Jaunās grāmatas 2016.gada jūlijā

Nozaru literatūra

  

Atgriešanās Eiropā : Latvijas prezidentu, premjerministru, ministru un diplomātu esejās : no starptautiskās atzīšanas līdz pirmajai prezidentūrai Eiropas Savienībā, 1990-2015 / sastādītāja un atbildīgā redaktore Kristīne Kozlova ; teksts: Māris Riekstiņš, Valdis Birkavs, Kristīne Kozlova, Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Sandra Kalniete, Solvita Harbaceviča, Andris Ķesteris, Edvīns Inkēns, Valdis Dombrovskis, Inna Šteinbuka, Ilze Juhansone, Edgars Rinkēvičs ; redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniece Laura Lūse ; foto: Ieva Čīka, Reinis Hofmanis, Ilmārs Znotiņš, Gunārs Janaitis, Jānis Deinats, Juris Krūmiņš. - Rīga : Zinātne, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 383, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 379.-383. lpp.        ISBN 9789934549038.

Degvīna uzlējumi : gremošanas orgānu kaites / [sagatavoja Anda Šteinharde ; rediģēja: Terēza Laube, Antra Krastiņa]/ - Rīga : Zintnieks, [2016] (latvijas karte). - 111 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. - (Zintnieks). ISBN 9789984739328

Grāvīte, Ilze, 1974-.  Plūmes : šķirnes, kopšana, padomi un receptes / Ilze Grāvīte ; Aijas Andžānes vāka māksl. noform. ; atb. redaktore Renāte Neimane ; literārā red. un recepšu sast. Irīda Miska ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 127, [1] lpp. : fotogr., tab.        ISBN 9789934151811.

Ivuškāns, Artūrs.  Vingrinājumi muguras veselībai / Artūrs Ivuškāns ; [mākslinieciskā redaktore Vita Lēnerte, ; redaktors Gints Tenbergs ; fotogrāfijas: Jānis Knāķis]. - Rīga : Zvaigzne ABC ; (Jelgavas tipogrāfija), ©2016. - 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 174. lpp. ISBN 9789934058493.
        

Паулс, Раймонд.  Музыка моей жизни : воспоминания маэстро / Раймонд Паулс ; Ксения Загоровская. - Москва : АСТ, 2016. - 299, [4] lpp., [32] lpp. iel. : il. ; 22 cm. - (Портрет Эпохи). ISBN 9785170831845.
        

Пономаренко, Анастасия.  Управляй возрастом : живи дольше, зарабатывай больше : back to 25 / Анастасия Пономаренко, Семен Лавриненко. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 159 с. : ил., табл. ; 21 см. - (45 лучше, чем 25). - Библиогр.: с. 157-159. - 12+. - На обл. в подзаг.: как избавиться от страха пенсионного возраста, 15 простых правил - как создать подушку безопасности в 40+.  ISBN 9785699844319.

 

Daiļliteratūra.

Abdullajevs, Čingizs.  Ačgārnā realitāte / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Juvetas, ©2016. - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789934856310.

Bauere, Inguna, 1960-.  Grēksūdze / Inguna Bauere ; [redaktore Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes vāka dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 351, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934059575.

Dimante, Inguna.  Pilnmēness nakts zieds : liktenīgs, erotisks / Inguna Dimante ; [Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anitas Jansones-Zirnītes zīmējumi ; redaktore Eva Mārtuža]. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 237 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 6 (204).
        ISBN 9789934151583.

Ermlere, Franciska.  Rīgas buča : romāns / Franciska Ermlere ; redaktore Eva Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Māras Rikmanes zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 175 lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 4 (202). - Bibliogrāfija: 169. lpp.        ISBN 9789934151491.
        

Gabaldone, Diāna.  Spāre dzintarā : romāns / Diāna Gabaldone ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 447 lpp. ; 22 cm. - (Svešzemniece / Diāna Gabaldone ; 1). - Oriģ. nos.: Dragonfly in amber. ISBN 9789934054518.

Gideona, Melānija.  Mans slepenais pielūdzējs / Melānija Gideona ; [no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Kāposta]. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 459, [2] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Orig. nos.: Wife 22. ISBN 9789984358291.

Kaspari, Sofija.  Flamingu lagūna : romāns / Sofija Kaspari ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; [redaktore Anita Poļakovska]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Latvijas karte). - 399, [1] lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 23 cm.Orig. nos. Die Lagune der Flamingos.  ISBN 9789934057052.

