Jaunās grāmatas 2018.gada septembrī

Jaunumi Lasītavā

Urtāns, Arvīds.  Vēstule mātei / Arvīds Urtāns ; recenzente: Vanda Žulina ; datorsalikums: Tatjana Kivleva ; vāka noformējums: Haralds Urtāns. - Rēzekne : RA izdevniecība, 2015. - 279, [1] lpp. : il. - Bildes no autora personīgā arhīva.

Колокольным звоном, полн... : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской Православной церкви / над книгой работали: Александр Якимов ; Яков Клесов ; Александр Дукшт ; Раиса Прозаркевич ; иерей Георгий Петровский ; корректор Ирина Страздоника-Плячко. - Лудза : [б.и.], 2018 (Zelta Rudens Printing). - 151, [1] с. : ил., фото.
        Ч.2.        ISBN 9789934865619.

Павловска, Алла.  Запорошенная моя душа : избранная лирика / Алла Павловска ; составитель сборника и редактор Раиса Прозаркевич ; оформление Сергей Кузнецов ; фото Юлия Пунцуле. - Лудза : [Б.и.], 2018. - 183 с. : ил.         ISBN 9789934194542.

   

Nozaru literatūra Abonementā

Akatova, Helēna.  Latviešu dzejoļu krājumu rādītājs / Helēna Akatova. - Rīga : Latvijas Universitāte, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 573 lpp. ; 24 cm. - (Personālijas, termini, avoti). - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus. - "Grāmata izdota Latvijas Zinātnes padomes pētījuma projekta "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" ietvaros"--Titlp. 2. pusē. . - ""Latviešu dzejoļu krājumu rādītāju" veido latviešu autoru un viņu dzejoļu krājumu alfabētiskais rādītājs, dzejoļu krājumu hronoloģiskais rādītājs un dzejoļu krājumu nosaukumu alfabētiskais rādītājs""--Vāka 4. lpp. ISBN 9789934803277.

Ancāne, Gunta.  Vecākiem. Par sevi un bērniem : atziņas un ieteikumi, lai bērns augtu vesels un laimīgs / Gunta Ancāne ; ilustrēja Edgars Sims. - Rīga : Rīgas Stradiņa Universitāte, 2017. - 48 lpp. : il.

Barons, Krišjānis.  Latvju dainas : Latvian folksongs. Interlinear translation = Lettishe Volkslieder. Interlinearübersetzung = Латышские народные песни. Подстрочники / sast. Krišjānis Barons ; sastādīja G. Priede ; redaktores: Dace Bula, Sanita Reinsone ; tulkotāja un redaktore angļu valodā: Lauma Lapa, Anna Reinholde ; tulkotāja un redaktore vācu valodā Margita Gūtmane ; tulkotāja un redaktore krievu valodā: Milēna Makarova, Aleksejs Andronovs, Nadežda Aleksejeva ; priekšvārdu sarakstīja Dace Bula ; vāka mākslinieks Krišs Salmanis ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - 2., atkārt. un papild. izd. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 493 lpp. : faks. ; 22 cm. -       ISBN 9789934820984 (ies.).

Brīnumdaris / [Antra Mieze, aprakstošais teksts un pilsētvides un dievnamu fotogrāfijas ; Kaspars Ruks, aprakstošais teksts]. - Rīga : Antava, [2016] (Latvija). - 58, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.         ISBN 9789934861222.

Brunovskis, Ilgvars.  Varmācības ēnā / Ilgvars Brunovskis. - Viesītes novads : Ilgvars Brunovskis, 2013. - 211 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 210.-211. lpp.        ISBN 9789984497709.

Gals un sākums. Rainis : 21. gadsimta sākuma skats : kolektīvā monogrāfija / sastādītāja Maija Burima ; redaktores: Ilze Brēmere, Jana Butāne-Zarjuta, Inese Valtere ; recenzenti: Dr.philol. Ausma Cimdiņa, Dr.philol. Raimonds Briedis ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Sandra Meškova ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 135 lpp     ISBN 9789984893297.

Jēkabpils, labo pārmaiņu pilsēta / [sagatavotājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība]. - [Jēkabpils : Jēkabpils pilsētas pašvaldība], 2014 (Latgales druka). - [102] lpp. : il. ; 23 cm. - Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā.         ISBN 9789934142284.

Kastanjeda, Marina.  Saprast homoseksualitāti / Marina Kastanjeda ; no franču valodas tulkojuši: Jurģis Sedlenieks un Liene Čakāne. - [Rīga] : [Biedrība "RUI: Recognize. Understand. Include."], [2017]. - [Rīga] : Drukātava. - 383, [2] lpp. ; 15 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.         ISBN 9789934194276.

