Jaunās grāmatas 2018.gada novembrī

Nozaru literatūra Abonementā.

Balgalve-Treimane, Lilija.  Celaines: celu jostu un apaudu aušana / sastādītāja, teksta autore Lilija Balgalve-Treimane ; redaktore Rudīte Kalniņa ; foto Anna Gobzeme-Nulle, Imants Ķīkulis ; tehniskie zīmējumi Gunārs Balgalvis. - Rīga : [izdevējs nav zināms], 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 244, [4] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs. ISBN 9789934194375.

Mazzālītis, Valentīns.  Lielais liktenis / Valentīns Mazzālītis, Ilgvars Forands ; redaktore Inta Ceļdoma ; mākslinieks Rihards Delvers ; foto: Gunārs Bernhards, Zigurds Mežavilks. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, [2018]. - 78, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934841323.

O'Braiens, Toms.  Zāles autoimunitātei : kā apturēt autoimūnos bojājumus, pirms tie pārtop slimībā / Toms O'Braiens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2018. - 328 lpp. : tabulas, shēmas. - Nobeiguma piezīmes: 315.-328. lpp.   ISBN 9789934576058.

Petrenko, M.  Astma : kā to ārstēt un novērst / M. Petrenko ; redaktore Jana Taperte ; no krievu valodas tulkojusi Kristīne Stalte ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 92 lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi). - Oriģ. nos.: Астма.     ISBN 9789934035173.     

Tabūns, Pēteris.  Latvijas "Dzīvības stratēģija" / Pēteris Tabūns ; literārā redaktore Žanna Migla ; foto: Māris Kiseļevs un no Pētera Tabūna personīgā arhīva. - [Rīga] : "Gaidas", 2018. - [Burtnieku novads] : [Pēteris Tabūns], [2018]. , ©2018. - 360, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti.   ISBN 9789934196065.

1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos / notikumos / atmiņās / grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciganovs, Linda Krūmiņa, Ingrīda Miklāva [un vēl 4 veidotāji] ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Citskovskis. - [Rīga] : Valsts kanceleja, [2018]. , ©2018. - 817, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas.
        I [1.]. 1920-1922.  ISBN 9789934822537.

Брокманн, Нина.  Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть / Нина Брокманн, Эллен Стекен Даль, ; пер. с норвежского А. В. Гусаровой. - Москва : Бомбора ; [Издательство "Э"], 2018. - 349 с. : ил. - (Сенсация в медицине). - 18+. - Ориг. назв.: Brochmann, Nina. Gleden med skjeden. Alt du trenger å vite om underlivet, 2018. - Алф. указ.: с. 346-349.      ISBN 9785699985067.        

Кэнфилд, Джек.  Куриный бульон для души. 101 история о животных, которая согревает сердце и наполняет его любовью / Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Марти Беккер, Кэрол Клайн ; [пер. с англ. Э. Мельник]. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 381, [1] с. - ([Kуриный бульон для души]). - 12+. - Oriģ. nos.: Canfield, Jack. Chicken Soup for the Soul: Stories about Pets as Teachers, Healers, Heroes and Friends.     ISBN 9785699933327.

Мелер, Мейер.  Места нашей памяти : еврейские общины Латвии, уничтоженные в Холокосте / Мейер Мелер ; Рижская еврейская община, Музей "Евреи в Латвии". - Рига : [Рижская еврейская община], 2010 (Latvijas karte). - 471, [1] с. : ил., карт., планы, факс. ; 25 см + 1 л. цв. карта (69 x 43 см, слож. 22 x 14 см.). - Содержит библиографию в конце разделов и указатели (с. [449]-471). - Прил. карта: Latvija.       ISBN 9789984490489.

Daiļliteratūra.

Devero, Džūda.  Pagātne tavās plaukstās : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2018. - 475 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).    ISBN 9789984359175.

Egle, Jana.  Svešie jeb miļeņkij ti moi : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 265, [6] lpp. - tulkojumi no angļu, krievu un vācu valodas 261.-266 lpp.- Saturā: Margarita ; Haralds ; Aļevtina ; Sandris ; Teofils ; Adrians ; Veronika ; Kerija.     ISBN 9789934155321.

Eivjārda, Viktorija.  Sarkanā karaliene : romāns / Viktorija Eivjārda ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 477, [1] lpp. ; 21 cm. - Orig. nos.: Red Queen.     ISBN 9789934073830.        

