Jaunās grāmatas 2017.gada novembrī

Nozaru literatūra Abonementā

Amats. Māksla. Dizains : Craft. Art. Design : Saules skolai 100 / katalogu sastādīja Evija Vasilevska ; dizains: Ernests Mucenieks ; tulkojums angļu valodā: Marta Spridzāne ; ievads: Inguna Kokina. - 124, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas

Aspazija - Rainis. Dzīvā dzīve : kolektīvā monogrāfija / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.philol. Maija Burima ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Inguna Daukste-Silasproģe, Dr.habil.philol. Alvydas Butkus ; māksliniece Solvita Kukle ; tulkojusi angļu valodā Sandra Meškova ; redaktores: Ieva Jansone (latviešu valoda), Regīna Jozauska (angļu valoda) ; Daugavpils Universitāte. - 462 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas. ISBN 9789934549397.

Berija, Sergo.  Berija - mans tēvs : Kremļa aizkulisēs / Sergo Berija ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; redaktore Antra Lezdiņa ; priekšvārda autore Fransuāza Tōma ; māksl. Māris Ābele. - Rīga : Atēna, 2006 (Valmieras tipogrāfija Lapa). - 559, [1] lpp., [8] lp. ģīm. ; 23 cm. - (Laikmeta liecinieks). - Bibliogr.: 530.-[536.] lpp. . - Palīgrād.: 547.-[560.] lpp.  ISBN 9984341887 (ies.). . - ISBN 9789984341880.

Dzīvot laimīgi pēc Mēnesfāzēm : veselība, saimniecība, ēšana : Mēness kalendārs 2017.–2026. gadam / no vācu valodas tulkojusi Inese Koreņika ; redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 207, [1] lpp. : il.   ISBN 9789934153389.

Ebreju Rēzekne : rakstu krājums / sastādītāja un ievada autore Ineta Zelča Sīmansone ; zinātniskais redaktors Uldis Neiburgs ; literārā redaktore Baiba Vanaga ; grafiskais dizains: Edvards Percevs ; attēli: Ansis Starks. - Rīga : Creative Museum, 2017. - 283 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934191404.

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2017 : vēsturisku notikumu vietas / Tekstu autori: J. Asaris, A. Āboltiņš, E. Lūsēna, J. Meinerts, J. Urtāns, S. Zirne; dizains: Sandra Betkere ; fotogrāfijas: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. - Rīga : Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2017 (Apgāds Mantojums). - 124, [6] lpp. : fotogrāfijas. - Teksts paral. latviešu un angļu val.        ISBN 9789934863028.

Endrūzs, Teds.  Kā dziedināt ar krāsām / Teds Endrūzs ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma ; literārā redaktore Ieva Bakāne ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. - 135, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [136.] lpp.    ISBN 9789934201301.

Hejlskovs-Elvēns, Bū.  Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem : kā pozitīvi ietekmēt uzvedību? : ceļvedis darbam ar cilvēkiem, kuriem ir autisms, uzvedības un citi funkcionālie traucējumi / Bū Hejlskovs-Elvēns ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Meija ; zinātniskā konsultante Dace Visnola ; literārā redaktore Dace Romanovska ; vāka dizains, grafiskais un mākslinieciskais noformējums: Liega Krūklīte ; vāka fotogrāfija: Ilze Lielpētere. - [Rīga] : Velku biedrība, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 214 lpp. : diagrammas, ilustrācijas.     ISBN 9789934827815.

Īvāns, Dainis.  Garaspēka zemes atgūšana / autors: Dainis Īvāns ; grāmatas veidotāji: Dainis Īvāns, Ilmārs Znotiņš ; galvenais redaktors Artis Ērglis ; literārā redaktore Ingmāra Balode ; tulkotāja Margita Gailītis ; angļu teksta redaktore Vija Kostoff, Ieva Lešinska-Geibere ; pēcvārda autore Meldra Usenko ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; grāmatas sākuma atvērumu foto autori: Aivars Liepiņš, Gunārs Janaitis. - Rīga : Tautas frontes muzejs, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 229, [2] lpp. : il., ģīm., faks.        ISBN 9789934840227 (ies.).       

Kara varoņi. – Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 94 lpp.   ISBN 9789984292915.

