Jaunās grāmatas 2019.gada aprīlī

Nozaru literatūra

Amata, Selga.  Aizslēposim pēc avotkresēm! : savvaļas un dārza augi - veselībai / Selga Amata, Rūta Bērziņa-Bērzīte ; red. Vita Beļavniece ; fotogr.: Viesturs Serdāns, Andris Kozlovskis. - Rīga : Izdevniecība Trīsdesmit seši, 2009 (Madonas poligrāfists). - 174, [1] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - (Laiks būt veseliem ; 2).        ISBN 9789984998619.        

Balode, Arta Olga, 1948-.  Laboratoriskā diagnostika / Arta Balode ; med. red. Pēteris Apinis, Jurģis Dzenis ; vāka māksl. Jānis Pavlovskis ; foto Linda Ratuta. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2003 (Rīga : Viante). - 143 lpp., [2] lp. il. : il., tab. ; 19 cm. - Bibliogr.: 143.lpp. (10 nos.).     ISBN 9984261387. . - ISBN 9789984261386.        

Bauere, Inguna.  Jānis Lūsēns Trešais / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, ©2019. - 326 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934079436.

Bērne, Lorna.  Sirds lūgšanas : lūgšanas pēc palīdzības un svētības, lūgšanas pateicībā un mīlestībā / Lorna Bērne ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 224 lpp.        ISBN 9789934080135.        

Čerņevskis, Harijs.  Minerālvielas un mikroelementi cilvēka organismā / Harijs Čerņevkis. - Rīga : Nacionālais apgāds [SIA], 2004. - 112 lpp. : il.
        Saturā: Grāmatā vienkāršā veidā atspoguļotas dažas medicīnas literatūrā apkopotas ziņas par mikroelementiem un minerālvielām: kāliju, magniju, alumīniju, cinku, hromu, kadmiju, litiju, selēnu.        ISBN 9984261441. . - ISBN 9789984261447.

Dziesma. Svētki. Dzīve : stāsti par latviešu dziesmu svētkiem ārzemēs / [sastādītāji: Marianna Auliciema ... u.c. ; redaktore: Ieva Vītola ; vāka dizains: Jeremy Smedes]. - [Rīga] : "Latvieši pasaulē" muzejs un pētniecības centrs, ©2015. - 228 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 211.-212. lpp. un rādītājs: 217.-228. lpp.     ISBN 9789934142864.

Jēruma, Inga.  Teātra bērni : tik bagāta, interesantiem notikumiem un cilvēkiem pildīta dzīve ir teātra pasaulē! / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa grāmatas un vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 313, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934081064.

Kerols, Henrijs.  Gribi iemācīties fotografēt? Izlasi šo! / Henrijs Kerols ; no angļu val. tulk. Vita Holma. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 128 lpp. : il. - Oriģ.: Read this if you want to take great photographs.    ISBN 9789984234526.        

Kraģis, Indars.  Radošums un kritiskā domāšana / Indars Kraģis ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa vāks un makets. - Rīga : SIA" Mansards", 2019. - 107, [2] lpp.b: tab., diagr. - ("Mansards" izglītībai). - Izmantotā literatūra: 79.-87.lpp.
        Saturā: Radošums mākslinieciskajā izglītībā ; Radošums un tā izvērtēšana ; Radošais līderis - inovāciju vadības epicentrs ; Radošā un kritiskā domāšana ; Radošuma veicināšana ; Teatrālā lomu spēle - radošuma veicināšanas metode. Pielikumi: 1. Fiziskās mācību vides apstākļu ietekme uz radošumu ; 2. Psiholoģiskās mācību vides apstākļu ietekme uz radošumu ; 3. Radošumu veicinošas mācību vides kontroljautājumi ; 4. Vingrinājumu piemēri.        ISBN 9789934585043.

Krieviņš, Dainis.  Hroniska vēnu mazspēja : Klīniskā aina. Diagnostika. Ārstēšana / Dainis Krieviņš ; galv. red. Maija Šetlere. - Rīga : Nacionālais Medicīnas apgāds, 2002. - 107 lpp. : il. - Bibliogr.: 99.-107. lpp.      ISBN 9984260607.

Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte / autori: Andrejs Antipovs, Mārcis Balodis, Agita Briča, Andis Kudors, Māris Cepurītis, Arnis Latišenko ; redaktori: Māris Cepurītis, Andis Kudors ; vāka dizains: Agris Dzilna. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 163 lpp.        ISBN 9789934182983.

Mišs, Rohuss.  Hitlera telefonists, kurjers un miesassargs : pēdējais liecinieks / Rohuss Mišs ; no vācu valodas tulkojis Gunārs Petris ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; priekšvārda, 17.-32. lpp., autors Ralfs Džordano ; pēcvārda, 241.-255. lpp., autore Sandra Carinbala ; Zandas Marķitānes vāka māksl. noform. - Rīga : Jumava, 2011. - 309, [2] lpp., [12] lpp. krās. il. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.: 309.-[310.] lpp. - Oriģ. nos.: Der letzte Zeuge. - Īsas biogrāfijas: 257.-283. lpp.       ISBN 9789984389134.

Per aspera ad astra : latīņu spārnotie teicieni / sastādījis Arvīds Kalme. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 392 lpp. ; 25 cm. - Teksts paralēli latīņu un latviešu val. - Ietver tematisko rādītāju (368.-392. lpp.).    ISBN 9789984402086.        

Radzobe, Silvija, 1950-.  100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.habil.art. Silvija Radzobe ; redkolēģija: Dr.philol. Gunārs Bībers, Dr.philol. Lūle Epnere, Dr.art. Ramūne Marcinkevičūte, Dr.art. Zane Radzobe, Dr.art. Inga Sindi, Dr.art. Ingrīda Vilkārse ; recenzenti: Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs ; redaktores: Ieva Zarāne, Ruta Puriņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 511 lpp. : fotogr.   

       1. daļa. [Alma Ābele - Tālivaldis Lasmanis].    ISBN 9789934183904.

Radzobe, Silvija, 1950-.  100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.habil.art. Silvija Radzobe ; redkolēģija: Dr.philol. Gunārs Bībers, Dr.philol. Lūle Epnere, Dr.art. Ramūne Marcinkevičūte, Dr.art. Zane Radzobe, Dr.art. Inga Sindi, Dr.art. Ingrīda Vilkārse ; recenzenti: Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs ; redaktores: Ieva Zarāne, Ruta Puriņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 513.-1015. lpp. : fotogr. - Personu rādītājs 992.-1014. lpp.
        2. daļa. [Marija Leiko - Gustavs Žibalts].    ISBN 9789934183904.

Sils, Harijs, 1966-.  Pamests Vjetnamā / Harijs Sils ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; foto: Jānis Indriks, Harijs Sils, Visvaldis Šteinbergs. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 127, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, kartes. - (Aiz apvāršņa).    ISBN 9789934203169.

Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos / redaktori: Mārtiņš Kaprāns, Andis Kudors ; vāka dizains: Agris Dzilna ; Austrumeiropas politikas pētījumu centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - Rēzekne : Latgales druka. - 178 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas. – Saturā: Mediji, starptautiskā politika un valsts / Māris Cepurītis, Mārtiņš Kaprāns. Krimas aneksija / Ilze Šulmane. Malaizijas lidmašīnas MH17 notriekšana / Solvita Denisa-Liepniece. Rietumu sankcijas pret Krievijas amatpersonām un uzņēmējiem / Mārtiņš Kaprāns. "Agresīvā Krievija", "Krievija-glābēja" un citas Sīrijā karojošās Krievijas / Solvita Denisa-Liepniece. Patvēruma meklētāju reprezentācija interneta portālos / Ilze Šulmane. Brexit / Didzis Bērziņš. NATO Varšavas samits / Mārtiņš Kaprāns. Krievijas dopinga skandāls / Didzis Bērziņš.       ISBN 9789934182891.

