Jaunās grāmatas 2018.gada martā

Nozaru literatūra

Balode, Gita.  Pirts zinības / Gita Balode. - Rīga : Jumava, [2018]. - 127, [1] lpp. ISBN 9789934201776.

Elizabeth. Simtgade saules staros : Artūra Butovica nams (1899-1910), Īres nams Elizabetes ielā 3 (1910-1940), Ģimenes viesnīca (1940-1944), Viesnīca "Daugava" (1944-1969), Viesnīca "Bāka" (1969-1988), "Elizabeth" nams (2013-) / sastādītājs un redaktors Aleksejs Muraško ; teksts: Mārtiņš Jansons, Marianna Kozlinska, Anna Gurova ; literārā redakcija: Andra Kukaine, Tims Brogdens ; tulkojumi: Anita Mengote, Irina Demčenko ; dizains un fotoreprodukcijas: Aleksejs Muraško ; fotogrāfiju autori: Aleksejs Muraško, Mārtiņš Zemlickis. - Rīga : Vivax Communication Group (VCG), 2013 (Silakrogs : PNB Print). - 62 lpp. : il., ģīm., faks., kartes ; 23 x 27 cm. - Bibliogrāfija: 62. lpp.        ISBN 9789934140150.

Hanters, Frensiss.  Arī cilvēki ir mīļdzīvnieki : homeopātija tiem, kuri to lieto pirmo reizi, un viņu mīļdzīvniekiem / Frensiss Hanters, Stīvens Keins ; Roga ilustrācijas ; redaktors Juris Jakušenoks ; tulkojums no angļu valodas: Vizma Zaķe ; priekšvārdu sarakstīja Ketija Boila. - [Tukums] : Nodibinājums Homeopātiskās izglītības atbalsta fonds, ©2016. - XII, 115, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 109. lpp. un alfabētiskais terminu rādītājs: 111.-115. lpp.        ISBN 9789934148866.

Kalnietis, Guntis.  100 ārstniecības augu nerviem : psihohigiēna un fitoterapija / Guntis Kalnietis ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; recenzents Dr.med. Jānis Vandāns. - Rīga : Sol Vita, [2018]. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[239.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 223.-226. lpp.        ISBN 9789984894799.

Maftsir, Boris. Drawers of Memory [videoieraksts] = Atmiņas kastes : videoieraksts / Boris Maftsir, Script & Director ; Zvi Shefy, Production ; Ron Katzenelson, Filming. - [Izraēla : Ruth Diskin Ltd., 2017]. - 1 DVD. - (Проект документальных фильмов "Холокост в СССР"). – Latvian, Hebrew, German, Russian, English ; Subtitles in Hebrew, English.

Martinsons, Māris, 1960-.  Amaya [videoieraksts] / story by Maris Martinsons ; directed by Maris Martinsons. - [B.v.] : Krukfilms and Meed Films, [20--]. - 1 DVD (ap 92 min) : skaņa, krās. ; 12 cm. - DVD video ; Dolby digital ; PAL ; 16:9. - Angļu, japāņu val., kantonas dialektā ar subtitriem latviešu, krievu, lietuviešu un angļu val.

Melbārde, Indra.  Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo meistarību / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Poligrāfists. - 240 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 24,5 cm. - (Mērķi. Valodas maģija. Metaprogrammas).
        2. grāmata. Mērķi. Valodas maģija. Metaprogrammas.   ISBN 9789934073144

Mikušina, T.  Imperators Nikolajs II : krusta ceļš / T. Mikušina, O. Ivanova, E. Iļjina ; no krievu valodas tulkojusi, redaktore Marita Freija ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2017]. - 159, [1] lpp. : ilustrācijas, karte, portreti ; 18 cm. - Bibliogrāfija: 156.-[160.] lpp. - Oriģinālnosaukums: Император Николай II : крестный путь.      ISBN 9789984894706.

Nīrmeiers, Rainers.  Motivācija : rokasgrāmata / Rainers Nīrmeiers, Manuels Zeiferts ; tulk. Zigrīda Āre ; lit. red. Ligita Smilga. - Rīga : Balta eko, 2006. - 128 lpp. : diagr., tab. ; 17 cm. - (DE NOVO rokasgrāmata ; 18). - Oriģ. nos: Motivation / Rainer Niermeyer, Manuel Seyffert, 2002.        ISBN 9984772047.        

