Jaunās grāmatas 2016.gada oktobrī

Nozaru literatūra Abonementā

Deviņu vīru spēks : stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem, 1918-1940 / zinātniskais redaktors Gatis Krūmiņš ; recenzenti: Aivars Stranga, Ēriks Jēkabsons ; latviešu tekstu literārā redaktore Sandra Liniņa ; angļu tekstu literārais redaktors Jānis Veckrācis. - Rīga : Valsts kanceleja, 2016. - 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm.        Saturs: Laikposma raksturojums. Arturs Alberings / Gatis Krūmiņš. Ādolfs Bļodnieks / Valters Ščerbinskis. Hugo Celmiņš / Jānis Šiliņš. Pēteris Juraševskis / Ēriks Jēkabsons. Jānis Pauļuks / Jānis Šiliņš. Zigfrīds Anna Meierovics / Ineta Lipša. Marģers Skujenieks / Valters Ščerbinskis. Kārlis Ulmanis / Deniss Hanovs. Voldemārs Roberts Zāmuels / Ēriks Jēkabsons. Summary.
        ISBN 9789934822520.
        

Kusiņš, Gunārs.  Latvijas parlamentārisma apskats / autors, galvenais redaktors Gunārs Kusiņš ; māksliniece Inguna Elere ; redaktores: Inna Vaitmane, Marita Freija ; foto: J. Aperāns, K. Bauls, E. Dinka, Grīnbergs, R. Inkēns, R. Johansons, M. Lapiņš, G. Mālderis, U. Pāže, K. Rake, V. Rīdzenieks. - [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, ©2016 (Rīga : Livonia Print). - 95 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 91.-95. lpp.        ISBN 9789934859205.
        

Latgales latviešu kongress, 1917 : materiālu krājums / redaktore Valentīna Unda ; Aleksandrs Lebeds, fotogrāfija ; Stella Elksne, vāku dizains ; ievadvārdu autors Osvalds Zvejsalnieks. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2016 (Latgales druka). - 39 lpp. : faksimils, portrets ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - 7. lpp. J. Raiņa dzejoļa fragments.
        Saturs: 1917. gada Rēzeknes apvienošanās kongress un tā nozīme Latgales vēsturē / Kārlis Počs. Diskusija presē par Latgales nākotni 1917. gada Rēzeknes kongresa priekšvakarā / Pēteris Zeile. Latgales reģiona saimnieciskās depresijas un pašnoteikšanās problēmas / Jāzeps Zeļonka. Katoļu Baznīca un tās priesteri Latgales kongresā 1917. gadā / Alberts Budže            ISBN 9789984292779

Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti = Results of the 2011 populattio and housing centus in Latvia / atbildīgais par izd. Pēteris Veģis ; tulk. Zane Zauberga ; kartes Dāvis Kļaviņš. - Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, ©2016. - 230 lpp. : kartes.
        ISBN 9789984064826.

Patjanko, Oskars.  Ieviņas / Oskars Patjanko. - [Rīga] : Kultūras menedžmenta centrs "Lauska", ©2014. - 94, [1] lpp. : il. ; 13 cm + 1 CD (46:18). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        Saturs: 112. maršs (2:01) -- Viļņa Kada valsis (2:50) -- Minora polka (1:24) -- Es satiku (2:13) -- Polka (1:58) -- Mēness spīd (3:10) -- Klausies, meiten (2:32) -- Taurupes polka (2:18) -- Polka-mazurka (1:30) -- Fokstrots (2:37) -- Dzimtenes dziesma (5:36) -- Maršs "Pohodnij" (2:33) -- Valsis (1:59) -- Eilenders (2:14) -- Kam, meitiņa (2:28) -- Zī Zuzanna (2:23) -- Beidzamais maršs (1:35) -- Mēs sitīsim tos utainos (1:36) -- Radžupīte (2:24).
        ISBN 9789934827648.

Rors, Ričards.  Apslēptais : svēto rakstu garīgums / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; [redaktore Ita Ankoriņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 238 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [222.]-227. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [234.]-238. lpp.
        ISBN 9789934058813.
        

Saucējas (mūzikas grupa).  Dziediet, meitas, vokorā : Sēlpils un Vārnavas folklora / Saucējas ; teksts, Iveta Tāle, Ieva Tihovska, Maija Poiša ; noformējums un salikums, Mikus Čavarts ; tulkojums angļu valodā, Marianna Auliciema. - [Rīga] : Lauska, 2012. - 94, [1] lpp. : il., faks. ; 13 x 14 cm + 1 CD. - Teksts latviešu valodā, atsevišķas teksta daļas arī angļu valodā. - Izdevumam pievienots mūzikas CD.
        ISBN 9789934827600.

