Jaunās grāmatas 2019.gada jūnijā

 

Nozaru literatūra Abonementā

 

Berndta, Kristina.  Dzīvesspēks. Psihiskā pretspēka noslēpums : kur rast spēku pretoties stresam, depresijai un izdegšanai / Kristina Berndta ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 264 lpp.   ISBN 9789934203336.

Jurisons, Ingmārs.  Dukuri : ledus karaļi dzīvē / Ingmārs Jurisons. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 260, [11] lpp.        ISBN 9789934155932.

Montesori, Marija.  Absorbējošais prāts / Marija Montesori ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Biezā ; mākslinieks Rihards Delvers ; priekšvārds: Linda Pavlovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 224 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.       ISBN9789984236988.

Plotkins, Bils.  Dvēseles mākslas : dabas un cilvēka psihes noslēpumi / Bils Plotkins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; no angļu valodas atdzejojusi Lauma Terēze Lapa ; no vācu un spāņu valodas atdzejojis Kārlis Vērdiņš ; redaktores: Ita Ankoriņa, Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 414 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 377.-[403.] lpp., alfabētiskais rādītājs: 409.-[412.] lpp.        ISBN 9789934081750.
        

Rīds, Gevins.  Disleksija agrīnā vecumā : praktiska rokasgrāmata / Gevins Rīds ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša. - [Rīga] : Liegra ; Jumava, 2019. - 220, [3] lpp.        ISBN 9789934572302.

Tarasovs, Vladimirs.  Dzīves tehnoloģija : Grāmata varoņiem / Vladimirs Tarasovs ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, 2019. - 182, [1] lpp.        ISBN 9789934203343.

   

 

Daiļliteratūra

 

Akmentiņa, Daiga.  Visskaistākais vārds : poētiskas pārdomas un dzeja / Daiga Akmentiņa, grāmatas ideju autore, projekta koordinatore, teksta apstrāde ; Dace Solovjova, teksta makets, vāka salikums. - Polija : [B. v.], 2019. - 119, [4] lpp.       ISBN 9789934579462.

Dauninga, Samanta.  Mana jaukā sieva : romāns / Samanta Dauninga ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2019. - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print. , ©2019. - 460 lpp.        ISBN 9789984359410.        

Dreika, Dagnija, 1951-.  Villa Majorenhofa : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - Rīga : Apgāds "Daugava", 2019. - 208, [2] lpp.        ISBN 9789984411217.

Dreimane, Inese.  Vēstule ar pielikumu : vēsturisks romāns / Inese Dreimane. - Rīga : Zvaigzne, 2019. - 222, [2] lpp.    ISBN 9789934080746.
        

Džeferisa, Dina.  Safīra atraitne : romāns / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, ©2019. - 413, [1] lpp.        ISBN 9789934081446.        

Edvardons, Matiass.  Gandrīz normāla ģimene : psiholoģiskās spriedzes romāns / Matiass Edvardsons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Natālijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 464 lpp.     ISBN 9789934156168.

Ēkmane, Kšerstina.  Suns mežā pie ūdeņiem : sirsnīgs un inteliģents stāsts par draudzību un uzticību / Kšerstina Ēkmane ; no zviedru valodas tulkojusi Solveiga Elsberga ; Aijas Andžānes vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 109, [1] lpp.        ISBN 9789934075049.

Fainders, Džozefs.  Tiesnese : romāns / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print, ©2019. - 460 lpp.        ISBN 9789984359434.

Grietēna, Margarita, 1943-.  Ne vienmēr runcim krējuma pods jeb Leo un lauvas / Margarita Grietēna ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, ©2019. - 285, [1] lpp.        ISBN 9789934078064.       

Hūvere, Kolīna.  Veritija : romāns / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print, ©2019. - 365 lpp.        ISBN 9789984359427.      

Kaltiņa, Velta, 1931-.  Dzeja / Velta Kaltiņa ; māksliniece Daiga Brinkmane ; redaktore Gundega Saulīte. Стихи / Роальд Добровенский ; художник Дайга Бринкмане ; редактор Гундега Саулите. - Rīga : Vesta LK, 2016. - 87, [1], 85, [2] lpp. : il. - (Laika grāmata). - Teksts latviešu un krievu valodā. - Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija.        ISBN 9789934511271.      

Kinnunens, Tommi.  Četru ceļu krustojums : romāns / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; tulkotājas redakcijā ; darbu izdošanai sagatavojusi Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 334, [1] lpp.        ISBN 9789934080180.  