Unda, Valentīna.  Vladislavs Rubulis / redaktore Valentīna Unda ; priekšvārds: Jānis Krišāns. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. - 124 lpp. : ilustrācijas, portreti. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.      ISBN 9789984293073.

Ziemele, Inese, 1943-.  Inese Ziemele : mākslinieces ceļš = the Artist's Path / Inese Ziemele ; dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule ; redaktors Edvarda Šmite ; fotogrāfi: Alberts Ziemelis, Ojārs Martinsons ; tulkotājs Jānis Frišvalds ; teksta autore Irēna Bužinska. - [Jūrmala] : [Focus Group], 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 245, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934191299.                               

Ванагайте, Рута.  Свои. Путешествие с врагом / Рута Ванагайте, Эфраим Зурофф ; перевод с литовского Александры Васильковой ; [предисл. Светланы Алексиевич, Кристофа Дикмана]. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 413, [1] с. - (Corpus ; 475). (Памяти XX века).      ISBN 9785171071776.

Джексон, Альберт.  Сделай сам : Все самое важное и нужное / Альберт Джексон, Дэвид Дэй ; пер. с англ. Ю. Е. Суслова. - Москва : АСТ, 2016. - 189, [3] c. : ил. - (Миллион самоучителей). - Ориг. назв.: Jackson, Albert. The Complete Woodworker's Manual.        ISBN 9785170931613.

Круминьш, Юлий.  Рассказы ильгюциемского пацана / Юлий Круминьш ; [фото на обложке: Айгарс Алтенбергс ; для оформления обложки использована картина Миервалдиса Полиса]. - [Rīga : Jāņa Rozes apgāds], 2016. - 336 lpp. : ģenealoģiskā tabula, il., portr. - Oriģ. nos.: Krūmiņš, Jūlijs. Iļģuciema pašpuikas stāsti.
        ISBN 9789934190988.

Кэмбелл, Андреа.  Вечеринка в большой компании / Андреа Кэмбелл ; перевод с английского В. Л. Калашникова. - Москва : Айрис-Пресс ; Рольф, 2000. - 246, [1] с. : ил. ; 17 см. - (Карнавал). (Досуг). - Ориг. назв.: Great Games for Great Parties.        ISBN 9785811201952. . - ISBN 5811201958.

Яковлев, Сергей.  Менеджмент прораба : (кратко) : учебно методическое пособие / Сергей Яковлев. - Рига : [б.и.], 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija SIA). - 112 lpp. : il., graf., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 100.-103. lpp. - Anotācija arī latviešu valodā.        ISBN 9789934141157.

Daiļliteratūra

 

Barija, Džesika.  Brīvais kritiens : romāns / Džesika Barija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2019. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 447 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984359373.

Ermlere, Franciska, 1968-.  Jūgenda pasāža / Franciska Ermlere. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 271, [1] lpp. ; 19 cm. - (Rīgas detektīvs ; 2). - Cikla "Rīgas detektīvs" otrais romāns.      ISBN 9789934120640.

Ēriksone, Karolīne.  Nomodā : [psiholoģiskās spriedzes romāns] / Karolīne Ēriksone ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 319 lpp.
        ISBN 9789934155970.        

Ingemarsone, Kajsa.  Citroni dzeltenie : romāns / Kajsa Ingemarsone ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; redaktore Elīna Kola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Poligrāfists). - 302, [1] lpp.        ISBN 9789934035852 (ies.).

Judina, Dace.  Lāsts / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīza Rozīte-Stabulniece. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 333, [2] lpp. : kartes. - (Izmeklē Anna Elizabete).        ISBN 9789934155871.        

Kancāne, Egita.  Syltuo mola / Egita Kancāne ; redaktore Lideja Leikuma ; muokslineica Ilze Dušele. - Reiga : Latgolys Studentu centrs, 2018. , ©2018. - 77, [2] lpp. : ilustrācijas. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.    ISBN 9789934829185.        

Kellija, Ketija.  Gads, kas mainīja visu / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 479 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984359366.

