Jaunās grāmatas 2017.gada martā

 

Jaunumi lasītavā.

 

Katoļu kalendārs 2017 : gadagrāmata / sastādītāja Ingrīda Lisenkova ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks ; mākslinieks Normunds Pucis. - Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2016. - 367 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas. ISBN 9789934863707.

 

Pētniecība: teorija un prakse / Kristīne Mārtinsones, Anita Piperes un Daiga Kamrādes zin. redakcijā ; recenzenti: Juris G. Draguna, Ģirts Dimdiņš ; konsultante Helēna Ričardsone ; redaktore Gunta Tramdaka ; dizains un datorgrafika Baiba Lazdiņa. - Rīga : Izdevniecība RaKa, 2016. - 546 lpp. : tab., il. - Bibliogrāfija nodaļu beigās.        ISBN 9789984463551.

 

Nozaru literatūra Abonementā.

 

Āboliņa, Daira.  Jāņa Streiča maģiskais reālisms : 22 filmas / Daira Aboliņa ; redkolēģija: tekstu redaktore Kristīne Matīsa, zinātniskā redaktore Zane Balčus ...[ u.c.] ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata ; Biedrība Ekrāns, 2016. - 490, [5] lpp. : faksimili, fotogr. - (Kino raksti bibliotēka).        ISBN 9789934546310.

 

Brega, Patrīcija.  Ābolu etiķis : brīnumainā veselības programma / Patrīcija Brega un Pols Bregs ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; tulkojums latviešu valodā: Zelma Buile ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 223 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934061103.

 

Ebreju Latgola = Ebreju Latgale = Еврейская Латгалия : ceļveds = ceļvedis = путеводитель : [trilingvāls ceļvedis] / [autors - sastādītājs un fotogrāfs Josifs Ročko ; tulkojums latgaliski: Valentins Lukaševics]. - Daugavpils : [b.i.], 2016. - 83 lpp. : fotogr. - Teksts latgaliešu, latviešu, krievu val. - Titullapas otrā pusē: Trilinvālā ceļveža "Ebreju Latgale" (latgaliešu-latviešu-krievu valodā) izdevums veltīts 100 gadiem kopš Latgales atgriešanās Latvijas sastāvā.
        ISBN 9789934191138.
       

 

Guļevska, Lia.  Jānis Kubilis. Kad gadiem es pāri skatos... / Lia Guļevska, Lilija Dzene ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2016. - 317, [2] lpp., [16] lpp. iel. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [166.] lpp    ISBN 9789934119873.

 

Krūmiņš, Jūlijs, 1943-.  Iļģuciema pašpuikas stāsti / Jūlijs Krūmiņš ; [vāka foto: Aigars Altenbergs]. - [B.v.] : Aut. izd., 2016 (KnowHow Media). - 335 lpp. : ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas.        ISBN 9789789934195.

 

Leitis, Ingvars.  Latviešus Sibīrijā meklējot : veloekspedīcija Rīga - Vladivostoka. 1975 / Ingvars Leitis ; fotogrāfijas: Uldis Briedis. - Rīga : Lietusdārzs, 2016. - 320 lpp. : fotogr.       ISBN 9789984869858.

 

Odiņa, Aija.  Labas uzvedības grāmata : sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, kā uzvesties oficiālajā sabiedrībā, lietišķajā vidē, ikdienā, biznesa vide: tikšanās, prezentācijas, konferences, sanāksmes, ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes un ceremonijas, diplomātiskās sarunas un komunikācija / Aija Odiņa ; galvenais redaktors Artis Ērglis ; mākslinieks Uldis Sosnovskis ; literārā redaktore Asnāte Baņgiere ; fotogrāfi: Juris Kalniņš, Gatis Rozenfelds. - Atkārtots, papildināts izdevums. - Rīga : Zelta grauds, 2014 (Grafus). - 271 lpp. : faks., il., portr., tab.        ISBN 9789934840241.

 

Orlovska, Ausma.  Ekonomiskā statistika : teorija, piemēri, uzdevumi / Ausma Orlovska, Ingūna Jurgelāne ; recenzents Remigijs Počs ; atbildīgā par izdevumu Natālija Čina ; literārā redaktore Inga Skuja ; vāka dizains: Jekaterina Lukina ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra. - Trešais papildinātais izdevums. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2016 (RTU Digitālās drukas centrs). - 158 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 158. lpp.        ISBN 9789934108044.