Krastiņš, Edmunds.  Latvijas rūpniecība XIX-XXI gadsimtā : vēsturiski ekonomiska apcere / Edmunds Krastiņš ; recenzenti Dr. habil. hist., Aivars Stranga, Dr. hist., Gatis Krūmiņš ; Latvijas Finiera arhīva, Latvijas Valsts kinofonodokumentu arhīva, Preiļu siera arhīva, Rīgas kuģu būvētavas arhīva, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja arhīva, kā arī no Jura Ģiguļa, Borisa Koļesņikova, Jurija Žitluhina personīgajiem foto krājumiem ; redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 327, [1] lpp. : il., fot. - Bibliogrāfija: 288.- 293. lpp. . - Pielikumi: 294. - 311. lpp. . - Piezīmes: 312. - 328. lpp. - Grāmata veidota 4 daļās, kurās hronoloģiski aplūkota rūpniecības attīstība Latvijā dažādos laika posmos. Pirmā daļā stāstīts par norisēm Latvijas rūpniecībā Krievijas Impērijas sastāvā, otrā daļā vēstīts par notikumiem Latvijas rūpniecībā Latvijas Republikas laikā. Trešā daļa aplūko norises rūpniecībā PSRS sastāvā, savukārt noslēdzošajā ceturtajā nodaļā analizēta rūpniecība atjaunotajā Latvijas valstī. Kopumā grāmatā analizēta rūpniecības attīstība Latvijas teritorijā vairāk nekā 200 gadu garumā, kad to ietekmējuši traģiskie un liktenīgie vēsturiskie notikumi, kurus Latvija piedzīvoja.         ISBN 9789934202292.

Lancers, Jānis.  Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris Kalniņš. - [Rīga] : [Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds], 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 572 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm..
        1. sējums. Būvniecība Latvijā līdz 1940. gadam      ISBN 9789934194443.

Lancers, Jānis.  Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris Kalniņš. - [Rīga] : [Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds], 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 487 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm.                          

       2. sējums. Būvniecība Latvijas PSR no 1945. līdz 1990. gadam ; 3. sējums. Būvniecība Latvijā pēc 1990. gada.         ISBN 9789934194443.

Lancers, Jānis.  Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris Kalniņš. - [Rīga] : [Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds], 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 557 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm.

        3. sējums. Būvniecība Latvijā pēc 1990. gada.         ISBN 9789934194443.

Latviešu dziesmas [skaņu ieraksts] : izlase = Latvian songs : a selection / Latvijas Nacionālā bibliotēka. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, ©2016. - 1 CD (41:39) : digitāls, stereo ; 12 cm.

Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām / [projekta vadītāja Guna Zeltiņa ; zinātniskā redaktore Lilija Dzene ; teksts: L. Dzene ... [u.c.] ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 606 lpp. : il. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (601.-606. lpp.) un rādītāju (563.-600. lpp.). - ISBN 9789934803284.

Latvijas Mākslas akadēmija.  Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi / redaktore Agita Gritāne ; tulkotājs Ralfs N. Gritāns ; mākslinieks Aivars Sprūdžs ; fotogrāfijas: Jānis Gailītis, Didzis Grodzs, Zilgma Prēdele, Antra Priede-Krievkalne. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, [2017]. - [Rīga] : Veiters korporācija. , ©2017. - 235, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 x 20 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.        ISBN 9789934541292.

Liniņa, Iveta.  Kā piesaistīt un noturēt pircēju : monogrāfija / Iveta Liniņa ; recenzenti: Dr. oec. Rasa Daugėlienė, Dr. phil. Velga Vēvere. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018. - [Rīga] : Drukātava. , ©2018. - 187 lpp. : shēmas, tabulas ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 71). - Bibliogrāfija: 176.-187. lpp.         ISBN 9789934543173.

Poētika tuvplānā : viena dzejoļa analīzes antoloģija / sastādītāja, zinātniskā redaktore un ievada autore Ieva E. Kalniņa ; redaktors Oskars Lapsiņš ; mākslinieks Valdis Villerušs. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 247 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Par autoriem: 243.-247. lpp. . - Personu rādītājs: 235.-242. lpp.         ISBN 9789984893235.
        