Kazuša, Agnija.  Bruno / Agnija Kazuša ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Elitas Ābeles zīm. ; redaktore Eva Mārtuža ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : AS "Lauku Avīze", 2016. - 222, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 5 (203).
        ISBN 9789934151569.
        

Kļavis, Aivars, 1953-.  Likvidētie autobusi : [romāns] / Aivars Kļavis ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp        ISBN 9789934059988.

Koberbēla, Lēne.  Lakstīgalas nāve / Lēne Koberbēla, Agnete Frīsa ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 301, [2] lpp. - Orig. nos.: Nattergalens Dod.
        ISBN 9789934057793.
        

Krofta, Ketrina.  Meitene bez pagātnes : romāns / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka foto: Yevhenii Kukulka. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 391, [1] lpp.        ISBN 9789984358284.
        

Mariņina, Aleksandra.  Eņģeļi uz ledus neizdzīvo : [detektīvromāns] / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 270, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Ангелы на льду не выживают.
        1. sējums.
        ISBN 9789984854724.

Mariņina, Aleksandra.  Eņģeļi uz ledus neizdzīvo : [detektīvromāns] / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 303, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Ангелы на льду не выживают.
        2. sējums.
        ISBN 9789984854731.

Olūts - 21 : literaturas almanahs / [redaktore: Valentīna Unda]. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centrs, 2016. - 335 lpp. - Latgolas Kulturas centra izdevnīceibas dorbu bibliografija (2015-2016): 335. lpp.
        ISBN 9789984292755.  ISSN 1407-2076.
Rupainis, Antons, 1906-1976.  Māra mostas : vēsturisks romāns : triloģija / Antons Rupainis ; redaktore Valentīna Unda ; vāku dizains: Stella Elksne ; pēcvārds: Paulīne Zalāne-Vallena. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, ©2016 (Latgales Druka). - 794, [3] lpp. : portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 782.-784. lpp.        Saturs: Pirmā grāmata. Poļu dumpis. Otrā grāmata. Gaiļi pusnaktī. Trešā grāmata. Pēteris Miglinieks.
        ISBN 9789984292717.
        

Robārdsa, Kārena.  Sapņu sala / Kārena Robārdsa ; [no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis]. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 443 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984358277.
        

Simses, Mērija.  Melleņu vasara : romāns / Mērija Simses ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 335 lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The irresistible blueberry bakeshop and cafe.
        ISBN 9789934055157.
        

Бреннан, Эллисон.  Поцелуй меня, убей меня [Текст] / Эллисон Бреннан ; [пер. с англ. А. Бичева]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [1] с. ; 21 см. - (Romantic-детектив). (New-York Times бестселлер). - [18+]. - Ориг. назв.: Brennan, Allison (1969-). Kiss me, kill me.
        ISBN 9785699872312.

Грин, Джон.  Многочисленные Катерины : [роман] / Джон Грин ; пер. с англ. А. Н. Зайцева. - Москва : Рипол классик, 2015. - 253, [2] с. - (Бумажные города). - 16+. - Ориг. назв.: Green, John. An Abudance of Katherines.
        ISBN 9785386079826.
        

Данилова, Анна.  Мишень для темного ангела [Текст] / Анна Данилова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. : ил. ; 21 см. - (Психологический детектив).
        ISBN 9785699862603.

Добров, Андрей.  Последний крик моды : Гиляровский и Ламанова / Андрей Добров. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Интересный детектив. Ретро-оформление). - [16+].         ISBN 9785699858637.

Калашников, Борис.  Эпидемия до востребования [Текст] / Борис Калашников. - Москва : Издательмтво "Э", 2016. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком).
        ISBN 9785699886456.
        

Князева, Анна.  Черный бриллиант Соньки Золотой Ручки : [роман] / Анна Князева. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Детектив с таинственной историей). - 16+. ISBN 9785699875030.
        

Колычев, Владимир.  Русалка в золотой чешуе / Владимир Колычев. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 317, [1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+.  ISBN 9785699878024.

Корсакова, Татьяна.  Приди в мои сны : [романы] / Татьяна Корсакова. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 346, [1] с. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны Корсаковой). - 16+.  ISBN 9785699858286.

Лэкберг, Камилла.  Укрощение : [роман] / Камилла Лэкберг ; [пер. со швед. Ю. Колесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 408, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - 16+. - Ориг. назв.: Läckberg, Camilla. Lejontämjaren, 2014. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785699862078.

