Jaunās grāmatas 2019.gada februārī

Nozaru literatūra Abonementā.

Pīlēns, Uldis, 1956-.  (mans) uzņēmēja kods / Uldis Pīlēns ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; attēlu dizaina autore Dace Zelča ; vāka fotogrāfijas autors Juris Pīlēns ; vāka dizaina autors Miķelis Baštiks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, ©2018. - 430, [1] lpp. : ilustrācijas. - Bibliogrāfija: 429.-[431.] lpp.        ISBN 9789934079092.

 

Daiļliteratūra.

Bula, Rolanda, 1964-.  Stopētāju lieta : romāns / Rolanda Bula ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 222, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934073625.

Delanijs, JP.  Ideālā Sieva : viss, kas ir tavs, reiz piederēja viņai...: romāns / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Arturs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 446 lpp. - (Pasaules bestsellers).    ISBN 9789984359304.
        

Dēnerte, Rodika.  Zahera viesnīca : romāns par kārdinājumu / Rodika Dēnerte ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 303, [1] lpp.        ISBN 9789934078200.
        

Grosmans, Dāvids.  Bārā ienāk zirgs : romāns / Dāvids Grosmans ; no ivrita tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 190, [1] lpp.        ISBN 9789984237183.
        

Hokinsa, Paula.  Ūdenī / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019 (Jelgavas tipogrāfija). - 382, [1] lpp. - (Zvaigznes trilleris).        ISBN 9789934078439.
        

Judina, Dace.  Ēnas spogulī : [romāns] / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 1/2019 (235).         ISBN 9789934155673.

Klīvs, Pols.  Dzīvības kurjers : romāns / Pols Klīvs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 461 lpp. ; 21 cm. - (#1 pasaules bestsellers).        ISBN 9789984359311.
        

Kūlis, Ēriks.  Ervīna Krīva mīlestības / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 173, [2] lpp.
        ISBN 9789934203022.

Kūlis, Ēriks.  Saulesbrāļi / Ēriks Kūlis ; redaktors Aldis Vēvers ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 174, [1] lpp. - Triloģijas 3. grāmata. - "Vecīt bez komentāriem" un "Atsaldētais" noslēdzošā grāmata.
        ISBN 9789934077364.
        

Laplante, Linda.  Atraitnes : romāns / Linda Laplante ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 479 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times un USA Today bestsellers).      ISBN 9789984359229.

Larka, Sāra.  Cerība pasaules malā : romāns / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 237, [1] lpp.        ISBN 9789934078187.

Pakraste, Lida.  Laika lokos : [romāns] / Lida Pakraste ; redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018]. - 198, [1] lpp.      ISBN 9789934203114.
        

Restlunda, Brita.  Monmartras šarms : romāns / Brita Restlunda ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 334, [1] lpp.        ISBN 9789934074622.

Svīre, Māra, 1936-.  Nopietni pa jokam : notikumi, vērojumi, kopābūšana / Māra Svīre ; redaktore Gundega Sēja ; māksliniece, vāka dizains: Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 156, [3] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934072710.

Šetuka, Džesika.  Sievietes pilī : romāns / Džesika Šetuka ; no angļu valodas tulkojusi Monta Kļaviņa ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 343, [1] lpp. - (The New York Times bestsellers).    ISBN 9789934202537.

Triks, Olivjē.  Vilka jūras šaurums : romāns / Olivjē Triks ; no franču val. tulk. Inga Mackēviča ; Induļa Martinsona vāka māksl. noform. ; red. Inga Ābelīte. - Rīga : Latvjas Mēdiji, 2018 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 446, [1] lpp. - (Ziemeļu trilleris).        ISBN 9789934155574.

Vensko, Sandra, 1958-.  Adele : [romāns] / Sandra Vensko ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša dizaina apstrāde. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. - 327, [1] lpp.        ISBN 9789934546723.

Zigmonte, Dagnija, 1931-1997.  Pavasara krustceles / Dagnija Zigmonte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - 318, [1] lpp.     ISBN 9789934155277.

Žolude, Inga, 1984-.  1904. Melanholiskais valsis / Inga Žolude ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; konsultants Viesturs Vecgrāvis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018. - 60, [3] lpp. : ilustrācijas. - Dvēsele joprojām caur pasauli iet / Orests Silabriedis. Skaistums ārpusīgi no visa / Daina Auziņa.
        ISBN 9789934546730.

Александрова, Наталья. Театр Молоха : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2018. - 317, [1] c. - (Роковой артефакт). - 16+.      ISBN 9785171067144.

Алюшина, Татьяна.  Сердце просит счастья : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Ещё раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской). - 16+.       ISBN 9785040984343.

Арсеньева, Елена.  Проклятие безумной царевны [Текст] : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. ; 20 см. - (Анастасия. Исторический детектив о Великой княжне).    ISBN 9785040977086.

Бакулина, Екатерина.  Невеста Черного Ворона : [роман] / Екатерина Бакулина. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] c. - (Хиты Рунета).    ISBN 9785171066895.
        

Болдаччи, Дэвид.  Абсолютная власть : [роман] / Дэвид Болдаччи ; [пер. с англ. С. М. Саксина]. - Москва : Гранд Мастер ; Эксмо, 2018. - 541, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). - 16+.        ISBN 9785040977956.

Ван Бой, Саймон.  Любовь рождается зимой : [сборник] / Саймон Ван Бой ; [перевод с английского Г. Жихарева]. - Москва : Эксмо, 2018. - 252, [2] с. - (Лучшее в современной прозе). - 16+. - Ориг. назв.: Van Booy, Simon. Love begins in winter, 2014.        ISBN 9785040967537.