Psalmu dziedāšana Latgalē [skaņu ieraksts] / sast. Aigars Lielbārdis ; teksts: Mārtiņš Boiko, Ontons Slišāns. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2012]. - 3 CD (72:47 ; 69:41 ; 68:50) + 1 DVD : digitāls ; 12 cm + teksta piel. (56 [2] lpp. : il.). - (Tradicionālā mūzika Latvijā). - Izdevumā “Psalmu dziedāšana Latgalē” sniegts psalmu dziedāšanas tradīciju apraksts (vēsturiskā attīstība, ģeogrāfiskā izplatība, muzikālā teksta analīze) un vēsturisks apskats par pirmajiem psalmu dziedāšanas dokumentēšanas gadījumiem. Pielikumā ir psalmu dziedāšanas tradīciju atspoguļojošs materiāls DVD formātā (Rekavas psalmu dziedāšanas audiovizuāla dokumentācija) un 3 CD diskos ar piemēriem no visas Latgales (Murmastiene, Šķilbeni, Rekava, Salnava, Ezernieki, Kalupe, Ilūkste, Viļāni). Tādējādi šajā izdevumā ir atspoguļota psalmu dziedāšanas tradīcijas izplatība un piedāvāti muzikālā materiāla piemēri: gan A. Slišāna veiktās pirmās dokumentācijas un M. Boiko mirušo ofīcija pētījuma audio materiāli no 20. gs. deviņdesmitajiem gadiem, gan arī jauni 2009. gadā tapuši ieraksti. Sastādītājs Aigars Lielbārdis. - DVD runā un dzied latviešu val., subtitri angļu val. - Piel. anot. latviešu un angļu val.         ISBN 9789934820991.

Rolanda Kalniņa telpa : deviņas šķautnes viena izcila kinorežisora radošajā darbībā / sastādītāja, literārā redaktore un ievada autore Kristīne Matīsa ; sastādītāja un ilustratīvā materiāla redaktore Agnese Zeltiņa ; galvenā redaktore Laima Slava ; tekstu autori: Daira Āboliņa, Zane Balčus, Jūlija Dibovska [un vēl 5 autori] ; tulkotāji: Jūle Mare Rozīte, Viktors Freibergs (angļu valodā), Ingmāra Balode (no poļu valodas) ; māksliniece Inta Sarkane ; kostīmu skices, dekorāciju skices: Ieva Kundziņa, Uldis Pauzers ; fotogrāfijas: Mārtiņš Avots, Uldis Briedis, Aivars Čakste [un vēl 14 fotogrāfi]. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 359 lpp.         ISBN 9789934565472.

Rožkalne, Anita.  Kārļa Zariņa burvju aplis / Anita Rožkalne ; [recenzenti: Raimonds Briedis, Ieva Kalniņa, Jānis Zālītis ; redaktore Ieva E. Kalniņa ; kopsavilkuma tulkotāja angļu valodā Elita Saliņa ; vāka mākslinieks Aivars Plotka]. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 511 lpp., [48] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm.        ISBN 9789984893167.

Rugāte, Anta.  līgsmības koki / sastādītāja Anta Rugāte ; zinātniskās recenzentes: Dr.philol. Anna Stafecka, Dr.philol. Janīna Kursīte ; vāka mākslinieciskā noformējuma autors Rolands Krutovs ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Sarmīte Medne. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. , ©2017. - 175, [1] lpp., 55 lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, bibliogrāfija par P. Čerņavski 53. lpp., V. Kučinskas bibliogrāfija 169.-[176.] lpp. - Grāmata veltīta divu ievērojamu Latvijas kultūrtelpas personību - Polikarpa Čerņavska un Veronikas Kučinskas - dzīvei un darbam, un ir iecerēta kā Latgales keramikas tradīciju attīstītāja, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka Polikarpa Čerņavska (1923-1997) un mākslas zinātnieces Veronikas Kučinskas (1929-2016) godināšana, sagaidot mākslinieka 95 gadu jubileju 2018. gadā un zinātnieces 90 gadu jubileju 2019. gadā. Grāmata tapa, atrodot Veronikas Kučinskas teksta rokrakstu par keramiķi Polikarpu Čerņavski kā vēstījums par diviem piederības piepildītiem Latgales latviešiem. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar ievērojamā keramiķa darbu attēliem un šis izdevums ir līdz šim vienīgais izcilā Latgales keramiķa darbu foto albums. - Antona Kūkoja dzejolis "Tinkšķ māls", 157. lpp. . - Tekstu autori: Veronika Kučinska, Rūta Rinka, Ruta Čaupova, Antons Kūkojs.        ISBN 9789934210228.

Sadhguru.  Iekšējā inženierija : jogas skolotāja mācība par prieku / Sadhguru ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 240 lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934076381.

