : manu vecāku Olgas un Jura Zvirgzdiņu piemiņai : romāns / Juris Zvirgzdiņš ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Krišs Salmanis ; tulkotāja Margita Gailītis. - Rīga : Pētergailis, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. ; 22 cm. - (Gadsimta skices).        ISBN 9789984334134.
        

        Абдуллаев, Чингиз, 1959-.  Ангел боли : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 413, [1] c. - (Абдуллаев. Лучшее из лучшего). - 16+.
        Содерж.: Путешествие по Апеннинам (Кн.1). Три четверти его души (Кн. 2).
        ISBN 9785699829316.

        Батракова, Наталья.  Миг бесконечности : сага о любви / Наталья Батракова. - Москва : АСТ, 2015. - 446 с. : ил. - (Формула счастья).
        Кн.1.
        ISBN 9785170934812.

        Бенджамин, Мелани.  Жена авиатора : [роман] / Мелани Бенджамин ; [пер. с англ. Е. М. Нарышкиной]. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 443, [1] c. - (Amore. Зарубежные романы о любви). - 16+. - Ориг. назв.: Benjamin, Melanie. The aviator's wife, 2013.
        ISBN 9785699838202.

        Браун, Сандра.  Хижина в горах / Сандра Браун ; [пер. с англ. И. Крупичевой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 508 с. ; 20 см. - (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Romance. - Ориг. назв.: Mean Streak.
        ISBN 9785699841554.
       

         Вербинина, Валерия.  Убежище чужих тайн : роман / Валерия Вербинина. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 313, [2] с. - (Его величество случай).
        ISBN 9785699841585.

        Вильмонт, Екатерина.  Фиг ли нам, красивым дамам! : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. - 16+.
        ISBN 9785170891870.

        Гарвис-Грейвс, Трейси.  Желание / Трейси Гарвис-Грейвс ; [пер. с англ. Ю. Белолапотко]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. - 319 с. ; 21 см. - (Впервые на русском языке!). (Сто оттенков любви).
        ISBN 9785389077492.

        Глебов, Виктор.  Нежилец / Виктор Глебов. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 320 с. - (Серийный отдел. Детектив не для слабонервных).
        ISBN 9785699824335.
        

        Голицына, Полина.  Жена алхимика : тайна русского Нострадамуса / Полина Голицына. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 311, [2] с. - (Две судьбы).
        ISBN 9785699835393.
        

        Грановская, Евгения.  Невидимые силы : [роман] / Евгения и Антон Грановские. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 313, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских). - 16+.
        ISBN 9785699836185.

        Джио, Сара.  Последняя камелия / Сара Джио ; [пер. с англ. М. Кононова]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 347, [1] с. ; 18 см. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио). - 16+. - Назв. ориг.: The last Camellia.
        ISBN 9785699837311.
        

        Донцова, Дарья, 1952-.  Сон дядюшки Фрейда : роман / Дарья Донцова. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 319 c. - (Иронический детектив). - 16+. - На обл.: Любительница частного сыска Даша Васильева.
        ISBN 9785699835690.

        Коэн, Тьерри.  История моего безумия / Тьерри Коэн ; пер. с фр. Елены Клоковой. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 313, [2] с. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Тьерри Коэна).
        ISBN 9785699835287.

        Кучерена, Анатолий.  Поцелуй Иуды : [роман] / Анатолий Кучерена. - Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. - (Политический триллер Анатолия Кучерены). - 16+.
        ISBN 9785699839834.
        

        Леонтьев, Антон.  Тринадцатая Ева : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Авантюрная мелодрама). - 16+.
        ISBN 9785699841561.
        

        Луганцева, Татьяна.  Свадьба с огоньком : сборник / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2015. - 320 с. - (Остроумный детектив). - 16+.
        ISBN 9785170870349. . - ISBN 9785170870356.

        Любенко, Иван, 1963-.  Поцелуй анаконды : сборник / Иван Любенко. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 282, [2] c. - (Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана Любенко). - 16+.
        ISBN 9785699844876.

        Март, Михаил, 1950-.  Красавицы для шейха : [роман] / Михаил Март. - Москва : АСТ, 2015. - 315, [1] с. - (Мэтр криминального романа). - 16+.
        ISBN 9785170916955.

        Мартин, Чарлз.  Женщина без имени : [роман] / Ч. Мартин ; [пер. с англ. И. Ю. Крупичевой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 379, [1] c. ; 21 см. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - Назв. ориг.: Unwritten.  ISBN 9785699829514.
        

        Муравьева, Ирина. Дневник Натальи / Ирина Муравьева. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 313, [2] с. - (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой). - 16+.    ISBN 9785699846092.

