Jaunās grāmatas 2018.gada februārī

Jaunumi Lasītavā

Mežs, Ilmārs, 1965-.  Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Latgale / Ilmārs Mežs ; priekšvārdu autori: Ilmārs Mežs, Muntis Auns, Otīlija Kovaļevska, Anna Stafecka ; recenzenti: Dr.philol. Igors Koškins, Dr.philol. Pēters Pells ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Anna Stafecka ; vāka dizaina autore Jolanta Deģe. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2017. - 343 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 311.-312. lpp. un rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Karšu materiālu sagatavojusi SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta".         ISBN 9789984829494.

 

Nozaru literatūra Abonementā

Blaua, Līga.  Indra Briķe. Krodera aktrise / Līga Blaua ; atbildīgā redaktore Sandra Eglīte ; mākslinieks Arnis Martinelli. - [Rīga] : Žurnāls Santa, [2017]. , ©2017. - 335, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934870026.

Danilāns, Anatolijs.  Dzīvo vesels! : profesora Danilāna ceļa zīmes / Anatolijs Danilāns ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; ievads: Pēteris Strubergs. - Rīga : Jumava, [2017]. , ©2017. - 239, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934201684.         

Foksa Kabāne, Olīvija.  Harismas mīts : personiskā magnētisma māksla un zinātne, ko var apgūt ikviens / Olīvija Foksa Kabāne ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 286 lpp. : tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [255.]-256. lpp. un piezīmēs: [277.]-286. lpp.  ISBN 9789934070884.        

Lagzdiņa, Irēna.  Lidojošā zirga mugurā. Pēteris Liepiņš / Irēna Lagzdiņa ; mākslinieks Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 287 lpp. : fotogrāfijas.    ISBN 9789934072772.

Bikova, Anna.  Patstāvīgs bērns vai Kā kļūt par "Ideālu mammu" / Anna Bikova ; tulkojusi Ruta Darbiņa. - Rīga : Avots, 2017. - 260, [6] lpp. : ilustrācijas. - Grāmata par to, kā iemācīt bērnam patstāvību un kā atbrīvoties no vēlēšanās visu kontrolēt. - Orig. nos.: Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой".     ISBN 9789934534614.

Paičs, Indulis.  Deviņi dvēseles uzdevumi : tuksneša tēvi un evolucionārā psiholoģija / Indulis Paičs ; autora redakcijā ; Aigara Truhina vāka dizains ; priekšvārds: Juris Rubenis. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 239, [1] lpp. : ilustrācija, tabulas ; 21 cm. - Izmantotie avoti: 232.-238. lpp. - Bibliogrāfija: 232.-238. lpp. un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934073021.
        

Кшесинская, Матильда.  Воспоминания [Текст] / Матильда Кшесинская. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 414, [1] с., [20] л. ил., портр.   ISBN 9785952452824.

Морозов, Юрий.  Ремонт дачного дома своими руками [Текст] : полное руководство : пошаговые инструкции, все виды ремонта от фундамента до кровли, внутренняя и внешняя отделка / Юрий Морозов. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 190, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Все про дачу).   ISBN 9785699959839.

Рубенис, Юрис.  Она и он : любовь, отношения, секс / Юрис Рубенис ; перевод с латышского Роальда Добровенского ; рисунки Инты Саркане. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 320 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 309.-315. lpp. un atsauces komentāros: 281.-308. lpp. - Ziņas par autoru: 317.-318. lpp. . - Grāmatā iekļautas Māra Subača pasakas.   ISBN 9789934071980.

Daiļliteratūra Abonementā

Avotiņa, Daina.  Likteņmezgli / Daina Avotiņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 236, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934072253.         

Brauns, Dens.  Sākums : romāns / Dens Brauns ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 547 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.   ISBN 9789984358888.

Ficdžeralds, Frensiss Skots.  Nenobriedusī laulība : stāsti / Frensiss Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide ; pēcvārds: Dagnija Dreika. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2017. - 178, [2] lpp. : portrets ; 21 cm. - (XX gadsimta klasiķi). - Tulkots no: Fitzgerald, F. Scott. Short Stories, The Curtis Publishing Co, 1920-1934.
        Saturā: Nenobriedusī laulība ; Pašpārliecība ; Ko neatrast ceļvežos ; Notērētais grasis ; Pēc tava prāta un pēc mana prāta ; Jēkaba kāpnes.   ISBN 9789984411163.

Ficeks, Sebastians.  Astotā nakts : romāns / Sebastians Ficeks ; no vācu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2017. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2017. - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Fitzek, Sebastian. Acht Nacht.  ISBN 9789984358864.    

Finns, A. Dž.  Sieviete logā : romāns / A. Dž. Finns ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 431 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Orig. nos.: The woman in the window.  ISBN 9789984358581.

Judina, Dace.  Kad klusums kliedz / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; foto: Dace Judina, Krists Čaupals, Varis Eversons [un vēl 2 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 234, [5] lpp. : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - (Latvijas simtgades romāni ; Trešā grāmata). - Bibliogrāfija: [238.] lpp.        ISBN 9789934154232.

Kings, Stīvens.  Tas : romāns / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 477, [1] lpp. ; 24 cm.
        2. grāmata.   ISBN 9789934071539.

Mikele, Aija.  Kritušais eņģelis / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 253, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934071744.        

Morels, Deivids.  Nakts valdnieks : romāns / Deivids Morels ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - [Rīga] : PNB Print. , ©2017. - 430 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358857.

Zālīte, Māra.  Paradīzes putni : romāna "Pieci pirksti" otrā grāmata / Māra Zālīte ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018. - 310, [1] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934546501.