Eldžera, Kristīna.  banķiera sieva : romāns / Kristīna Eldžera ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 428 lpp. ; 21 cm. - Ziņas par autori: uz 4. vāka. ISBN 9789984359205.
   
Gaile, Inga.  Piena ceļi / Inga Gaile ; redaktors Jānis Oga ; vāka dizains: Sandijs Ruļuks, Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2018. - 127, [1] lpp.   ISBN 9789934122163.

Galbraits, Roberts.  Ļaunuma raža : kriminālromāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 559, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Kormorans Straiks / Roberts Galbraits ; 3). - Kriminālromāns "Ļaunuma raža" ir trešais ciklā par privātdetektīvu Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu.     ISBN 9789934076787.

Geibla, Mišela.  Dzīvoklis Parīzē : romāns / Mišela Geibla ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 461, [1] lpp.     ISBN 9789934071676.

Lekberga, Kamilla.  Ledus bērns / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Laura Ozoliņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 390, [1] lpp.   ISBN 9789934202582.

Mariņina, Aleksandra.  Jautājuma cena / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT Klasika, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 302, [1] lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.
        2. sējums.      ISBN 9789934875717.        

Montefjore, Santa.  Deverillu pēdējais noslēpums : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 471 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). ([Deverilu hronika] / Santa Montefjore ; [3]). - "Deverilu pēdējais noslēpums" ir Deverilu sāgas noslēdzošā daļa.   ISBN 9789984359199.

Peļevins, Viktors.  Čapajevs un Tukšums : romāns / Viktors Peļevins ; no krievu valodas tulkojis Emīls Dreiblats ; redaktors Māris Garjānis ; Jānis Esītis, vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. - 399, [1] lpp.   ISBN 9789934546662.        

Runcis, Reinis.  Gaismas ķermenis / Reinis Runcis ; [redaktore Ieva Bečere ; mākslinieks Tomass Folks]. - [Rīga] : Ameija, [2016]. - 271, [1] lpp.        ISBN 9789934844638.        

Tjūdora, K. Dž.  Krīta vīrs : romāns / K. Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 303, [1] lpp. ; 23 cm.     ISBN 9789934075476.        

Verns, Žils.  Drāma Livonijā / Žils Verns ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; L. Beneta ilustrācijas. - Rīga : Jumava, 2018. - 180, [3] lpp. : ilustrācijas. - (Vēsturiskais detektīvs).   ISBN 9789934202407.

Viegliņa-Valliete, Gina.  Valdnieka Nameja meita : romāns / Gina Viegliņa-Valliete ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka noformējums Emīls Garjānis ; korektore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2018. - 206, [1] lpp.   ISBN 9789934202476.        

Vīgante, Dace, 1970-.  Tad redzēs : stāsti / Dace Vīgante ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 110, [2] lpp. - Saturā:  Sūtījums ; Eņģelis ; Oda putekļiem ; Sastingums ; Klusā daba ar zaļiem āboliem ; Bezmiegs ; Starp diviem krastiem ; Gika ; Tumsa.     ISBN 9789934076855.

Абдуллаев, Чингиз.  Агент из Кандагара : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [1] c. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн).     ISBN 9785040956678.        

Александрова, Наталья.  Последняя драма Шекспира : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 c. - (Артефакт & детектив). - 16+.   ISBN 9785040955732.        

Герритсен, Тесс.  Я знаю тайну : [роман] / Тесс Герритсен ; [пер. с англ. Григория Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука-Аттикус], 2018. - 349, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - 16+. - Ориг. назв.: Gerritsen, Tess. I know a secret, 2017. - Книга издана в суперобложке.        ISBN 9785389143579.

Ильин, Андрей.  Тень невидимки : [роман] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2018. - 317, [1] c. - (Обет молчания). - 16+.        ISBN 9785171089757.

Колычев, Владимир.  Мент в законе. Одиночество волка : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] c. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+.        ISBN 9785040963553.        

Крамер, Марина.  Силиконовая надежда : [роман] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - 16+.        ISBN 9785040959587.        

Лавряшина, Юлия.  Авернское озеро : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : Эксмо, 2018. - 444, [1] с. : ил. - (За чужими окнами). - 16+.        ISBN 9785040955312.        