Vollēbens, Pēteris.  Koku slepenā dzīve : ko jūt un kā cits ar citu sazinās koki - ieskats apslēptā pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 221, [1] lpp. - Mežzinis Pēteris Vollēbens lasītājiem atklāj citādo dabu, pamatojot savas atziņas gan ar jaunākajiem zinātnieku atklājumiem, gan paša vērojumiem.        ISBN 9789934070815.

Vollēbens, Pēteris.  Dzīvnieku dvēseles dzīve : pārsteidzošs ieskats dzīvnieku jūtu pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[240.] lpp. - Ziņas par autoru: uz 4. Vāka.        ISBN 9789934073243.

Zaļumballes : sagatavoja Signe Pucena, Ieva Vītola ; redaktore Rita Treija ; mākslinieks Mārtiņš Ratniks. - [Aizpute] : Starpnozaru mākslas grupa "Serde", 2018. - 149, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - (Tradīciju burtnīca). - Atmiņu stāsti atklāj izmaiņas zaļumbaļļu tradīcijā – no dzīvās mūzikas uz ierakstiem, no šlāgera līdz disko ritmiem, no valša, tango un fokstrota līdz šeika soļiem. Gandrīz nemainīgas ir palikušas zaļumbaļļu norises vietas. Jau izsenis tās rīkotas brīvā dabā, skaistās vietās – parkos, pilskalnos, pilsdrupās, upes līčos. Zaļumballes bijis iecienīts tautas izklaides veids un vietējo ļaužu satikšanās vieta. Lauka pētījumos izdevies pierakstīt ne mazums amizantu personīgās pieredzes stāstu, kuri piedzīvoti zaļumballēs un nu lasāmi burtnīcā. Tekstā saglabātas teicēju un atmiņu autoru valodas īpatnības un dialekti.         ISBN 9789934837982.

Europe. After 100 Before / editors Aiva Rozenberga, Inna Šteinbuka, Žaneta Ozoliņa ; cover design by Kristīne Plūksna-Zvagule ; English language editor Katrīna Daina Baltmane ; preface: Vaira Vīķe-Freiberga ; European Commission Representation in Latvia, Latvian Institute, Latvian Political Science Association. - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 255 lpp. : diagrammas, tabulas ; 22 cm.         ISBN 9789934549502.

Nekhoda, Evgeniya.  Social Responsibility and Competition / Evgeniya Nekhoda, Vladimir Gaga ; Russian-English translation: Anita Grauduma ; cover design: Andris Nikolajevs ; scientific editor Dr.oec. Mikhail Kaz ; reviewer Dr.oec. Boriss Burykhin. - Rīga : Zinātne, 2018. - 151 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [150.]-151. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoriem: uz 4. vāka.        ISBN 9789934549472.

Плисецкий, Азарий.  Жизнь в балете : Семейные хроники Плисецких и Мессереров / Азарий Плисецкий ; сост. и литер. редактор Василий Снеговский ; вступ. слово Сергея Николаевича ; послесл. Сергея Юрского. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 380, [1] c., [32] л. вкл. ил. - Именной указ.: с. 365-[381]. - 16+. - Книга издана в суперобложке.        ISBN 9785171041786.

   

Daiļliteratūra Abonementā

100 dzejoļi Latvijai : 1918-2017 / sakārtojusi Inese Auziņa ; Guntas Plotkas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Latvija - mīlēta, izsāpētā, izcīnītā simts gadu ceļā, kāda tu esi? Kā ielūkoties tavā dvēselē? Vai vēstures faktus šķetinot, sasniegumus vērtējot, vai pavisam neierasti - ar 100 dzejnieku 100 dzejoļiem, kas tapuši laikposmā no 1918. gada līdz 2017. gadam.        ISBN 9789934073229.

Avramčenko, Maruta.  Skusteņš viejā / Maruta Avramčenko ; redaktore Maruta Latkovska ; Silvija Tuča, vāka dizains. - [Viļāni] : Maruta Avramčenko, [2017]. - Rīga : Drukātava. - 160 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Autore par savu dzeju: "Kas gan pa pusgadsimtu nav piedzīvots! Dažs sīkums laika gaitā jau izkritis no prāta, bet ir dienas, kas iegulst dvēselē un neizgaist. Redzētais un pārdzīvotais neliek miera. Daudz dažādu jausmu, iztēles vēsma vibrē manā dvēselē, arī mūžīgais jautājums par mīlestību. Šīs jausmas, iztēles vēsmas mēģinu tvert un veidot vārdos. Atainojumos nav tikai garāmslīdoša skaista acumirkļa vēlme. Ik brīdis sniedz mums jaunu dzīvi. Dažreiz sīks impulss vērpj un vērpj domas". - Dzejoļi paralēli latgaliešu dialektā un latviešu valodā. - Skusteņš viejā = Lakatiņš vējā.        ISBN 9789934192203.