Ziedonis, Imants.  No patikšanas uz patikšanu. Dienasgrāmata / Imants Ziedonis ; redaktore: Kristīne Tjarve ; Ievas Krūmiņas ilustrācijas ; Jāņa Birznieka dizains ; Zigmunda Skujiņa ievads. - atkārtots izdevums. - Rīga : Imanta Ziedoņa fonds "Viegli", 2017. - 124 lpp. : ilustrācijas.   ISBN 9789934863813.

Александрова, Наталья.  Демон никогда не спит [Текст] : [роман] / Наталья Александровна. - Москва : АСТ, 2017. - 518, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт). - 16+.   ISBN 9785171048716

Андреева, Наталья.  Любя, гасите свет : [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). - 16+. - На обл.: Актуальный детектив.  ISBN 9785171012014.  

Астахов, Павел.  Банкир : роман / Павел Астахов. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 349, [1] с. - (Современный российский детектив). - 16+.   ISBN 9785040895366.

Берри, Флинн.  В опасности : роман / Берри, Флинн ; пер. с англ. С. Алукард. - Москва : АСТ, 2017. - 285, [2] с. - (Психологический триллер). - 16+. - Ориг. назв.: Under the Harrow. - На обложке: Детектив: новый уровень.    ISBN 9785171032944.

Браун, Дэн.  Происхождение : роман / Дэн Браун ; [пер. с английского И. Болычева, М. Литвиновой-Комненич). - Москва : АСТ, 2018. - 572 с. - Oriģ. nos.: Origin / Dan Brown.
ISBN 9785171061500.

Вильмонт, Екатерина.  Шпионы тоже лохи : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2018. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт). - 16+. - Продолжение романа "Вафли по-шпионски".   ISBN 9785171005986.

Джексон, Руби.  Помаши мне на прощанье : [роман] / Руби Джексон ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 347, [1] с. - (Amore. Зарубежные романы о любви). - 16+. - Ориг. назв.: Jackson, Rubi. Wave Me Goodbye, 2013.   ISBN 9785040894963.

Звездная, Елена.  Настоящая черная ведьма [Текст] / Елена Звездная. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Звездное настроение). - 16+.ISBN 9785699883295.

Измайлов, Андрей.  Форс-мажор - навсегда! : роман / Андрей Измайлов. - Москва : Вече, 2017. - 413, [2] с. - (Любимый детектив).   ISBN 9785444451748.

Исигуро, Кадзуо.  Безутешные : роман / Кадзуо Исигуро ; пер. с англ. Сергея Сухарева. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 638, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир). - 16+. - Ориг. назв.: Ishiguro, Kazuo. The Unconsoled, 1995. - На обложке: Нобелевская премия по литературе 2017 года.   ISBN 9785699269310.

Леонтьев, Антон.  Небо слишком высоко : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 314, [1] с. - (Авантюрная мелодрама). - 16+.     ISBN 9785040885916.

Литвинова, Анна.  Мертвые не лгут : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - 16+. - На обл.: Впервые! Такого детектива вы еще никогда не читали!.   ISBN 9785040895151.    

Луганцева, Татьяна.  Изверг моего романа [Текст] : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2017. - 316, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Иронический детектив).    ISBN 9785171009021.

Мартова, Людмила.  Почти семейный детектив : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 313 с. - (Желание женщины).    ISBN 9785040897995.

Миронина, Наталия.  В ожидании Синдбада : [роман] / Наталия Миронина. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 313, [2] с. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной). - 16+. - На обложке: Верь, надейся, люби!.    ISBN 9785040885350.

Перова, Евгения.  Темные воды : [роман] / Евгения Перова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 250, [2] c. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой). (Круги по воде ; Кн. 4.).    ISBN 9785040899395.

Робертс, Нора.  Без срока давности : [роман] / Нора Робертс ; [пер. с англ. Т. Зюликовой ; Школа перевода В. Баканова]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 380 с. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). ([Следствие ведет Ева Даллас]). - 16+. - Ориг. назв.: Roberts, Nora. Brotherhood in Death, 2016. - На обл.: № 1 New York Times -- Bestselling Author.   ISBN 9785040895182.

Рой, Олег.  Код личного счастья : [роман] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [2] с. : ил. - (Капризы изменчивой судьбы). - 16+.
        ISBN 9785040885664.

Смелик, Эльвира.  Нарисуй ее тень [Текст] : роман / Эльвира Смелик ; дизайнер обложки В. И. Митянина. - Москва : Росмэн, 2017. - 156, [1] с. : ил. - (Линия души). (# Linea_D).    ISBN 9785353085362.

Солнцева, Наталья.  Дуэль с Оракулом : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2017. - 379, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мистический детектив).    ISBN 9785179832416.  

Стил, Даниэла.  Награда : [роман] / Даниэла Стил ; [пер с англ. Т. А. Перцевой]. - Мосвка : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Миры Даниэлы). - 16+. - Назв. ориг.: The Award.
        ISBN 9785171006129.
Тун, Пейдж.  Тринадцать свадеб : [роман] / Пейдж Тун ; [пер. с англ. А. Кавериной]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 413, [1] c. - 16+. - Oriģ. nos.: Toon, Paige. Thirteen wedding, 2014.    ISBN 9785699926060.

Чбоски, Стивен.  Хорошо быть тихоней : роман / Стивен Чбоски ; пер. с англ. Е. Петровой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. - 288 с. - (Азбука-бестселлер). - 18+.     ISBN 9785389061606.