Jaunās grāmatas 2016.gada septembrī

Jaunumi lasītavā

     Kādreiz bija: Ludzas ebreju kopienas vēsture : izd. veltīts Ludzas Lielās sinagogas atklāšanai pēc restaurācijas / sast. Milāna Bule ; datordizains Jūlija Supova ; maketēšana Valērijs Dzevaltovskis. - [Ludza] : Ludzas Novadpētniecības muzejs, 2016. - 48 lpp. : il., portr. - Bibliogr.: 47. lpp. (26 nos.).
        ISBN 9789934149542.

      Утраченное соседство : евреи в культурной памяти жителей Латгалии / [редколлегия: С. Амосова (отв. ред.) ... [u.c.] ; Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер" ; Музей "Евреи в Латвии". - Москва : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2016. - 287 с. : ил., факсимиле, портр. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts krievu un daļēji latviešu valodā, saturā rādītājs paralēli angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Papildus titullapa angļu valodā.
        Ч.2.
        ISBN 9785757603643.

 

Nozaru literatūra Abonementā.

     Fernstroma, Medlīna.  Neēd to, ja lieto šo : slēptais risks, lietojot zāles kopā ar pārtiku / Medlīna Fernstroma & Džons Fernstroms ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 189, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Don't eat this if you're taking that. - Zāļu alfabētiskais rādītājs: 185.-[190.] lpp.
        ISBN 9789984235912.
      

     Hansens, Anderšs.  Svarīgākās zāles - kustības : gudrāka sportošana, labāka pašsajūta, ilgāka dzīve / Anderšs Hansens, Karls Jūans Sundberjs ; Madara Bernharda-Ādamsone, tulkojums ; Inas Eglītes literārā apstrāde ; Līsas Sakrisones dizains un ilustrācijas ; Jennija Grimsgorda foto ; Karolīnes Andešonas autoru portreti. - Rīga : Madris, [2016]. - 158 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portrets, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 152.-155. lpp. - Oriģ. nos.: Hälsa på recept.        ISBN 9789984314839.
        

 

     Jansone, Ilze, 1943-.  Vingrojumi un vingrinājumi, stāja, elpošana, soļošana : kustība ir dzīvība : Ilzes Jansones atveseļošanas sistēmas metodes un līdzekļi / Ilze Jansone. - [Rīga : Ilze Jansone, 2016]. - 80 lpp. : il.
        ISBN 9789984851556.

     Kādreiz bija: Ludzas ebreju kopienas vēsture : izd. veltīts Ludzas Lielās sinagogas atklāšanai pēc restaurācijas / sast. Milāna Bule ; datordizains Jūlija Supova ; maketēšana Valērijs Dzevaltovskis. - [Ludza] : Ludzas Novadpētniecības muzejs, 2016. - 48 lpp. : il., portr. - Bibliogr.: 47. lpp. (26 nos.).
        ISBN 9789934149542.

     Болотов, Б. В.  Программа здорового питания академика Болотова / Б. Болотов, Г. Погожев. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 319 с. - (Жизнь по Болотову).
        ISBN 9785498077819.
        

Daiļliteratūra.

     Abdullajevs, Čingizs.  Saprāta upuris : Liela nauda - lieli meli : [detektīvromāns] / Čingizs Abdullajevs ; [no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš]. - [Rīga] : Juvetas, 2016. - 284, [2] lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789934856334.
        

     Balantains, Roberts.  Gorillu mednieki : [garstāsts] / Roberts Balantains ; no angļu valodas tulkojis Augusts Pētersons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - [Rīga] : SIA "J.L.V.", [2016]. - 268, [4] lpp. - Oriģ. nos.: The gorilla hunters.        ISBN 9789934118760.
        

     Bisī, Mišels.  Meklējot spāri : romāns / Mišels Bisī ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 446, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Un avion sans elle.
        ISBN 9789934055355.

     Bomane, Korina.  Taureņu sala : romāns / Korina Bomane ; no vācu valodas tulkojusi Jana Vērdiņa ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 447, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Die Schmetterlingsinsel.
        ISBN 9789934061899.
        

     Gabaldone, Diāna.  Spāre dzintarā / Diāna Gabaldone ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 623, [1] lpp. ; 22 cm. - (Svešzemniece / Diāna Gabaldone ; 2). - Oriģ. nos.: Dragonfly in amber.
        2. daļa.
        ISBN 9789934058615.