Лагеркранц, Давид.  Искушение Тьюринга : [роман] / Давид Лагеркранц ; [пер. со швед. О. Б. Боченковой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - 16+. - Ориг. назв.: Lagercrantz, David. Syndafall i Wilmslow. - Книга издана в суперобложке. На обл.: Роман-расследование смерти Алана Тьюринга.     ISBN 9785040959402.

Леонов, Николай.  Ноу-хау палача : повести / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        В содерж.: Ноу-хау палача ; Фантомная сила.        ISBN 9785040957477.

Литвинова, Анна.  Свадьбы не будет : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с.        ISBN 9785040963423.

Лонсдейл, Кэрри.  Все, что мы оставили позади : [роман] / Кэрри Лонсдейл ; [перевод с английского И. Крупичевой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - 16+. - Ориг. назв.: Lonsdale, Kerry. Everything we left behind, 2017.        ISBN 9785040948123.

Маринина, Александра.  Горький квест : [роман: в 3-х т.] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. ; 21 см. - (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление).
        Т.2. ISBN 9785040969975.        

Маринина, Александра.  Горький квест : [роман: в 3-х т.] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. - (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление).
        Т.3.  ISBN 9785040971466.     

Марсонс, Анжела.  Черная кость : [роман] / Анжела Марсонс ; [пер. с англ. А. С. Петухова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. - (Безупречный английский детектив. Умный, захватывающий, жесткий). - 16+. - Ориг. назв.: Marsons, Angela. Broken bones, 2017.        ISBN 9785040959396.

Романова, Галина.  Заповедник потерянных душ : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - 16+.    ISBN 9785040947492.

Самаров, Сергей.  Летающие убийцы / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Спецназ ГРУ). (Величие Родины - в ваших славных делах).        ISBN 9785040962174.

Слава Сэ.  Когда утонет черепаха / Слава Сэ ; [иллюстрации по тексту Виктории Лебедевой, Анастасии Орловой]. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2018. - 318, [1] с. - (Проект Славы Сэ). - 16+.        ISBN 9785171077105.

Тамоников, Александр.  По следу кровавого доктора : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - 16+.        ISBN 9785040921850.        

Трауб, Маша.  Любовь со странностями и без : [роман] / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 281, [2] с. - (Проза Маши Трауб).        ISBN 9785040965182.

Устинова, Татьяна.  Звёзды и Лисы : [роман] / Татьяна Устинова ; оформление С. Груздева. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [1] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). ISBN 9785040969364.        

Шнеер, А.  "Я роман написал..." : стихи / А. Шнеер ; авторы фотографий Юрий Супов, Александр Шеметов, Арон Шнеер. - Иерусалим : Скопус, 2011. - 218, [1] с.        ISBN 9789657129661.

Яковлева, Юлия.  Небо в алмазах : [роман] / Юлия Яковлева. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. : ил. - (Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой). - 16+.        ISBN 9785040968862.

Яхина, Гузель.  Дети мои : роман / Гузель Яхина ; предисл. Елены Костюкевич. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 493, [2] с. - (Проза Гузель Яхиной). - 16+. - На обл.: Лауреат премий "Большая книга" и "Ясная поляна".        ISBN 9785171077662.

Jaunumi lasītavā.

Načisčionis, Jānis.  Administratīvās tiesības : monogrāfija / Jānis Načisčionis ; recenzenti: Dr.iur. Aivars Endziņš, Dr.habil.iur. Algimantas Urmonas ; priekšvārds: Dr.iur. Ingrīda Veikša. - Ceturtais, papildinātais un pārstrādātais izdevums. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018. - [Rīga] : Drukātava. , ©2018. - 518 lpp. : shēmas, tabulas ; 20 cm. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; Nr. 39). - Bibliogrāfija: 492.-518. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934543166.

Никонов, Владимир.  Резекне перед третьим пришествием : очерки по истории города от февральского государственного переворота 1917 года в России до Второй мировой войны / Владимир Никонов ; редактор и корректор Г. Маслобоева ; художественное оформление и макет И. Епифанова ; английский текст Лана Колдуэлл. - Резекне : В. Никонов ; Nacionālo un Reliģisko kultūru pētniecības centrs, 2018 (Latgales Druka). - 584 c. : ил. - Kopsavilkums latviešu un angļu valodā. - На обложке : Режица. Люцинская улица. Открытки, 1918. г.        ISBN 9789934195785.