Jaunās grāmatas 2017.gada septembrī

 

Jaunumi Lasītavā.

 

Dukšts, Aleksandrs.  Ludza gadalaikos = Лудза во времена года : [dzejas un foto albums] / Aleksandrs Dukšts, Ludmila Korzunova ; dzejoļi: J. Arbuzova, V. Boroviks, B. Martuževa, A. Rancāne, J. Tabūne, V. Urtāne, A. Vējāns, A. Vilne ; konsultantes: M. Bule, I. Kušnere, R. Prozarkeviča ; ievadvādi Ludmila Korzunova. - [Rīga] : PRINTSTILS, 2017. - 59, [1] lpp. : 74 attēli. - Teksts latviešu un krievu val. - Grāmatā izmantoti materiāli no Ludzas Novadpētniecības muzeja krājuma, no Ludzas novada pašvaldības arhīva un no interneta.
        ISBN 9789934192043.

Ludzas ielu portreti : [fotoalbums] / aprakstu aut.: Milāna Bule, Valērijs Dzevaltovskis, Rita Kučāne, Aina Loseviča, Iveta Matvejenko, Aija Zīmele ; maketēšana : Julija Supova, Valērijs Dzevaltovskis ; ievada aut. Milāna Bule. - Ludza : Ludzas Novadpētniecības muzejs, 2017 ([Rēzekne] : Latgales Druka, 2017). - 193 lpp., il. : pielikumi: 102.-193. lpp. - Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. - Albumā izmantoti Ludzas Novadpētniecības muzeja krājuma materiāli, kā arī fotogrāfijas no Jurija Supova un Julijas Supovas privātarhīva ; Albums tapis ar Ludzas novada pašvaldības atbalstu.
        ISBN 9789934192777.

Яковлева, Вера.  Сердце принесла в своих ладонях... : избранное / Вера Яковлева ; сост. и ред. Евгения Скуратова ; техн. редактор и фотоил. Александр Яковлев ; обложка фото Юлия Яковлева ; портрет автора фото Габи Стельмах. - Рига : Вера Яковлева, 2017 (Petrovskis un Ko). - 167 с., фотоил.
        ISBN 9789934191336.

 

Nozaru literatūra Abonementā.

Dukšts, Aleksandrs.  Ludza gadalaikos = Лудза во времена года : [dzejas un foto albums] / Aleksandrs Dukšts, Ludmila Korzunova ; dzejoļi: J. Arbuzova, V. Boroviks, B. Martuževa, A. Rancāne, J. Tabūne, V. Urtāne, A. Vējāns, A. Vilne ; konsultantes: M. Bule, I. Kušnere, R. Prozarkeviča ; ievadvādi Ludmila Korzunova. - [Rīga] : PRINTSTILS, 2017. - 59, [1] lpp. : 74 attēli. - Teksts latviešu un krievu val. - Grāmatā izmantoti materiāli no Ludzas Novadpētniecības muzeja krājuma, no Ludzas novada pašvaldības arhīva un no interneta.
        ISBN 9789934192043.

Feļštinskis, Jurijs.  Korporācija : Krievija un VDK gadsimtu mijā / Jurijs Feļštinskis, Vladimirs Pribilovskis ; no krievu valodas tulkojis Atis Klimovičs ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; Dace Sparāne-Freimane, otrā izdevuma priekšvārda tulkojums. - 598, [1] lpp. : faksimils. - Personu rādītājs: 580.-[599.] lpp.
        ISBN 9789934546426.

Ludzas ielu portreti : [fotoalbums] / aprakstu aut.: Milāna Bule, Valērijs Dzevaltovskis, Rita Kučāne, Aina Loseviča, Iveta Matvejenko, Aija Zīmele ; maketēšana : Julija Supova, Valērijs Dzevaltovskis ; ievada aut. Milāna Bule. - Ludza : Ludzas Novadpētniecības muzejs, 2017 ([Rēzekne] : Latgales Druka, 2017). - 193 lpp., il. : pielikumi: 102.-193. lpp. - Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. - Albumā izmantoti Ludzas Novadpētniecības muzeja krājuma materiāli, kā arī fotogrāfijas no Jurija Supova un Julijas Supovas privātarhīva ; Albums tapis ar Ludzas novada pašvaldības atbalstu.
        ISBN 9789934192777.

Melbārde, Indra.  Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo meistarību / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce ; priekšvārdu autori: Aiva Logina, Igors Kudrjavcevs. - 240 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [234.] lpp. 

1. grām. Soli pa solim.
        ISBN 9789934068942.

Višķere, Zane.  Spēlējies un audz! : Montesori pedagoģijas iedvesmotas attīstošās rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem / Zane Višķere ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ieva Heimane. - 143 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934200854.

Гранн, Дэвид.  Затерянный город Z : [роман] / Дэвид Гранн ; [пер. с англ. и примеч. Алексея Капанадзе]. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука-Аттикус], 2017. - 445, [2] с., [16] л. вкл. ил. - (The Big Book). - Избр. библиогр.: c. 426-[444]. - 16+. - Ориг. назв.: Grann, David. The Lost City OF Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon, 2009.
        ISBN 9785389129207.