Latvijas oļi : veltījums Latvijai un Latvijas novadiem / redaktore, vāka dizains: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - Rīga : Drukātava. - 188 lpp. - Autori: Ingrīda Aizupe, Osvalds Bambis, Uldis Berķis, Lidija Bērze, Aija Celma, Vilnis Emsiņš, Linda Galiņa, Kitija Lūcija Gristiņa, Jans Ikes, Edvīns Jansons, Ilze Jackēviča-Voitkeviča, Ziedīte Kalna, Rihards Kalnmals, Lāsma Krama, Irēna Krastiņa, Monta Krūmiņa, Henita Kupjanska, Anna Lankovska, Laura Lūciņa, Dzidra Mintika, Mejs Na, Ieva Puzirevska, Iveta Reinsone, Līga Skriaba, Aina Stankēviča, Māra Šnē, Silvija Šterna, Astra Tomsone, Sandra Vanaga, Inta Zaļuma.
        II [2].        ISBN 9789934558795.

Lukjanskis, Egils, 1937-2008.  Kliedziens no debesīm / Egils Lukjanskis ; Ērika Hānberga pēcvārds. - 2. izdevums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 359, [1] lpp.
        1. grāmata. Betelgeizes gaisma.        ISBN 9789934155635.

Lukjanskis, Egils, 1937-2008.  Kliedziens no debesīm / Egils Lukjanskis. - 2. izdevums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 382, [2] lpp.

        2. grāmata. Asaras debesīs.        ISBN 9789934155772.


Nemirovska, Irēna.  Franču svīta : romāns / Irēna Nemirovska ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. - 358, [2] lpp.         ISBN 9789934203305.

Novika (Proveja), Valentīna.  Rudens dāvana : [dzeja] / Valentīna Novika (Proveja). - Rīga : Sava grāmata, 2016. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - V. Novikas dzejas grāmata ir dažādu momentu izjūtas, kas likušas priecāties, skumt, mīlēt un sāpes just - tas viss tagad uzlikts uz papīra.        ISBN 9789934552342.

Orbidāne, Anita, 1957-.  Klusa nakts, Svēta nakts / Anita Orbidāne, Ilga Kurta, Valentīna Novika ; Laimdota Vištarte, grāmatas idejas autore ; Dace Solovjeva, vāka dizains. - Varakļāni : Domu Pērles, 2016. - Lietuva : BMK. - 70 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Pārdomas vārsmās).    ISBN 9789934555237.       

Paegle, Ligita, 1985-.  Visas sēdvietas izpirktas : stāsti / Ligita Paegle ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; vāka attēlu autors Toms Kalninskis ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 239, [1] lpp. – Saturā: Īpašais cilvēks ; Galvenā problēma ; Ignorance ; Galdnieka sapnis ; Nostaļģija ; Troksnis ; Revīzija ; Maisiņu afērists ; Saprātīga cena ; Komplimentu juvelieris ; Autoprieks ; Kaislību nedēļa ; Bez cukura ; Nesasmērētie pikseļi ; Eiforija ; Pēdējās cerības kompanjoni ; Visas sēdvietas izpirktas ; Vadātājs ; Teleports ; Progress.        ISBN 9789934080364.       

Piļāne, Agnese.  Sirds atbalss : dzeja / Agnese Ezerroze, Māra Bojāre, Valentīna Novika (Proveja), Sanita Solomeca, Ivars Vrubļevskis. - [Rīga] : [Agnese Piļāne], 2017. - Rīga : Drukātava. - 160 lpp. ISBN 9789934558351.

Railija, Lūsinda.  Mēness māsa : Tigijas stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2019 (Jelgavas tipogrāfija). - 592 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Septiņas māsas / Lūsinda Railija ; 5. grāmata). - Bibliogrāfija: [589.] lpp. - "Romānu cikls "Septiņas māsas""--Uz vāka.         ISBN 9789934081996.

Repše, Gundega, 1960-.  Skiču burtnīca. Simts / Gundega Repše ; dizains: Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 197 lpp.         ISBN 9789934546815.       

Strauta, Elizabete.  Mani sauc Lūsija Bārtone : romāns / Elizabete Strauta ; no angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. - Rīga : BaibaBooks, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 143 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: My name is Lucy Barton.        ISBN 9789934539121.        

Švarca, Sandra.  Klusumu meklējot / Sandra Švarca ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 221, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934079665.       

