Jaunās grāmatas 2018.gada maijā

Nozaru literatūra Abonementā

Ābele, Agita.  Sporta psiholoģija: teorija un prakse / Agita Ābele. - Rīga : RaKa, [2018]. - 348 lpp.     ISBN 9789984463773.

Gailīte, Mārīte.  Siltumnīcas : uzbūvē sapņu māju saviem augiem! : uzbūve un seguma izvēle ; laistīšanas un vēdināšanas ABC ; pārbaudītas un jaunas šķirnes / Mārīte Gailīte, Ilona Klovāne ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Inga Bērze ; nodaļas "Montējam polikarbonāta siltumnīcu" teksta autore Inita Šteinberga ; zīmējumi: Elīna Kokareviča ; iekšlapu grafiskais noformējums: Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2018. - 215 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934154416.

Ģegere, Arita.  Izdegšanas sindroms sociālā darba speciālistiem : metodiskais līdzeklis / Arita Ģeģere, Ilona Merkulova. - [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2018. - 90 lpp. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 13).        ISBN 9934858339. . - ISBN 9789934858338.
        

Hoka, Alteja S.  Atveseļošanās DNS līmenī : progresīvas apziņas metodes ģenētiskā likteņa mainīšanai / Alteja S. Hoka ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2018. - 198, [1] lpp.   ISBN 9789934576010.

Juselius, Maria.  Sievietes ceļojums ķīniešu medicīnā / Maria Juselius ; Kristīne Savolainen, tulkojums no somu valodas ; redaktors: Ronalds Deviņpirksts ; vāka noformējums: Pia Myllymaki ; kalligrāfija: Teng Yue ; Rietumu medicīnas faktus pārbaudīja: ginekologs un vecmāte: Tom Blomqvist. - [Rīga] : [Kristīne Savolainen], [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 224 lpp.        ISBN 9789934194399.

Kalme, Vilma.  Vingrošana pēc 60 / V. Kalme ; redaktore Ilze Vācere ; maketētājs Gunārs Rutkis ; projekta vadītāja Meldra Āboliņa ; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 114, [1] lpp. : il.     ISBN 9789934074134.

Kalvāns, Vitālijs, 1909-1965.  Vitālijs Kalvāns Latvijas glezniecībā / sastādītāja un teksta autore Irēna Vilčuka ; dizains: Silvija Berezovska ; foto: Vjačeslavs Fomins, Normunds Brasliņš ; tulkojums angļu valodā: Inga Zeltiņa ; tulkojums krievu valodā: Ināra Taranda ; priekšvārds: Osvalds Zvejsalnieks. - [Rēzekne] : Biedrība "Latgalieši", 2017. - 199 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934193545.

Kudrjavcevs, Igors.  Prieka spēks / Igors Kudrjavcevs ; [no krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; redaktore Oļesja Burkevica ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 160 lpp. : il. - (Saules ceļš).   ISBN 9789934074875.

Latvija : zeme, daba, tauta, valsts / Juris Aigars, Elga Apsīte, Elīne Apsīte-Beriņa, Liene Auniņa, Zanita Avotniece [un vēl 56 autori]. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, [2018]. - 751 lpp.   ISBN 9789934182976.

Latvijas ārējā un drošības politika 2018 : gadagrāmata / redaktori: Andris Sprūds, Ilvija Bruģe ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs ; tulkojumi no angļu valodas: Santa Pelše ; latviešu valodas redaktore: Līga Elizabete Balode ; vāka dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar izdevniecību "Zinātne", 2018. , ©2018. - 246, [1] lpp. : diagrammas, tabulas        ISBN 9789934567131.

Strode, Raimonda.  Sirdsmieru meklējot : svēto lūgšanas / sastādītāja Raimonda Strode ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma; priekšvārds: Dr.theol. Pauls Kļaviņš. - Papildināts izdevums. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 125, [2] lpp.        ISBN 9789934201738.
        

Sviķis, Zigurds.  Andryva Jūrdža fonda pamarku katalogs ar skaidrojumiem / Zigurds Sviķis ; redaktori: Dainis Mjartāns, Gregors Spoģis ; tulkotāji: Amanda Jātniece, Gregors Spoģis ; priekšvārds: Dainis Mjartāns. - Rīga : Biedrība "Latgales tradicionālās kultūras centrs "Latgaļu sāta"", 2017. - 63 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 58. lpp.        ISBN 9789934511462.