 

Борстель, Йоханнес Хинрих фон.  Тук-тук, сердце! : как подружиться с самым неутомимым органом, и что будет, если этого не сделать / Йоханнес Х. фон Борстель ; [пер. с нем. Т. Б. Юриновой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 253, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Сенсация в медицине). - Ориг. назв.: Herzrasen kann man nicht mahen.
        ISBN 9785699887866.

 

Рочко, Иосиф.  Евреи в Латгалии : исторические очерки / Иосиф Рочко ; Музей "Евреи в Даугавпилсе и Латгалии" Даугавпилсской еврейской общины и Даугавпилсского еврейского религиозного общества ; предисл. автора. - Даугавпилс : [Б. и.], 2016. - 531 с. : табл.
        Кн. 2.        ISBN 9789934148200.

 

Хей, Луиза.  Большая книга богатства и счастья / Луиза Л. Хей ; пер. с англ. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 446, [1] с. ; 20 см.
        В содерж.: Мудрость женщины ; Исцели свою жизнь ; Стань счастливым за 21 день ; Я могу сделать это!.
        ISBN 9785699918195.

 

Эндерс, Джулия.  Очаровательный кишечник : как самый могущественный орган управляет нами / Джулия Эндерс ; [под ред. С. И. Рапопорта ; пер. с нем. А. А. Перевощиковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 331, [2] с. : ил. ; 22 см. - 12+. - Ориг. назв.: Darm mit Charme: Alles ūber ein unterschatztes Organ.
        ISBN 9785699873692. . - ISBN 9785699813513.

 

Daiļliteratūra.

 

Ābele, Inga.  Duna : romāns / Inga Ābele ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; vēstures konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 430, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 7). - Bibliogrāfija: 428.-[429.] lpp.        ISBN 9789934546358.

 

Atpile, Ineta, 1977-.  Mūdynuot muokuļus / Ineta Atpile-Jugane ; vuordineica: Sandra Ūdre ; foto: Arita Atpile-Dona. - Rēzekne : Latgolys entuziastu grupa "Biļdis", 2016 (Latgales druka). - 104 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets.
        ISBN 9789934149993.

 

Balodis, Jānis.  Vecais vīrs pilī : hronikas / Jānis Balodis, Jānis Skutelis ; redaktore Ieva Bečere ; mākslinieks Ernests Kļaviņš. - Rīga : Ameija, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 71 lpp. : il.  ISBN 9789934844621.

 

Cīrule, Gabriela.  Kritiens uz augšu : romāns / Gabriela Cīrule ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone ; noformējumā izmantoti Toma Kalninska zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. : tabula ; 21 cm.        ISBN 9789934065040. . - ISBN 9789934065047(atcelts).

 

Delanijs, JP.  Mikimoto pērles / JP Delanijs ; [no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde ; vāka dizains: Artūrs Zariņš]. - Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB Print). - 397 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Orig. nos.: The Girl Before.   ISBN 9789984358482.

 

Devero, Džūda.  Lepnums un aizspriedumi. Mistera Dārsija atgriešanās : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB Print). - 425, [1] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģinālnosaukums: The girl from Summer Hill.
        ISBN 9789984358529.

 

Dombrovska, Lidija.  Alkas : romāns / teksts, māksliniece un vāka autore Lidija Dombrovska ; redaktore Dagnija Dreika ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2017]. - 239 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789984894683.

 

Ferrante, Elena.  Brīnišķīgā draudzene : [romāns] / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; [tulkotājas redakcijā]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 334, [2] lpp. ; 23 cm. - "Brīnišķīgā draudzene" ir pirmais cikla romāns par Neapoli.     ISBN 9789934062551.

 

Glatauers, Daniels.  Mūžam tavs : romāns / Daniels Glatauers ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģinālnosaukums: Ewig dein.     ISBN 9789934063404.

 

Kaijaks, Vladimirs.  Vēstule / Vladimirs Kaijaks, Māra Svīre ; vāka dizains Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 302, [1] lpp.     ISBN 9789934066351.

 

Kamerons, Viljams Brūss.  Suņa dzīves jēga : romāns cilvēkiem / Viljams Brūss Kamerons ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Bricis ; redaktore Anita Poļakovska. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Preses nams Baltic). - 302, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: A dog's purpose.  ISBN 9789934028892.
                                                                    

 

Kota, Laima.  Istaba / Laima Kota ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; konsultants Vents Zvaigzne ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 320 lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts; XII). - Kopsavilkums angļu val.     ISBN 9789934546341.
        

 

Lejiņš, Jānis.  Vīrieša sirds / Jānis Lejiņš ; [redaktore Daina Grūbe ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ; 21 cm.    ISBN 9789934067785.
        