     Ingrems, Ričards.  Acumirkļa lēmums : romāns / Ričards Ingrems ; redaktors Aldis Vēvers ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 270, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934041181.
        

     Konstāna, Pola.  Gubernatora meita : [romāns] / Pola Konstāna ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : SIA "J.L.V.", ©2016. - 175, [1] lpp. - Oriģ. nos.: La fille du gobernator.        ISBN 9789934119484.
        

     Kreicbergs, Toms.  Lopu ekspresis / Toms Kreicbergs ; no angļu valodas tulkojusi Lauma T. Lapa ; Unas Spektores vāka dizains ; Ingunas Kļavas Švankas iekšlapu dizains ; Mikus Dunča zīmējumi ; redaktore Anda Brazauska ; pēcvārdu sarakstīja Dzintra Geka-Vaska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 336 lpp. : il. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The cattle express.
        ISBN 9789934056925.
        

     Krenca, Džeina Ena.  Dziļie ūdeņi / Džeina Ena Krenca ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 381 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Secret sisters.
        ISBN 9789984358345.
                                                                      

     Mosterte, Nataša.  Tumšā lūgšana : romāns / Nataša Mosterte ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; vāka noformējumā izmantota Darjas Bulavinas fotogrāfija. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 278, [1] lpp. ; 22 cm. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Oriģ. nos.: Dark prayer.
        ISBN 9789934546181.                    

     Naita, Renē.  Atruna : romāns / Renē Naita ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; redaktore Gunta Šustere ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 271, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Disclaimer.    ISBN 9789934059827.
        

     Nesbē, Jū.  Tarakāni : [detektīvromāns] / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 334, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Kakerlakkene.
        ISBN 9789934059414.                    

     Puriņa, Inga.  Nesoli man laimi : romāns / Inga Puriņa ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2016. - 246, [1] lpp.
        ISBN 9789934119514.

     Robertsa, Nora.  Mēnessgaismas atvarā : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 507 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The obsession.
        ISBN 9789984358352.
        

     Seleckis, Vilis, 1950-.  Ardievas mežam : vēsturisks romāns / Vilis Seleckis ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - (Latvijas vēsture cilvēku likteņos ; 1. grāmata).         1. grāmata.
        ISBN 9789934058011.

   Velbeks, Mišels.  Pakļaušanās : romāns / Mišels Velbeks ; no franču valodas tulkojis, pēcvārda autors Dens Dimiņš ; literārā konsultante Olita Rause ; mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 222, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Soumission.
        ISBN 9789984235936.
                                                                      

     Viegliņa-Valliete, Gina.  Atradene un enģelis : [romāns] / Gina Viegliņa-Valliete ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2016. - 286, [2] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934119088.

     Антропов, Петр(Петр Иванович), 1945-.  Звенят в душе латгальские мотивы ... : [избранная лирика] / Пётр Антропов, [автор и составитель сборника ; портрет автора - Эдуард Пустовойтов ; редактор - Юрий Куренков]. - Рига : [Петр Антропов], 2015. - 127 с. : ил., портр. - Titlp. otrā pusē: "Выход сборника приурочен к 70-летию поэта".
        ISBN 9789934146183.

     Бачинская, Инна.  Стеклянные куклы : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2016. - 314,[1] с. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785699901418.

     Боуэн, Джеймс.  Мир глазами кота Боба : [новые приключения человека и его рыжего друга] / Джеймс Боуэн ; пер. с анг. Е. И. Колябиной. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 349, [1] c. : ил. - 12+. - Ориг. назв.: Bowen, James. The world according to Bob, 2013. - Продолжение бестселлера "Уличный кот по имени Боб".
        ISBN 9785386069889.

     Володарская, Ольга.  Пикник на Млечном пути : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 313, [2] с. - (Нет запретных тем! Остросюжетные романы О. Володарской).
        ISBN 9785699904228.                    

     Груэн, Сара.  У кромки воды : [роман] / Сара Груэн ; [пер. с англ. Е. Ракитиной]. - Москва : "Издательство Э", 2016. - 379, [1] c. - (Мировой бестселлер). - 16+. - Ориг. назв.: Gruen, Sara. At the Water's Edge, 2015.
        ISBN 9785699882076.

     Данилова, Анна.  Грех и немножко нежно : роман / Анна Данилова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 281, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785699855117.
        

     Донцова, Дарья.  Вулкан страстей наивной незабудки : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Детектив на диете. Татьяна Сергеева). - 16+.
        ISBN 9785699894161.
        