Saviešu mēļošana / raksti: Baiba Dumpe ... [u.c.] ; zīmējumi, Ērika Māldere ; salikums, Mikus Čavarts. - [Rīga] : Lauska, 2012. - 58, [1] lpp. : il. ; 13 x 14 cm + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju (29. lpp.). - Teksts latviešu un angļu valodā. - Izdevumam pievienots mūzikas CD ar latviešu tautasdziesmām.
        ISBN 9789934827617.
        

Sivicka, Inga.  Andrupenes baznīca, draudze un tās kalpi / Inga Sivicka ; redaktore Valentīna Unda ; priekšvārdu sarakstīja: Mihails Sivickis, Vilis Mileiko ; Ārijas Mileiko vāka fotogrāfija. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, ©2015 (Latgales druka). - 194 lpp. : il., portr., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 164.-168. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Par autori: 194. lpp. . - Personu rādītājs: 186.-191. lpp.
        ISBN 9789984292663        

Tāvu zemes kalendars 2017 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 27. (78.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda ; astronomiskās ziņas kalendārijā: Ilgonis Vilks ; uz 1. un 4. vāka Aleksandra Lebeda foto ; vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2016 (Latgales Druka). - 339 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 20 cm. - (Tāvu zemes kalendars , 1407-2068 ; 2017 (27. (78.) goda gōjums).
        Saturs: LAUKSAIMNĪCEIBA: Praktiskōs mežkūpeibas izejformula. Oūru kulturu saimnīceiba "Sola" / Marija Labanovska. MEDICINA: Sōpes placa lūceitovā / Pīters Turkopuls. Golvassōpes / Pīters Akuls. Dobas bogōteigais golds. ARHEOLOĢIJA, VĒSTURE, KULTURVĒSTURE: Dzirkaļu piļskolnā / Juris Urtāns. Jaunōs Daugovas piļs pyrmsōkumi / Valentīns Edmunds Klešniks. Krōslovas vēstures pētnīceiba / Valentīns Edmunds Klešniks. Latgolas kongresam - 100 / Pīters Zeile. Ceļš iz Latvijas naatkareibu / Valentīns Edmunds Klešniks. Sapūsteitō apbedejumu vīta / Jōņs Būmanis. Latgalīšu literaturas kolekcija / Anna Līpenīte. Muni Kozukolni / Janīna Soldone (Trōpa). Pūļu bēgli Latgolas pīrūbežā / Beata Krajevska. Atmiņu susātivi / Helēna Latkovska-Vojtuskeviča. Pulkveža pīmiņai / Beata Krajevska. Lavrinoviču gimines liktiņs / Veronika Grišāne. Leitovas dāls - Latgolas patriots / Helēna Vasiļjeva. Krystcelēs ar Donatu Latkovski / Romons Spaitāns. Tautas ceļtnīceiba Rēzeknes un Ludzas apriņķī. Maltas pogosta kulturas vēstures lopaspuses / Elvīra Pinka. Ontons Eiduks munā pīmiņā / Alberts Eiduks. Pōču dzymta / Helēna Vasiļjeva.Pi Borkovas-Lubōnas ceļa / Jūlijs Trōps. Nu ostoņdesmit godu slīkšņa / Arkādijs Ikaunīks. Dzeive ar Dīvu / Jūlijs Trōps. Trejspadsmitgadeigas meitines atmiņas / Marija Dinga (Trōpiņa). Skorbō liktiņa skovōs / Gunārs Čakšs.Munas dzeives atmiņas / Marija Kovalevska. Eisas atmiņas / Marianna Tomiņa. Boltūs krystu azars / Jūlijs Trōps. Myusu cylvāku tragedija / Helēna Latkovska-Vojtuskeviča. Skūlas Šķaunes pogostā pēckara godūs / Marija Labanovska. Soldonu dzymtas atvases stōsts / Jūlijs Trōps. Muzykas skūlōtōji Rēzeknē / Anna