Avramčenko, Maruta.  Dienu pavedienā / Maruta Avramčenko, teksts un vāka foto. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. - Polija, 2018. - 133 lpp. : portrets ; 21 cm.        ISBN 9789934555862.

Bergs, Alvils.  Divi stāsti par Barsu / Alvils Bergs ; redaktors Māris Garjānis ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018. - 158, [2] lpp. ; 22 cm. - Autora uzmanības centrā ir izklaides un pseidointelektuālisma muklājā apjukušie, tie, kuri ar smagu sirdi un pat negribīgi, tomēr attāli vēl nojauš dievišķo pamatu sevī, bet pasaules troksnis un saldinātāji atsavina gribu. Barsa, iespējams, ir mazpazīstams vārds. Uz Lielās Salas (Lielbritānijā) Barsa ir siltuma un laimības etalons, savukārt šai grāmatā - divu garstāstu vadmotīvs, taču ne vienīgais. Otrs ir emigrācija, latvieši emigrācijā un smagais jautājums: vai mums laiks atvadīties? No laikmeta, no kopīga tautas likteņa virziena? Tā vai citādi, vienmēr, kad jāatvadās, sākas apmulsums, un jūtu globālais apjukums ir abu stāstu trešais kopsaucējs. Vārds "brīvība", šis laikmeta apbalvojums, ikvienam ir gan ordenis pie krūts, gan cilpa kaklā. Ar to jāiemācās staigāt un turklāt smaidot, visur - emigrācijā vai mājās. Autors dāvā lasītājam mirkli ar šī laikmeta cilvēkiem, kas apmaldījušies jaunajā pasaulē, kurā nav ne orientieru, ne atskaites punktu, vien tracinoša un baisa... brīvība.        ISBN 9789934546624.

Briedis, Raimonds.  Latviešu romānu rādītājs, 1873-2013 / Raimonds Briedis, Anita Rožkalne ; [recenzenti Inguna Daukste-Silasproģe un Kārlis Vērdiņš ; redaktore Mārīte Āboltiņa ; sērijas dizaina un vāka autors Aivars Plotka]. - [Atkārtots, labots un papildināts izdevums]. - [Rīga] : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 319 lpp. ; 24 cm. - (Personālijas, termini, avoti).         ISBN 9789934803260.

Dimzule, Iveta.  Bites deja / Iveta Dimzule ; Dace Solovjeva, vāka dizains. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. - Polija : Alnus, 2018. - 186 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - Grāmatā ir skaudrs atmiņu stāsts - 1949. gada 25. martā Viļānu stacijā sākās 16 gadus vecās rikavietes Helēnas Vilnes moku ceļš uz Sibīriju. Grāmata ir autores versija par Helēnas Vilnes mūžu. Izsūtījumā pieredzētais ir saglabāts, tā kā Helēna stāstījusi, bet dzīve pēc atgriešanās Latvijā padarīta mazāk rūgta.         ISBN 9789934555756.

Drūrija, Kerija.  Septītā diena / Kerija Drūrija ; no angļu valodas tulkojis Allens Pempers ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 413, [1] lpp. - "Septītā diena" ir jauniešu triloģijas 2. daļa. Triloģijas 1.daļa-grāmata "Septītā kamera" . Marta Hanidjū ir atbrīvota no šausminošās septītās kameras. Taču korumpētā tiesu sistēma joprojām izseko katru viņas soli. Aizeks, viņas vienīgais uzticamais draugs, tagad ir ieslodzīts tajā pašā cietumā, kur iepriekš atradās viņa, un pakāpeniski tiek pārvietots arvien tuvāk liktenīgajai balsojuma kamerai. Aizeks izglāba Martas dzīvību. Būtu tikai taisnīgi, ka viņa tagad darītu to pašu. Taču Marta joprojām ir ietekmīgo vajātāju mērķis, viņas izredzes glābt Aizeku ir visai necilas. Marta sāk apšaubīt, vai izvairīties no valdības visuredzošās acs vispār ir iespējams. Vai Marta un Aizeks vēl jebkad redzēsiest Vai viņiem būs iespēja dzīvot labākā pasaulē.        ISBN 9789984237053.

Eberlena, Keita.  Man tevis pietrūkst : romāns / Keita Eberlena ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 462, [1] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934074851.

