Jaunās grāmatas 2017.gada jūlijā

 

Jaunumi Lasītavā.

Alfejeva, Jeļena.  Apdrošināšanas tiesības : monogrāfija / Jeļena Alfejeva ; recenzenti: Osvalds Joksts, Viktoras Justickis. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2017 (Drukātava). - 173 lpp. ; 20 cm. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 37).        ISBN 9789934543111.

Slaidiņa, Velga.  Darba tiesības / Velga Slaidiņa, Ilze Skultāne ; Aigara Truhina vāka dizains. - Papildināts un pārstrādāts izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 288 lpp.        ISBN 9789934070228.

Nozaru literatūra Abonementā.

Brodeka, Aijako.  Papīra plastika : vizuāls ceļvedis tradicionālu un mūsdienīgu papīra meistardarbu veidošanā / Aijako Brodeka ; no angļu valodas tulkojusi Madara Bernharda ; redaktore Baiba Vītola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 159 lpp. : il.
        ISBN 9789934032424.

Gleizdāns, Pēteris.  Minigrafika : grāmatzīmes / Pēteris Gleizdāns ; priekšvārdu sarakstīja Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2015 (Latgales druka). - 253 lpp. : il., portr.        ISBN 9789984292601.

Nakazava, Donna Džeksone.  Autoimūnie veselības traucējumi : kā atjaunot pareizu imūnsistēmas darbību / Donna Džeksone Nakazava ; no angļu valodas tulkojusi Dace Saule ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, ©2014. - 263, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The autoimmune epidemic.      ISBN 9789984869544.

Rubulis, Aleksis.  Dievs un cilvēki / Aleksis Rubulis ; redaktore Valentīna Unda ; vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 111, [1] lpp. : il.     ISBN 9789984292267.         

Springoviča, Kornēlija.  Aglonas ziediņš / Kornēlija Springoviča (NJB māsa Klāra Emanuela) ; priekšvārdu sarakstīja Kārlis Gumpenbergs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2013 (Latgales Druka). - 176 lpp. : il., ģīm.        ISBN 9789984292397.

Trasuns, Francis.  Runas : Latvijas Tautas padomē, Latvijas Republikas Satversmes sapulcē, Latvijas Republikas 1. un 2. Saeimā / Francis Trasuns ; redaktore Valentīna Unda ; sastādīja un priekšvārdu sarakstīja Pēteris Zeile ; Pētera Zeiles, Vladislava Malahovska komentāri ; vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014 (Latgales druka). - 472 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 471. lpp.        ISBN 9789984292533.
  

                                                                              Daiļliteratūra.                 

Auziņš, Arnolds.  Zvans no viņpasaules : [romāns] / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; autora redakcijā. - Rīga : Jumava, ©2016. - 189, [1] lpp.        ISBN 9789934119538.

Bērziņš, Māris, 1962-.  Gūtenmorgens otrreiz / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 189, [1] lpp.        ISBN 9789934546396.

Cine, Ārija.  Zis iz ze rasol : [romāns] / Ārija Cine ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Dinas Ābeles ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 220, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets. - (Lata romāns ; 4 (214).   ISBN 9789934153075.

Dreika, Dagnija.  Baltais tornis : romāns / Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2017. - 236, [3] lpp.    ISBN 9789984411118.

Esbauma, Džila Aleksandra.  Mājsaimniece : romāns / Džila Aleksandra Esbauma ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 301, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģinālnosaukums: Hausfrau.     ISBN 9789934065156.

Ferrante, Elena.  Aizbēgt vai palikt / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 415, [1] lpp. ; 23 cm. - (Neapoles tetraloģija / Elena Ferrante ; 3. grāmata).     ISBN 9789934068874.         

Jakubovska, Māra.  Ievu kalni, ievu lejas / Māra Jakubovska ; red. Dzintra Zālīte ; vāka dizains Nataļja Kugajevska. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 170, [1] lpp. - (Lata romāns , 6 (216).    ISBN 9789934153211.

 Judina, Dace.  Gredzens : Kalēju - Nordenu dzimtu stāsts / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums, makets ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 235, [4] lpp. : il. - (Latvijas simtgades romāni).   ISBN 9789934153419.

Katkevičs, Juris.  Toli Lukašovka / Juris Katkevičs [teksts, fotogrāfijas] ; [redaktore Ruta Šterna]. - Rīga : jks, 2017 (Dardedze hologrāfija). - 279 lpp. : il.        ISBN 9789934191275.

Keiša, Ilze.  Muns laiks / Ilze Keiša ; redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes vāku dizains. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2015 (Latgales druka). - 215 lpp. - Teksts latgaliešu valodā.     ISBN 9789984292694.

Kesa, Kīra.  Prinča līgava / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp. ; 21 cm. - (Prinča līgava / Kīra Kesa ; 4. grāmata). - Oriģinālnosaukums: The heir.
        4.grām. Mantiniece.  ISBN 9789934068478.

Klaina, Emma.  Meitenes : romāns / Emma Klaina ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 300, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģinālnosaukums: The girls.
        ISBN 9789934065378.