Pancs, Arkādijs.  Sarunas par mīlestību / Arkādijs Pancs, Gaļina Panca-Zaiceva ; no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; Aigara Truhina dizains ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 159, [1] lpp.        ISBN 9789934073526.

Petenbergs, Uve.  Vīrieša princips : kāpēc daži vīrieši ir laimīgi, bet citi joprojām atrodas meklējumos / Uve Petenbergs ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Sandra Krēķe. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - Rīga : Jumava. - 235, [4] lpp.    ISBN 9789934210129.

Pērvisa, Kārina.  Bērns jaunā ģimenē / Kārina Pērvisa, Deivids Kross, Vendija L. Sanšaina ; redaktors Guntis Kalns ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 288 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 267.-282. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 283.-288. lpp.         ISBN 9789934072833.

Porietis, Andrejs.  Darbs ar elpu / sastādītājs Andrejs Porietis ; ilustrācijas: Viktors Lapsa ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska. - [Rīga] : Jumava, [2017]. - 197, [3] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.        ISBN 9789934872020.

Treijs, Normunds.  Tirzmaliete. Periodikā un grāmatās publicētie darbi : Tirzas periods : saraksts-rādītājs / Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2017. - [Rīga] : Drukātava. , ©2017. - 95 lpp. : faksimili, ilustrācijas.           ISBN 9789934858048.

Ušpele, Vēsma.  Iemīlējušās Latgalē... / Vēsma Ušpele, Ilze Griezāne, Vija Stupāne, Agra Ritiņa ; teksts: Evija Vasilevska ; dizains: Silvija Berezovska ; foto: Ināra Petruseviča, Vjačeslavs Fomins, Ojārs Jansons [un vēl 7 fotogrāfi]. - [Latvija] : [izdevējs nav zināms], 2017. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. - 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - V.I.V.A.=Vēsma, Ilze, Vija, Agra. . - Fotogrāfi arī: Veronika Simoņenkova, Aleksandrs Lebeds, Dace Teilāne, Jānis Magdaļenoks, Solveiga Gulau, Oļegs Derkunskis, Gunārs Vilcāns.

Калниня, Расма.  Гомеопатический домашний доктор / Расма Калниня ; перевод с латышского языка: Людмила Головенко ; редактор и автор введения, 5-14 с., Юрис Якушенок ; художественное оформление: Анита Межале. - Рига : Homeopātiskā izglītība, 2011. - 217 с. : цв. ил., табл. ; 21 см. - Ориг. назв.: Homeopātiskais mājas ārsts.        

 

Daiļliteratūra

Auziņš, Arnolds.  Mīlestības mācība : romāns / Arnolds Auziņš ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 214, [1] lpp.     ISBN 9789934201769.

Bonjērs, Jūnass.  Nozagt helikopteru un naudu / Jūnass Bonjērs ; no angļu valodas tulkojusi Anna Beļeviča ; dizains: Arvis Austrums ; redaktore Olita Rause. - Rīga : Lasītava ; las.ām, 2017. - 389 lpp.     ISBN 9789934866494.

Bula, Rolanda.  Brīvmūrnieka trīs vēlēšanās : romāns / Rolanda Bula ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja ; vāka noformējumā izmantots Toma Kalniņa zīmējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 174, [1] lpp.        ISBN 9789934051401.

Cipkins, Aleksandrs.  Nepielūdzamas sievietes un citi stāsti : satīriskas komēdijas un pamācības dzīvei / Aleksandrs Cipkins ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; vāka mākslinieciskais noformējums: Kristaps Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, [2017]. - 167 lpp.        ISBN 9789934201486.

Džeferisa, Dina.  Tējas plantatora sieva : [romāns] / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 479 lpp.       ISBN 9789934069314.