Tur, aiz loga / Biruta Čaunāne, Valentīna Novika, Vija Ozolniece-Anstrate, Aija Volka, Inta Zaļuma ; Dace Solovjeva, vāka dizains. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2017]. - 135 lpp. : portreti ; 20 cm. - (Pārdomas vārsmās). - Laimdotas Vištartes dzejolis "Tur, aiz loga...", 5. lpp.        ISBN 9789934555480.

Važa, Maiga.  Pārbaudītā laime / Maiga Važa ; Natalijas Kugajevskas vāku dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka, 2019. - 239, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 5/2019 (239).        ISBN 9789934156014.       

Zīle, Baiba, 1974-.  Rausītis un karma : manas divpadsmit dienu tievēšanas stāsts / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 159 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934081552.

Александрова, Наталья.  Призрак черного озера [Текст] : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).        ISBN 9785171130916.        

Арментроут, Дженнифер.  Лунный свет : [роман] / Дженнифер Арментроут ; [пер. с англ. Н. Болдыревой]. - Москва : АСТ, 2019. - 444, [2] c. - (MAIN STREET. Коллекция "Скарлет"). - 18+. - Ориг. назв.: Armentrout, Jennifer L. Moonlight sins.        ISBN 9785171124953.

Беер, Эдит Хан.  Жена немецкого офицера / Эдит Хан Беер, Сюзан Дворкин ; [пер. с англ. Марии Кузнецова]. - Москва : АСТ, 2016. - 301, [2] с. - (История де-факто). - 16+. - Ориг. назв.: Beer, Edith Hahn. The Nazi Officer's Wife: How One Jewish Woman Survived. - На обл.: Бестселлер New York Times.        ISBN 9785170954537.

Белянин, Андрей.  Изгоняющий бесов : роман / Андрей Белянин. - Москва : Альфа-книга, 2019. - 313, [1] с. : ил. - (Фантастический боевик).        ISBN 9785992228397.

Болдаччи, Дэвид.  Падшие : [роман] / Дэвид Болдаччи ; [пер. с англ. А. Лисочкина]. - Москва : Гранд Мастер ; Эксмо, 2019. - 445, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). - 16+. - Ориг. назв.: Baldacci, David. The Fallen. - Книга издана в суперобложке.         ISBN 9785040996001.

Воронова, Мария.  У тебя есть я : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] c. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой). - 16+.        ISBN 9785041000592.

Донцова, Дарья.  Венец безбрачия белого кролика [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. ; 20 см. - (Джентльмен сыска Иван Подушкин). (Иронический детектив). - 16+.        ISBN 9785040991402.        

Животов, Николай.  Убийца / Николай Животов. - Москва : АСТ ; Издательский дом "Ленинград", 2019. - 478, [1] c. - (Слово сыщика).        ISBN 9785171123420.

Залер, С. Крэйг.  Мерзкие дела на Норт-Гансон-стрит [Текст] / С. Крэйг Залер ; [перевод с английского В. Гольдича, И. Оганесовой]. - Москва : Эксмо, 2018 (2018). - 413, [1] с. ; 21 см. - (Шок-триллер, роман-парадокс).        ISBN 9785040959136.

Колычев, Владимир.  Не стреляйте в любимого [Текст] : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).        ISBN 9785041002497.        

Кулешов, Александр Петрович.  Арбатские подворотни : роман / Александр Кулешов. - Москва : Вече, 2019. - 317, [2] с. : ил. ; 17 см. - (Сделано в СССР. Любимый детектив).        ISBN 9785448408328.

Леонов, Николай.  Беги, если успеешь / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Русский бестселлер . Избранное). - 16+.        ISBN 9785040977796.        

Леонтьев, Антон.  Билет в Зазеркалье : роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Авантюрная мелодрама). - 16+.        ISBN 9785040976904.

Логвин, Янина.  На изломе алого : [роман] / Янина Логвин. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с.        ISBN 9785171125981.        

Луганцева, Татьяна.  И целый мир против! : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2019. - 315, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Иронический детектив).        ISBN 9785171118075. . - ISBN 9785171117993.

Макмахон, Дженнифер.  Молчание : [роман] / Дженнифер Макмахон ; [перевод с английского К. Савельева]. - Москва : Эксмо, 2018. - 509, [1] с. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон). - 18+. - Ориг. назв.: McMahon, Jennifer. Don't Breathe a Word, 2011. - На обл.: New York Times bestselling autor. . - Книга издана в суперобложке.        ISBN 9785040986194.        