Маклеод, Джанет.  Поцелуй со вкусом манго : роман / Джанет Маклеод ; [пер. с англ. В. Шарая]. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 397, [1] с. ; 21 см. - 16+. - Ориг. назв.: The Planter's Bride. ISBN 9789661486934. . - ISBN 9785991031493.
        

Мартен-Люган, Аньес.  У тебя все получится, дорогая моя : роман / Аньес Мартен-Люган ; пер. с фр. Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2015. - 311, [2] с. - (Corpus ; 306). - 16+. - Oriģ. nos.: Martin-Lugand, Agnès. Entre mes mains le bonheur se faufile, 2014.
        ISBN 9785170867097.
        

Метлицкая, Мария.  Можно я побуду счастливой? : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 344, [3] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). - 16+.
        В содерж.: Дневник женщины средних лет ; Остров Прекрасной Елены.
        ISBN 9785699887255.

Михайлова, Евгения.  Женщина с глазами Мадонны : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Детектив-событие). - 16+.
        ISBN 9785699889655.
        

Мойес, Джоджо.  Счастливые шаги под дождем : [роман] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. Ирины Иванченко]. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2016. - 477, [1] с. - 16+. - Ориг. назв.: Moyes, Jojo. Sheltering Rain, 2002.
        ISBN 9785389097858.
        

Морозова, Екатерина.  Разгадка перевала Дятлова / Екатерина Морозова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 347, [2] с. - (Рассекречено). - 16+.
        ISBN 9785699863150.
        

Несбё, Ю.  И прольется кровь : [роман] / Ю Несбё ; пер. с норв. Екатерины Лавринайтис. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука Аттикус, 2015. - 253, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - 18+. - Ориг. назв.: Nesbø, Jo. Mere blod, 2015. -        ISBN 9785389100947.

Островская, Екатерина.  Исповедь без прощения : роман / Екатерина Островская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 312, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785699889884.
        

Очаковская, Мария.  Проклятие Византии и монета императора Константина : роман / Мария Очаковская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 280, [1] с. - (Татьяна Устинова рекомендует). ISBN 9785699859788.
        

Платова, Виктория.  Два билета в никогда : [роман] / Виктория Платова. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2016. - 382, [1] c. - (Остросюжестная проза Виктории Платовой). - 16+. - Роман издан в авторской редакции. ISBN 9785170940073.

Покровская, Ольга.  Останься со мной! : роман / Ольга Покровская. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 409, [2] c. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).
        ISBN 9785699869602.

Раевская, Полина.  Одинока и крайне жестока, или Как выйти замуж за один день / Полина Раевская. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 379, [1] c. - (Детектив-антигрустин).        ISBN 9785699873319.
        

Романова, Галина.  Месть Спящей красавицы : [роман] / Галина Романова. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 313, [2] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой). - 16+. ISBN 9785699887477.
        

Ромм, Андрей.  Черно-белый сад : [роман] / Андрей Ромм. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 283, [1] с. - (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма). - 16+. ISBN 9785699884858.
        

Соболева, Лариса.  Месть без права на ошибку : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2016. - 477, [2] с. - (Детектив по новым правилам). - 16+. - Издано в авторской редакции.  ISBN 9785170963577.
        

Стил, Даниэла.  Музыка души : роман / Д. Стил ; пер. с англ. Т. А. Осиной. - Москва : Издательство АСТ, 2016. - 350, [1] с. - (Даниэла). ISBN 9785170922314.

Трауб, Маша.  Шушана, Жужуна и другие родственники : [роман] / Маша Трауб. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 314, [1] с. - (Проза Маши Трауб). - 16+. ISBN 9785699869466.

Тронина, Татьяна.  Вишни для Марии : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной). - 16+.
        ISBN 9785699881628.
        

Чемберлен, Диана.  Девочка-беда, или Как стать хорошей женщиной : [роман] / Диана Чемберлен ; пер. с англ. Ф. Бутаевой. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 378, [2] с. - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман). - 16+. - Ориг. назв.: Chamberlain, Diane. Her Mother`s Shadow, 2004. - На обл.: Лауреат премии "Лучший роман года". ISBN 9785699870653.

Шувалов, Александр.  Смерть в двух экземплярах : роман / Александр Шувалов. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 284, [1] c. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком). ISBN 9785699877225.