Elliss, Deivids.  Spriedums : romāns / Deivids Elliss ; redaktore Liene Akmens ; no angļu valodas tulkoja Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 479 lpp. ; 21 cm. - Edgara Alana Po balvas laureāts.      ISBN 9789984358871.

Jānsone, Susanne.  Upurpurvs : detektīvromāns / Susanne Jānsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; māksliniece Elīna Vītola. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2017. - 287, [1] lpp.   ISBN 9789984236728.

Kļavis, Aivars.  Melnais akmens : triloģijas Ceļš uz nezināmo zemi 1. grāmata / Aivars Kļavis ; Emīla Mozgas ilustrācijas ; vāka mākslinieks Toms Lūsis ; Ievas Čīkas autora foto ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, ©2018. - 287 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934072765.

Konelijs, Maikls.  Liesmojošā istaba : romāns / Maikls Konelijs ; redaktore Liene Akmens ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print, ©2018. - 431 lpp. ; 21 cm.   ISBN 9789984358901.

Linka, Šarlote.  Izvēle / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Oļesja Burkevica ; Edgara Švanka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 431, [1] lpp. ; 24 cm.   ISBN 9789934068881.

Mūrniece, Linda.  Gandrīz dienasgrāmata / Linda Mūrniece ; Aigara Truhina dizains ; tekstus sakārtojusi Solvita Velde ; Edija Pālēna, Mārtiņa Zilgalvja un Aigara Truhina foto ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, ©2018. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934074899.

Puče, Armands.  Kurtizānes apakšveļa / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : Armands Puče ; Mediju nams, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - [Rīga] : [Mediju nams], 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 350, [1] lpp.        ISBN 9789984756134.

Račko, Karīna.  Debesis pelnos : romāns / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, ©2018. - 526 lpp.        ISBN 9789934074448.

Robertss, Gregorijs Deivids.  Kalna ēna : romāns / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, ©2018. - 941, [1] lpp. ; 23 cm. - "Elpu aizraujošā bestsellera "Šantarāms" turpinājums"--Uz apvāka.   ISBN 9789934073076.

Rositten : veltījums Rēzeknes 730 gadu jubilejai / redaktore Valentīna Unda ; vāku dizains: Stella Elksne ; sastādīja Aija Zuja ; fotogrāfija uz vāka: Eduards Utāns. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, ©2015 (Latgales druka). - 116 lpp. ; 17 cm.
        Saturs: Rositten / Aija Zuja. Rēzeknei - 730. Vēsture dzīvo / Maruta Avramčenko. Pa saules taku / Iveta Dimzule. Pilskalna sirds / Inga Kaļva. "Ak, daiļā Roze..." / Arvīds Gļauda. Māras zeme. "Dzimst patiesība..." / Betija Berga. Pārdomas pie "Gora" / Jānis Bruģis. Dzimtā pilsēta / Edgars Stepiņš. Rekviēms ērģeļu orķetrim / Jānis Bruģis. Bērnības pilsēta / Elvīra Pinka.      ISBN 9789984292649.

Sīmane, Ieva.  Svētlaimes medniece : romāns / Ieva Sīmane ; priekšvārds: Arturs Šulcs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Linda Stauža. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 261, [2] lpp.        ISBN 9789984358932.

Teilore, Lulū.  Salā sastingusī saule : romāns / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 473 lpp.    ISBN 9789984358918.

Акунин, Борис.  Не прощаюсь : Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке. Часть 2 / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова. - Москва : АСТ, 2018. - 412, [1] с. : ил. - (Новый детективъ).     ISBN 9785815914773.

Александрова, Наталья.  Сестра моя - смерть : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. - 318 с. ISBN 9785170484331.

Александрова, Наталья.  Хоровод со смертью : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Иронический детектив). - 16+   ISBN 9785179825678.

Бакшеев, Сергей.  Композитор : [роман] / Cергей Бакшеев. - Харьков : [Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга"], 2017. - 252, [1] с.        ISBN 9786171238459.

Валентинов, Андрей.  Даймон : научная фантастика / Андрей Валентинов. - Москва : Эксмо, 2006. - 507, [1] с. - (Мифы А. Валентинова).   ISBN 5699182608.