 

Daiļliteratūra.

Aivieksts, Aivars.  Ielāps uz goda biksēm : viena vakara romāns / Aivars Aivieksts ; vāka salikums: Aija Pastare. - [Ugāle, Ventspils novads] : Visual studio, ©2017 (BookPrint.lv). - 186, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934523380.    

Boida, Hilarija.  Kad tu atkal nāksi : romāns / Hilarija Boida ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - 397 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Par autori: 397. lpp.
        ISBN 9789984358741.

Dors, Entonijs.  Mums neredzamā gaisma : romāns / Entonijs Dors ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Kristīne Kupce'; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 542, [1] lpp. ; 23 cm. - "Žila Verna romāns "20 000 ljē pa jūras dzelmi" citēts, izmantojot Andreja Upīša tulkojumu"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934058868.

Krofta, Ketrina.  Kamēr tu gulēji : romāns / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - 395, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984358734 

Puertolā, Romēns.  Meitenīte, kas norija mākoni Eifeļa torņa lielumā : romāns / Romēns Puertolā ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; redaktore Margita Krasnā. - 221, [2] lpp. ; 21 cm.   ISBN 9789934061042.

Rūnija, Dženija.  Sarkanā Džoana : romāns / Dženija Rūnija ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; redaktores: Sarmīte Lomovceva, Diāna Romanoviča. - 381, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934064234.

Simses, Mērija.  Mīlestības un gramatikas likumi : romāns / Mērija Simses ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģinālnosaukums angļu valodā arī: Rules of Love and Grammar.
        ISBN 9789934069888. 

TR Notārs.  Pelēkzils uz rozā : romāns / TR Notārs ; redaktors Aldis Vēvers ; vāka dizainu veidojusi Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 256 lpp. .
        ISBN 9789934067457.        

Акунин, Борис.  Огненный перст : [повесть] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2017. - 349, [2] с. : ил. - (История Российского государства). - 16+.
        ISBN 9785170853397.

Александрова, Наталья.  Амулет Великого Слона : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 315 с. - (Артефакт & Детектив). - 16+.
        ISBN 9785699938421.  

Александрова, Наталья.  Зеркало Вельзевула : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Роковой артефакт).   ISBN 9785171050887.       

Бачинская, Инна.  Ночь сурка : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Детектив сильных страстей).   ISBN 9785699986583.

Болдаччи, Дэвид.  Последняя миля : [роман] / Дэвид Болдаччи ; [пер. с англ. А. В. Филонова]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 476, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). - Ориг. назв.: David Baldacci. The Last Mile. - Uz vāka: #1 New York Times bestsellers.   ISBN 9785699942558.        

Борисова, Ариадна.  Повторите, пожалуйста, марш Мендельсона! : сборник / Ариадна Борисова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 344, [3] с. - (За чужимы окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).  ISBN 9785699902552.

Вербинина, Валерия.  Вуаль из солнечных лучей : роман / Валерия Вербинина. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (Любовь, интрига, тайна).
        ISBN 9785699982585.

Володарская, Ольга.  Ответ перед высшим судом : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской). - 16+. - На обл.: В детективах Ольги Володарской нет запретных тем!.     ISBN 9785699988075.

Гришэм, Джон.  Информатор : [роман] / Джон Гришэм ; [пер. с англ. А. Ю. Кабалкина]. - Москва : АСТ, 2017. - 415 с. - (Гришэм: лучшие детективы). - 16+. - Ориг. назв.: Grisham, John. The Whistler. - На обл.: # 1 New York Times Bestseller.   ISBN 9785171028770.

Джеймс, Питер.  Многоликое зло : роман / Питер Джеймс ; пер. с англ. К. В. Бугаевой. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 317, [2] с. - (Иностранный детектив). - 16+. - Ориг. назв.: James, Peter. A Twist of the Knife. - На обл.: Шедевры детектива #1.
        ISBN 9785227073341.
Донцова, Дарья.  Голое платье звезды / Дарья Донцова. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 318, [1] с. - (Иронический детектив). - 16+. - На обл.: Любимица фортуны Степанида Козлова.     ISBN 9785699972296.

Журно-Дюрей, Анук.  Моя новая жизнь / Анук Журно-Дюрей ; [пер. с фр. Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 372, [1] с. : ил. - (Грейс. История обо мне). - Ориг. назв.: Grace and Fashion. A la Vie, a la Mode !. - В серии: Кн. 1-я. Моя новая жизнь ; Кн. 2-я. Лондон во мне ; Кн. 3-я. Поцелуй меня!.
        Кн.1. ISBN 9785699965526

Журно-Дюрей, Анук.  Лондон во мне / Анук Журно-Дюрей ; [пер. с фр. Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 404, [1] с. : ил. - (Грейс. История обо мне). - Ориг. назв.: Grace and Fashion. Londres, la Mode et Toi. - В серии: Кн. 1-я. Моя новая жизнь ; Кн. 2-я. Лондон во мне ; Кн. 3-я. Поцелуй меня!.
        Кн.2.   ISBN 9785699897230.

