Jaunās grāmatas 2018.gada augustā

Nozaru literatūra

Gralla, Olivers.  Laimīgi zem jostasvietas : informatīvi un izklaidējoši par uroloģiju / Dr. Olivers Gralla ; tulkojums: Sinda Krastiņa ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 187, [2] lpp. : il. ISBN 9789934073250.

Jansone, Ilze.  Kā izvairīties no priekšlaicīgas novecošanās : glābsim kapilārus! Kā atjaunot endokrīno sistēmu pēc Ilzes Jansones sistēmas? Mikroelementu ābece. Pats sev diagnostiķis / Ilze Jansone. - [Rīga] : [Ilze Jansone], [2018]. - 127 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm.        ISBN 9789984851907.

Kļaviņš, Kaspars, 1968-.  Savienotie trauki : monogrāfija / Kaspars Kļaviņš ; recenzenti: Dr.theol. Jānis Priede, Dr.habil.theol. Leons Taivāns, Dr.habil.philol. Janīna Kursīte ; literārā redaktore Gita Bērziņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 254, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 231.-246. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu un organizāciju rādītājs: 247.-254. lpp.        ISBN 9789934183508.

Melbārde, Indra.  Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo meistarību. / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce ; priekšvārds: Inta Santa, Māris Arājs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 240 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - (NLP - mācība par personīgo meistarību). - Bibliogrāfija: 233.-234. lpp.

        3. grāmata. Modelēšana. Koučings ar NLP. Tehniku kolekcija.
        ISBN 9789934075414.

Praude, Valērijs, 1946-.  Satura mārketings internetā : (kā uzņēmumiem ar mazām izmaksām piesaistīt, apkalpot un noturēt patērētājus) / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska ; recenzenti: Dr.oec. Inna Stecenko, Dr.oec. Vadims Danovičs. - [Rīga] : Burtene, 2018. , ©2018. - 256 lpp. : ilustrācijas, tabulas.    ISBN 9789984833156.

Rors, Ričards.  Dievišķā deja : Trīsvienība un mūsu pārveide / Ričards Rors un Maiks Morels ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 264 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoriem: 263.-264. lpp.  ISBN 9789934073168.

Sautējumi : no garda cepeša līdz ragū / no vācu valodas tulkojis Kaspars Poikāns ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Lauku Avīze, [2017]. - ©2017. - 236, [3] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - (Ātri, lēti, gardi). - Recepšu rādītājs: [238.-239.] lpp.
        ISBN 9789934153235.

Daiļliteratūra

Abgarjana, Narinē.  No debesīm nokrita trīs āboli : romāns / Narinē Abgarjana ; no krievu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore Raita Saleniece ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, ©2018. - 204, [3] lpp. ; 22 cm. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789984236759.

Džeimsa, E. L.  Tumsas dzīlēs : tumsa piecdesmit nokrāsās Kristjena acīm / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 557 lpp. ; 21 cm.    ISBN 9789984359076.     

Geimens, Nīls.  Skandināvu mitoloģija / Nīls Geimens ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; māksliniece Natālija Kugajevska ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 271, [1] lpp. ; 21 cm. - Skaidrojošā vārdnīca: 265.-[272.] lpp.     ISBN 9789934074295.

Hanimena, Geila.  Eleanorai Olifantai viss kārtībā : romāns / Geila Hanimena ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 317, [2] lpp. ; 22 cm. - Costa Book Awards, 2017. - The British Book Awards, 2018.     ISBN 9789934074110.

Hornbija, Anjello Simoneta.  Mandeļu vācēja : romāns / Simoneta Anjello Hornbija ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; Ilzes Isakas vāka dizains ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 317, [1] lpp. ; 23 cm.   ISBN 9789934072932.

Koljers, Miks.  Iz Baltikas : jaunatklātais Džeimsa Bosvela un Semjuela Džonsona brauciens pa Kurlandi, Livoniju un Igauniju 1778. gadā / Miks Koljers ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis ; Valija Brutāne, atdzejojuma citējumi. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. - 390, [2] lpp.        ISBN 9789934546631.   