Kohs, Hermans.  Vakariņas / Hermans Kohs ; tulkojums no angļu valodas: Ilmārs Zvirgzds ; literārā konsultante Raita Saleniece ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 255, [1] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789984236940.

Kuzmins, Svens, 1985-.  Hohma / teksts un ilustrācijas Svens Kuzmins ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : SIA "Dienas Grāmata", 2019. - 215, [1] lpp.        ISBN 9789934546761.

Lagzdiņa, Gunita.  Ieraudzīt varavīksni : ja dzīve piedāvā amerikāņu kalniņus, kāp iekšā! : [stāsti] / Gunita Lagzdiņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līga Sīle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 318, [1] lpp.        ISBN 9789934155864.

Nesbē, Jū.  Makbets : romāns / Jū Nesbē ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 509, [1] lpp.        ISBN 9789934080074.        

Pauela, Džūlija.  Džulī un Džūlija : romāns / Džūlija Pauela ; no angļu val. tulk. un red. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (Poligrāfists). - 352 lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Julie and Julia.      ISBN 9789934009211.        

Paukšs, Hermanis.  Pele slazdā : romāns / Hermanis Paukšs ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 3/2019 (237).
        ISBN 9789934155710.

Rēdliha, Iveta, 1977-.  Vēl viena dziļa ieelpa / Iveta Rēdliha ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 365, [1] lpp.        ISBN 9789934080678.        

Robertsa, Nora.  Zemstraumes : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2019. - 505 lpp. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984359359.        

Roze, Guna, 1965-.  Sadursme / Guna Roze. - Rīga : Dienas grāmata, [2019]. - 154, [3] lpp.         ISBN 9789934546792.        

Rūmnieks, Valdis, 1951-.  No Raiņa līdz Čakam : atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi 1980-2018 / Valdis Rūmnieks ; vāka foto autore Ligita Kovtuna ; vāka dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Daina Randare. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 232 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934080487.        

Simsions, Greiems.  Projekts "Rozija" : romāns / Greiems Simsions ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice ; vāka māksliniece Nataļja Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 263, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The Rosie project.       ISBN 9789934038334 (ies.).        

Tārauda, Ingrida, 1971-.  Pajautys : dzeja / Ingrida Tārauda ; redaktore Ilze Sperga. - [Rīga] : Biedrība "Atvērtās krātuves", [2019]. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava, 2019. - 63 lpp. : ilustrācijas. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.        ISBN 9789934867019.

Tiljē, Franks.  Sapņot : psiholoģiskās spriedzes romāns / Franks Tiljē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 463 lpp.     ISBN 9789934076497.        

 

Александрова, Наталья.  Ключ от Града на холме : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - 316, [1] с. - (Роковой артефакт). - 16+.
        ISBN 9785171119089.        

Александрова, Наталья.  Охотник за головами : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ ; АСТ МОСКВА, 2009. - 285 с.    ISBN 9785170548194.

Александрова, Наталья.  Священный крест тамплиеров : роман / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Артефакт & детектив). - 16+.
        ISBN 9785040986279.

Арсеньева, Елена.  Черная карта судьбы [Текст] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Любовь и тайна). (Цикл романов "Советский колдун").        ISBN 9785040989973.

Белл, Дарси.  Простая просьба : роман / Дарси Белл ; перевод с английского Е. Тепляшиной. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2018. - 408, [1] с. - Ориг. назв.: A Simple Favor.       ISBN 9785171117870.        

Берсенева, Анна, 1963-.  Коктейльные вечеринки : роман / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с.    ISBN 9785040991051.        

Болтунов Михаил.  "Альфа". Спартанцы XXI века [Текст] / Михаил Болтунов. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Группа "Альфа". Основано на реальных событиях). (Военный бестселлер).        ISBN 9785040986569.          

Брындза, Роберт.  Холодная кровь : [роман] / Роберт Брындза ; [пер. с англ. Ирины Новоселецкой]. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2019. - 414, [1] c. - (Новый мировой триллер). - 18+. - Ориг. назв.: Bryndza, Robert. Cold Blood, 2017. - Роман из цикла книг о детективе Эрике Фостер.      ISBN 9785171091491.