Lagzdiņa, Gunita.  Spēlītes : kad runa ir par mīlestību, likmes ir augstas... / Gunita Lagzdiņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslin. noformējums ; atb. redaktore Inga Ābelīte ; lit. redaktore Dzintra Zāļīte ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 267, [4] lpp.        ISBN 9789934153273.

Latvietis, Indriķis.  Bailes / Indriķis Latvietis. - [B.v.] : Apgāds "Mantojums", 2017. - 267, [3] lpp.     ISBN 9789984823348.         

Lokharta, Emīlija.  Puišu grāmata : [puišu paradumu un uzvedības pētījums un metodes viņu pieradināšanai] / Emīlija Lokhārta ; no angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; [literārā redaktore Dzintra Auziņa]. - [Rīga] : BaibaBooks, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. ; 21 cm. - (Rūbija Olivera / Emīlija Lokhārta ; 2. grāmata). - "Puišu grāmata" - otrā grāmata par sirsnīgo meiteni Rūbiju Oliveru"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934539145.         

Meijere, Merisa.  Sindera : romāns / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 396 lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronikas / Merisa Meijere ; 1. grāmata). - Oriģinālnosaukums: Cinder.  ISBN 9789934067372.

Perija, Tasmīna.  Zelta nams : romāns / Tasmīna Perija ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2017]. - 415, [1] lpp.        ISBN 9789984358673.

Rupainis, Antons.  Baltie tēvi : vēsturisks romāns divās grāmatās / Antons Rupainis ; redaktore Valentīna Unda ; pēcvārda autore Paulīne Zalāne-Vallena ; vāku dizains: Stella Elksne. - [Atkārtots izdevums]. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017 (Latgales druka). - 462 lpp. : portr.        ISBN 9789984292816.

Šadre, Daina.  Daudz laimes dzimšanas dienā : romāns / Daina Šadre ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anitas Jansones-Zirnītes ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Rēzekne : Latgales druka). - 186, [3] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 5 (215).        ISBN 9789934153242.         

Tvinings, Džeimss.  Pa Karavadžo pēdām. Kapeņu izlaupītāji / Džeimss Tvinings ; no angļu val. tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017 (a/s "Paraugtipogrāfija"). - 429, [2] lpp. ; 21 cm. - Orig. nos.: The Geneva Deception.        ISBN 9789984358697.

Ulberga, Kristīne.  Tur / Kristīne Ulberga ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 244, [3] lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XI). - Pēcvārds latviešu un angļu val.     ISBN 9789934546419.

Varslavāne, Diāna.  Asmu zemes meita : [biogr.] / Diāna Varslavāne ; red. Valentīna Unda ; vāka fotogr. Eduards Utāns. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2008 (SIA "Latgales druka"). - 79, [1] lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. - Teksts latgaliešu val.
        ISBN 9789984291604.

Zalāns, Leons.  Tēvzemei : dzejoļu krājums / Leons Zalāns ; priekšvārdu sarakstīja Paulīne Zalāne ; vāka dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014 (Latgales druka). - 114, [1] lpp. : ģīm.        ISBN 9789984292427         

Александрова, Наталья.  Сумрачная душа : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785170981359.

Бейзел, Джош.  Дикая тварь : роман / Джош Бейзел ; пер. с англ. Александра Кабисова. - Москва : АСТ ; Corpus, 2017. - 476 с. - (Corpus ; 424). - 18+. - Ориг. назв.: Bazell, Josh. Wild Thing.        ISBN 9785170887040.

Берсенева, Анна.  Австрийские фрукты : роман / Анна Берсенева ; [отв. ред. О. Аминова]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 313, [3] с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой). - 16+. - Книга издана в авторской редакции.
        ISBN 9785699970131.

Вербер, Бернар.  Завтрашний день кошки : [роман] / Бернар Вербер ; [пер. с фр. В. М. Липки]. - Москва : РИПОЛ Классик, 2017. - 318, [1] с. - 16+. - Ориг. назв.: Werber, Bernard. Demain Les Chats, 2016.   ISBN 9785386099497.

Володарская, Ольга.  Исповедь отшельника : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской). - В содерж.: Исповедь отшельника / Ольга Володарская. "Проклятие Титаника" (главы из романа) / Екатерина Барсова.   ISBN 9785699958894.

Гамберале, Кьяра.  За 10 минут : роман / Kьяра Гамберале ; пер. с ит. Н. Ткаченко. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 317 с. - Ориг. назв.: Per 10 minuti.       ISBN 9785991037013.

Головачев, Василий.  Небывалое неизбежно : [фантастический роман] / Василий Головачев. - Москва : Эксмо, 2017. - 315, [1] с. - (Абсолютное оружие). - 16+.      ISBN 9785699949519.

Донцова, Дарья.  Ночной клуб на Лысой горе : роман / Дарья Донцова. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 316 с. - (Иронический детектив). - 16+. - На обл.: Любительница частного сыска Даша Васильева.
        ISBN 9785699956012.         

