Jaunās grāmatas 2018.gada decembrī

Nozaru literatūra Abonementā.

Ceipe, Gundars.  Dieva tautas dzimšana. Latvieši / Gundars Ceipe ; māksliniece Anna Ceipe ; literārā redaktore Gita Bērziņa. - Trešais laidiens. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - Rēzekne : Latgales druka. - 99 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 98.-99. lpp.        ISBN 9789934183232.

Ivbulis, Viktors.  Indoeiropiešu pirmdzimtenes meklējumi mūsdienās saistībā ar Indiju un baltiem / Viktors Ivbulis ; redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu valoda), Regīna Jozauska (angļu valoda) ; mākslinieks Aldis Aleks. - Pārstrādāts un papildināts izdevums. - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2018. - 271 lpp. : ilustrācijas, kartes.        ISBN 9789934549625.

Klišs, Pēteris.  Latvijas interešu pārstāvēšana Apvienoto Nāciju Organizācijā / Pēteris Klišs ; vāka noformējums: Inese Gura. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 190 lpp. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 166.-190. lpp.        ISBN 9789934552724.

Kļaviņš, Askolds.  Pazīsti Latvijas zivis / sastādītājs Askolds Kļaviņš ; ilustrācijas: Dmitrijs Paramonovs ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Gandrs, 2017. , ©2017. - 166, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934801549.

Latvijas leģendas VIII : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas autors Andrejs Ēķis; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 170, [3] lpp. : il., fotogr., portr.  ISBN 9789934202896. . - ISBN 9789934202889.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tiesību piemērošanas prakse : komerctiesības, biedrošanās tiesības un publiskie reģistri / [R. Baloža zinātniskā redakcija]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 536 lpp. : graf., sh. ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju ([515.]-536. lpp.).     ISBN 9789934033186.

Malahovskis, Vladislavs.  Mērnieku laiki Latgalē (20. gadsimta 20. gadi) : monogrāfija / Vladislavs Malahovskis ; [recenzenti: Jānis Bērziņš, Henrihs Soms, Alfonsas Motuzas ; vāka dizains: Māris Justs] ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. - Rēzekne : [Rēzeknes Augstskola], 2014 (Latgales druka). - 247 lpp. : il., tab.        ISBN 9789984441511.

Ruks, Māris.  20.gadsimta latvietis Gunārs Astra / Māris Ruks. - Rīga : Antava, [2011]. - 239 lpp. : il., faksimili ; 20 cm. - Ietver personu rādītāju (236.-239. lpp.).   ISBN 9789984998497. . - ISBN 9789934826603

Ruks, Māris.  25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2018]. - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 330.-[331.] lpp.        ISBN 9789934861246.

100 notikumi Latvijas vēsturē : cilvēki un procesi 1918-2018 / vāka un maketa mākslinieciskais noformējums: Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārās redaktores: Ilze Brēmere un Elīna Kokareviča ; autori: Zane Balčus, Pēteris Bankovskis, Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Juris Ciganovs [un vēl 21 autors] ; fotogrāfi: K. Auziņš, Emīls Braunbergs, Uldis Briedis [un vēl 49 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 245, [6] lpp. : diagramma, faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti.        ISBN 9789934153686.

 

Дозорцев, Владлен.  Другой Юрканс / Владлен Дозорцев ; авторская редакция ; обложка: Виктория Матисон. - Рига : [Vladlens Dozorcevs], 2017. , ©2017. - 439, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Personu rādītājs: 430.-[440.] lpp.        ISBN 9789934868610.

Хакамада, Ирина.  В предвкушении себя : от имиджа к стилю : для женщин и мужчин / Ирина Хакамада. - 4-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 229, [4] с., [8] л. ил., портр., цв. ил., портр.         ISBN 9785961469547.

Daiļliteratūra.

Beinerte, Vija.  Mans zelts : sarunu grāmata / Vija Beinerte ; Jāņa Esīša vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 237, [2] lpp. ; 21 cm. – Saturā: Dzīve tīrrakstā ; Manas bākas ; Vai milži arī raud? / Jānis Endzelīns. Dzīvot šodien / Imants Lancmanis. Nosargāt robežas / Ingmārs Zemzaris. Baigi ellīgs latviešu stāstnieks / Alberts Bels. Cik tev uzvārdu? Saruna ar "Angļu spiega" dēlu / Pēteris Krilovs. Kā rāma upe mana dzīve plūst... / Ēriks Ošs. Lidojošas govis, plika meitene trolejbusā un viens, kas visu redz / Arnolds Plaudis. Roalda Dobrovenska divas dzīves. Ļoti personiski / Raimonds Pauls. Ieraudzīt kopainu, dalīties priekā / Mārcis Auziņš. Ceļš uz virsotni / Andris Dambis. Izlaušanās no cietuma. Gaidīts, tomēr brīnums / Egils Levits. Par atļauto viedokļu sarakstu, Pokaiņiem un eliti / Juris Rudevskis. Kā atgūt valsti un nepazaudēt sevi / Harijs Tumans. Latvija starp melu un gļēvuma dzirnakmeņiem / Georgs Andrejevs.        ISBN 9789934155529.