Āboliņa. Lauksaimnīceibas kuriozi kolhozu laikūs / Jūlijs Trōps. Dažas epizodes nu dzeives Padūmijā / Pōvuls Kūceņš. Laikmeta apcarātōjs Ontons Kreics / Lūcija Nagle. Vēsturnīks Joels Veinbergs / Josifs Ročko. Kimijas skūlōtōjs / Leonards Rakickis. Skrindu dzymtas muzejs / Ilze Ozoliņa. Roberta Mūka muzejs / Marija Binduka. Latgolas Kultūrvēstures muzeja laseitova / Anna Tihomirova. Myuža komuļs sazatiņs / Lūcija Nagle. Ceļazeimes / Lidija Lazdāne. Par Andryva Jūrdža pamarkom / Zigurds Svikis. Veiskups Jōņs Cakuls - jubilars / Jōņs Būmanis. KULTURVĒSTURES PĪMINEKLI: Malenīšu reimju kronika / Kavacu Andrejs. PAR MYUSU VOLŪDU: Myusu volūda / Jōņs Būmanis. Voi trokōk ir lobōk? / Paulīne Zalāne. LITERATURA, KRITIKA, PUBLICISTIKA: Vyss nūteik -1991 / Ontons Kreics. Boltī krysti. Mežabrōlim. Svātōkō vēlēšonōs. 14. juņs. Es napīsadolu. Nanūvēršami lejup. Kod mes pa eistam dzeivojam? Fotografam Jōņam Gleizdam. "Tev nabyus īkōrōt..." / Inguna Būmane-Lūse. "Bolta ābeļneica..." ; "Kreit snīgs..." ; "Kur tī ōtrī aizskrējuši..." ; "Alpu vijōleites..." ; "Atslāga..." ; "Sit vara bungas, brōleit!..." ; "Divas gailūšas ūgleites..." ; "Es mīļoju tevi..." / Voldemārs Voguls. Bārnu dīnu skices / Marta Binduka. "Dīvu prognozēt..." ; "Jo tev Dīva nav sirdī..." ; "Rusifikators..." ; "Var zemnīks nazynōt vysa..." ; "Kas lītas eistūs vōrdūs nasauc..." ; "Na tikai par dzeiveibu..." ; Tads klusums ļauns / Jūlijs Trōps. Eisulas / Romons Spaitāns. "Bolta, solta zīmas dīna..." ; "Solti vēji..." ; "Lyudz..." / Normunds Dimants. Dūmas apāks. Yudiņs. Mīlesteiba. Dabasu ziļgme. Dīvam pasateicu. Dvēseles steiga. Breiveiba. Atziņas. Kōdēļ navareigi asam? Latgalīša dvēsele. Kaida asmu? / Magdalena Vjatere. Pōrmatums. Tymā breidī. Dūmas kai putni / Ilze Keiša. Dzymtōs mōjas. Garom. Kotram sova vīta / Laima Ločmele. Bolūži. Meža ōbuļs. Ūzula zeile. Rudiņa leits. Mōmuleņa. Vālais rudiņs. Boltais reits / Elvīra Pinka. Aglyunas Dīvmōte. Ceļā uz Aglyunu. Legenda par Kōrsovu. Lubōna azars. Rāznas balade. Daugova. Mežōbele. Atsazeišona mīlesteibā / Rūdolfs Linužs. Sirds namīrā. Lobreit, jyura! / Vilma Lele. Ticeiba. Ceiņa / Pīters Meikstums. Advents. Zīmassvātku breinums / Maruta Avramčenko. Latgalīša svātums. Dūmoju bolsā / Ilvars Speismanis. Skaitōki Zīmassvātki - bērneibā svynātī / Vita Gulbe. Atskots pagōtnē / Eleonora Tjarve. Atskoborgas / Leonards Rakickis. Raiņa dīna voi 9. majs? / Jūlijs Trōps. Klusumā / Eleonora Tjarve. IN MEMORIAM: Mōkslinīks Aleksandrs Stankevičs. Prīsters Oļgerts Aleksāns myužeibā. Myužeibā aizgōjis Ontons Ušpelis. Marijas Šeršņovas pīmiņai. Večellu Varslavāni myužeibā pavodūt. Aleksis Rubulis myužeibā / Paulīne Zalāne. Profesors Leonīds Keirāns / Jānis Pokulis, Henrihs Soms. Myužeibā aizgōjis Aleksis Osmanis. Kazimirs Gailums / Pīters Vaikuļs. Bronislavs Pavlovskis. Atvodu vōrdi Eleonorai Mītniecei. Latgolas patriote Valentīna Bruzgule. Jōņs Rupainis. Rēzeknes-Aglyunas diecezes goreidznīku saroksts.
        ISBN 9789984292786.

Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937-.  Trejādas saules . Mitoloģiskā saule.
/ Vaira Vīķe-Freiberga ; [atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Ilmārs Blumbergs]. - Rīga : Pētergailis, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 484, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 456.-464. lpp. un rādītāji: 465.-480. lpp.                ISBN 9789984334196.
        

Začek, Sven.  Riga+ / Sven Začek [teksts, fotogrāfijas] ; [tulkojums: Artis Cālītis (latviešu valodā), Andrejs Djomuškins (krievu valodā), Riina Kindlam (angļu valodā)]. - [Estonia] : Zacekfoto, ©2014 (Tartu : Greif). - 227 lpp. : fotogrāfijas ; 25 x 31 cm.
        ISBN 9789949955503.
        

 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ; sagatavojuši: O. Barānovs, I. Skribāne, E. Gergelevičs, J. Salmiņš, L. Stelmaka-Leja, G. Piņķe, I. Šnīdere, V. Skuja, N. Ozols, A. Rožkalne, J. Ušpelis, Č. Gržibovskis, R. Rimša, A. Jansons, D. Klinsone, M. Rone, L. Stauvere, L. Kauķe, D. Ločmele, K. Soms, R. Meijers, J. Zakovics, R. Kņūtiņa, P. Ozoliņa, V. Brūvere, M. Ambrēna, I. Baltābola, I. Lore, M. Jansons, L. Neiders, I. Kabanova, A. Bukšs, A. Krūze, L. Duntava, D. Ločmele, B. Mistre, A. Stiebre, I. Zelca, L. Dzimtā-Zemīte, L. Kalāne, D. Freimane ; ievadu [3.-4.] lpp., sarakstīja Dana Reizniece-Ozola. - Rīga : Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2015. - 156 lpp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm.
        2015. gada decembris.

Александр, епископ Даугавпилсский.  Слово архипастыря : 10 лет святительского служення, 2006-2016. / Епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр ; ответственный редактор Олег Пелевин ; исполнительный редактор Оксана Дементьева ; фотографии: Влад Суриц, Валентин Маргевич, Даниил Седов ; Латвийская Православная Церковь. - Рига : Латвийская Православная Церковь, 2016 (Zelta Rudens Printing). - 367 lpp., [8] lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts krievu valodā, daļēji arī latviešu valodā.
        Том 1.
        ISBN 9789934853074.

Александр, епископ Даугавпилсский.  Слово архипастыря : 10 лет святительского служення, 2006-2016 / Епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр ; ответственный редактор Олег Пелевин ; исполнительный редактор Оксана Дементьева ; фотографии: Влад Суриц, Валентин Маргевич, Даниил Седов ; Латвийская Православная Церковь. - Рига : Латвийская Православная Церковь, 2016 (Zelta Rudens Printing). - 390 lpp., [16] lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts krievu valodā, daļēji arī latviešu valodā.
        Том 2.
        ISBN 9789934853074.

Гарклавс, Сергий.  Под сенью Тихвинской иконы / протоиерей Сергий Гарклавс ; редактор Людмила Корзунова ; переводы с английского: Вера Буренина ; дизайн обложки: С. Наркевич. - Чикаго : Garklav's Family (USA) ; Рига ; Тихвин, 2012. - 318, [1] с. : ил., портр. ; 23 см.
        ISBN 9789984497044.

Зариньш, Карлис.  Возвращение. 51 час / Карлис Зариньш. - Рига : [Алаборг] ; Cанкт-Петербург ; Тихвин, 2009. - 94, [1] lpp. : il., portr. - Virs titula: Возвращению чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери в Россию посвящается.
        ISBN 9785869830397.

Александр, епископ.  Православие в Латгалии: от викариатства к епархии / Епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр ; фотогрфии из личного архива Высокопреосвященнейшего Митрополита Рижского и всея Латвии Александра и [др.]. - [Рига] : Синода Латвийской Православной Церкви, 2016 ("Zelta Rudens Printing"). - 40 с., ил.

 

Утраченное соседство : евреи в культурной памяти жителей Латгалии / [редколлегия: С. Амосова (отв. ред.) ... [u.c.] ; Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер" ; Музей "Евреи в Латвии". - Москва : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2016. - 287 с. : ил., факсимиле, портр. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts krievu un daļēji latviešu valodā, saturā rādītājs paralēli angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Papildus titullapa angļu valodā.
        Ч.2.         ISBN 9785757603643.
        

Audiovizuālie materiāli (CD, DVD).

Ilža (mūzikas grupa).  Ilža rūtoj, kaladoj [skaņu ieraksts]. - Rīga : Lauska, 2011. - 1 CD : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([13] lpp. : il. ; 12 cm). - Piel. dziesmu teksti.
        Atīt(i) Leldine ; Nakaryt(i) šyupeleiša ; Tu - muoseņa, as - muoseņa ; Kū as devu šyupeļam ; Ūdeņ, munu masaleņ ; Ūsi, ūsi, kod lopuosi ; Ame, meitys, kuodeiluos ; Sit, Juoneit(i), vara bungys ; Kūši, kūši, jauki, jauki ; Nagara Juoņa naksneņa ; Juoneits munys gūvis gona ; Atīdami Zīmyssvātki ; Lauzit skolus, pyutit guni ; Zīmyssvātki četri bruoli ; Aj, peleite, ziernu zogtu ; Bolta koza daņci vede.

Laiksne.  Es čigāna meita biju [skaņu ieraksts] / Laiksne ; latviešu tautas dziesmu vārdi un tautas mūzika Laiksnes apdarē. - Latvija : Lauska & Laiksne, 2013. - 1 skaņu disks(39:37).

