Jaunās grāmatas 2017.gada decembrī

Jaunumi Lasītavā.

Katoļu kalendārs 2018 : gadagrāmata / sastādītāja Ingrīda Lisenkova ; mākslinieks Normunds Pucis ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks. - 366 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Daži raksti tulkoti no angļu un itāļu valodas. - Autori: Ē. Leons, Vita Briže, Ingrīda Lisenkova, Edīte Sauserde, Egita Terēze Jonāne, Dinija Jemeļjanova, Sandra Prikule, Anna Velika, Terēze Druka, Ilze Heina, Otīlija Kovaļevska, Karmena Kurzemniece, Gaitis Dubults, Jānis Pleps, Anna Egliena, Inese Matisāne, Baiba Kušķe, Arnis Šablovskis, Harijs Tumans, Dāvis Ozoliņš, Baiba Brūdere, Stella Jurgena, Valērija Kalve, Māte Terēze, Ginta Mākulēna, Pāvests Francisks, Andris Ševels, Uršula Dudiaka, Kamila Tobolska, Līga Gulbe.      ISBN 9789934863717. . - ISBN 9789934863714.

Боровик, В.  Многоликое время : [стихи] / В. Боровик ; сост. Л. Корзунова ; корректор Р. Прозаркевич ; дизайн С. Наркевич ; фотографии: А. Дукшт, Л. Корзунова, Ю. Супов. - [Б.м.] : PRINTSTILS, 2017. - 80 c. : ил.     ISBN 9789934193569.

 

Nozaru literatūra Abonementā.

Baumanis, Jānis, 1978-.  No krimināltiesību normu interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai / Jānis Baumanis ; zinātniskie recenzenti: Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.iur. Dainis Mežulis ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ; priekšvārds: Pēteris Dzalbe. - 263 lpp.        ISBN 9789984840529.

Blaumanis, Rūdolfs.  Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme : rakstnieks un viņa adresāti vēstulēs un komentāros / Līvijas Volkovas rakstnieka vēstuļu apkopojums, izpēte, skaidrojumi un priekšvārds ; mākslinieks Māris Sīmansons ; redaktores Ieva Jansone (latv. val.), Ilona Pozņaka (vācu val.). - 671 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Personu rādītājs: [645.]-671. lpp. . - Prettitulā: "Rūdolfs Blaumanis Brakos", Augusta Annusa zīmējums. ISBN 9789934549380.

Feldmanis, Roberts.  Par sevi un sev : autobiogrāfija un dzeja / Roberts Feldmanis ; teoloģiskais redaktors Dr.theol. Guntis Kalme ; literārā redaktore Dr.philol. Ieva Kalniņa ; māksliniece Agata Muze ; dzejoļu atlase un sagatavošana publikācijai: Mg.philol. Ilona Miezīte ; priekšvārds autobiogrāfijai un piezīmes: Dr.theol. Guntis Kalme, Mg.theol. Ilmārs Rubenis ; priekšvārds dzejai: Mg.philol. Ilona Miezīte, Dr.hab.theol. Reinhards Slenczka ; tulkojumi angļu un vācu valodā: Mārcis Gobiņš. - 207 lpp., 96 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934838491.

Fontēns, Paskāls.  12 jautājumi par Eiropu : divpadsmit vēsturiskie soļi / Paskāls Fontēns ; Eiropas Komisija. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017 (Beļģija). - 111 lpp. + il., karte. ISBN 9789279535925.

Guļevska, Lia, 1944-.  Tikai dziesma nenosalst... : "Mikrofons" - Latvijas fenomens / Lia Guļevska, Gunārs Jākobsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; foto: Valdis Semjonovs, Imants Prēdelis, Anda Krauze. - 239 lpp., 64 lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Personu rādītājs: 228.-239. lpp. un "Mikrofons" aptauju populārāko dziesmu rādītājs: 220.-227. lpp.
        ISBN 9789934153662.

Iesācēja ceļvedis ES finansējuma saņemšanai : pārskats par ES finansējuma saņemšanas iespējām 2014.-2020. gada periodā / Eiropas Komisija. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, ©2015. - 49, [3] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. . - "Budžets"--Uz vāka. . - "2014. gada izdevums"--Uz vāka.    ISBN 9789279349898.

Jēruma, Inga.  Hosams Abu Meri : libānietis. Sirdī latvietis / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - 142 lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas.        Neiespējamā harmonija / Una Meistere. Zulīšu laimīgās vecumdienas / Hosams Abu Meri.       ISBN 9789934072901.

Junkers, Žans Klods.  Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā : 2017. g. 13. septembris / Žans Klods Junkers ; Eiropas Komisija. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. - 125 lpp. : il.    ISBN 9789279710940.