Eglītis, Anšlavs.  Cilvēks mežā : romāns / Anšlavs Eglītis ; Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri ; mākslinieks, vāka dizains: Aldis Aleks ; redaktore Ligita Bībere. - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2018. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - Romāns "Cilvēks mežā" līdz šim vienīgo reizi bija publicēts 1970. gadā apgāda "Grāmatu Draugs" (ASV) izdevumā, un tas bija iecerēts kā triloģijas otrā daļa: pirmā no tām romāns "Nav tak dzimtene" (1966), bet trešā - noslēdzošā daļa - romāns "Vai zini zemi, citronas kur zied?". Romānā Anšlavs Eglītis galvenā varoņa rakstnieka Roderika Turaida personā tēlo cilvēku, kurš ir apmaldījies un maldās savā dzīvē kā mežā. Roderiks visādā ziņā ir pilnīgi oriģināls Eglīša radīts tēls, kas pārsātināts ar dižmanību un lielības garu, kas arī ir sava veida meža biezoknis, kurā viņš iestidzis un nevar izkļūt ārā. - Romāns sagatavots pēc apgāda "Grāmatu Draugs" 1970. gada izdevuma.         ISBN 9789934549533.

Ejam pa dzīvi / Imants Gailis, Aija Mikele, Jānis Bruģis, Artūrs Dilevka, Ina Marks [un vēl 7 autori]. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. - Polija, 2018. - 197 lpp. ; 21 cm. - (Pārdomas vārsmās). - Šajā stāstu un dzejas kopkrājumā "Ejam pa dzīvi" ir radošās literātu kopas "Latgales ūdensroze" 12 autoru darbi. Šis ir jau trešais literātu kopkrājums - pirms tam klajā nākusi grāmata "Rositten", kas bija veltīta Rēzeknes 730. gadu jubilejai, un "Pyura skreine" latgaliešu valodā. - Teksts latviešu valodā, daļa teksta krievu valodā. - Autori arī: Iveta Dimzule, Maruta Avramčenko, Arvīds Gļauda, Kristīne Gļauda, Dainis Krievāns, Elvīra Pinka, Ieva Trimalniece.         ISBN 9789934555978.

Ērvings, Vašingtons.  Alhambra / Vašingtons Ērvings ; [tulkotāja Dagnija Dreika] ; redaktore Inguna Cepīte. - [Rīga] : Pētergailis, [2013]. - 310, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789984333656.

Hēgs, Pēters.  Ziloņkopēju bērni / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 383, [1] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934068270.

Hiltone, L. S.  Domina / L.S. Hiltone ; no angļu val. tulkojusi Anna Zābere. - [Rīga] : Kompliments 18+, 2018. - 335, [1] lpp.        ISBN 9789934077340.

Holsela, Rona.  Greizo spoguļu spēles : romāns / Rona Holsela ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 394 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Halsall, Rona. Guilty Little Secrets.        ISBN 9789984359106.

Keplers, Lārss.  Rotaļlaukums : kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. - [Rīga] : Mansards, [2018]. , ©2018. - 454, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mansarda detektīvi).        ISBN 9789934122149.

Konelijs, Maikls.  Farmaceits. Divi patiesības veidi : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 425 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984359113.

Loida, Eimija.  Mīlestības slazdā / Eimija Loida ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. - 394 lpp.        ISBN 9789984359144.

Nazarova, Valentīna.  Slepenā dziesma : romāns / Valentīna Nazarova ; no angļu valodas tulkojusi Vizma Zaķe. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018 (PNB Print). - 350, [2] lpp.        ISBN 9789934154928.

Onodibio, Kristofs.  Ticēt brīnumainajam : romāns / Kristofs Onodibio ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 222, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [224.] lpp.        ISBN 9789934077326.

Račs, Guntars.  365 : dzejoļi / Guntars Račs ; dizains un grāmatas datorsalikums Guntars Ošenieks. - Rīga : MicRec, 2017. - 191 lpp.
        1. daļa.        ISBN 9879984986098. . - ISBN 9879984986096.

Račs, Guntars.  365 : dzejoļi / Guntars Račs. - [Rīga] : MicRec, [2018]. - 191 lpp.
        2. daļa.        ISBN 9789934873409.

Raudonis, Pāvils.  Elles ķēķa aizdurvē : piezīmes par partizānu karu / Pāvils Raudonis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 100, [1] lpp. : Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Totalitārisma seku dokumentēšanas centra.        ISBN 9789934202513.