 

Makintoša, Klēra.  Es ļāvu tev iet : [trilleris] / Klēra Makintoša ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 398, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģinālnosaukums: I let you go.     ISBN 9789934062544.
        

 

Marno, Ņina.  Tas viss ir bijis : trīs stāstu izlase, kas balstīta uz patiesiem notikumiem / Ņina Marno ; no krievu valodas tulkojusi Guna Radziņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; literārā redaktore Ligita Smilga ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - Rīgā : Jumava, ©2017. - 228, [3] lpp. ; 20 cm.
        Saturs: Tālu, tālu aiz tumšajiem mežiem ; Pelēkā akmens klusēšana ; Tas viss ir bijis.
        ISBN 9789934200342.

 

Ouržednīks, Patriks.  Lieta ir slēgta : romāns / Patriks Ouržednīks ; no čehu valodas tulkojusi un pēcvārdu sarakstījusi Halina Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; mākslinieks Krišs Salmanis. - Rīga : Pētergailis, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 149, [2] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Ad acta.     ISBN 9789984334264.
        

 

Railija, Lūsinda.  Orhideju nams / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 494, [1] lpp. ; 23 cm. - (Starptautisks bestsellers). - Oriģ. nos.: Hothouse flower.
        ISBN 9789934032783.

 

Teilore, Lulū.  Sniega eņģelis : romāns / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2016] (PNB Print). - 463 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The snow angel.     ISBN 9789984358550.

 

 

 Urtāne, Rasma.  Tev skūpstu neizdzēst no lūpām : lirika / Rasma Urtāne; māksl. Mārīte Jevstigņejeva. - Jelgava : Jelgavas Latviešu biedrība, 2016. - 181 lpp.; il.
        ISBN 9789934824296.

 

Александрова, Наталья.  Завещание короля Балдуина [Текст] / Наталья Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. ; 21 см. - (Артефакт & детектив).    ISBN 9785699926985.
        

 

Александрова, Наталья.  Флакон императора : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2016. - 317, [1] c. - (Роковой артефакт). - 16+.    ISBN 9785170835072.

 

Бачинская, Инна.  Любимая игрушка Создателя : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей). - 16+.  ISBN 9785699938995.

 

Бачинская, Инна.  Пепел сердца [Текст] : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Детектив сильных страстей). - 16+.
        ISBN 9785699926015.

 

Боуэн, Джеймс.  Уличный кот по имени Боб : Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона / Джеймс Боуэн, Г. Дженкинс ; пер. с анг. Е. И. Колябиной. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 377, [3] c. : ил. - 12+. - Ориг. назв.: Bowen, James. A Street Cat named Bob.        ISBN 9785386060947.

 

Брэдли, Алан.  Сорняк, обвивший сумку палача / Алан Брэдли ; [пер. с англ. Е. Г. Измайловой]. - Москва : АСТ, 2016. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Флавия де Люс ведет расследование).   ISBN 9785170874941.

 

Вербинина, Валерия.  Ангелов в Голливуде не бывает : роман / Валерия Вербинина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. - (Его величество случай).    ISBN 9785699924288.

 

Вильмонт, Екатерина.  А я дура пятая! : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, [2016]. - 318, [1] с.     ISBN 9785171005641.
        

 

Воронова, Мария.  Близорукая любовь : роман / Мария Воронова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] c. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой). - 16+.  ISBN 9785699941551.

 

Горская, Евгения.  Белая невеста, черная вдова : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785699931224.

 

Долан, Джон.  Джон & Джордж. Пес, который изменил мою жизнь [Текст] / Джон Долан ; [пер. с англ. З. Мамедьярова]. - Москва : АСТ, 2016. - 286, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Подарок от Боба). - Назв. ориг.: John & George. The Dog Who Changed My Life.     ISBN 9785170929061.

 

Донцова, Дарья.  Страсти-мордасти рогоносца : роман / Дарья Донцова. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 350 с. - (Иронический детектив). - 16+. - На обл.: Детектив на диете. Татьяна Сергеева.   ISBN 9785699923861.
        

 

Коган, Татьяна.  Клуб для избранных : [роман] / Татьяна Коган. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315, [1] c. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган). - 16+. - На обл.: Автор, книги которого проникают в самое сердце!.
        ISBN 9785699931415.

 

Колычев, Владимир.  Верная неверная / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2016. - 349, [1] с. - (Колычев. Любовь зла и коварна).    ISBN 9785699928309.
        

 

Корсакова, Татьяна.  Проклятое наследство : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2017. - 378, [1] с. - (Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой). - 16+.   ISBN 9785699941070.