Latgalietis XXI gadsimtā : Latgalīts XXI godu symtā = Latgalian in the XXI century = Латгалец XXI века : [fotoalbums] / ievadvārdi: Jānis Streičs ; epilogs: Igors Pličs ; tulkojumi: Māra Mortužane-Muravska, Dace Paegle, Anna Meluškāne. - [Preiļi] : Latgales fotogrāfu biedrība "Laura plus", 2017 (Aurex). - 303 lpp. : ilustrācijas, portreti.    ISBN 9789934191374.

Laukā [skaņu ieraksts] : Garataka / Albuma dizains: Aurēlija Rancāne ; skaņu inženieris Māris Lācis. - Rīga : Latvijas Radio, 2017. - 1 CD (31:50) : digitāls, stereo ; 12 cm. - Dzied latgaliešu un latviešu valodā.
        Oruojeņi acātuoji (1:13) -- Es maģa būdama (1:17) -- Es bij puika, droši gāju (1:17) -- Ai malnuoi vabalīte (3:06) -- Korobuška (2:59) -- Ar vēzīti art es gāju (1:35) -- Pateik man tys kalninsi (1:15) -- Kai es guoju tauteņuosi (1:58) -- Narečeņka (2:16) -- Suitu dancis (2:58) -- Gosniņ', mana raibaliņa (1:43) -- Siltu, siltu, jauku, jauku (2:14) -- Ķēvīt', mana svilpastīte (3:24) -- Ols lobs, gosti lobi (2:26) -- Vienu rudzīti nominu (1:36).

Lingebērziņš, Ēriks.  Tūrisma uzņēmuma vadīšana kultūras atšķirību kontekstā : monogrāfija / Ēriks Lingebērziņš ; recenzenti: Dr.oec. Elvīra Zelgalve, Dr.phil. Annegret Goller. - 271 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 20 cm. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; Nr. 26). - Bibliogrāfija: 253.-271. lpp.        ISBN 9789934543135.        

Meža enciklopēdija / autoru kolektīvs Jāņa Aldoņa Broka, Jurģa Jansona vadībā ; redakcijas kolēģija: Bruno Andersons, Rolands Auziņš, Jānis Birģelis, Jānis Dolacis, Mārtiņš Gaigals, Aigars Indriksons, Kristaps Klauss, Baiba Rotberga ; zinātniskie redaktori: Aivars Balodis, Irina Kleina, Uldis Placēns, Inta Sīpola, Dzidra Sirmā ; literārā redaktore Rūta Rašmeiere ; redaktors Arvīds Vītols ; zīmējumu autori: Ēriks Puziņš, Maija Staceviča ; mākslinieks Kristians Šics ; vāka foto: Jānis Pavlovskis. - Rīga : Zelta Grauds, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 269, [2] lpp. : diagr., il., kartes, portr., tab.        2. sēj.     ISBN 9789984986388.

Nortrapa, Kristiāna.  Dievietes nenoveco : sievišķā magnētisma, vitalitātes un pašrealizācijas slepenās receptes / Kristiāna Nortrapa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 347, [1] lpp. - Bibliogr. piezīmes: 334.-[344.] lpp. - Oriģ. nos.: Goddesses Never Age : the secret prescription for radiance, vitality, and well-being.   ISBN 9789984869964.      

Pildegovičs, Pēteris.  Lielā ķīniešu-latviešu vārdnīca : [Hànyŭ lātuōwéiyàyŭ dà cídiăn] / Pēteris Pildegovičs. - Beijing : Commercial Press, 2010. - 1023, [2] lpp. : il. ; 27 cm. - Bibliogr.: 1020.-1023.lpp. - Paral. latviešu, ķīniešu.        ISBN 9787100070386 (ies.).

Publiskais pārskats par Drošības policijas darbību 2016. gadā. - Sākot ar sēj. par 2016. gadu. - Rīga : Drošības policija, ©2017. - 34 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portrets ; 30 cm. - Iznāk arī angļu valodā: Public Report on the activities of the Security Police. ISBN 9789934192456.

Rudzītis, Viesturs.  Ģimene / Viesturs Rudzītis ; lit. redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante ; makets un zīmējumi tekstā Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : VR grāmatu apgāds, 2017. - 318, [1] lpp.   ISBN 9789934848643.

Tāvu zemes kalendars 2018 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 28. (79.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda ; astronomiskās ziņas kalendārijā: Ilgonis Vilks ; vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2017 (Latgales Druka). - 311, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 20 cm. - (Tāvu zemes kalendars , 1407-2068 ; 2018 (28. (79.) goda gōjums).        ISBN 9789984292953.