        Островская, Екатерина.  Упасть еще выше : роман / Екатерина Островская. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785699838806.

        Паланик, Чак.  Невидимки : [роман] / Чак Паланик ; пер. с англ. Ю. Волковой. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - 18+. - Ориг. назв.: Invisible Monsters.      ISBN 9785170819324.
        

        Перри, Энн.  Реквием в Брансвик-гарденс : [роман] / Энн Перри ; пер. с англ. Ю. Р. Соколова. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 506, [2] с. - (Любимый детектив английской королевы). - 16+. - Oriģ. nos.: Perry, Anne. Brunswick Gardens, 1998.
        ISBN 9785699828951.

        Петерсон, Элис.  Мужчина с понедельника по пятницу : роман / Элис Петерсон ; пер. c англ. Е. А. Новиковой. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 348 с. - (Все будет хорошо! Романы Э. Петерсон). - Ориг.: Monday to Friday Man.
        ISBN 9785699843596.

        Полянская, Алла.  Вдвоем против целого мира : роман / Алла Полянская. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 346, [1] с. - (От ненависти до любви). - 16+.
        ISBN 9785699844364.
        

        Пономаренко, Сергей, 1955-.  Темный ритуал : роман / Сергей Пономаренко. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2015. - 396, [1] с.                 ISBN 9785991031660. . - ISBN 9789661487139.

         Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика : [сборник] / главный редактор и составитель: Ирина Цыгальская ; редакционная коллегия: Е. Матьякубова, Вл. Новиков, Т. Зандерсон ; художник Виктория Матисон. - Рига : Лорк, 2015. - 208 с. : ил., портр.
        Кн. 6 (11).
        ISBN 9789934146565.

        Рой, Олег.  Привет, моя радость!, или Новогоднее чудо в семье писателя : [роман] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). - 16+.
        ISBN 9785699850792.
        

        Романова, Галина.  Заклятие счастья : [роман] / Галина Романова. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 313, [2] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой). - 16+.
        ISBN 9785699837823.

        Ромм, Андрей.  Ты - мое созвездие : [роман] / Андрей Ромм. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 344, [3] c. - (Колесо фортуны. [Романы Андрея Ромма]). - 16+.
        ISBN 9785699849192.

        Смолл, Бертрис.  Франческа, строптивая невеста : роман / Бертрис Смолл ; [пер. с англ. Т. Н. Осиной]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. ; 17 см. - (Гарем Бертрис Смолл). - Orig. nos.: Francesca.
        ISBN 9785170848881.

        Солнцева, Наталья.  Иди за мной : роман / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [1] с. : ил. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785170926459.

        Тамоников, Александр.  Отравленные джунгли [Текст] / Александр Тамоников. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 315, [3] с. ; 17 см. - (Боевые бестселлеры А. Тамоникова).   ISBN 9785699840441.

        Трауб, Маша.  Наша девочка : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - 16+.
        ISBN 9785699845446.
        

        Тронина, Татьяна.  О голубка моя : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной). - 16+.
        ISBN 9785699841387.
        

        Улицкая, Людмила, 1943-.  Лестница Якова : роман / Людмила Улицкая ; [ред. Елена Шубина]. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2015. - 731, [1] c. - (Новая Улицкая). - 18+.        ISBN 9785170936502.

        Филдинг, Хелен.  Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки / Хелен Филдинг ; [пер. с англ. В. Гришечкина]. - Москва : Эксмо, 2014. - 636, [2] с. - (Все о Бриджит Джонс. Романы Хелен Филдинг). - 16+. - Ориг. назв.: Fielding, Helen. Bridget Jones: Mad About the Boy, 2013.
        ISBN 9785699714209.

        Флеминг, Лия.  Открытка / Лия Флеминг ; пер. с англ. З. Я. Красневской. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 635, [2] с. - (Amore. Зарубежные романы о любви). - 16+. - Ориг. назв.: The Postcard.
        ISBN 9785699843633.
        

        Хантер, Стивен.  Честь Снайпера / Стивен Хантер ; пер. с англ. С. М. Саксина. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 378, [1] с. - (Легенда мирового детектива). - Ориг. назв.: Sniper's Honor.
        ISBN 9785699835621.
        

        Чемберлен, Диана.  Дурочка, или Как я стала матерью / Диана Чемберлен ; пер. с англ. Н. Лебедевой. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 378 с. - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен). - 16+. - Ориг. назв.: Chamberlain, Diane. Kiss River, 2003. - На обл.: Лауреат премии "Лучший роман года".
        ISBN 9785699843978.