Tidriķe, Laura.  Uz skolu ar prieku, mājup - ar labām sekmēm : kā Baha ziedu terapija palīdz risināt mācību grūtības? / Laura Tidriķe ; vāka dizains: Matīss Zvaigzne ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne ; fotogrāfiju autori: Džulians Barnards (Julian Barnard), Laura Tidriķe. - Rīga : Ziedu enerģija, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. - 67 lpp. : ilustrācijas. - Ziņas par autori: uz vāka 4. lpp.     ISBN 9789934870118.
        

Zuili, Robērs.  Kā izprast mūsu bērnu emocijas : vecumā no 0-10 gadiem / Robērs Zuili ; no franču alodas tulkojusi Inga Mackēviča ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 168 lpp.   ISBN 9789934572111.

Кулькова, Р.  Я хочу тебя спросить : беседы и дискуссии на русском языке / Раиса Кулькова, Инга Милевич ; ил. Д. Латышев. - Москва : Граница, 2017. - 287 с.        ISBN 9785946919555.

 

Daiļliteratūra

Bakmans, Frēdriks.  Te bija Brita Marija / Frēdriks Bakmans ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : SIA "Jāņa Rozes apgāds", 2018. - 301, [1] lpp.        ISBN 9789984236797.

Čemberlena, Diāna.  Nozagtā laulība : romāns / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 473 lpp. ; 21 cm.    ISBN 9789984358970.

Fainders, Džozefs.  Nāves viesulis : romāns / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 395 lpp. ; 21 cm. - Orig. nos.: The Switch.        ISBN 9789984358895.

Galbraits, Roberts.  Zīdtārpiņš / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 541, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Orig. nos.: The Silkworm.    ISBN 9789934074097.

Grūbe, Daina.  Asimetrija : stāsti / Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 143, [1] lpp. - Saturā: Vieglais : mikroromāns ; Spārni : gandrīz pasaka ; Iepazīšanās sludinājums : novele ; Lelle : monologs ; Aināriņš : stāsts ; Lietussargs : impresija ; Viena diena manā mūžā... : pārskats ; Trīspadsmit : vēsturisks stāsts ; Asimetrija : stāsts.      ISBN 9789934074660.
        

Hanna, Kristīne.  Lakstīgala : romāns / Kristīne Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 496 lpp. ; 23 cm. - Orig. nos.: The Nightingale. - Ziņas par autori: uz 4. Vāka.   ISBN 9789934069628.
        

Hāge, Martina.  Uz mūžu. Līdz sestdienai / Martina Hāge ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka māksl. Noform. ; red. Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 223 lpp.   ISBN 9789934154638.

Hendriksa, Grīra.  Sieva starp mums : romāns / Grīra Hendriksa & Sāra Pekanena ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2018. - 476 lpp. ; 21 cm.     ISBN 9789984358963.
        

Hūvere, Kolīna.  Manas laimes lauskas : romāns / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 409 lpp.      ISBN 9789984359014.

Jonuleita, Anja.  Ābolu smarža : romāns / Anja Jonuleita ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 350, [2] lpp. ; 23 cm. - Orig. nos.: Der Apfelsammler. - Ziņas par autori: uz 4. Vāka.     ISBN 9789934067044.
        

Montefjore, Santa.  Deverilu pils meitas : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 504 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). ([Deverilu hronika] / Santa Montefjore ; 2). "Deverilu pils meitas" ir otrais Deverilu sāgas romāns un turpinājums bestselleram "Mīlas un kara dziesmas".       ISBN 9789984358956.

Nagla, Inta.  Tulpes sniegā : [dzeja] / Inta Nagla ; fotogrāfs Aivars Gulbis. - [B.v] : BookPrint.lv, 2018. - 226 lpp. : il.     ISBN 9789934194597.
        

Railija, Lūsinda.  Pērļu māsa : Seses stāsts / Lūsinda Railija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 558 lpp. - (Septiņas māsas).        ISBN 9789934075520.

Šodere, Sabīne.  Mīlestība ir domāta idiotiem. Kā man / Sabīne Šodere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 318 lpp. - Orig. nos.: Liebe ist was fur Idioten. Wie mich.      ISBN 9789934572067.

Teilore, Katrīna.  Pļavas ziedu vasara / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] , ©2018. - 334, [1] lpp.     ISBN 9789934072154.

Zariņa, Rasma.  Ostoņas lizeikas mada dvēseles prīcai : lugas / Rasma Zariņa ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2017. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2017. - 130 lpp. -  Saturā: "Munu jaunu dīnu zeme..." ; Liktineigō vosora ; Še tev, bōbeņ! ; Vōrdōtōja ; Untažmolas būresteibas ; Ak, tys kolhozs ; Dōrtes prīca ; Kai nūmest līkū svoru.      ISBN 9789984292885.
        