Вуд, Фиона.  Дикая жизнь : роман / Фиона Вуд ; пер. с англ. Ульяны Сапциной. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 350 с.     ISBN 9785040889501.

Глушков, Роман.  Пленники Диргана : фантастический роман / Роман Глушков. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 350 c. - (Абсолютное оружие). ISBN 9785699847013.

Данилова, Анна.  Слезинка в янтаре : роман / Анна Данилова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 282, [1] с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).       ISBN 9785040886487.

Джеймс, Питер.  Алхимик [Текст] : [роман] / Питер Джеймс ; [перевод с английского Илана Полоцка]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 700, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Alchemist. ISBN 9785389114180.

Донцова, Дарья.  Родословная до седьмого полена : роман / Дарья Донцова. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 318 с. - (Иронический детектив). - 16+. ISBN 9785040896073.

Иванова, Анна.  Судьба с чужого плеча / Анна Иванова. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с. - (Звезда Рунета. Триллер).     ISBN 9785171055714.

Карризи, Донато.  Потерянные девушки Рима [Текст] : роман / Донато Карризи ; перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. - 444, [2] с. ; 18 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Il Tribunale Delle Anime.      ISBN 9785389125940.

Князева, Анна.  Прощальный поцелуй Греты Гарбо : [роман] / Анна Князева. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (Детектив с таинственной историей).    ISBN 9785040899739.

Колочкова, Вера.  Изнанка счастья : роман / Вера Колочкова. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 281, [2] с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой).         ISBN 9785040908974.

Колычев, Владимир.  Опущенная / Владимир Колычев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317 с. - (Колычев. Любовь зла и коварна).    ISBN 9785040895502.

Конторович, Александр.  Черная тропа [Текст] / Александр Конторович. - Москва : Яуза ; Эксмо, 2013. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Военно-историческая фантастика).      ISBN 9785699659296.

Лавряшина, Юлия.  Дочки-матери на выживание [Текст] : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. : ил. ; 21 см. - 16+. ISBN 9785040896370.

Леонов, Николай.  Шоу не должно продолжаться : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 348, [2] с. - (Черная кошка).
        Содерж.: Шоу не должно продолжаться ; Не храните деньги в сейфе : [повести].     ISBN 9785040902446.

Лонсдейл, Кэрри.  Лазурь на его пальцах : роман / Кэрри Лонсдейл ; пер. с англ. Н. Флейшман. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 410,[1] с. ISBN 9785040893010.

Луганцева, Татьяна.  Ангел на каникулах : роман / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2017. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Иронический детектив).  ISBN 9785179826668.

Мартова, Людмила.  Твоя примерная коварная жена : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 315 с. - (Желание женщины. Детективные романы).     ISBN 9785040902019.

Мини, Роушин.  Два дня в апреле [Текст] : [16+] / Роушин Мини ; [перевод с английского З. Красневской]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 509 с. ; 19 см. - (Простые радости жизни). - [16+]. - Пер.: Meaney, Roisin. Two fridays in april.   ISBN 9785699983087.

Перова, Евгения.  Потому что люблю тебя [Текст] : [роман] / Евгения Перова. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 318, [1] с. ; 20 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).      ISBN 9785040909780.

Романова, Галина.  Ничего личного, кроме боли : [роман] / Галина Романова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 316, [2] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой).        ISBN 9785040897285.

Смолл, Бертрис.  По велению короля : роман / Бертрис Смолл ; перевод с английского Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2017. - 380, [2] с. ; 17 см. - (Гарем Бертрис Смолл). - Orig. nos.: The Border Lord's Bride.     ISBN 9785179826286.

Трауб, Маша.  Всегда кто-то платит / Маша Трауб. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 281, [2] с. - (Проза Маши Трауб).     ISBN 9785040889587.

Щепетнов, Евгений.  Корпорация. Чумная планета : [фантастический роман] / Евгений Щепетнов. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 381, [1] с. - (Новый фантастический боевик).    ISBN 9785699823109.

Яновиц, Бренда.  Рецепт счастливой жизни / Бренда Яновиц ; пер. с англ. Ю. Фокиной. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 345, [3] с. ISBN 9785699851669.