Dimkovska, Lidija.  Slēptā kamera / Lidija Dimkovska ; no maķedoniešu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktors Dens Dimiņš ; Esteres Rožkalnes vāka dizains. - Rīga : Mansards, [2018]. , ©2018. - 317, [2] lpp.         ISBN 9789934121869.

Dombrovska, Lidija.  Dzīves virpuļos : romāns / Lidija Dombrovska ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; māksliniece, vāka autore Lidija Dombrovska. - Rīga : Sol Vita, [2018]. - 111, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.     ISBN 9789984894843.

Dreika, Dagnija.  Šaubu mitekļi : romāns / Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - [Jūrmala] : Apgāds "Daugava", [2018]. - 189, [2] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984411194.

Hiekapelto, Kati.  Gājputni : detektīvromāns / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ligita Sproģe. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - 330, [3] lpp. : portrets ; 21 cm. - (Detektīvs (Latvijas Mediji).        ISBN 9789934155437.

Hīlija, Emma.  Elizabete ir pazudusi : romāns / Emma Hīlija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; Tomass Folks, mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 285, [3] lpp. ; 21 cm. - Ziņas par tulkotāju: [288.] lpp.    ISBN 9789984237091.

Judina, Dace, 1970-.  Amnēzija : romāns / Dace Judina. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2018. - 413, [2] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).     ISBN 9789934155512.

Katkevičs, Juris.  Soltupeites ivdiņi / Juris Katkevičs. - Rīga : jks, 2018. - 150 lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, il., portr., tabulas.        ISBN 9789934191541.

Keplers, Larss.  Uguns liecinieks : zviedru kriminālromāns / Larss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, [2018]. , ©2018. - 555, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mansards detektīvi). - Orig. nos.: Eldvittnet.         ISBN 9789934122194.        

Koelju, Paulu.  Hipijs : romāns / Paulu Koelju ; no potugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 318, [2] lpp. : karte ; 17 cm.        ISBN 9789984237138.

Kreiss, Roberts.  Zaglis : romāns / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 415 lpp. ; 21 cm. - Oriģinālais nosaukums: The Wanted.        ISBN 9789984359236.        

Kurzemnieks, Kārlis.  Trīsreiz nogalināts : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; vāka grafiskais noformējums Garjānis, Emīls ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 223, [1] lpp.    ISBN 9789934202995.

Lucs, Džons.  Terorists / Džons Lucs. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 383 lpp. - Orig. nos.: The Havana Game.         ISBN 9789984359250.

Makintoša, Klēra.  Es tevi redzu / Klēra Makintoša ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 399, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934075773.

Mikele, Aija.  Zelta būrītis : [detektīvromāns] / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 238, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Maksis Mežals / Aija Mikele ; 2. grāmata).        ISBN 9789934077319.        

Mileiko, Vilis.  Manas dzīves stāsti / Dr.med. Vilis Mileiko ; redaktore Valentīna Unda ; pēcvārds: Dr.theol. Pauls Kļaviņš. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2018. - 157 lpp. : ilustrācijas. – Saturā: Starp divām pasaulēm / Dr.Hist.Eccl. Andris Priede. Viļa Mileiko 75 gadi / Jānis Mežaks. Vilis Mileiko-jubilārs / Rasma Pērkone. ISBN 9789984293080.

Šodere, Sabīne.  Tā notiek tikai ar idiotiem. Kā mēs : romāns / Sabīne Šodere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : SIA"Liegra" ; Jumava, 2018. - 333, [2] lpp.     ISBN 9789934572265.

Teilore, K. L.  Bailes : romāns / K. L. Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 410 lpp.        ISBN 9789984359243.        

Žuravska, Dzintra.  Laikmetu atšalkās : dzeja : veltījums Latvijas simtgadei / Dzintra Žuravska ; grāmatas un vāka mākslinieciskajā noformējumā izmantoti Inas Žuravskas zīmējumi. - Rīga : Sol Vita, [2018]. - 151 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789984894850.

 

Александрова, Наталья.  Дело - труба! : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2018. - 318 с. - (Иронический детектив). - 16+.        ISBN 99785171091460. . - ISBN 9785171067069.        

Барбера, Анжелик.  Бертран и Лола : [роман] / Анжелик Барбера ; [перевод с французского Е. Клоковой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 508, [2] с. - (Эталон французского романа). - 16+. - Ориг. назв.: Barbérat, Angélique. Bertrand et Lola, 2015.     ISBN 9785040948888.

Болдаччи, Дэвид.  Синяя кровь : [роман] / Дэвид Болдаччи ; [пер. с англ. А. А. Посецельского]. - Москва : Гранд Мастер ; Эксмо, 2018. - 477, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). - 16+. - Ориг. назв.: Baldacci, David. True Blue, 1996. - Книга издана в суперобложке.   ISBN 9785040961306.

Гармаш-Роффе, Татьяна.  Наука страсти нежной : роман / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2018. - 282, [1] с. - (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе). - Сюжет романа разработан при участии Вероники Гармаш.        ISBN 9785040928217.