Urbanovičs, Jōņs.  Kai dybynōja Latviju. 1917 : kongress Rēzeknē, ar kuru aizasōka Latvijas Republikas vēsture / Jōņs Urbanovičs ; prīkšvōrdi: Jōņs Krišāns, Jōņs Streičs, Pīters Keišs, Māra Nizinska. - 151, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm + pielikums (11 lpp.). - Bibliogrāfija: [152.] lpp.        ISBN 9789984292939.       

Vaclava, Vanda.  Bērni, kuriem ir autisms un Aspergera sindroms : ikdienas praktiskā darba pieredze / Vanda Vaclava, Ulla Aldenrūda, Stēfans Ilsteds ; tulkojums latviešu valodā: Dagnija Lapsa. - Atkārtots izd. - Rīga : Velku biedrība, 2012 (Madonas poligrāfists). - 143 lpp. : il., diagr. ; 24 cm. - Bibliogr.: 142. lpp. - Oriģ. nos.: Barn med autism och Asperger syndrom. ISBN 9789934827808.

Vujačičs, Niks.  Esi stiprs : tu vari pārvarēt terorizēšanu (un visu citu, kas tevi nomāc) / Niks Vujačičs ; no angļu valodas tulkojusi un ievadvārdus sarakstījusi Astra Feldmane ; teoloģiskais konsultants Andris Kravalis ; māksliniece Laura Feldberga. - 187, [3] lpp. ; 21 cm. - (Mieram tuvu dzīvesskola). - Bibliogrāfija: 186. lpp.     ISBN 9789984871615.

Zariņš, Kristaps.  Un atkal "ziedošu jaunavu pavēnī" : De nouveau "A l'ombre des jeunes filles en fleurs" = And once more "in the shadow of young girls in flower" : izstādes katalogs / Kristaps ; sastādītāja un galvenā redaktore Helēna Demakova ; latviešu valodas redaktore: Guna Kalniņa ; tulkotājs uz angļu valodu: Jānis Frišvalds ; tulkotājs uz franču valodu: Dita Podskočija, Florija Baelena ; fotogrāfs Normunds Brasliņš ; mākslinieks: Ojārs Pētersons. - Rīga : Rīgas Marsela Prusta biedrība, 2017. - 30, [5] lpp. : ilustrācijas ; 36 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu, franču un angļu valodā. - Izstādes "Un atkal "ziedošu jaunavu pavēnī"", 18.04.2017.-21.05.2017., Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, katalogs.     ISBN 9789934191855.

Daiļliteratūra.

Avotiņa, Daina.  Paliekoši uzzibsnījumi : laikabiedru vēstules un atmiņu kripatas / Daina Avotiņa ; redaktore Daina Grūbe ; māksliniece Vita Lēnerte. - 157, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti        ISBN 9789934067495.      

Dinsbergs, E.  Rīga jeb ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi / E. Dinsbergs, M. Reinbergs ; zinātniskā konsultante, ievada autore Ausma Cimdiņa ; māksliniece Līga Delvera ; arhaismu, retāk lietoto vārdu, vietu rādītāju un komentāru autors Aleksandrs Jansons. - [Rīga] : Biedrība "Atvērtās krātuves", 2017. - 91 lpp. (2 lp. salocītas) : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934867002.        

Ferrante, Elena.  Pazudušais bērns : romāns / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - 477, [2] lpp. ; 23 cm. - (Neapoles tetraloģija / Elena Ferrante ; 4. grāmata).      ISBN 9789934071706.

Ficeks, Sebastians.  Es-slepkava : romāns / Sebastians Ficeks ; no vācu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - 393 lpp.        ISBN 9789984358796.

Galbraits, Roberts.  Dzeguzes sauciens : romāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - 510, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - "Dzeguzes sauciens" ir pirmais romāns par privātdetektīvu Kormoranu Straiku.    ISBN 9789934070525.       

Gerhards, Joahims.  Es to nepieļaušu : tēvs meklē savus dēlus "Islāma valsts" ellē / Joahims Gerhards, Denīze Linke ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Keta Īve. - 188, [3] lpp. ; 23 cm. - Orig. nos.: Ich hole euch zurück.   ISBN 9789934210099.

Jundze, Arno.  Sarkanais dzīvsudrabs : romāns / Arno Jundze ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna ; foto: Gunārs Janaitis. - 479, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XIII [13]).        ISBN 9789934546440.        