     Дюпюи, Мари-Бернадетт.  Возлюбленная кюре : роман / Мари-Бернадетт Дюпюи ; пер. с фр. Наталии Чистюхиной. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2016. - 265 с.
        ISBN 9785991035859. . - ISBN 9786171208322.
        

     Жемчужная, Ольга.  Сокровище Монтесумы : [роман] / Ольга Жемчужная. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Артефакт & детектив).    
        

     Зарецкая, Людмила.  Там, где твое сердце : [роман] / Людмила Зарецкая. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Хозяйка своей судьбы). - 16+.
        ISBN 9785699873760.

     Зацепина, Ксения.  Нежная и очень грешная, или Сколько Волка ни люби... : [роман] / Ксения Зацепина. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 249, [2] c. - (Детектив-антигрустин). - 16+.     ISBN 9785699877829.

     Коган, Татьяна.  Персональный апокалипсис / Татьяна Коган. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] c. - ([Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган]). - 16+. - На обл.: Автор, книги которого проникают в самое сердце!.
        ISBN 9785699896240.                    

     Колычев, Владимир.  Свинцовое ожерелье : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. - (Колычев. Любовь зла и коварна). - 16+.   ISBN 9785699895120.
  

     Константинов, Андрей.  Если кто меня слышит : Легенда крепости Бадабер / Андрей Константинов, Борис Подопригора. - Москва : АСТ, 2016. - 509, [2] с. - (Мастера криминальной прозы). - 16+.
        ISBN 9785170964741.

     Луганцева, Татьяна.  Квадратные мозги : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [1] с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785170947560. . - ISBN 9785170947553.
        

       Мартин, Чарльз.  Между нами горы : [роман ] / Чарльз Мартин ; пер. с англ. А. Кабалкина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. - (Джентельмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). ISBN 9785699865130.

     Милн, Кевин Алан.  Девять уроков [Текст] : роман / Кевин Алан Милн ; [пер. с англ. Н. Лебедевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Любовь глазами мужчины. Романы Кевина Алана Милна). - Пер.: Milne, Kevin Alan. The nine lessons.   ISBN 9785699882625

     Монро, Мэри Элис.  Место, где зимуют бабочки : [роман] / Мэри Элис Монро ; [пер. с англ. З. Красневской]. - Москва : "Э", 2016. - 538, [2] с. - (Мэри Элис Монро. Бестселлеры для солнечного настроения). - 16+. - Oriģ. nos.: Monroe, Mary Alice. The Butterfly's Daughter, 2011.   ISBN 9785699875016.

     Перри, Энн.  Брат мой Каин [Текст] / Энн Перри ; [пер. с англ. А. И. Кириченко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив английской королевы).   ISBN 9785699873746        

     Петерсон, Элис.  Только будь со мной! : [роман] / Элис Петерсон ; [пер. c англ. К. Назаровой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 348 с. - (Все будет хорошо! Романы Э. Петерсон). - Назв. ориг.: By My Side. ISBN 9785699832439.

     Солнцева, Наталья.  Селфи с римским фонтаном : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2016. - 381, [1] c. : ил. - (Мистический детектив). - 16+.
        ISBN 9785170896769.

     Тамоников, Александр.  Ночные диверсанты : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. - (Боевые бестселлеры А. Тамонникова). - 16+. - На обложке : Россия. Армия. Спецназ.
        ISBN 9785699880409.

     Малышева, Анна.  Отель "Толедо" : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2016. - 349, [2] с. ; 21см. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой). - 16+.
        ISBN 9785170982738.

     Тарновицкий, Алексей.  Киллер с пропеллером на мотороллере : [роман] / Алексей Тарновицкий. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2016. - 318, [1] c. - ([Вильмонт рекомендует]). (После оттепели). - 16+.
        ISBN 9785170962631.

     Трапезников, Александр.  Затерянные в Полынье [Текст] : [16+] / Александр Трапезников. - Москва : Эксмо, 2014. - 413 с. : ил. ; 21 см. - (Проза Александра Трапезникова). - (Аттракцион судьбы. Проза Александра Трапезникова). - На обл.: А ты и не знал, что ты герой!.
        ISBN 9785699748938.

     Фитцпатрик, Бекка.  Черный лед : роман / Бекка Фитцпатрик ; [пер. с англ. П. Волцита]. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] с. - (Серия MAIN STREET. Коллекция "Дарк"). - 16+. - Ориг. назв.: Fitzpatrick, Becca. Black Ice.
        ISBN 9785170955992.