Jurševica, Ingrida.  Latvijas hokeja pavasaris / Ingrīda Jurševica, Māra Jurševica ; lit. red. Laura Slišāne ; priekšv. aut. Kirovs Lipmans, Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Renē Fāzels ; māksl. Gunārs Rutkis ; foto: Romāns Kokšarovs, Armands Puče, Juris Bērziņš. - Rīga : Latvijas Hokeja federācija, 2006. - 383, [1] lpp. : il., ģīm. - Kopsav. angļu, krievu val.
        Saturs: Ģirts Ankipāns, Artis Ābols, Aleksandrs Beļavskis, Aigars Cipruss, Vjačeslavs Fanduļs, Viktors Ignatjevs, Artūrs Irbe, Aleksandrs Kerčs, Jānis Kvēps, Rodrigo Laviņš, Aleksandrs Macijevskis, Edgars Masaļskis, Andrejs Maticins, Sergejs Naumovs, Aleksandrs Ņiživijs, Juris Opuļskis, Grigorijs Panteļejevs, Arvīds Reķis, Jēkabs Rēdlihs, Krišjānis Rēdlihs, Miķelis Rēdlihs, Vitālijs Samoilovs, Aleksandrs Semjonovs, Normunds Sējējs, Kārlis Skrastiņš, Pēteris Skudra, Oļegs Sorokins, Jānis Sprukts, Leonīds Tambijevs, Atvars Tribuncovs. Herberts Vasiļjevs, Harijs Vītoliņš, Māris Ziediņš, Oļegs Znaroks, Sergejs Žoltoks.
        ISBN 9984199363 (ies.).

Kalniete, Sandra, 1952-.  Cinītis / Sandra Klaniete ; literārā redaktore Guna Kalniņa ; informācijas redaktore Ginta Zalcmane ; mākslinieciskais noformējums: Rihards Delvers. - 358, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas. - Personu rādītājs: 344.-[359]. lpp.
        ISBN 9789984236698.

Kondo, Marija.  Kārtības maģija : dzīve mainās pēc sakārtošanas : vienkāršs un efektīvs veids, kā uz visiem laikiem sakārtot savas mantas, māju un prātu / Marija Kondo ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 206, [1] lpp. ; 20 cm. - Tulkots no: The life-changing magic of tidying.      ISBN 9789934069789.

Lāce, Dzidra, 1937-.  Zvārde gadsimtu griežos : fakti un atmiņu stāsti par Zvārdes pagastu / Dzidra Lāce ; galvenā redaktore Vineta Jurevica ; literārā redaktore Daina Tursa ; priekšvārds: Valdis Kārklis. - 696, [7] lpp., 16 lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm + 2 pielikumi. - Bibliogrāfija: 695.-[697.] lpp., māju un to īpašnieku rādītājs. - Pielikumā karte (1 salocīta lp.) un personu rādītājs (8 nenumurētas lp.).      ISBN 9789934192197.

Mazo dziesmas Latvijai [skaņu ieraksts] : Tikai tā!. - Rīga : Mikrofona ieraksti, 2011. - 1 CD (66:16) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([12] lpp. : il. ; 12 cm). - Piel. dziesmu teksti latviešu val.
        Tikai tā! / U. Marhilevičs ; G. Račs -- Laba dziesma / G. Stankevičs ; G. Račs -- Otrā pusē vējam / A. Palkevičs ; G. Račs -- Pasaule, pasaule / G. Stankevičs ; . -- Baltais sapņu burinieks / A. Palkevičs ; G. Račs -- 10 000 jūdžu no Liepājas / M. Elksnis ; G. Račs -- Sarkanās kurpes / U. Marhilevičs ; G. Račs -- Saulīte uzlēca no rīta agri / J. Strazds ; G. Račs -- Šķībi, greizi, nepareizi / Kaža ; G. Račs -- Mazs cinītis / A. Mangulis ; G. Račs -- Visu dziesmu instrumentālie pavadījumi.    ISBN 4750329146328.

Pilsētas zemnieku valstī : Latvijas pilsētas savu interešu sardzē: 1919-1941 / Latvijas Lielo pilsētu asociācija ; tekstus sakārt. Dzintars Zaļūksnis ; dizains: Sana Šulce. - [Rīga] : Latvijas Lielo pilsētu asociācija ; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2009. - 172 lpp. : il., faks.        ISBN 9789984398143 (ies.).

