Jaunās grāmatas 2018.gada janvārī

Nozaru literatūra Abonementā.

Akimovs, Boriss.  Koriģējošā hiromantija : uzzīmē savu likteni / Boriss Akimovs ; no krievu valodas tulkojusi Marita Freija ; Lienes Apines vāka māksl. noformējums. - Rīga : Vieda, [2017]. - 107, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.      ISBN 9789934562075.

Dalailama.  Grāmata par prieku / Viņa Svētība Dalailama un Arhibīskaps Desmonds Tutu, līdzdarbojoties Duglasam Abramam ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; redaktore Ilze Čerņevska. - 353, [1] lpp. : ilustrācijas.   ISBN 9789934534584.

Klinkerte, Lilita Maija.  Margarita Stāraste. Post Scriptum / Lilita Maija Klinkerte ; māksliniece Daiga Brinkmane ; redaktore Zigrīda Dūda. - [Rīga] : Latvijas grāmata, [2017]. - 207, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934816734.

Lindsejs, Džefs.  Eiropas psihologu ētika / Džefs Lindsejs, Kaspers Kune, Haldors Ēvreide, Fredijs Langs ; latviešu izdevuma zinātniskā redaktore un konsultante Irina Simoņenkova. - [Rīga] : Simir, [2017]. - 255 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[235.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoriem: 6.-[7.] lpp.    ISBN 9789934191145.

Ludzas 2. vidusskolai - 100 gadi / [Ludzas 2. vidusskola]. - [Ludza] : [Ludzas 2. vidusskola], [2017]. - 56 lpp. : foto.

Marcinkēvičs, Alvis.  Ukrainas krīze. Divgalvainā ērgļa impērijas trieciens / Alvis Marcinkēvičs ; zinātniekie redaktori: Jānis Taurēns, Aldis Miņins ; redaktore Agita Kazakeviča ; Māra Garjāņa dizains. - Ķekava : SIA Lasītava, 2017. - 296 lpp., [8] lp. il. : fotogrāfijas, kartes, diagrammas. - (las.ām).     ISBN 9789934866487.

Osho, 1931-1990.  Prast dzīvot un prast mirt : svinēt dzīvi un svinēt nāvi / Osho ; redaktore Aija Rožlapa ; māksliniece Ilze Kalvāne. - 2. izdevums. - Rīga : Sētava, 2017. - 256 lpp. : ilustrācijas.     ISBN 9789934502279.

Prisjolkova, Inese.  Mammīt, kāpēc tā? / Inese Prisjolkova ; redaktore Santa Arāja ; grāmatas dizains un ilustrācijas: Imants Liepiņš. - 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Rūdolfa Blaumaņa dzejolis "Miedziņš sēd(i), miedziņš gaida...", 124.-125. lpp.   ISBN 9789934852534.

Rancāne, Anna, 1959-.  Rāznas Nacionālajam parkam 10 gadu / teksts Anna Rancāne ; foto Andris Eglītis. - [Kaunata] : Rāznas nacionālā parka biedrība, 2017. - 133, [2] lpp. : il.    ISBN 9789934193248.

Siera ēdieni / tulkojums latviešu valodā: Iveta Galēja. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2017]. - 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Tulkots no angļu valodas. - Recepšu rādītājs: 190.-[191.] lpp.       ISBN 9789984236704.

Tomasa, Džeralīna.  Brīvs no krāmiem. Mājas detokss : noderīgi padomi, kā uz visiem laikiem tikt vaļā no nekārtības, atbrīvoties no liekām mantām un ietaupīt naudu / Džeralīna Tomasa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Ilze Sausiņa. - 176 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 176. lpp. un rādītājs: 172.-[175.] lpp.   ISBN 9789934069659.

Daiļliteratūra.

 

Auziņš, Arnolds.  Bīstamā līdzība : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2017]. - 213, [2] lpp.       ISBN 9789934201110.

Avotiņa, Daina.  Liktenim tīk pajokot / Daina Avotiņa ; Natālijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; Melānija Vilka, ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 234, [6] lpp. - (Lata romāns ; 12 (222). - Bibliogrāfija: [238.]-[239.]lpp. ISBN 9789934154133.

Berzinska, Lilija.  Pasaules centrs : pasaka pieaugušajiem / Lilija Berzinska ; autora ilustrācijas ; literarā redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāka dizains un ilustrāciju apstrāde. - 157, [2] lpp.     ISBN 9789934546495.

Dimiters, Kaspars.  Ielūgums uz dzīvi : jubilejas dziesmu kladīte ar 100 dziesmām : 01.05.2017, manā 60. dzimšanas dienā / Kaspars Dimiters ; fotogrāfi: Ludmila Osipova, Austris Rāviņš, Jēkabs Dimiters. - 158 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm + 1 CD.     ISBN 9789934835827. . - ISBN 2100003637253.

Freimane, Ilze.  Magones laiks : romāns / Ilze Freimane ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 255 lpp.   ISBN 9789934069321.