 

Коэн, Тьерри.  Я сделаю это для тебя / Тьерри Коэн ; пер. с фр. Елены Клоковой. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [1] с. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Тьерри Коэна). - Ориг. назв.: Je le ferai pour Toi.
        ISBN 9785699932351.

 

Литвинова, Анна.  Десять стрел для одной : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Знаменитый тандем российского детектива). - 16+.    ISBN 9785699941421.
        

 

Мартова, Людмила.  Ключ от незапертой двери : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313 [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой). - 16+.    ISBN 9785699902972.

 

Миронина, Наталия.  Орешек для трех Золушек : роман / Наталия Миронина. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Счастливый билет). - 16+.
        ISBN 9785699938803.

 

Михайлова, Евгения.  Плата за капельку счастья : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (Детектив-событие). - 16+.
        ISBN 9785699941384.
        

 

Мойес, Джоджо.  Ночная музыка : [роман] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. Ольги Александровой]. - Москва : Иностранка, 2015. - 476, [2] с. - 16+. - Ориг. назв.: Moyes, Jojo. Night Music, 2008.        ISBN 9785389092525.
        

 

Перова, Евгения.  Друг детства : роман / Евгения Перова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 249, [2] с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).    ISBN 9785699907175.

 

Перова, Евгения.  К другому берегу : роман / Евгения Перова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 345, [2] c. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).    ISBN 9785699943593.
       

 

Перри, Энн.  Медиум с Саутгемптон-роу : [роман] / Энн Перри ; [пер. с англ. М. Ю. Юркан]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 442, [2] с. - (Любимый детектив английской королевы). - 16+. - Oriģ. nos.: Southampton Row.
        ISBN 9785699936335.

 

Петерсон, Элис.  Все ради любви [Текст] : [роман] / Элис Петерсон ; [пер. с англ. И. Рапопорта]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 347 с. ; 20 см. - (Все будет хорошо! Романы Э. Петерсон). - 16+. - Ориг. назв.: The Things we do for Love.
        ISBN 9785699925957.

 

Рейн, Диана.  Этот несносный Джеффри : роман / Диана Рейн. - Москва : АСТ, 2016. - 348, [1] с. - (TeenLife). - На обл.: Книги, покорившие Рунет.
        ISBN 9785170992713.

 

Робертс, Нора.  Благие намерения : [роман] / Нора Робертс ; [пер. с англ. А. Кабалкина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 380 с. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). (Следствие ведет Ева Даллас). - 18+. - Oriģ. nos.: Roberts, Nora. Obsession in Death. - На обл.: # 1 New York Times Bestselling Author.
        ISBN 9785699926220.

 

Рой, Олег.  Белый квадрат. Лепесток сакуры : [роман] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 345, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). - 16+.     ISBN 9785699940936.

 

Романова, Галина.  Изменница поневоле : [роман] / Галина Романова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой). - 16+.    ISBN 9785699938483.
        

 

Романова, Галина.  Преступно счастливая : [роман] / Галина Романова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [3] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой).   ISBN 9785699924271.

 

Соболева, Лариса.  Петля Афродиты : роман / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2016. - 381 с. - (Детектив по новым правилам). - 16+.    ISBN 9785171010027.
        

 

Соболева, Ульяна.  Пусть любить тебя будет больно [Текст] : [роман] / Ульяна Соболева. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Звезда Рунета. Про любовь).   ISBN 9785170989041.

 

Старк, Кристина.  Крылья : роман / Кристина Старк. - Москва : АСТ, 2016. - 477, [1] с. ; 21 см. - (#Online-бестселлер). - На обл.: Самые нашумевшие книги рунета.
        ISBN 9785170936533.

 

Трауб, Маша.  Продается дом с дедушкой / Маша Трауб. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 314, [1] с. - (Проза Маши Трауб). - 16+.
        ISBN 9785699929450.

 

Туманова, Анастасия.  Убежим с тобой, желанная! : роман / Анастасия Туманова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 410, [1] с. - (Старинный роман).
        ISBN 9785699906734.

 

Форш, Александр.  Янтарный ангел [Текст] : [роман] / Александр Форш. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Знаки судьбы. Романы Н. Калининой, М. Ефимовой и Т. Форш). - 16+ .   ISBN 9785699913145.

 

Хэлперн, Адена.  29 / Адена Хэлперн ; [пер. с англ. Т. Максимовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Сто оттенков любви). - 16+. - На обл.: Молодость бывает только дважды.   ISBN 9785389057043.