Račs, Andris, 1963-.  Zvaigžņu dimantiņi / Andris Račs, teksts, tabulas ; Baiba Lejiņa, zīmējumi. – Rīga: Alis, [2017] 239 lpp. : ilustrācijas, notis, tabulas.      ISBN 9789934504266.

Rasputina, Matrjona.  Rasputins - Kāpēc? : meitas atmiņas / Matrjona Rasputina ; no krievu val. tulk. Lilija Beļakova ; red. un atdzej. Dace Sparāne ; māksl. Kristians Šics. - Rīga : Dienas Grāmata. Laikraksts Diena, 2007. - 351, [1] lpp., [16] lpp. il., ģīm. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Распутин: Почему? Воспоминания дочери.    ISBN 9789984789606.

Vaiders : Artura Vaidera dzīves vārdnīca no A līdz Ž / sastādītāja Lilita Vīksna ; mākslinieces Sarmīte Māliņa, Dace Eglīte ; lit. redaktore Irīda Miska ; atb. redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - 271 lpp. : fotogrāfijas. - Ģimenes un draugu atmiņas par sporta žurnālistu Arturu Vaideru. - Sporta žurnālistikas leģenda--Uz vāka.    ISBN 9789934201417.

Богомолов, Алексей.  Лиепайская диета / Алексей Богомолов. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2012. - 319, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Krievu. - Par Liepājas ārsta dietologa Ļeva Hazana diētu.     ISBN 9785170735686.

Латвийский православный хронограф / Латвийская Православная Церковь ; Институт русского культурного наследия Латвии ; редколлегия: Олег Пелевин, Татьяна Фейгмане, Оксана Дементьева. - Рига : Синод Латвийской Православной Церкви, 2016 (Zelta Rudens Printing). - 312 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.
        Выпуск 2.      ISBN 9789934865404.

Морозов, Юрий.  Электрика на даче своими руками / Юрий Морозов. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 190, [1] c. - (Все про дачу). - В содерж.: Пошаговые инструкции ; Электромонтаж и ремонтные работы ; Безопасность и правовые аспекты.
        ISBN 9785699959808.

 

Daiļliteratūra Abonementā.

Bauere, Inguna, 1960-.  Dieva riekšavā : romāns / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 440, [1] lpp.        ISBN 9789934070099.

Beigbeders, Frederiks.  ekstazī stāsti / Frédéric Beigbeder (Frederiks Beigbeders) ; literārās redaktores: Gita Grīnberga un Ingmāra Balode ; dizains: Zigmunds Lapsa ; tulkojums latviešu valodā: Elīna Brasliņa, Anna Elizabete Griķe, Gita Grīnberga [un vēl 5 tulkotāji]. - 92, [3] lpp. ; 19 cm. - Tulkotāji arī: Justīne Janpaule, Sintija Kalniņa, Laila Moreina, Kristīne Piterāne, Egija Roze.
        Splīns Šarla de Golla lidostā ; Vecmodīgs teksts ; Diena, kad es patiku meitenēm ; Pirmais ekstazī malks ; Senžermēndeprē atrastais manuskripts ; Pēcsvētku melnie ; Vīrietis, kurš vēroja sievietes I ; Kā kļūt par zvaigzni ; Vislielākais Dzīvais Franču Rakstnieks ; Pretīgākais stāsts šajā krājumā ; Vīrietis, kurš vēroja sievietes II ; Extasy À Go-Go ; Pirmais stāsts no sērijas Easy-Reading ; Vientuļi kopā.     ISBN 9789934121692.

Bredforda, Barbara Teilora.  Kavendonas sievietes : romāns / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. - 463, [1] lpp. ; 23 cm. - (Kavendonas hronikas / Barbara Teilora Bredforda ; 2). - "Kavendonas sievietes" ir triloģijas otrā grāmata.   ISBN 9789934067556.

Čedvika, Elizabete.  Rudens tronis : romāns / Elizabete Čedvika ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - 474 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Noslēdzošais stāsts par daiļo Akvitānijas grāfieni Eleonoru, kas aizsākās romānos "Vasaras karaliene" un "Ziemas kronis".   ISBN 9789984358772.

Dreika, Dagnija, 1951-.  Svešās dzīves : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Daugava, 2017. - 189, [1] lpp.   ISBN 9789984411156.

Eljota, Ketrina.  Par pagājušo nakti... : [romāns] / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 458 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Orig. nos.: About Last Night...     ISBN 9789984358819.

Freimanis, Aivars, 1936-.  Katls : romāns / Aivars Freimanis ; Eduarda Groševa vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 445 lpp.        ISBN 9789934071041.