Hanna, Sofija.  Aizvērtais šķirsts : romāns / Sofija Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 349, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Pēc Agatas Kristi fonda aicinājuma S. Hanna raksta turpinājumus par Erkila Puaro izmeklētajiem noziegumiem.      ISBN 9789934067518.

Hiltone, L. S.  Maestra / L. S. Hiltone ; tulkojusi Anna Zābere. - [Rīga] : Kompliments 18+, 2017. - 319, [1] lpp.  ISBN 9789934065071.

Kaboni, Kristina.  Smaržu noslēpums : romāns / Kristina Kaboni ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas Daces Meieres redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 412, [2] lpp. ; 23 cm. - Orig. nos.: Il sentiero dei profumi.   ISBN 9789934065163.

Kūlis, Ēriks.  Nopelnītā vientulība : Liepājas stāsts : veltījums Edvīnam Tauriņam / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, [2017]. - 183, [1] lpp.   ISBN 9789934201370.

Lāgerkrancs, Dāvids.  Meitene, kas meklēja savu ēnu : romāns / Dāvids Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 398, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Millennium ; 5. grāmata).        ISBN 9789934072925.

Lekberga, Kamilla.  Guldītie eņģeļi : detektīvromāns / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Laura Ozoliņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Leldes Šēnfeldes vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2017]. - 414, [1] lpp. ; 24 cm. - (Jumavas grāmatas - Tava laika patiesā vērtība). - Tulkots no: Läckberg, Camilla. Buried Angels. - Tulkots no angļu valodas.       ISBN 9789934201448.

Lūkasa, Šarlote.  Tavs ideālais gads : romāns / Šarlote Lūkasa ; no vācu valodas tulkojusi Helēna Kalniņa ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 430, [1] lpp. ; 23 cm.   ISBN 9789934067952.

Madeleine, Laura.  Mazā Parīzes konditoreja / Laura Madelaine ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Egija Smaļķe ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 318, [1] lpp. - Orig. nos.: The Confectioner’s Tale.   ISBN 9789934069291.

Mortone, Keita.  Ezera māja : romāns / Keita Mortone ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].- 460, [1] lpp.     ISBN 9789934068294.

Orinska, Ginta.  Ienaidnieki : romāns / Ginta Orinska ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Toma Kalniņa ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 10 (220). (Lata romāns ; 10/2017 (Nr. 220).        ISBN 9789934154041.

Sendija, Klēra.  Ne gluži ideāla ģimene : romāns / Klēra Sendija ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. – Rīga: Kontinents, 2017. - 442 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).  ISBN 9789984358833.

Stumbre, Lelde.  Fokstrots : romāns / Lelde Stumbre ; redaktore Dzintra Zālīte ; Agra Liepiņa ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Rēzekne : Latgales druka). - 235 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 11 (221). - Bibliogrāfija: 235. lpp. ISBN 9789934154102.

Sunds, Ēriks Aksls.  Kraukļu meitene : kriminālromāns / Ēriks Aksls Sunds ; romānu tulkojis Armīns Voitkāns ; redaktores: Maruta Babule, Egija Smaļķe. - 780, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Tulkots no: Sund, Erik Axl. The Crow Girl. ISBN 9789934071690.

Toda, Anna.  After. Laimīgi mūžu mūžos / Anna Toda. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. - 495, [1] lpp.
        [4. grāmata].   ISBN 9789934070891.

Užāne, Jette.  Jettes dienu grāmata / Jette Užāne, Elīna Apsīte ; redaktore Ieva Janaite ; māksliniece Daiga Brinkmane ; foto: Gunārs Janaitis. - [Rīga] : VESTA-LK, [2017]. - 366 lpp. : ilustrācijas, faksimili ; 21 cm. - (Laika grāmata).        ISBN 9789934511431.

Vaita, Kārena.  Vēja čuksti stikla lauskās : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. – Rīga: Kontinents, 2017. - 493 lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984358840.

Vilipsōns.  Ārprātija piedzīvojumi / Vilipsōns, Nora Ikstena ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, [2017] .-191 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.        ISBN 9789934546488.

Ziedonis, Rimants.  Dzīves pieredze un ziepju burbuļi : stāsti / Rimants Ziedonis ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].- 237, [1] lpp. ; 21 cm. - Saturā: Ceļabiedri ; Lidojošās zivis ; Ola ; Pļava ; Cilvēks, saule un elpa ; Balāde par Ilmāru ; Kāpēc tu nespēlē? ; Lielā depresija ; Dzīves pieredze un ziepju burbuļi.    ISBN 9789934066184.
        

Абдулаев, Чингиз.  Этюд для Фрейда : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 316, [2] с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). ISBN 9785699995240.

Анич, Федор.  Ты - моя причина жить... : [роман] / Федор Анич. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 380, [1] с. - (Личное дело. Остросюжетные романы Федора Анича). - 16+.     ISBN 9785699986699.

Астахов, Павел.  Квартира / Павел Астахов. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 413, [1] с. - (Современный российский детектив).    ISBN 9785040895359.

