Jaunās grāmatas 2018.gada oktobrī

Nozaru literatūra Abonementā.

Bikova, Anna.  Manam bērnam patīk bērnudārzs! : "slinkās mammas" pieredzes stāsts / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Antra Gabre ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 189, [1] lpp. : ilustrācijas.   ISBN 9789934202568.

Čakare, Ilze.  Iežu atsegumi un alas / galvenā redaktore: Ilze Čakare ; autori: Ilze Čakare, Agnese Priede, Juris Jātnieks, Ērika Kļaviņa ; zinātniskā recenzente: Inese Silamiķele. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 96 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 5. sējums). - - Bibliogrāfija: 88.-90. lpp.   ISBN 9789934859083.        

Fjodorova, Ludmila.  Frizūru veidošanas pamattehnika / Ludmila Fjodorova, teksts un ilustrācijas ; atbildigā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Diāna Spertāle. - [Rīga] : Jumava, [2018]. - [Rīga] : Liegra. , ©2018. - 124, [3] lpp., 4 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 124.-[125.] lpp.        ISBN 9789934572074.        

Ikauniece, Sandra, 1970-.  Meži / galvenā redaktore: Sandra Ikauniece ; autori: Sandra Ikauniece, Agnese Priede, Juris Jātnieks, Ērika Kļaviņa ; zinātniskais recenzents: Oļģerts Nikodemus. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 167 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 6. sējums). - Bibliogrāfija: 162.-167. lpp.     ISBN 9789934859090.

Laime, Brigita.  Piejūra, smiltāji un virsāji / galvenā redaktore: Brigita Laime ; autori: Brigita Laime, Liene Auniņa, Sanda Ikauniece [un vēl 10 autori] ; zinātniskās recenzentes: Laimdota Kalniņa, Vija Znotiņa. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 208 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 1. sējums). - Bibliogrāfija: 183.-187. lpp. - Autori arī: Juris Jātnieks, Ērika Kļaviņa, Jānis Lapinskis, Ieva Mārdega, Digna Pilāte, Agnese Priede, Jānis Priednieks, Voldemārs Spuņgis, Andris Širovs, Didzis Tjarve.      ISBN 9789934859045.

Lorencs, Juris.  Varēt. Solvita Āboltiņa / Juris Lorencs, Egīls Zirnis, Ivars Ījabs, Anete Konste, Māris Zanders ; nobeiguma autore Solvita Āboltiņa ; sastādītāja Anete Konste ; literārais redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Anna Aizsilniece ; foto: Lauris Aizupietis, Baiba Aprāne, Ieva Čīka [un vēl 20 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 318, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934154980.

Mazvērsīte, Daiga.  Mans draugs Mārtiņš Freimanis / Daiga Mazvērsīte. - [Rīga] : Izdevniecība MicRec, [2018]. - 407 lpp.    ISBN 9789934873416.

Priede, Agnese.  Purvi, avoti un avoksnāji / galvenā redaktore: Agnese Priede ; autori: Agnese Priede, Juris Jātnieks, Ērika Kļaviņa, Andris Viesturs Urtāns ; zinātniskā recenzente: Inese Silamiķele. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 208 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 4. sējums).        ISBN 9789934859076.       

Rozenbaha, Linda.  Dziedinošas dzemdības / Linda Rozenbaha sadarbībā ar vecmāti un ārsti Dinu Cepli un vecmātēm Rudīti Brūveri, Guntu Freimani un Ivetu Bērziņu ; redaktore Eva Mārtuža ; vāka māksliniece Rasa Jansone. - [Rīga] : Vivat scriptum, [2018]. - [Rēzekne] : Latgales druka. - 324 lpp. : ilustrācijas. - "Lasītāju iecienītās grāmatas "Gaidības un radības ar prieku" 2. daļa"--Uz 1. vāka. . - Ziņas par autori: 7. lpp.     ISBN 9789934195853.       

Rudzāte, Elvita.  Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana : metodiskais materiāls pedagogiem / Elvita Rudzāte, Lauma Ērgle, Inguna Sāre, Mārīte Akmentiņa, Irēna Rudzāte, Gunita Delijeva ; redaktore Inguna Almbauere. - [Sigulda] : Sokrata tautskola, [2017]. , ©2017. - 272 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 265.-266. lpp.
        1.    ISBN 9789934812781.

Rūsiņa, Solvita.  Dabiskās pļavas un ganības / galvenā redaktore: Solvita Rūsiņa ; autori: Ainārs Auniņš, Guntars Dolmanis, Lauma Gustiņa [un vēl 6 autori] ; zinātniskais recenzents: Kreišmane Dzidra. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 432 lpp.: il., kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 3. sējums). - Bibliogrāfija: 358.-370. lpp.      ISBN 9789934859069.        