Kings, Stīvens.  Tas : romāns / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Anda Brazauska. - 637, [1] lpp. ; 24 cm.
        1. grāmata.   ISBN 9789934071522.       

Kliots, Ļevs.  Liktenis un griba : romāns par izcilu rīdzinieku / Ļevs Kliots ; no krievu valodas tulkojusi Gunta Silakalne ; Daira Hofmaņa vāka dizains ; redaktore Oļesja Burkevica. - 283, [2] lpp.        ISBN 9789934069819.       

Olūts 15 (22): literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; Stella Elksne, vāku dizains. - 307, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 307.-[308.] lpp. - Teksts latgaliešu dialektā. - Uz vāka: Jāņa Undas akvarelis "Rudenīga ainava", 1965. ISBN 9789984292908.

Onodibio, Kristofs.  Ienirt : romāns / Kristofs Onodibio ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce. - 350, [2] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [352.] lpp.   ISBN 9789934064494.     

Račko, Karīna.  Saplēstās mežģīnes : romāns / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - 556, [1] lpp.        ISBN 9789934071133.       

Railija, Lūsinda.  Olīvkoks : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - 445, [1] lpp. ISBN 9789934071171.

Rēzekne - 2017 : literāri-māksliniecisks almanahs : šis krājums veltīts Latgales kongresa simtgadei / [sakārtojums krievu valodā: Olga Afanasjeva, sakārtojums latviešu valodā: Līvija Smirnova ; vāka dizains: Igors Madžulis ; krājuma maketētāja Solveiga Sarkane. - Rēzekne : [b.i.], 2017. - 399, [1] lpp., [2] lp. iel. : il., portr. - Teksts latviešu, latgaliešu un krievu valodā.   ISBN 9789934862410.       

Santopolo, Džila.  Gaisma, kuru mēs pazaudējām : romāns / Džila Santopolo ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - 383, [1] lpp. ISBN 9789984358703.

Seleckis, Vilis.  Kolimas asiņainais zelts : vēsture cilvēku likteņos / Vilis Seleckis ; redaktors Guntis Feldmanis ; iekšlapas maketējis Anvars Ostrovskis. - Rīga : Klio ABC, 2017. - 280 lpp.     ISBN 9789934858925.

Svotmena, Klāra.  Pirms tu aizej : romāns / Klāra Svotmena ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - 395, [2] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). ISBN 9789984358802.        

Štrāls, Kārlis.  Karš : romāns / Kārlis Štrāls ; sastādītāja un izdevēja Kamena Kaidaka ; Aleksandra Štrāla ilustrācijas ; māksliniece Ieva Upmace. - Rīga : [Kamena Kaidaka], 2015 (ULMA). - 608 lpp. : il., portr.        ISBN 9789934147296.

Vodolazkins, Jevgeņijs.  Aviators / Jevgeņijs Vodolazkins ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. - 332, [3] lpp.        ISBN 9789984236599.

Zembergs, Imants.  Likteņa nolemtie / Imants Zembergs ; Riharda Delvera vāka noformējums. - 261, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934857072.

Абдуллаев, Чингиз.  Дамы сохраняют неподвижность : роман / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 412, [2] с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). ISBN 9785699988167.

Адлер-Ольсен, Юсси.  Эффект Марко : [роман] / Юсси Адлер-Ольсен ; [пер. с дат. В. В. Жигановой]. - Москва : АСТ, 2017. - 570, [3] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - 16+. - Ориг. назв.: Adler-Olsen, Jussi. Marco effekten, 2012.   ISBN 9785699993741.

Гранин, Даниил.  Она и всё остальное : роман о любви и не только / Даниил Гранин. - Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2017. - 221, [1] с.
        Содерж.: Она и всё остальное : роман ; Возвращение : рассказ. ISBN 9785227074034.

Джейн, Анна.  На крыльях : Музыкальный приворот / Анна Джейн. - Москва : АСТ, 2017. - 607 с. - (Анна Джейн. Лучшие книги). ISBN 9785171014155

Донцова, Дарья.  Кто в чемодане живет? : роман / Дарья Донцова. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 350 с. - (Иронический детектив). - 16+. - На обл.: Джентльмен сыска Иван Подушкин.   ISBN 9785699982851.      