Васина, Екатерина. Взаимное укрощение / Екатерина Васина. - Москва : АСТ, 2018. - 316, [2] c. - (Бестселлер Рунета). - 16+.   ISBN 9785171010157.

Воронова, Мария.  Врачебная ошибка : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] c. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой). - 16+.   ISBN 9785040976126.
        

Джуэлл, Лайза.  И тогда она исчезла : [роман] / Лайза Джуэлл ; [пер. с англ. Д. Лазаревой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 379, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - 16+. - Ориг. назв.: Jewell, Lisa. Then she was gone, 2017.     ISBN 9785040934454.

Долонь, Мария.  #черные_дельфины : [роман] / Мария Долонь. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. - (Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив). - 16+.
        ISBN 9785040927227.

Донцова, Дарья.  Коррида на раздевание / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. - (Иронический детектив). - На обл.: Следствие ведет дилетант Евлампия Романова.     ISBN 9785040959419.

Келлерман, Джонатан.  Дочь убийцы : [роман] / Джонатан Келлерман ; [пер. с англ. Ю. Я. Гольдберга]. - Москва : Эксмо, 2018. - 477, [1] с. - (Детективы профессора психологии). - 16+. - Oriģ. nos.: Kellerman, Jonathan. The murderer's dauther, 2015.    ISBN 9785040919895.
        

Крауч, Блейк.  Девятый круг : роман / Блейк Крауч, Дж. А. Конрат ; [пер. с англ. А. Шабрина]. - Москва : Эксмо, 2018. - 412, [2] с. - (Город в Нигде. Кинообложка). - 18+. - Ориг. назв.: Crouch, Blake. Stirred, 2010. - На обл.: Супердуэт блестящих мастеров триллера. От автора легендарной трилогии "Сосны".
        ISBN 9785040978298.

Леонов, Николай.  Фитиль для бочки с порохом : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. - (Черная кошка). - 16+. - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Фитиль для бочки с порохом ; Под колёсами поезда : повести.
        ISBN 9785040978243.

Михайлова, Евгения.  Мужчина несбывшейся мечты : роман / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. - (Детектив-событие). - 16+.
        ISBN 9785040976850.


Молчанов, Александр.  Сценарист / Александр Молчанов. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [ 1] с. - (Русский нуар. Криминальные романы
А.Молчанова).         ISBN 9785040966721.

Полякова, Татьяна.  В самое сердце : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [1] с. : ил. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). - 16+.      ISBN 9785040979868.

Райнер, Сара.  Да здравствует сладкая месть! : [роман] / Сара Райнер ; [пер. с англ. Т. Перцевой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 346, [1] с. - ([Романы Сары Райнер]). - 16+. - Ориг. назв.: Rayner, Sarah. Getting even, 2002.
        ISBN 9785699847143.
        

Рейд, Тейлор Дженкинс.  Настоящая любовь [Текст] / Тейлор Дженкинс Рейд ; [перевод с английского Ирины Наумовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 377, [2] с. ; 20 см. - 16+. - Пер.: Reid, Taylor Jenkins. One true loves.    ISBN 9785040974320.

Ручей, Наталья.  Дыхание осени : роман / Наталья Ручей. - Москва : АСТ, 2019. - 445, [2] с. - (Хиты Рунета). - 18+.     ISBN 9785171096199.

Слава Сэ, 1969-.  Сантехник с пылу и с жаром / Слава Сэ ; иллюстрации Виктории Лебедевой, Анастасии Орловой]. - Москва : АСТ, 2018. - 254, [1] с. - (Проект Славы Сэ). - 16+.   ISBN 9785171049287.

Степанова, Татьяна.  Часы, идущие назад : роман / Татьяна Степанова. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 346, [1] с. : ил. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой). (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. Степановой). - 16+.             ISBN 9785040951116.

Тамоников, Александр.  Яд власти [Текст] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Спецназ против коррупции).
        ISBN 9785040968053.

Тронина, Татьяна.  В нежных объятьях : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] c. - (Нити любви. Романы Т. Трониной). - 16+.
        ISBN 9785040983841.

Фортин, Сью.  Девушка, которая лгала : роман / Сью Фортин ; [перевод с английского В. Соколова]. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Детектив: новый уровень). (Психологический триллер). - 16+.  ISBN 9785171062699.
        

Хэйзел, Джеймс.  Поденка / Джеймс Хейзел ; перевод с английского Е. С. Татищевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. - 16+.    ISBN 9785040951185.

Шпинев, Владимир.  Реаниматолог. Записки оптимиста / Владимир Шпинев. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. - (Научно-популярная медицина).
        ISBN 9785179825456.

Эдел, Татьяна Яковлевна.  Заморские женихи Василисы Прекрасной [Текст] : рассказы / Татьяна Эдел. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. ; 21 см. - 16+.
        ISBN 9785040966998.
        

Jaunumi Lasītavā.

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Kristīne Mārtinsone; Ivans Jānis Mihailovs [un vēl 7 autori] ; recenzenti: PhD Daiga Kamerāde, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.biol. Dace Tirzīte ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieks Modris Brasliņš. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. , ©2018. - 301 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 275.-291. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Autori arī: Anita Pipere, Signe Riekstiņa, Inta Rozenvalde, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa. - Ziņas par autoriem: 297.-301. lpp.                 ISBN 9789934563386.