Keplers, Lārss.  Paganīni līgums : zviedru kriminālromāns / Lars Kepler (Lārss Keplers) ; no zviedru valodas tulkojuši Jānis Rozenbergs un Ieva Pudure ; redaktore Benita Briede ; Māra Garjāņa dizains. - 549, [1] lpp. ; 23 cm. - (Mansards detektīvi).      ISBN 9789934121784.

Korija, Džeina.  Asinsmāsas : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - 443 lpp.        ISBN 9789984358826.

Mārtins, Čārlzs.  Kalns starp mums : romāns / Čārlzs Mārtins ; redaktore Anita Poļakovska ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Jansone ; vāka māksliniece Nataļja Kugajevska. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists). - 358, [2] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: The mountain between us.   ISBN 9789934035449.

Pistoriuss, Martins.  Neredzamais zēns : stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem / Martins Pistoriuss, Megana Loida Deivisa ; no angļu valodas tulkojusi Monta Kļaviņa ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2017]. - 270, [1] lpp. : ilustrācijas.    ISBN 9789934201127.

Rudevičs, Kārlis.  Romanu dži : Otkedine giļa = Čigāna sirds : dzejoļu izlase / Kārlis Rudevičs ; latviešu val. atdz. aut. ; Kārļa Rudeviča il. - Rīga : Latviešu Čigānu Nacionālā kult. biedrība, [1998]. - 172 lpp. : il., portr. - Paral. latviešu, čigānu.
        Saturā nod.: Bi peski phujakīru = Bez savas zemes ; Romani bax(t) = Čigāna laime ; Le mīru dži = Te mana sirds ; Večnu kamiben = Mūžīgā mīla ; Lokhe sabnasa = Ar vieglu smaidu ; Nažviri = Nezvēri ; Ame Dauleskīre čhāve = Mēs Dieva bērni. Veltījumi: mātei, A. M., Ļeksam Mānušam, Rajai Rudevičai, Roksanai Rudevičai, Sando Rudevičam.

Rudevičs, Kārlis, 1939-.  Saulē un ēnā : An Kham te an Učalin : dzeja / Kārlis Rudēvičs ; Kārļa Rudēviča vāka ilustrācija. - Rīga : Autorizdevums, 2001. - 101 lpp. - Teksts paralēli latviešu un čigānu valodā.

Seleckis, Vilis, 1950-.  Memoranda mednieki : Latvijas vēsture cilvēku likteņos / Vilis Seleckis ; [redaktors Guntis Feldmanis]. - [Rīga] : Klio ABC, [2016]. - 336 lpp.  ISBN 9789934858918.

Vesta, Keisija.  P. S. Tu man patīc : [mīlas stāsts] / Keisija Vesta ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Burnovska ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. - Rīga : BaibaBooks, 2017. - 245, [3] lpp. - Oriģ. nos.: West, Kasie. P. S. I like You, 2016.     ISBN 9789934539176.

Zīle, Baiba.  Melu meistars / Baiba Zīle ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - 397, [1] lpp. - Ziņas par autori: vāka 4. lpp.     ISBN 9789934068249.

Абдуллаев, Чингиз.  Берлинский транзит : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [1] с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785040888139.

Арсеньева, Елена.  Да, Матильда! : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : Издательство Э, 2017. - 346, [1] с. - (Долгожданное кино. Детективы Елены Арсеньевой). - 16+.
        ISBN 9785040894840.

Астахов, Павел.  Продюсер / Павел Астахов. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 429, [1] с. - (Современный российский детектив).      ISBN 9785040888146.

Бачинская, Инна.  Яд персидской сирени : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей). - 16+.
        ISBN 9785699998289.

Болдаччи, Дэвид.  Чистая правда / Дэвид Болдаччи ; пер. с англ. В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 508, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива).    ISBN 9785699997411.

Веденская, Татьяна.  Личная жизнь женщины-кошки : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - 16+.     ISBN 9785699988556.

Воронова, Мария.  Эхо первой любви : роман / Мария Воронова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 410, [1] c. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой). -
        ISBN 9785040889365.

Врублевская, Галина.  Женщина с чужим паспортом : роман / Галина Врублевская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Время любить. Романы Г. Врублевской).
        ISBN 9785699875207.

Джио, Сара.  Среди тысячи лиц [роман] / Сара Джио ; [пер с английского И. Ю. Крупичевой ]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 347, [1] с. ; 20 см. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). - 16+. - Ориг. назв.: Always.
        ISBN 9785040040773.

Дивицкая, Соня.  Маленькая женщина в большом бизнесе : рассказы / Соня Дивицкая. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони Дивицкой). - [16+].    ISBN 9785699991884.