Laiksne. Putra [skaņu ieraksts] : [dziesmas]. - [B.v.] : Lauska, 2010. - 1 CD.
        Saturā: Aleksandrs ; Putra ; Oi Dīveni ; Alutiņ bāleliņ ; Lai iedzeram! ; Šiskin, miškin ; Mēness spīd aiz pirts ; Dzārojs puika ; Jauna meita ; Man tīšam karā juoīt ; Kupla līpa, Tolka ; Vokors īt ; Par upīti ; Kā mēs putru vārījām.
        ISBN 04751011610158.

Lāns.  Dzērves un dzērvenes [skaņu ieraksts] / folkloras kopa "Lāns": Dagnija Pārupe, Ilze Luģe, Katrīna Zalāne, Rasa Roze, Ruta Stepiņa, Ieva Tihovska, Raitis Veinbahs ; ierakstā piedalījās: Laima Jansone, Ivars Cinkuss. - Latvija : Lauska, 2015. - 1 skaņu disks (48:04).

Macbeth's Quest [videoieraksts] : Ludza Town Gymnasium and Ludza TV / filmu veidojuši: Artūrs Mikučs, Evija Vasiļenoka, Kristaps Gribusts, Edmunds Kadakovskis. - Ludza : Ludzas pilsētas ģimnāzija, 2016. - 1 DVD.

Pērkonvīri.  DinDaru [skaņu ieraksts] / Pērkonvīri: Mikus Čavarts, Tālis Gžibovskis, Kalvis Vītols, Kristīne Ādmine, Imants Daksis, Inita Šalkovska...[u.c.]. - Rīga : Lauska, 2015. - 1 CD (63:10) + teksta piel. ([14] lpp.+ [15] lpp.).
        Saturs: 1.Dindaru kokles ; 2.Gulu gulu3.Zvani4.Vāravas sauciens5.Niedru kauli6.Dūmi7.Visi ceļi8.Divi dienas9.Vilkačataka10.Vēja zirgi11.Dindaru, dandaru12.Pasaka par apgriezto pasauli / pasaku stāsta Inita Šalkovska ; Viestura Rudzīša komentāri.

Savieši.  Zirga pase [skaņu ieraksts] : [latviešu tautas dziesmas] par zirgiem / folkloras kopa "Savieši". - Latvija : Lauska, 2015. - 1 skaņu disks (33:32) + pielikums 87 lpp. teksts, il.
        Saturā: pielikumā iekļauts Ineses Tones pētījums par zirgu krāsām latviešu tautasdziesmās.

Sviests  V. [skaņu ieraksts] : [latviešu mūsdienu tautas mūzika] / [producenti: Kaspars Bārbals, Juris Zalāns, Daina Zalāne]. - [Rīga] : Lauska [Kultūras menedžmenta centrs], 2013. - 1 CD + teksta piel. ([16] lpp. : il. ; 12 cm).
Lineņi, muni lineņi (2:44) ; Kalnā kāpu lūkoties (3:08) ; Lietus dziesma (3:04) ; Blusa (2:15) ; Klipu klapu kaimiņ' Janka (3:18) ; Aiz kalniņa dūmi kūp (2:27) ; Taidu olu padareju (2:20) ; Saules deja (3:48) ; Māras dziesma (3:39) ; Brāļu gabals (4:03) ; Gaismeņa ausa (3:24) ; Psihopāta Mihaela deja (3:55) ; "Kur tu teci" pusčetros no rīta (4:18) ; Ik rītiņi saule lēca (2:54) ; Zīmogs sarkanā vaskā (3:11) ; Krustceles (3:24) ; Kas kaitēja nedienēt (2:06) ; Tumša, tumša tā eglīte (4:04).

Sviests IV. [skaņu ieraksts] : [latviešu mūsdienu tautas mūzika] / [producenti: Juris Zalāns, Daina Zalāne, Kaspars Bārbals]. - [Rīga] : Lauska [Kultūras menedžmenta centrs], 2011. - 1 CD (77:34) + teksta piel. ([16] lpp.).
Skaista mana tēva sēta (4:11) ; Trīs rītiņi saule lēca (3:20) ; As beju muotei vīneiguo meita (3:07) ; Opsasā (4:24) ; Suņi rēja (5:21) ; Kuopu, kuopu kolnā (3:01) ; Kas redzēja auseklīti (3:16) ; Uz kariņu es aizgāj (2:50) ; Šķērsu dienu saule tek (3:53) ; Upura dziesma (3:19) ; Tumsā gāju vakarā (2:21) ; Ūsiņš (5:55) ; Kūmāmi iedama (3:55) ; Kur tu skrīsi (3:51) ; Dejas sajūta (3:21) ; Vysu dīnu jumi jiemu (2:58) ; Malējbalsis (3:26) ; Labāk kuļu rudza riju (3:22) ; Doncuot guoju ar meitom(i) (3:26) ; Skaista muižeņa (2:13) ; Pa taciņu gar upmalu (2:28) ; Vecpuiša pankūkas (3:34).