Журно-Дюрей, Анук.  Поцелуй меня! / Анук Журно-Дюрей ; [пер. с фр. Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 371, [1] с. : ил. - (Грейс. История обо мне). - Ориг. назв.: Journo-Durey, Anouk. Grace and Fashion. Tome 3: Embrasse-moi !. - В серии: Кн. 1-я. Моя новая жизнь ; Кн. 2-я. Лондон во мне ; Кн. 3-я. Поцелуй меня!.
        Кн.3.   ISBN 9785699974610.

Катишонок, Елена.  Когда уходит человек : роман / Елена Катишонок. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Время, 2017. - 493, [2] с. - (Самое время!).
        ISBN 9785969115408.

Колычев, Владимир.  С двумя сразу / Колычев Владимир. - Москва : Издательство ''Э'', 2017. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Колычев. Любовь зла и коварна). - 16+.
        ISBN 9785699977734.

Леонов, Николай.  Принцип жизни полковника Гурова : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 380, [2] с. - (Черная кошка). - 16+. - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Принцип жизни полковника Гурова ; Условно досрочное убийство.
        ISBN 9785699978687.

Леонтьев, Антон.  Крылатый сфинкс, печальный цербер : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 346, [1] с. - (Авантюрная мелодрама).
        ISBN 9785699982547

Липпман, Лора.  Ворон и Голландка : [роман] / Лора Липпман ; пер. с англ. А. И. Агеева. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 381, [1] с. - (Detected. Тайна, покорившая мир). - Ориг. назв.: Lippman, Laura. In Big Trouble. - На обложке: Обладательница Премии Эдгара Аллана По.     ISBN 9785699971107.        

Луганцева, Татьяна.  Омлет из выеденного яйца : роман / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2017. - 316, [1] с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785171008840. . - ISBN 9785171008857.       

Мартин, Чарльз.  Ловец огней на звездном поле : роман / Чарльз Мартин ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 539, [1] с. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - The New York Times bestseller.
        ISBN 9785699972074.

Монро, Мэри Элис.  Тысячи ночей у открытого окна : [роман] / Мэри Элис Монро ; [пер. с англ. В. Бологовой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 410, [2] с. - (Мэри Элис Монро. Бестселлеры для солнечного настроения). - 16+. - Oriģ. nos.: Monroe, Mary Alice. Second Star to the Right, 2013.   ISBN 9785699896264.

Островская, Екатерина.  Два раза в одну реку : роман / Екатерина Островская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует). - В содерж.: Два раза в одну реку / Екатерина Островская. Проклятие Титаника (отрывок) / Екатерина Барсова.   ISBN 9785699987498.

Охлобыстин, Иван.  Песни созвездия Гончих Псов : проза / Иван Охлобыстин. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 303 с. - 16+.
        Содерж.: Нулевой километр ; Песни созвездия Гончих Псов : [сатирические повести].
        ISBN 9785699965465.

Полякова, Татьяна.  Змей-соблазнитель : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785699986446.        

Расселл, Хелен.  Хюгге, или Уютное счастье по-датски : [как я целый год баловала себя "улитками", ужинала при свечах и читала на подоконнике] / Хелен Расселл ; [пер. с англ. Т. О. Новиковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 445 с. ; 21 см. - 16+. - Ориг. назв.: The Year of Living Danishly: Uncovering the Secrets of the World's Happiest Country.
        ISBN 9785699953028.

Романова, Галина.  Без вины преступница : [роман] / Галина Романова. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 313, [2] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой). - 16+.   ISBN 9785699981366.

Самаров, Сергей.  Стеклянная ловушка : роман / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2017. - 316, [2] с. - (Спецназ-ГРУ). - 16+. - На обл. : Величие Родины - в ваших славных делах.
        ISBN 9785699981519.

Сойфер, Дарья.  Исключение : [роман] / Дарья Сойфер. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] c. - (Звезда РУНЕТА. #Про чувства). - 16+.       ISBN 9785171038656..

Солнцева, Наталья.  Чёрный байкер / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2017. - 383 с. - (Мистический детектив).    ISBN 9785171032364.

Сунд, Эрик Аксл.  Стеклянные тела : [роман] / Эрик Аксл Сунд ; пер. со шведского Е. Тепляшиной. - Москва : АСТ ; Corpus, 2017. - 503, [5] c. - (Лучший скандинавский триллер). (Corpus ; 432). - 18+. Sund, Erik Axl. Glackroppar. - Трилогия "Меланхолия": 1. Стеклянные тела.
        ISBN 9785170924516.

Яковлева, Вера.  Сердце принесла в своих ладонях... : избранное / Вера Яковлева ; сост. и ред. Евгения Скуратова ; техн. редактор и фотоил. Александр Яковлев ; обложка фото Юлия Яковлева ; портрет автора фото Габи Стельмах. - Рига : Вера Яковлева, 2017 (Petrovskis un Ko). - 167 с., фотоил.
        ISBN 9789934191336.