Донцова, Дарья.  Закон молодильного яблочка : роман / Дарья Донцова. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 315 c. - (Иронический детектив). (В мире преступных страстей. Виола Тараканова). - 16+.     ISBN 9785699988501.
        

Евсеева, Мария.  Кроме меня, кроме неё : повесть / Мария Евсеева. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 236, [1] с. : ил. - (Линия души). (#Linea_D).   ISBN 9785353081708.

Кларк, Мэри Хиггинс.  Убийство Спящей Красавицы : роман / Мэри Хиггинс Кларк, Алафер Бёрк ; пер. с англ. А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [2] с. - Ориг. назв.: The Sleeping Beauty Killer.  ISBN 9785040891078.

Коэн, Тьерри.  Пока ненависть не разлучила нас / Тьерри Коэн ; перевод с французского Е. Кожевниковой. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 570, [1] с. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Тьерри Коэна). - Ориг. назв.: Avant la Haine.
        ISBN 9785699921546.

Лавряшина, Юлия Александровна.  Девочки мои [Текст] : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. : ил. ; 21 см. - (За чужими окнами). - 16+.
        ISBN 9785699993604.

Леонов, Николай.  Бандитский путеводитель : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [1] с. - (Черная кошка).
        В содерж.: Бандитский путеводитель ; Золотое притяжение.
        ISBN 9785699996094.

Мавлютова, Галия.  Жизнь наоборот : роман / Галия Мавлютова. - Москва : Вече, 2017. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Любимый детектив).   ISBN 9785444456026.

Мартова, Людмила.  "Смерть" на языке цветов : роман / Людмила Мартова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Желание женщины. Детективные романы).
        ISBN 9785699998234.

Пелевин, Виктор.  iPhuck 10 / Виктор Пелевин. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 412, [2] с. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин).  ISBN 9785040893942.

Петрушевская, Людмила.  Странствия по поводу смерти : [сборник] / Людмила Петрушевская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Людмила Петрушевская. И нет преткновения чуду).     ISBN 9785699987771.

Петсон, Лена.  У Ромео нет сердца : роман / Лена Петсон. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2016. - 221, [2] с. : ил. - (Книги, покорившие Рунет). (TeenLife). - 16+.     ISBN 9785171001490.

Полякова, Татьяна.  Время-судья : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив).   ISBN 9785040885794.

Раабе, Мелани.  Истина : [роман] / Мелани Раабе ; пер. с нем. А. Г. Бровот. - Москва : АСТ, 2017. - 415 с. - (На грани: роман-исповедь). - 18+. - Ориг. назв.: Raabe, Melanie. Die Wahrheit, 2017.    ISBN 9785171031206.

Робертс, Нора.  Одержимость : [роман] / Нора Робертс ; [пер. с англ. Н. Б. Лебедевой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 411, [1]с. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). - 18+. - Oriģ. nos.: Roberts, Nora. The Obsession, 2016. - На обл.: # 1 New York Times Bestselling Author.      ISBN 9785699972159.

Рогожин, Михаил.  Боги ушли, твари остались : роман / Михаил Рогожин. - Москва : Вече, 2017. - 287 с. - (В сводках не собщалось...).        ISBN 9785444457467.

Самаров, Сергей.  Ошибка ликвидатора : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2017. - 285, [1] с. - (Спецназ-ГРУ).        ISBN 9785040040612.

Сафарли, Эльчин.  Когда я вернусь, будь дома : да и не проклятье ли - вечное, неизменное счастье? : роман / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, 2017. - 284, [1] с. ; 19 см. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли).    ISBN 9785179828891.

Соболева, Лариса.  Она всегда с тобой : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2017. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Детектив по новым правилам). - 16+. ISBN 978517105465

Тамоников, Александр.  Остров террористов : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [2] с. - (Роман о российском спецназе).
        ISBN 9785040040957.

Тарковский, Михаил.  Полёт совы : [повести] / Михаил Тарковский. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 348, [2] с. - (Наследник вековых традиций. Проза Михаила Тарковского). - 16+.
        Содерж.: Полёт совы ; Фарт : [рождественская повесть].
        ISBN 9785040893218.

Токарева, Виктория.  Дома стоят дольше, чем люди : повести, рассказы и очерки / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 252, [2] c. - 16+.
        Содерж.: Времена года ; Дома стоят дольше, чем люди : повести ; По кочану ; Был такой случай : рассказы ; Откровенность свободного человека ; Моя страна ; Обыкновенный гений ; За что я люблю Олега Митяева : очерки.
        ISBN 9785389135680.

Тронина, Татьяна.  Страсти по Адели : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 314, [1] c. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной). - 16+.
        ISBN 9785040044269.