Rožkalne, Anita.  Rono. Rono... : [stāsti] / Anita Rožkalne ; galv. red. Inguna Cepīte ; red. Benita Baumane ; iev. sarakst. Gundega Repše ; māksl. noform. Inese Siliniece. - Rīga : Pētergailis, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 134, [2] lpp. ; 23 cm. - A. Rožkalnes darbs izaicina uz pārdomām par nekad līdz galam neatbildamo jautājumu - kas ir mākslas darbs un kas ir visa šī esamība, īstenība, laiks, mūsu eksistenciālais ieslodzījums starpdimensiju telpā. Grāmata apcer, apvērš, apskata, šķetina, analizē un rūpīgi vēro visu to, kas ir šī pasaule, un vienlaikus tiecas tikt aiz durvīm, kur cilvēkam pagaidām nav lemts nokļūt. Tomēr grāmatā tas ir noticis, piekļūstot robežai uz neredzamo, taču tik sajūtamo pasauļu saplūsmes vietu.        ISBN 9789984333052 (ies.).

Sirmā, Daina.  Dievaines : dzejoļu krājums / Daina Sirmā ; redaktors Ronalds Briedis ; dizains: Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 79 lpp. ; 16 x 17 cm.         ISBN 9789984334554.

Sirmā, Daina.  Iekšpagalms : dzeja / Daina Sirmā. - Rīga : Pētergailis, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 75, [3] lpp. ; 16 cm.        ISBN 9789984333885.

Skalbe, Kārlis.  Gaismas pils pasakas [skaņu ieraksts] : [klausāmgrāmata] / Kārlis Skalbe. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - 1 CD (45:52) : digitāls, stereo ; 12 cm. - Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums. . - Uz apvāka anotācija latviešu valodā.
        Vilkacis (7:35) -- Nogrimušā baznīca (10:06) -- Kalna gars un milzis (10:48) -- Pasaku pūķis (17:23).        ISBN 9789984850467.

Tirzmaliete.  Vēstules un veltījumi latviešu kultūras darbiniekiem : vēstules, atklātnes un veltījumi dzejā latviešu kultūras darbiniekiem / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2018. - [Rīga] : Drukātava. , ©2018. - 100 lpp. : faksimili, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un vēstuļu saraksts: 96.-97. lpp. - Tirzmalietes (īst.v. Minna Dzelzkalne, 1876-1942) vēstules un veltījuma dzejoļi sniedz ieskatu viņas profesionālajos sakaros, galvenokārt jau vēstuļu draugu un paziņu lokā, daiļrades procesa aktualitātēs un stāsta arī par Tirzmalietes attieksmi, dzīves un darba uztveri. Tirzmalietes Tirzas perioda saglabājušās vēstules un veltījuma dzejoļi vistiešākajā veidā un visai objektīvi raksturo autori gan no profesionālā, gan sadzīviskā viedokļa. Gan vēstules, gan tajās ietvertie literārie darbi, gan periodikā publicētie veltījuma dzejoļi ir būtiska un neatņemama Tirzmalietes radošā mantojuma sastāvdaļa.        ISBN 9789934858062.

Абдуллаев, Чингиз.  Приличный человек / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 314, [1] с. : 21 см. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - 16+.        ISBN 9785040936991.

Аксенов, Александр.  Мое сердце - саксофон : документальный роман / Александр Аксенов, Нина Аксенова-Санина ; дизайн обложки Е. В. Пескова. - Коломна : Серебро Слов, 2017. - 414, [2] с.        ISBN 9785906926418.

Александрова, Наталья.  Восемь обезьян : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2018. - 318, [1] c. - (Роковой артефакт). - 16+.        ISBN 9785171067137.

Веденская, Татьяна.  Ключ к сердцу Майи : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] с. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - 16+.        ISBN 9785040960217.

Воэн, Сара.  Анатомия скандала : [роман] / Сара Воэн ; [перевод с английского О. А. Мышаковой]. - Москва : АСТ, 2018. - 351 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Психологический триллер"). (Детектив: новый уровень). - 16+. - Назв. ориг.: Anatomy of a scandal.        ISBN 9785179824312.

Горская, Евгения.  Груз семейных ценностей : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует). - 16+.
        Содерж.: Груз семейных ценностей / Е. Горская ; Нарушенная заповедь (главы из романа) / И. Грин.        ISBN 9785040939602.

Данилова, Анна.  Сколько живут донжуаны : [роман] / Данилова, Анна. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 282, [1] с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). - 16+. - На обл.: Психологический детектив.        ISBN 9785040938537.

Джио, Сара.  Назад к тебе : роман / Сара Джио ; перевод с английского И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [3] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). - 16+.        ISBN 9785040942282.