Urtāns, Andris.  Upes un ezeri / galv. red.: Andris Viesturs Urtāns ; aut.: Andris Viesturs Urtāns, Loreta Urtāne, Uvis Suško, Agnese Priede, Ērika Kļaviņa, Juris Jātnieks ; zin. rec.: Ivars Druvietis. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 208 lpp. : il., kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 2. sējums). - Bibliogrāfija: 182.-186. lpp.       ISBN 9789934859052.        

Симаков, В. Г.  Печи и камины : Кладка. Отделка. Установка. Ремонт / Владимир Симаков. - Москва : Эксмо, 2018. - 269, [1] с. - (Дачный помощник). - В содерж.: Виды и устройство ; Технология кладки ; Материалы и инструменты ; Конструкции, Основные материалы и виды отделки ; Размещение в доме с учетом технических требований и мер безопасности ; Технология печной кладки, разновидности растворов ; Печи для бань ; Печи из металла ; Кухонные плиты ; Русская печь ; Садовые печи и барбекю ; Ремонт , Устранение неисправностей.       ISBN 9785699620753.

Daiļliteratūra.

Fridrihsone, Madara.  Aina no cita laika : romāns / Madara Fridrihsone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; ilustrācijas: Andra Otto-Hvoinska ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 7/2018 (Nr. 229).        ISBN 9789934155086.      

Grišams, Džons.  Informators / Džons Grišams ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 352 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).       ISBN 9789934073670.

Grofa, Lorina.  Gaisma un niknums / Lorina Grofa ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 430, [1] lpp.     ISBN 9789934071867.       

Hansone, Helma Judīte.  Pārdotais Saules kalns / Helma Judīte Hansone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. - 175, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 9/2018 (231).        ISBN 9789934155208.        

Jūna, Nikola.  Viss, itin viss / Nikola Jūna ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 316, [1] lpp.      ISBN 9789934074684.

Kinsela, Sofija.  Mana ne tik perfektā dzīve / Sofija Kinsela ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; red. Elīna Vanaga ; māksl. Red. Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adapt. Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 380, [1] lpp.     ISBN 9789934076213.

Korija, Džeina.  Vīrs, kura nav / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Rīga] : "PNB Print". , ©2018. - 442 lpp.      ISBN 9789984359182.

Kūlis, Ēriks.  Nemīlētais Herbs un mesjē Trojs : romāns / Ēriks Kūlis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Svetlanas Galviņas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte ; foto: Pēteris Jaunzems. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 8/2018 (230).        ISBN 9789934155062.        

Meiere, Stefanija.  Ķīmiķe : romāns / Stefānija Meiere ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Bleka ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 543, [1] lpp.      ISBN 9789934076510.


Meijere, Merisa.  Kresa / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 589, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronikas / Merisa Meijere ; III [3.] grāmata).     ISBN 9789934075797.        

Mihalkova, Jeļena.  Indīgais maigums : romāns - detektīvs / Jeļena Mihalkova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redatore Liene Soboļeva ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2018]. - 318, [2] lpp.         ISBN 9789934202445.        

Moriartija, Laiena.  Neaizmirstamā gadadiena : romāns / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 474 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).     ISBN 9789984359120.

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Vieta, kur sirds silst : veltījums Latvijas simtgadei : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, [2018]. - 230, [1] lpp.        ISBN 9789984894805.        

Акунин, Борис.  Ореховый Будда : роман / Борис Акунин ; [ил. Игоря Сакурова, Михаила Душина]. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2018. - 285, [2] с. : ил. - (История Российского государства). ISBN 9785170825738. . - ISBN 9785170825769.

Ахмадулина, Белла.  Союз радости и печали / Белла Ахмадулина. - Москва : ACT ; Времена, 2018. - 397, [2] с., [8] л. ил. : ил. - (Биография эпохи).         ISBN 9785171081867.

Вильмонт, Екатерина.  Дама из сугроба : [роман] / Екатерина Вильмонт ; [дизайнер Екатерина Ферез]. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт). -ISBN 9785171076443.

Володарская, Ольга.  Земля перестанет вращаться : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Никаких запретных тем. Остросюжетная проза О. Володарской). - 16+.       ISBN 9785040957644.

Джеймс, Э Л.  Еще темнее : "На пятьдесят оттенков темнее" глазами Кристиана / Э Л Джеймс ; перевод с английского И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2018. - 541, [1] с. ; 20 см. - (Эрика Джеймс. Мировое признание). - 18+.   ISBN 9785040959969.