Konjeti, Paolo.  Astoņi kalni : romāns / Paolo Konjeti ; no itāļu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 237, [2] lpp. ; 21 cm. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934076237.    

Manfelde, Andra.  Mājās pārnāca basa : stāsti / Andra Manfelde ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 205, [2] lpp. –Saturā: Zelta pulkstenis un karote medus ; Ar baltu dzijtiņu ; Simts koki un gadi ; Okeāns Ilze ; Vaska ābols ; Kāzu ceļojums ; Kauns ; Stārķis nes asaras ; Meitene no ziedu mājas ; Rūgta smarža, salda dziesma ; Stāsts no Bumbieru alejas ; Galotnes iekuram, grami Annai ; Rasumu rasa ; Upe Oba ; Rūdolfa jaunības dūša ; Kalēja dziesma ; Basa mana mamma ; Viņi dzīvi.     ISBN 9789934154867.               

Sigurdardotira, Irsa.  DNS : romāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 429, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - "DNS" aizsāk detektīvromānu sēriju, kurā noziegumus izmeklē psiholoģe Freija un detektīvs Huldars.     ISBN 9789934076817.

Steiga, Miermīlis.  Cik maksā sieviete : kriminālromāns / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2018]. - 181, [1] lpp.        ISBN 9789934202353.       

Svonsons, Pīters.  Visi skaistie meli : romāns / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 395 lpp. ; 21 cm. ISBN 9789984359083.      

Toda, Anna.  Before. Pirms / Anna Toda ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 335 lpp. ; 23 cm. - (After / Anna Toda).
        ISBN 9789934075131.  

Vaita, Kārena.  Laika upes krastos : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 477, [1] lpp. ; 21 cm.     ISBN 9789984359090.

Абдуллаев, Чингиз.  Второе рождение Венеры : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 316, [2] с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных интриг).    ISBN 9785040928323.       

Анич, Федор.  Я сделаю это для нас [Текст] : [16+] / Федор Анич. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Личное дело. Остросюжетные романы Федора Анича).   ISBN 9785040916122.       

Барбера, Анжелик.  Наши судьбы сплелись : [роман] / Анжелик Барбера ; [пер. с фр. И.Ю. Крупичевой]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 412, [2] с. - 16+. - Назв. ориг.: L'INSTANT PRECIS OU LES DESTINS S'ENTREMELENT.
        ISBN 9785040915996.    

Бачинская, Инна.  Браслет с Буддой [Текст] : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей).    ISBN 9785040939664        

Берсенева, Анна.  Кристалл Авроры : роман / Анна Берсенева. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 315, [1] с. - (Изящная словесность). - 16+.
        ISBN 9785040927937.

Боманн, Корина.  Лебединая смерть : [триллер] / Корина Боманн ; [перевод с немецкого Е. Епифановой]. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 380, [2] c. - (Young Adult Thriller. ТРИЛЛЕРЫ. Мировой бестселлер). - Назв. ориг.: Schwanentod.
        ISBN 9785699977857.

Брындза, Роберт.  Девушка во льду : [роман] / Роберт Брындза ; [пер. с англ. Ирины Новоселецкой]. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. - (Новый мировой триллер).    ISBN 9785171039066.      

Ван Бой, Саймон.  Тайная жизнь влюбленных : [сборник] / Саймон Ван Бой ; [перевод с английского Ларисы Таулевич ; Школа перевода В. Баканова]. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 220, [2] с. - (Лучшее в современной прозе). - 16+. - Ориг. назв.: Van Booy, Simon. The Secret Lives Of People In Love, 2007.
        ISBN 9785040916047.

Дивицкая, Соня.  Он дал ей денег, а она... : [сборник] / Соня Дивицкая. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони Дивицкой). - На обложке: Лучший роман об отношениях мужчины и женщины. Следуй советам Дивицкой - и личная жизнь изменится к лучшему!.
        Содерж.: Самый лучший гастроном ; О вреде вегетарианства ; Бижутерия ; Железная леди ; Свадебное платье ; Две козы ; Сеть.
        ISBN 9785040940905.       

Донцова, Дарья.  Блог проказника домового / Дарья Донцова. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 315 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785040900886.  