Джонсон, Морин.  Дело Эллингэма / Морин Джонсон ; [перевод с английского Е. Сурской]. - Москва : АСТ, 2018. - 413, [2] с. - (#YoungDetective). - 16+. - Ориг. назв.: Johnson, Maureen. Truly Devious.        ISBN 9785171087951.

Дивер, Джеффри.  Каменная обезьяна : роман / Джеффри Дивер ; [перевод с английского Сергея Саксина]. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука-Аттикус], 2018. - 476, [3] с. - (Звезды мирового детектива). - 16+. - Ориг. назв.: Deaver, Jeffery. The Stone Monkey, 2003. - Роман из цикла книг о детективах Линкольне Райме и Амелии Сакс.        ISBN 9785389145283.

Донцова, Дарья.  Запасной выход из комы : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). - 16+. - На обл.: Детектив на диете Татьяна Сергеева.        ISBN 9785040936373.

Колокольным звоном, полн... : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской Православной церкви / над книгой работали: Александр Якимов ; Яков Клесов ; Александр Дукшт ; Раиса Прозаркевич ; иерей Георгий Петровский ; корректор Ирина Страздоника-Плячко. - Лудза : [б.и.], 2018 (Zelta Rudens Printing). - 151, [1] с. : ил., фото.
        Ч.2.         ISBN 9789934865619.

Колычев, Владимир.  Мент в законе. Круче, чем оружие : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2018. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+.        ISBN 9785040944033.

Корецкий, Данил.  Усмешка Люцифера : Перстень Иуды - 4 : роман / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2018. - 317, [2] с. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий). - 16+. - Книга издана в авторской редакции        ISBN 9785170903030.

Королева, Анастасия.  Приворотное зелье / Анастасия Королева. - Москва : АСТ ; Времена, 2018. - 317, [2] c. - (Звезда Рунета). - 16+.        ISBN 9785171045098.

Корольков, Иван.  Поэзия : [стихотворения, переводы, лирические миниатюры] / Иван Корольков ; рис. автора ; сост., авт. вступ. статьи, коммент. и примеч. П. Жаворонков ; ред. Г. Маслобоева. - Виляны : Русское культурное общество, 2017. - 539, [14] c. : ил.
        Содерж.: Стихотворения 1059-2010 гг. ; Переводы с украинского и латышского : Зелёная надежда: 1-2 : лирические миниатюры о природе 1965-2010 гг.         ISBN 9789934192517.

Лавряшина, Юлия.  Простить нельзя помиловать : [сборник] / Юлия Лавряшина. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 313, [1] с. - (За чужими окнами).
        Содерж.: Темное эхо : роман ; Звезды, шары и молнии : повесть.        ISBN 9785040930371.

Леонов, Николай.  Сыщики и шаманы : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [1] с. - (Черная кошка).        

       Содерж.: Сыщики и шаманы ; Форсаж на крови : повести.        ISBN 9785040938582.

Леонов, Николай.  Подставной киллер / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 412, [2] с. - (Русский бестселлер. Избранное). - 16+. - Книга издана в суперобложке.        

Содерж.: Подставной киллер ; Серьезный оборот : повести.   ISBN 9785040944453.

Майна, Дениз.  Долгое падение / Дениз Майна ; [пер. с англ. А. Овчинниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детектив на основе реальных событий). - 16+. - Назв. ориг.: The Long Drop.        ISBN 9785040931545.

Мартова, Людмила.  Первый шаг к мечте : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 314, [1] с. - (Желание женщины. Детективный роман). - 16+.        ISBN 9785040939831.

Нури, Альбина.  Обреченные на страх / Альбина Нури. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 320 с.        ISBN 9785040916184.

Полянская, Алла.  Кто на свете всех темнее : роман / Алла Полянская. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 314, [1] c. - (От ненависти до любви). - 16+.        ISBN 9785040934096.

Рой, Олег.  Маленькие люди : роман / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 411, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О.Роя).        ISBN 9785040938735.

Романова, Галина.  Узнай меня : роман / Галина Романова. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 313, [2] с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - 16+.        ISBN 9785040922772.

Савельева, Ольга(Ольга Александровна).  Попутчица : рассказы о жизни, которые согревают / Ольга Савельева. - Москва : Бомбора ; [Издательство "Э"], 2018. - 316, [1] с. : ил. - (Записки российских блогеров). - 16+.        ISBN 9785040902224.

Янагихара, Ханья.  Люди среди деревьев / Ханья Янагихара ; перевод с английского Виктора Сонькина. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 472, [1] с. - (Corpus ; 455). - 18+. - Ориг. назв.: .        ISBN 9785171023256.