Гу, Морин.  Я верю в любовь : [роман] / Морин Гу ; [пер. с англ. А. Авербуха]. - Москва : АСТ, 2018. - 350 с. - (Вместе и навсегда). - 16+. - Назв. ориг.: I believe in thing called love.       ISBN 9785171094102.

Донцова, Дарья.  Гнездо перелетного феникса : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 283 с. ; 20 см. - (Джентльмен сыска Иван Подушкин). - 16+.   ISBN 9785040954926.

Карризи, Донато.  Подсказчик [Текст] : роман / Донато Карризи ; перевод с итальянского Ирины Заславской ; под ред. Аллы Борисовой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 476, [1] с. ; 18 см. - (Звезды мирового детектива). - Пер.: Carrisi, Donato. Il suggeritore.      ISBN 9785389145375.        

Коэльо, Пауло.  Хиппи / Пауло Коэльо ; пер. с порт. А. Богдановского. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [2] с. - 18+.      ISBN 9785040970506.

Леонов, Николай.  Покойник претензий не имел : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 382, [1] с. - (Русский бестселлер. Избранное). - 16+. - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Крайние меры ; Покойник претензий не имел : повести.    ISBN 9785040960125.    

Леонтьев, Антон.  Алхимия иллюзий : роман / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] c. - (Авантюрная мелодрама).  ISBN 9785040944651.        

Мартин, Чарльз.  Слезы небес : [роман] / Чарльз Мартин ; [пер. с англ. А. Бушуева, Т. Бушуевой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [1] с. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - 16+.     ISBN 9785040963591.

Метлицкая, Мария.  И все мы будем счастливы / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2018. - 352 с.  ISBN 9785040965120.        

Миронина, Наталия.  Волшебная сумка Гермионы : [роман] / Наталия Миронина. - Москва : Экмо, 2018. - 313, [2] с. - (Счастливый билет). - 16+.        ISBN 9785040981489.

Нури, Альбина.  Глоток мертвой воды [роман] / Альбина Нури. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. ; 20 см. - (За гранью. Мистические триллеры Альбины Нури).    ISBN 9785040973033.

Очаковская, Мария.  Роковой сон спящей красавицы : [роман] / Мария Очаковская. - Москва : Эксмо, 2018. - 346, [1] с. - (Татьяна Устинова рекомендует). - 16+.   ISBN 9785040963256.

Перова, Евгения.  Нет рецепта для любви : [роман] / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2018. - 411, [2] с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой). - 16+.        ISBN 9785040953448.

Ригби, Эл.  Иди на мой голос / Эл Ригби. - Москва : АСТ, 2018. - 571, [1] c. - (#YoungDetective). - 16+.    ISBN 9785171108182.

Рой, Олег.  Герой ее романа : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. : ил. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).ISBN 9785040976041.

Рой, Олег.  Зов дельфина : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2018. - 249, [2] с. : ил. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).  ISBN 9785040961368.

Рубина, Дина.  Наполеонов обоз : роман в 3-х книгах / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2018. - 445 с. - (Большая проза Дины Рубиной). - 18+. - Трилогия "Наполеонов обоз": Кн. 1 - "Рябиновый клин", Кн. 2 - "Белые лошади", Кн. 3 - "Ангельский рожок".
        Кн. 1. Рябиновый клин.  ISBN 9785040980819.

Свечин, Николай.  Фартовый город : Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : роман / Николай Свечин ; [ил. Екатерины Асадчевой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [1] с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского). - 16+.       ISBN 9785040965052.        

Соболева, Лариса.  Наследник из Сиама : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Детектив по новым правилам). - 16+.        ISBN 9785171111472.        

Уайт, Карен.  Музыка ветра : [роман] / Карен Уайт ; [пер. с англ. З. Я. Красневской]. - Москва : Эксмо, 2018. - 637, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). - 16+. - Oriģ. nos.: White, Karen. The Sound Of Glass, 2015. - На обл.: Международный бестселлер №1 по версии New York Times.        ISBN 9785040964840.

Уэйр, Рут.  Игра в ложь : [роман] / Рут Уэйр ; перевод с английского Ю. Фокиной. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 477, [1] с. - (Психологический триллер).    ISBN 9785179823704.

Хатвани, Эми.  Так случается всегда : [роман] / Эми Хатвани ; [перевод с английского Ольги Болятко]. - Москва : Эксмо, 2018. - 379, [1] с. - 16+. - Ориг. назв.: Hatvany, Amy. It Happens All The Time.    ISBN 9785040967919.

 

Jaunumi Lasītavā.

Kārsavas stāsti / Ineta Zelča Sīmansone, Raivis Sīmansons ; zinātniskais redaktors Dr. hist. Uldis Neiburgs ; literārie redaktori: Baiba Vanaga, Raivis Simansons, Ineta Zelča Simansone ; grafiskais dizains Edvards Percevs ; projekta pasūtītajs Kārsavas novada pašvaldība ; atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. - Rīga : Creative Museum ; Kārsavas novada pašvaldība, 2018 (Jelgavas tipogrāfija, 2018). - 429 lpp. : il., fotoil. - Autori: 428.- 429. lpp.        ISBN 9789934855450.