Вербинина, Валерия.  Драма в кукольном доме : роман / Валерия Вербинина. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 282, [1] с. - (Любовь. Интрига. Тайна).   ISBN 9785040918317.

Володарская, Ольга.  Предпоследний круг ада : роман / Ольга Володарская. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 313, [2] с. - (Никаких запретных тем. Остросюжетная проза О. Володарской).     ISBN 9785040926831.
        

Гейман, Нил.  Никогде : любимая книга автора / Нил Гейман ; ил. Крисс Ридделл ; пер. с англ. М. Мельниченко, Н. Конча, А. Осипова. - Москва : АСТ, 2018. - 461, [2] с. : ил.     ISBN 9785171006167.

Грин, Ирина.  Бог счастливого случая : роман / Ирина Грин. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Детективный роман).  ISBN 9785040909179.

Джейн, Анна.  Красные искры света / Анна Джейн. - Москва : АСТ, 2017. - 702 с. : ил. - (Анна Джейн. Лучшие книги).   ISBN 9785171025199.

Донцова, Дарья.  Гимназия неблагородных девиц : роман / Дарья Донцова. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). - 16+.  ISBN 9785040907922.
        

Колычев, Владимир.  Не возжелай : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 348, [1] c. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+.       ISBN 9785040912117.

Корецкий, Данил.  Две жизни комэска Семенова : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2018. - 381, [2] с. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий). ISBN 9785170902989.

Корсакова, Татьяна.  Зов серебра : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 378, [1] с. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны Корсаковой).     ISBN 9785040924233.

Крамер, Марина.  Требуется влюбленное сердце / Марина Крамер. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 281, [2] c. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - 16+.     ISBN 9785040899999.

Леонов, Николай.  Кошмар за счет отеля : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 349, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка). ISBN 9785040911899.

Макманус, Карен М.  Один из нас лжет [Текст] : [роман] / Карен М. Макманус ; [перевод с английского М. Б. Левина, Н. И. Сидемон-Эристави]. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Must read - Прочесть всем!).   ISBN 9785171037789.

Мартова, Людмила.  Вишня во льду : роман / Людмила Мартова. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 314, [1] с. - (Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой).     ISBN 9785040916207.
        

Мишани, Дрор.  Метод инспектора Авраама [Текст] / Дрор Мишани ; [пер. с иврита Г. Сегаль]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детектив из Тель-Авива). - [16+].      ISBN 9785040908608.

Молчанов, Александр.  Газетчик : роман / Александр Молчанов. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 220, [1] с. - (Русский нуар. Криминальные романы А. Молчанова).     ISBN 9785040899401.
        

Островская, Екатерина.  Помолвка с чужой судьбой : роман / Екатерина Островская. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).   ISBN 9785040916214.

Перова, Евгения.  Индейское лето : [сборник] / Евгения Перова. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 345, [2] с. - (Счастье моё, постой! Проза Евгении Перовой).   ISBN 9785040922673.

Свечин, Николай.  По остывшим следам : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей / Николай Свечин. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 398, [1] с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского). - 16+.     ISBN 9785040916979.

Трауб, Маша.  Моя бабушка - Лермонтов [Текст] / Маша Трауб. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб).   ISBN 9785040915842.

Уайт, Карен.  Одна среди туманов : [роман] / Карен Уайт ; [пер. с англ. В. А. Гришечкина]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 669, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер).        ISBN 9785040894970.

 

Устинова, Татьяна(Татьяна Витальевна), 1968-.  Призрак Канта : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 315, [1] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - 16+.      ISBN 9785040916245.
        

Фитцек, Себастьян.  Ночь вне закона : роман / Себастьян Фитцек ; пер. с нем. И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 318, [1] с. - (Иностранный детектив). - На обл.: Шедевры детектива #1 от самого известного немецкого автора психологических триллеров.   ISBN 9785227080837.
        

Янагихара, Ханья.  Маленькая жизнь / Ханья Янагихара ; пер. с англ. и послесл. Александры Борисенко, Виктора Сонькина, Анастасии Завозовой. - Москва : АСТ ; Corpus, 2017. - 683, [1] с. - (Corpus ; 403). - 18+. - Ориг. назв.: Yanagihara, Hanya. A Little Life.       ISBN 9785170971190.