Sviests 6. [skaņu ieraksts] : [latviešu mūsdienu tautas mūzika] / [producenti: Kaspars Bārbals, Juris Zalāns, Daina Zalāne]. - [Rīga] : Lauska [Kultūras menedžmenta centrs], 2015. - 1 CD + teksta piel. ([16] lpp. ; il. ; 12 cm).
Kad saulīte meita bija (3:37) ; Atsaronat, skauģa bērni! (4:50) ; Alus (3:47) ; Tumša nakte (3:52) ; Sakāmvārdi (5:54) ; Sajāja brammaņi (4:55) ; Kad pārnāksi bālēliņ'? (5:10) ; Kalnu dziesma (3:11) ; Novij man, māmuliņ' (3:14) ; Rūtoj' bite, rūtoj' saule (2:54) ; Kas skanēja, kas dimdēja (1:55) ; Spīguļo, saulīt! (4:14) ; Narečeņka (3:02) ; Skaista, skaista tei meitiņa (4:32) ; Ar laiviņu ielaidosi (3:48) ; Mazais vilciņš (3:33) ; Lēni, lēni (4:31) ; Bali inspirācija : Tīģera remikss (2:58).

Daiļliteratūra.

Avotiņa, Daina.  Nezūdošā vērtība : romāns / Daina Avotiņa ; vāka dizains Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 334, [1] lpp.   ISBN 9789934061448.

Bankovskis, Pauls, 1973-.  Trakie veči : [stāsti] / Pauls Bankovskis ; literārā konsultante redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 197, [1] lpp.
        Saturs: Atgriežoties pie galvaskausa jautājuma. Olimpiskajam sportam veltīts mūžs ; Lielveikalu jaunavas ; Mēness neredzamā puse ; Nakts kontrole ; Manas dziedinošās spējas ; Mēs nākam. Kā dzīvsudrabs ; Vispasaules modelētāju biedrība ; Koka dievi ; Nomiedzī ; Mīļotajai nepatīk ; Supervarons ; Un tad uznāk melnie ; Depresija ; Eksistences pierādījumi ; Ir jāspridzina ; Es aizeju mežā.
        ISBN 9789934546150.
        

Bariko, Alesandro.  Zīds / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; [tulkotājas redakcijā]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. ; 21 cm.      ISBN 9789934060786.

Bernāts, Andris.  Omulību klubiņa stāstījumi 10 gados / Andris Bernāts ; atbildīgā redaktore Dace Krecere ; literārā redaktore Rota Bārtule ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; izmantotas Ingrīdas Punkas, Andra Petrova fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, [2013]. - 238 lpp. : il., ģīm        ISBN 9789934114724.
       
Fridrihsone, Madara, 1988-.  Kāda Aina Nekurienē : romāns / Madara Fridrihsone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Andras Otto-Hvoinskas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 223, [1] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 9 (207).  ISBN 9789934152337.

Gifina, Emīlija.  Dzīves līkloči : romāns / Emīlija Gifina ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 443, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: First comes love.
        ISBN 9789984358369.
        

Hillenbrenda, Lora.  Nesalauztais : neparasts stāsts par drosmi un nepakļāvību / Lora Hillenbrenda ; no angļu valodas tulkojusi, priekšvārdu un komentārus sarakstījusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Sarmīte Medne. - Rīga : Jumava, ©2016. - 477, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Unbroken.     ISBN 9789934119545.

Kapī, Alekss.  Leons un Luīze : romāns / Alekss Kapī ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 238, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Léon und Louise.   ISBN 9789934060526.
        

Mensela, Džila.  Brīvais lidojums : romāns / Džila Mensela ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 441 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Three amazing things about you.      ISBN 9789984358376.
 

Nesbē, Jū.  Dēls / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 446, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Sønnen. ISBN 9789934061028.

Nikolss, Deivids.  Mēs : romāns / Deivids Nikolss ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 396, [3] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Us.    ISBN 9789934060816.

Perija, Anna.  Augšāmcelšanās iela : [detektīvromāns] / Anna Perija ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; Natālijas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Keta Īve. - [Rīga] : J.L.V., 2016. - 319, [1] lpp. ; 20 cm. - (Angļu karalienes mīļākais detektīvs). - Oriģ. nos.: Resurrection row. ISBN 9789934118302.

Pyura skreine : Literatu dorbu krojums / sakārt. Aija Zuja ; makets Soveiga Sarkane ; vāka dizains Igors Madžulis. - Rēzekne : Latgales Ūdensroze, 2016. - 85, [1] lpp.
        ISBN 9789934149849.

Puriņa, Inga.  Pazuduši lidojumā : romāns / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Melānijas Vilkas zīmējumi ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 7 (205).        ISBN 9789934151620.