Манро, Элис.  Друг моей юности : рассказы / Элис Манро ; [перевод с английского Татьяны Боровиковой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука Аттикус], 2019. - 379, [2] с. - (Азбука Premium). - 16+. - Oriģ. nos.: Munro, Alice. Friend of my Youth, 1990. - На обл.: Нобелевская премия по литературе 2013 года. Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Друг моей юности ; Пять углов ; Менстанг ; Держи меня, не отпускай ; Апельсины и яблоки ; Фотографии льда ; Добром и милосердием ; О, что за дивная краса ; Иначе ; Пора париков : рассказы.        ISBN 9785389133112.

Паттерсон, Джеймс.  Президент пропал : [роман] / Джеймс Паттерсон, Билл Клинтон ; [пер. с англ. Н. Абдуллина, М. Молчанова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. - Ориг. назв.: Patterson, James & Bill Clinton. The president is missing.        ISBN 9785040984503.

Перова, Евгения.  Только ты одна / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой). - 16+.        ISBN 9785041010881.

Прокудин, Николай.  Последняя обойма : роман / Николай Прокудин, Александр Волков. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. - 16+.        ISBN 9785040984046.

Пудова, Анна.  Женщины ближнего круга / Анна Пудова. - Москва : АСТ, 2019. - 287 с. ; 21 см. - (Любовь на все времена). - 16+.        ISBN 9785171125257.

Пэйнтер, Сара.  Весь этот свет : [роман] / Сара Пэйнтер ; [перевод с английского Александры Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [1] c. - 16+. - Ориг. назв.: Painter, Sarah. In the light of what we see, 2016.        ISBN 9785041005283.        

Рамазанов, Алескендер Энверович.  Трагедия в ущелье Шаеста [Текст] / Алескендер Рамазанов. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Назад в Афган. 30 лет окончанию войны). - 16+. - Фактическая дата выхода в свет - 2018.        ISBN 9785041001483.

Романова, Галина.  Вкус запретного плода : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины.).        ISBN 9785040998432.

Солнцева, Наталья.  Отражение нимфы : роман / Наталья Солнцева. - Москва : Издательство АСТ, 2019. - 350, [1] с.        ISBN 9785171112769.        

Сорокин, Геннадий.  Смерть со школьной скамьи [Текст] / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-ностальгия).        ISBN 9785040995394.        

Спаркс, Николас.  Каждый вдох : роман / Николас Спаркс ; перевод с английского О. А. Мышаковой. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [1] с. - (Спаркс: чудо любви).        ISBN 9785171142346.

Трауб, Маша.  На грани развода [Текст] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - 16+.        ISBN 9785041004989.        

Эллис, Джой.  Гиблая Трясина : [роман] / Джой Эллис ; перевод с английского П. Кодряного. - Москва : Эксмо, 2019. - 379, [2] с.        ISBN 9785041003494.

 

Jaunumi Lasītavā

 

Aizupe, Ingrīda.  Kamēr Likten's virs galvas tur lietussargu / Ingrīda Aizupe ; teksta redaktore Agnese Piļāne ; vāka dizains: Uldis Tomsons. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - Rīga : Drukātava. - 162 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934558801.

Darba likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 21.03.2019. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. , ©2019. - 96 lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789984840581.

Lukašina, Olga. Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana / Olga Lukašina, Jekaterina Juhimeca ; tulkotāja Maija Grebenko ; literārā redaktore Rita Cielēna. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. , ©2019. - 192 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka).        ISBN 9789984896212.

Veltījums mātei : [dzejoļu krājums] / Ingrīda Aizupe, Osvalds Bambis, Uldis Berķis, Lidija Bērze, Valentīna Erele [un vēl 16 autori] ; Agnese Piļāne, teksta redaktore un vāka dizainere. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - Rīga : Drukātava. - 149, [6] lpp. ; 21 cm. - Autori arī: Daina Emsone, Agnese Ezerroze, Jans Ikes, Edvīns Jansons, Henita Kupjanska, Antoņina Logina, Dzidra Mintika, Inese Puricka, Iveta Reinsone, Agris Rīts, Sanita Solomeca, Māra Šnē, Inta Špillere, Astra Tomsone, Sandra Vanaga, Inta Zaļuma.        ISBN 9789934558849.        

Окунева, Ирена.  Судьбе говорю "спасибо"... / Ирена Окунева (Stripkāne). - [Б.м.] : Издательские решения, 2019. - 148, [1] с.        ISBN 9785449650979.