Бюсси, Мишель.  И все-таки она красавица : роман / Мишел Бюсси ; [пер. с фр. Е. Клоковой]. - Москва : Фантом Пресс, 2019. - 458, [1] с. - 16+. - Ориг. назв.: Bussi, Michel. On la trouvait plutot jolie.       ISBN 9785864718001.    

Веденская, Татьяна.  Моя навсегда : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] с. ; 21 см. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - 16+.     ISBN 9785040992713.

Вербинина, Валерия.  Снежная роза : роман / Валерия Вербинина. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [2] с. - (Любовь, интрига, тайна).    ISBN 9785040977529.

Водолазкин, Евгений.  Совсем другое время : роман, повесть, рассказы / Евгений Водолазкин ; иллюстрация Михаила Шемякина. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 477, [2] с. - (Новая русская классика). - 16+.
        Содерж.: Соловьев и Ларионов : роман ; Близкие друзья : повесть ; Кунсткамера в лицах ; Дом и остров ; Служба попутчика ; Совсем другое время : рассказы.      ISBN 9785170818600.

Гавальда, Анна.  Глоток свободы : роман / Анна Гавальда ; перевод с французского Ирины Волевич. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 188, [1] c. - (Новая французская линия). - Ориг. назв.: Gavalda, Anna. L'Echappée belle.        ISBN 9785170671151. . - ISBN 9785271277887.

Гавальда, Анна.  Матильда : [роман] / Анна Гавальда ; перевод с французского и примечания Татьяны Поздневой. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2015. - 188, [1] c. - (Гавальда: французская проза). - 16+. - Ориг. назв.: Gavalda, Anna. Mathilde.    ISBN 9785170897186.

Гавальда, Анна.  Я ее любил. Я его любила : [роман] / Анна Гавальда ; перевод с французского Е. Клоковой. - Москва : АСТ, 2015. - 190, [1] с. - (Лучше, чем жизнь). - Oriģ. nos.: Gavalda, Anna. Je l'aimais.       ISBN 9785170890750.

Грин, Ирина.  Сквозь аметистовые очки : [детективный роман] / Ирина Грин. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] c. - (Переплетение чувств). ISBN 9785040977000.

Губерман, Игорь Миронович.  Былое было вчера / Игорь Губерман ; Оформление, макет А. Бондаренко. - Москва : Мосты культуры ; Иерузалим, 2019. - 490, [1] с. - 18+.         ISBN 9785932735220.

Донцова, Дарья.  Канкан на поминках : роман ; Домик тетушки лжи : главы из нового романа / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2002. - 411, [1] 6 с. - (Иронический детектив).     ISBN 5040077416.

Донцова, Дарья.  Человек-невидимка в стразах : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2009. - 379 с. - (Иронический детектив). ISBN 9785699351534.        

Донцова, Дарья.  Шоколадное пугало : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). - 16+. - На обл.: Детектив на диете Татьяна Сергеева.     ISBN 9785040980109.        

Келлерман, Джонатан.  Жертвы : [роман] / Джонатан Келлерман ; [пер. с англ. С. Н. Самойлова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - (Детективы профессора психологии). - Oriģ. nos.: Kellerman, Jonathan. Motive, 2015. - Бестселлер New York Times.       ISBN 9785040985913.        

Князева, Анна.  Мираж золотых рудников : [роман] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Яркий детектив Анны Князевой).        ISBN 9785040977192.        

Колычев, Владимир Григорьевич.  Пустое сердце бьется ровно : роман / Владимир Григорьевич Колычев. - Москва : Эксмо, 2019. - 317,[1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).       ISBN 9785040931866.

Крамер, Марина, 1973-.  Пластика души : роман / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [2] с. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - 16+.      ISBN 9785040995882.