Raščevska, Ilga, 1963-.  Norakstītie : [romāns] / Ilga Raščevska ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja ; vāka noformējumā izmantota Ulda Mātera fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp.        ISBN 9789934058110.

Raups, Edvīns, 1962-.  Uguns nedrošs pulss : [dzejas krājums] / Edvīns Raups ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 51, [1] lpp. : il.        ISBN 9789984236124.

Šadre, Daina.  Ceļmalas puķes : romāns / Daina Šadre ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Dinas Ābeles zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 237, [1] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 8 (206).        ISBN 9789934151637.

Tamužs, Viesturs.  Ķīmiķis ķemmē un saķemmē : dzīves stāsti, kas zīmē laikmetu / Viesturs Tamužs, Elvita Ruka ; Gvido Kajona ilustrācijas ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Artha, ©2016 (Livonia Print). - 228, [3] lpp. : ilustrācijas.       ISBN 9789934148484.

Teilore, Katrīna.  Daringemhola : romāns / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNB Print). - 252, [1] lpp.
        [3. grām.]. Atgriešanās.
        ISBN 9789934061912.

Vailda, Meredita.  Mīlestība : [romāns] / Meredita Vailda ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 378, [1] lpp. ; 21 cm. - (Hakeru sērija / Meredita Vailda ; 4). - Oriģ. nos.: Hard limit. - "Mulsums, Vēlme, Kaisle, Mīlestība, Triumfs"--Uz vāka. . - 18+.  ISBN 9789984358390.

Vaithausa, Lūsija.  Indīgā mīla : elpu aizraujošs psiholoģisks trilleris / Lūsija Vaithausa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 415 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Keep you close.      ISBN 9789984358338.

Virza, Edvarts, 1883-1940.  Raksti / Edvarts Virza ; sastādītāja, priekšvārda un komentāru autore Anda Kubuliņa ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; bibliogrāfisko uzziņu autore Velga Kince ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 522, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. 

 6. sējums. Straumēni.
        Saturs: Lieldienu stāsts ; Saimnieka atgriešanās ; Straumēni / Edvarts Virza. Edvarts Virza un viņa "Straumēni" / Jānis Alberts Jansons. Edvarta Virzas reliģiskie un ētiskie uzskati / Alberts Freijs. Virzas reliģiskā dzīve / Haralds Biezais.
        ISBN 9789934549151.

Zīle, Monika.  Pieplakt debesīm : Kļavas nosarkst divreiz ; Aizved mani uz Kolku : romāni / Monika Zīle ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 365, [2] lpp.        ISBN 9789934152290.
        

Вильмонт, Екатерина.  Сплошная лебедянь! : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, [2016]. - 319 с.
        ISBN 9785170891924.
        

Данилова, Анна.  Если можешь - прости : [роман] / Анна Данилова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] c. - (Психологический детектив). - 16+.
        ISBN 9785699899081.

Донцова, Дарья.  Бизнес-план трех богатырей : роман / Дарья Донцова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 318 с. - (Иронический детектив). (Сериал "Любимица фортуны Степанида Козлова").    ISBN 9785699897995.
        

Дуглас, Пенелопа.  Агрессор : [роман] / Пенелопа Дуглас ; [пер. с англ. Анны Ли]. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] c. - (LOVE & GAME). ([Fall away]). - 18+. - Ориг. назв.: Douglas, Penelope. Bully, 2013. - На обл.: Бестселлер The New York Times.
        ISBN 9785170970629.
        

Дуглас, Пенелопа.  До тебя : [роман] / Пенелопа Дуглас ; [пер. с англ. А. Маркеловой]. - Москва : АСТ, 2016. - 412, [2] c. - (LOVE & GAME). ([Fall away]). - 18+. - Ориг. назв.: Douglas, Penelope. Until You, 2013. - На обл.: Бестселлер The New York Times. Продолжение бестселлера "Агрессор".
        ISBN 9785170935062.

Князева, Анна.  Наследница порочного графа : [роман] / Анна Князева. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] c. - (Детектив с таинственной историей). - 16+.
        ISBN 9785699900923.

Колокольный звон, плывущий... : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской православной церкви / [авт. стихов и ред. Александр Якимов ; худож. Яков Клесов ; фотограф Александр Дукшт ; авт. вступ. ст. Александр, Епископ Даугавпилсский и Резекненский. - Лудза : [б.и.], 2016 (Zelta Rudens Printing). - 143 с. : ил., фото.
        Ч.1.    ISBN 9789934147852.

Колочкова, Вера.  Зов Сирены : роман / Вера Колочкова. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 314, [1] с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой).     ISBN 9785699900985.
        

Колычев, Владимир.  Его считали подкаблучником / Владимир Колычев. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 316, [2] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+.      ISBN 9785699887682.
        