Катишонок, Елена.  Против часовой стрелки : роман / Елена Катишонок. - 5-е изд., стер. - Москва : Время, 2017. - 397, [1] с. ; 17 см. - (Самое время!).    ISBN 9785969115415.


Князева, Анна.  Орден белых лилий : [роман] / Анна Князева. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив с таинственной историей).  ISBN 9785699996551.

Ковалевский, Александр.  Опасная командировка : роман / Александр Ковалевский. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 304 с.
        ISBN 9786171224582.

Коган, Татьяна.  Лекарство против иллюзий : [роман] / Татьяна Коган. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 314, [1] c. - (Роман-драйв).   ISBN 9785699994281.        

Колочкова, Вера.  Семья мадам Тюссо : роман / Вера Колочкова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 282, [1] с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой).     ISBN 9785699986781.

Колычев, Владимир.  Брачный приговор : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая криминальная драма). - 16+.  ISBN 9785699985913.

Корсакова, Татьяна.  Змеевы дочки : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [1] с. - (Тайна старого поместья).    ISBN 9785699997688.

Лагеркранц, Давид.  Девушка, которая искала чужую тень : [роман] / Давид Лагеркранц ; [пер. со швед. О. Б. Боченковой]. - Москва : [Издательство "Э"] ; Гранд мастер, 2017. - 378, [4] с. - (Детектив-бестселлер ХХ1 века). - 16+. - Ориг. назв.: Lagercrantz, David. Mannen som Sokte sin Skugga. - Роман является продолжением культовой трилогии Стига Ларссона.     ISBN 9785699997992.

Литвинова, Анна.  Успеть изменить до рассвета : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 344, [3] с. - (Знаменитый тандем российского детектива).      ISBN 9785699996681.

Майдуков, Сергей.  Родная кровь : роман / Сергей Майдуков. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 234, [2] с.       ISBN 9786171231658.

Маринина, Александра.  Цена вопроса : [роман в 2-х т.] / Александра Маринина. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [1] с. - (А. Маринина. Больше чем детектив).
        Т.2.     ISBN 9785040046751.

Метлицкая, Мария.  Я буду любить тебя вечно / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 344, [2] с. ; 21 см. - 16+.
        В содерж.: Я буду любить тебя вечно ; Незаданные вопросы ; Прощальная гастроль.    ISBN 9785699990580.

Миронина, Наталия.  Муж для дочери Карабаса : роман / Наталия Миронина. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной).    ISBN 9785699993192.

Неволина, Екатерина.  Навигатор счастья : [роман] / Екатерина Неволина, Олег Рой. -Москва : Эксмо, 2015. - 282, [1] с. : ил. - (Чужие сны). ISBN 9785699825790.       

Полянская, Алла.  Против ветра, мимо облаков : [роман] / Алла Полянская. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. - (От ненависти до любви).   ISBN 9785699996650.    

Проуз, Аманда.  День красных маков : роман / Аманда Проуз ; пер с англ. А. С. Смирновой. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 410, [2] с. - (О лучшем чувстве на земле). - Ориг. назв.: Poppy Day.   ISBN 9785699980796.

Рой, Олег.  Не оставляй меня, любимый! : роман / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).  ISBN 9785699982660.


Садловская, Мария.  Нелюбимая : роман / Мария Садловская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Линия жизни).   ISBN 9785699992010.

Самаров, Сергей.  Приговоренный : роман / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2017. - 316, [2] с. - (Спецназ ГРУ).   ISBN 9785699985890.

Тейлор, Келли.  Домой на Рождество : Мечты исполнятся! : [роман] / Келли Тейлор ; [пер. с англ. Ю. Качалкиной]. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 379, [1] c. - ([Лучшие романы о Рождестве]). - 16+. - Ориг. назв.: Tatylor, Cally. Home for Christmas, 2011.     ISBN 9785699839636.

Устинова, Татьяна.  Земное притяжение : роман / Татьяна Устиноиа. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 320 с.  ISBN 9785699996520.

Хатчисон, Дот.  Сад бабочек : [роман] / Дот Хатчисон ; [пер. с англ. Р. Н. Прокурова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [2] с. - (Грандмастер психологического триллера). - Ориг. назв.: The Butterfly Garden.     ISBN 9785699989010.

Холод, Алла.  Девочка из провинции : роман / Алла Холод. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (Психология преступления).         ISBN 9785699966196.

Шувалов, Александр.  Оживший : роман / Александр Шувалов. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком).      ISBN 9785699996360.