Ла Плант, Линда.  Флэш-Рояль : [роман] / Линда Ла Плант ; пер. с англ. Ю. Белолапотко. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. - 604, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Royal Flush.        ISBN 9785389150423.

Леви, Марк.  Не такая, как все : роман / Марк Леви ; перевод с французского Аркадия Кабалкина. - Москва : Иностранка ; [Азбука-Аттикус], 2018. - 366, [1] c. : ил. - 16+. - Ориг. назв.: Levy, Marс. Une fille comme elle. - Книга издана в суперобложке.       ISBN 9785389150287.

Левитина, Наталия.  Практически невиновна : роман / Наталия Левитина. - Москва : Центрполиграф, 2009. - 364 с. - (Женский детектив).        ISBN 9785952441897.        

Леонов, Николай.  День закрытых дверей : повести / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. - (Черная кошка).

        В содерж.: Жизнь взаймы.      ISBN 9785040995608.

Литвинова, Анна.  Почтовый голубь мертв : сборник / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
        В содерж.: Почтовый голубь мертв ; Жемчужные тени ; Тайный побег.
        ISBN 9785040977475.        

Луганцева, Татьяна.  Молчание в тряпочку : повесть / Татьяна Луганцева. - Москва : Эксмо, 2008. - 316 с. - (Детектив-комедия).  ISBN 9785699202850.

Метлицкая, Мария.  В тихом городке у моря / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2018. - 409, [2] с. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой). - 16+.       ISBN 9785040992577.

Нури, Альбина.  Дорога в мир живых : [роман] / Альбина Нури. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. ; 20 см. - (За гранью. Мистические триллеры Альбины Нури). - 16+.      ISBN 9785040977239.

Перова, Евгения.  Ловушка для бабочек / Евгеня Перова. - Москва : Эксмо, 2019. - 279, [2] с. - (Счастье мое, постой!).    ISBN 9785040989027. 

Полянская, Алла.  Ничего не возьму с собой : [роман] / Алла Полянская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [1] c. - (Опасные страсти. Остросюжетные мелодрамы). - 16+.         ISBN 9785040976942.        

Самаров, Сергей.  Предают только свои : роман / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [2] с. - (Спецназ ГРУ).        ISBN 9785040995660.

Соболева, Лариса.  Всадница без головы : роман / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с. - (Детектив по новым правилам).    ISBN 9785171129330.        

Солнцева, Наталья.  Медвежий сад : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2018. - 350, [1] с. : ил. - (Мистический детектив). - 16+.         ISBN 9785171112752.

Тамоников, Александр, 1959-.  Пуля для карателя [Текст] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - 16+.     ISBN 9785040986729.

Фере-Флери, Кристин.  Девушка, которая читала в метро : роман / Кристин Фере-Флери ; перевод с французского Ирины Стаф. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 188, [2] с. - (Corpus ; 492). - 16+. - Oriģ. nos.: Feret-Fleury, Christine. La Fille qui lisait dans le métro.    ISBN 9785171050023.

Хрусталева, Ирина.  Будуар мадам Холмс : роман / Ирина Хрусталева. - Москва : Эксмо, 2008. - 315 с. - (Женские штучки).    ISBN 9785699297139.        

Шахматова, Татьяна.  Убийство онсайт [Текст] / Татьяна Шахматова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Филологическое расследование). - 16+.   ISBN 9785040982295.

Яхина, Гузель.  Зулейха открывает глаза : [роман] / Гузель Яхина ; предисл. Людмилы Улицкой. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 508, [1] с. - (Проза Гузель Яхиной). - 16+.         ISBN 9785170904365.

 

Jaunumi Lasītavā

Kursīte, Janīna.  Dainu kodekss : [vārdnīca] / Janīna Kursīte ; zinātniskās recenzentes: Baiba Krogzeme-Mosgorda, Elga Melne, Beatrise Reidzāne ; Oskars Stalidzāns, dizains. - Rīga : Rundas, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 798 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 717.-791. lpp. - Šķirkļu rādītājs: [793.]-798. lpp.        ISBN 9789934829741.