Корецкий, Данил.  Антикиллер-6 : Справедливость точно не отмеришь : роман / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; [Редакционно-излательская группа " Жанровая литература"], 2016. - 477, [2] c. - ([Шпионы и все остальные. Данил Корецкий]). - 18+.   ISBN 9785170903009.

Крамер, Марина.  Школа выживания волчицы : роман / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2016. - 346, [1] с. - (Королева преступных страстей. Криминальная мелодрама М. Крамер).    ISBN 9785699904235.
        

Малышева, Анна.  Авантюристка : [роман] / Анна Малышева, Анатолий Ковалев. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 317, [2] с. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой). - 16+.
        [Кн. 4]. Посланница судьбы.  ISBN 9785170932535.
        

Малышева, Анна.  Авантюристка : [роман] / Анна Малышева, Анатолий Ковалев. - Москва : АСТ ; [Жанровая литература], 2016. - 285, [2] с. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой). - 16+. - Издан в авторской редакции.
        [Кн. 5]. Обманувшая смерть.  ISBN 9785170929450.
        

Маринина, Александра.  Обратная сила : [роман в 3-х т.] / Александра Маринина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 412, [2] с. - (А.Маринина. Больше чем детектив).
        Т.1. 1842-1919.  ISBN 9785699911691.

Маринина, Александра.  Обратная сила : [роман в 3-х т.] / Александра Маринина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 348, [2] с. - (А. Маринина. Больше чем детектив).
        Т.2. 1965-1982.  ISBN 9785699911714.

Маринина, Александра.  Обратная сила : [роман в 3-х т.] / Александра Маринина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 348, [2] с. - (А. Маринина. Больше чем детектив).
        Т.3. 1983-1997.   ISBN 9785699911738.
        

Мойес, Джоджо.  До встречи с тобой : [роман] / Джоджо Мойес ; пер. с англ. Александры Килановой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2016. - 474, [3] с. - 16+. - Ориг. назв.: Moyes, Jojo. Me Before You, 2012.
        ISBN 9785389109476.

Мориарти, Лиана.  Большая маленькая ложь [Текст] : [роман : 16+] / Лиана Мориарти ; [пер. с англ. Ирины Иванченко]. - Москва : Иностранка, 2015. - 539, [1] с. ; 19 см. - Назв. ориг.: Moriarty, Liane, 1966-. Big little lies.
        ISBN 9785389083998.

Мюссо, Гийом.  Здесь и сейчас [Текст] : [16+] / Гийом Мюссо ; [пер. с фр. Екатерины Кожевниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 314, [1] с. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). - Назв. ориг.: L`instant present.
        ISBN 9785699908226.
        

Нестерова, Наталья.  Жребий праведных грешниц : Возвращение : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2016. - 348, [1] с. - 16+. - "Возвращение"- третья заключительная часть саги Натальи Нестеровой трилогии "Жребий праведных грешниц".
        ISBN 9785170993420.
       

Окунев, Юрий.  Сомелье по вызову / Юрий Окунев. - [Б.м.] : Издательские решения, 2016. - 181, [1] с.  ISBN 9785447446987.

Перри, Энн.  Улица Полумесяца : [роман] / Энн Перри ; [пер. с англ. М. Ю. Юркан]. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 474, [2] с. - (Любимый детектив английской королевы). - 16+. - Oriģ. nos.: Perry, Anne. Half Moon street, 2000.
        ISBN 9785699878697.

Полякова, Татьяна.  Наследство бизнес-класса [Текст] : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. : ил. ; 21 см. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой). - На пер.: Еженедельник "Собеседник".
        ISBN 9785699903955

Скоттолине, Лиза.  Каждые пятнадцать минут : роман / Лиза Скоттолине ; пер. с англ. М. В. Тогобецкой. - Москва : АСТ, 2016. - 542, [1] с. - (Мастера саспенса). - 18+. - Ориг. назв.: Scottoline, Lisa. Every Fifteen Minutes.
        ISBN 9785170931897.

Сонненберг, Бриттани.  Дорога домой [Текст] : [роман : 16+] / Бриттани Сонненберг ; [пер. с англ. Е. В. Дод]. - Москва : АСТ, 2014. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Сенсация). - Назв. ориг.: Home leave.   ISBN 9785170815005.

Тамоников, Александр.  Пропуск с красной печатью : роман / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 256 с. - (Боевые бестселлеры А. Тамоникова).      ISBN 9785699894499.

Уокер, Кристин.  Учебный роман [Текст] : [16+] / Кристин Уокер ; [пер. с англ. Ю. Л. Федоровой]. - Москва : РИПОЛ-классик, 2016. - 285, [1] с. ; 22 см. - (Бумажные города). - Пер.: Walker, Kristin, Match made in high school.
        ISBN 9785386079147.