Донцова, Дарья.  Презентация ящика Пандоры / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив).    ISBN 9785040942893.

Коэн, Тьерри.  Она так долго снилась мне : роман / Тьерри Коен ; пер. с фр. Е. Брагинской. - Москва : Эксмо, 2018. - 410, [2] с. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). - Ориг. назв.: Longtemps, J'ai reve D'elle.    ISBN 9785040924424.

Красницкий, Александр.  Воскресшая душа : сборник / Александр Красницкий. - Москва : АСТ ; Издательский дом Ленинград, 2018. - 347, [4 ]с. - (Слово сыщика).
        В содерж. : Воскресшая душа ; Дочь Рагуила.   ISBN 9785171084370.

Леонов, Николай.  Там, где остановился поезд [Текст] : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 411, [1] с. ; 21 см. - (Русский бестселлер. Избранное). - 16+.
        Содержание : Там, где остановился поезд ; Охота на мачо : повести. ISBN 9785040957163.

Майер, Стефани.  Химик : [роман] / Стефани Майер ; [пер. с англ. К. Гусаковой]. - Москва : АСТ, 2018. - 476, [1] c. - (Стефания Майер: Возвращение). - 16+. - Ориг. назв.: Meyer, Stephenie. The Сhemist, 2016. - На тит. л.: От автора бестселлера "Сумерки".
ISBN 9785171031558.

Маринина, Александра.  Горький квест [Текст] : [роман: в 3-х т.] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [2] с. ; 21 см. - (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление).
        Т.1. Горький квест.    ISBN 9785040969937.

Мартин, Чарльз.  Там, где кончается река : [роман] / Чарльз Мартин ; перевод с английского В. Сергеевой. - Москва : Издательство Э, 2018. - 349, [1] с. ; 20 см. - (New York Times bestselling author). (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина).Martin, Charles. Where the river ends.        ISBN 9785040918454.

Мартова, Людмила.  Высоко над страхом : роман / Людмила Мартова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Желание женщины).        ISBN 9785699988419.        

Михайлова, Евгения.  Изменить одиночеству : сборник рассказов / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Детектив- событие). - 16+.        ISBN 9785040959792.

Мойес, Джоджо.  Всё та же я : [роман] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. Ольги Александровой]. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2018. - 571, [2] с. - Ориг. назв.: Moyes, Jojo. Still Me, 2018.   ISBN 9785389145399.

Островская, Екатерина.  Актеры затонувшего театра : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).                 ISBN 9785040957668.

Полякова, Татьяна.  Сыщик моей мечты : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с.         ISBN 9785040955404.        

Престон, Наташа.  Подвал [Текст] : роман / Наташа Престон ; [перевод с английского А. Авербуха]. - Москва : АСТ, 2018. - 316, [3] с. ; 21 см. - (#YoungThriller). (The New York Times). - Ориг. назв.: The Cellar.    ISBN 9785171082055.

Рауэлл, Рейнбоу.  Звонок в прошлое : роман / Рейнбоу Рауэлл ; [пер. с англ. Игоря Иванова]. - Москва : Иностранка, 2016. - 413, [2] с.   ISBN 9785389096882.        

Самаров, Сергей.  Убийцы дронов : роман / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 252, [1] с. - (Спецназ ГРУ). - 16+.    ISBN 9785040942473.

Стил, Даниэла.  Любовница : [роман] / Даниэла Стил ; [пер. с англ. Е. А. Ильиной]. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. - ([Миры Даниэлы]). - 16+. - Ориг. назв.: Steel, Danielle. The Mistress, 2017.    ISBN 9785171058579.

Тилье, Франк.  Gataca, или Проект "Феникс" : роман / Франк Тилье ; перевод с французского Натальи Васильковой. - Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. - 476, [2] с. - (Звезды мирового детектива).   ISBN 9785389148499.       

Уатт, Эрин.  Сломленный принц : [роман] / Эрин Уатт ; [пер. с англ. Е. Прокопьевой]. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. - (Бумажная принцесса). - 18+. - Ориг. назв.: Broken Prince.  ISBN 9785171068578.

Jaunumi Lasītavā.

Krastiņš, Uldis.  Krimināllikuma komentāri : pirmā daļa (I-VIII nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; Marina Selunska, mākslinieciskais noformējums. – 2., papild. Izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 335 lpp. : portreti. - Bibliogrāfija: 307.-321. lpp.       ISBN 9789934508622.