Ершов, Василий.  Между Космосом и Землей : [непридуманные истории из жизни летчиков гражданской авиации] / Василий Ершов. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 381, [1] c. - (Взлет. Истории, написанные пилотом ТУ-154). - 16+.     ISBN 9785699955077.

Калинина, Наталья.  Что скрывают зеркала : роман / Наталья Калинина. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 349, [1] с. - (Мистический узор судьбы. Романы Натальи Калининой). - 16+.
        ISBN 9785699904587.

Колесов, Евгений.  Китаец : [шпионский роман] / Евгений Колесов. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 316, [2] c. - (Евгений Колесов. Книги ведущего программы "Открытие Китая").        ISBN 9785699940677.         

Коллинз, Джеки.  Плесните любви, пожалуйста! : [роман] / Джеки Коллинз ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 539, [1] c. - (Amore. Зарубежные романы о любви). - 18+. - Ориг. назв.: Collins, Jackie. The Power Trip, 2012.      ISBN 9785699934539.

Колычев, Владимир.  Кино кончилось. Дублей не будет / Владимир Колычев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+.       ISBN 9785699961108.

Леонов, Николай.  Убийца по вызову : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 380, [2] с. - (Черная кошка). - 16+. - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Убийца по вызову ; За все надо платить.
        ISBN 9785699961467.

Луганцева, Татьяна.  Зачем коту копыта? : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2017. - 316, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785171008666.

Марсонс, Анжела.  Немой крик : роман / Анжела Марсонс ; [пер. с англ. А. С. Петушкова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 379, [1] с. - (Детектив 2.0: мировой уровень).    ISBN 9785699906161.

Милн, Кевин Алан.  Сладкая неудача : роман / Кевин Алан Милн ; [пер. с англ. И. Гиляровой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 316, [2] с. - (Любовь глазами мужчины. Романы Кевина Алана Милна). - 16+. - Ориг. назв.: Milne, Kevin Alan. Sweet misfortune, 2010.       ISBN 9785699948765.

Миронина, Наталия.  Ошибка дамы с собачкой : [роман] / Наталия Миронина. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 313, [2] с. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной). - 16+.      ISBN 9785699958085.

Мэттьюс, Кэрол.  Повернута на тебе : [роман] / Кэрол Мэттьюс ; [пер. с англ. А. П. Осипова]. - Москва : Э, 2017. - 411, [1] с. - (Романы о таких, как ты). - 16+. - Назв. ориг.: Wrapped up in you.      ISBN 9785699940738.

Нестерова, Наталья.  Жребий праведных грешниц. Наследники : [сборник рассказов] / Наталья Нестерова ; [вступ. слово автора]. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2017. - 349, [1] с. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - 16+. - Сборник рассказов "Жребий праведных грешниц. Наследники" - книга, завершающая трилогию "Жребий праведных грешниц". (Первый роман - "Сибиряки", второй роман - "Стать огнем", третий роман - "Возвращение").      ISBN 9785171034955.

Покровская, Ольга.  Одна судьба на двоих : роман / Ольга Покровская. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 380, [2] c. - ([Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской]). - 16+.    ISBN 9785699954582.

Полянская, Алла.  Фарфоровая жизнь : [роман] / Алла Полянская. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 314, [1] c. - (От ненависти до любви). - 16+.
        ISBN 9785699972944.

Рубина, Дина.  Бабий ветер : [повесть] / Дина Рубина. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 317, [1] с. - (Большая проза Дины Рубиной). - 18+. - Книга издана в суперобложке.     ISBN 9785699964062.

Силвер, Элизабет.  Обреченная : [роман] / Элизабет Силвер ; [пер. с англ. Н. В. Некрасовой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 317, [1] с. - (Detected. Тайна, покорившая мир). - 16+. - Ориг. назв.: Silver, Elizabeth L. The Execution of Noa P. Singleton. - Книга издана в суперобложке.  ISBN 9785699939626.

Симсес, Мэри.  Непреодолимое черничное искушение : [роман] / Мэри Симсеc ; [перевод с англ. Марины Тогобецкой]. - Москва : АСТ, 2017. - 414, [1] с. - (Тропою души: семейная история).     ISBN 9785171016326.

Содерберг, Александр.  Сын за сына : [роман] / Александр Содерберг ; [пер. с швед. А. А. Шаболтас]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 375, [2] с. - (Detected. Тайна, покорившая мир). - 16+. - Ориг. назв.: Söderberg, Alexander. Den Andre Sonen, 2014.     ISBN 9785699959051.

Стил, Даниэла.  Ночь волшебства : [роман] / Даниэла Стил ; [пер. с англ. В. Д. Кайдалова]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] c. - (Миры Даниэлы). - 16+. - Ориг. назв.: Steel, Danielle. Magic, 2016.   ISBN 9785171006112.

Чумаков, Алексей.  47 : роман / Алексей Чумаков. - Москва : АСТ, 2017. - 350 с. - 16+.     ISBN 9785170939923.