Карризи, Донато.  Охотник за тенью [Текст] : [18+] / Донато Карризи ; [перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, cop. 2018. - 409, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Пер.: Carrisi, Donato. Il cacciatore del buio.    ISBN 9785389125957.       

Кауфман, Бел.  Вверх по лестнице, ведущей вниз : роман / Бел Кауфман ; пер. с анг. Ю. И. Жуковой, Е. В. Ивановой, С. М. Шайкевич ; предисл. Ю. И. Жуковой. - Москва : Albus Corvus, 2016. - 346, [1] с. : ил.     ISBN 9785906640550.        

Колочкова, Вера.  Чувство Магдалины : роман / Вера Колочкова. - Москва : Э, 2018. - 281, [2] с.     ISBN 9785040931132.

Колычев, Владимир.  Жестокая красотка : роман / Владимир Колычев. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 317, [1] c. - (Колычев. Любовь зла и коварна).
        ISBN 9785040938803.

Леонов, Николай.  Золотой скелет в шкафу : [повести] / Николай Леонов ; Алексей Макеев. - Москва : Э, 2018. - 381, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка). - 16+.
        ISBN 9785040921836.       

Леонов, Николай.  Сыскари / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Русский бестселлер. Избранное).
       
Содерж.: Сыскари ; Пиар во время чумы.    ISBN 9785040940790.        

Литвинова, Анна.  Девушка не нашего круга : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 345, [2] с.
        ISBN 9785040938179.

Любимов, Михаил.  С бомбой в постели [Текст] : [триллер] / Михаил Любимов. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком).      ISBN 9785040922215       

Михалкова, Елена.  След лисицы на камнях : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2018. - 382, [1] c. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785170974597.       

Нестерова, Наталья.  Про девушку, которая была бабушкой : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2018. - 350 с.
        ISBN 9785171076719. . - ISBN 9785171076726.   

О'Фаррелл, Мэгги.  Пока тебя не было [Текст] : роман / Мэгги О'Фаррелл ; [перевод с английского Е. Ракитиной]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Истории о нас). - 16+. - На пер. в надзаг.: Я хочу быть с тобой.
        ISBN 9785040923953.

Проуз, Аманда.  История матери : роман / Аманда Проуз ; [перевод с английского И. Наумовой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 381, [1] с. - (О лучшем чувстве на земле). - 16+. - Oriģ. nos.: Prowse, Amanda. A Mother's Story, 2015.          ISBN 9785040929672.       

Самаров, Сергей.  Хищная диаспора : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (СПЕЦНАЗ ГРУ).       ISBN 9785040939121.

Солнцева, Наталья.  Адвокат и его женщины [Текст] : [роман : 16+] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, [2018]. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171077433        

Тайлс, Лоне.  Девушки с английского парома : роман / Лоне Тайлс ; [пер. с дат. Е. А. Гуровой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 413, [1] с. - (Детектив на основе реальных событий). - 18+. - Ориг. назв.: Theilis, Lone. Pigerne fra Englandsbåden, 2015.  ISBN 9785040914739.

Шахматова, Татьяна, (Татьяна Сергеевна), 1981-.  Удар отточенным пером / Татьяна Шахматова. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 345, [2] с. - (Детектив с филфака).    ISBN 9785040902026.    

Jaunumi Lasītavā

Arheoloģija un etnogrāfija / zinātniskie redaktori: Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Antonija Vilcāne ; redakcijas kolēģija: Dr. Valdis Bērziņš, Dr.hist. Guntis Gerhards, Dr.hist. Aija Jansone [un vēl 3 redaktori] ; sastādītāja, priekšvārds: Antonija Vilcāne ; angļu valodā tulkojis Valdis Bērziņš ; redaktore Ināra Stašulāne ; mākslinieks Aldis Aleks ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2018. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2018. - 207 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. - (Arheoloģija un etnogrāfija , 0320-9415 ; XXX [30]). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Izdevumam pievienots arī "Arheoloģija un Etnogrāfija" 21.-30. laidienā publicēto rakstu rādītājs: 200.-204. lpp. . - Īsas ziņas par autoriem: 205. lpp.
        ISBN 9789934549519.