Бёрлинд, Силла.  Третий голос : [роман] / Силла и Рольф Бёрлинд ; [пер. с швед. А. А. Шаболтас]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 476, [1] c. - (DETEKTED. Тайна, покорившая мир).     ISBN 9785040890996.

Болдаччи, Дэвид.  Победитель / Дэвид Болдаччи ; пер. с англ. С. М. Саксина. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 540, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). - Ориг. назв.: Thr Winner.      ISBN 9785040890866.

Веденская, Татьяна.  Вторая половина Королевы : роман / Татьяна Веденская. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 280, [1] c. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - 16+.     ISBN 9785040885800.

Вербинина, Валерия.  Тайны Баден-Бадена : [роман] / Валерия Вербинина. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 314, [1] c. - (Любовь, интрига, тайна). - 16+.   ISBN 9785040892792.

Володарская, Ольга.  Поединок с мечтой [Текст] : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской).    ISBN 9785040900008.

Донцова, Дарья.  Пряник с черной икрой [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 315 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).   ISBN 9785699998524

Евсеева, Мария.  Куда улетают самолеты : [повесть] / Мария Евсеева. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 188, [4] с. : ил. - (Линия души). (#Linea_D).  ISBN 9785353084006.

Исигуро, Кадзуо.  Погребенный великан / Кадзуо Исигуро ; [пер. с англ. М. Нуянзиной]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 410, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир). - 16+. - Ориг. назв.: Ishiguro, Kazuo. The buried giant, 2015. - На обл.: Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий.     ISBN 9785040905225.

Катишонок, Елена.  Свет в окне : роман / Елена Катишонок. - 2-е изд., испр. - Москва : Время, 2015. - 667, [4] с. ; 17 см. - (Самое время!). - На обл. Лауреат премии "Ясная Поляна".   ISBN 9785969113602.

Колычев, Владимир.  Дочь авторитета : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 349, [1] c. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+.     ISBN 9785040888580.

Крамер, Марина.  Закон ее прошлого : [роман] / Марина Крамер. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 313, [2] с. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - 16+. - На обложке: В каком времени ты настоящая?. ISBN 9785040888054.

Леонов, Николай.  Буква и цифра : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Черная кошка).
        В содерж.: Буква и цифра ; Коррупция с человеческим лицом. ISBN 9785040889457.

Луганцева, Татьяна.  Черная кошка, зеркало и пустое ведро : [сборник] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2017. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Иронический детектив). - 16+.
        В содерж.: Рыбалка в тихом омуте ; Черная кошка, зеркало и пустое ведро.
        ISBN 9785171008970.

Марсонс, Анжела.  Кровные узы / Анжела Марсонс ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [1] с. - (Детектив 2.0: мировой уровень).  ISBN 9785699998425.

Мартин, Чарльз.  Дороги, которым нет конца [Текст] : [роман] / Чарльз Мартин ; [пер. с англ. К. Савельева]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 345, [3] с. : ил. ; 20 см. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - Ориг. назв.: Martin, Charles. Long way gone. - The New York Times bestseller. ISBN 9785040887859.

Метлицкая, Мария.  Его женщина / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 379 с. - (За чужими окнами).    ISBN 9785040889624.

Мюссо, Гийом.  Квартира в Париже : [роман] / Гийом Мюссо ; [пер. с фр. А. Ю. Кабалкина]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 347, [3] c. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). - 16+. - Ориг. назв.: Musso, Guillaume. Un Appartament a Paris.       ISBN 9785040889631.

Покровская, Ольга.  Всегда буду рядом : роман / Ольга Покровская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] c. - ([Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской]). - 18+.       ISBN 9785040894116.

Романова, Галина.  Пленная птица счастья : [роман] / Галина Романова. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 313, [2] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой). - 16+.      ISBN 9785040893683.

Таланова, Галина.  Светлячки на ветру : [роман] / Галина Таланова. - Москва : АСТ, 2017. - 413, [2] с. - (Лучшие романы о любви). - 16+.   ISBN 9785171048914.

Тамоников, Александр.  По свежему следу : [роман о российском спецназе] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [2] с. - (Войны и судьбы). ISBN 9785040895861.

Уатт, Эрин.  Бумажная принцесса : [роман] / Эрин Уатт ; [пер. с англ. Е. Прокопьевой]. - Москва : АСТ, 2017. - 348, [3] с. - (Бумажная принцесса). - 18+. - Ориг. назв.: Watt, Erin. Paper Princess, 2016.     ISBN 9785171040284.

Фотич, Гера.  Стать богатым! : роман / Гера Фотич. - Москва : Вече, 2017. - 318, [1] с. - (Любимый детектив). - 16+.      ISBN 9785444453476.

Хайд, Кэтрин Райан.  Не отпускай меня никогда : Проза / Кэтрин Райан Хайд ; [пер. с англ. Н. Гавва]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 412, [1] c. - (Спешите делать добро). - 16+. - Ориг. назв.: Hyde, Catherine Ryan. Don't Let Me Go, 2011  ISBN 9785699972197.