Jaunās grāmatas 2019.gada maijā

Nozaru literatūra Abonementā

Deida, Deivids.  Īsta vīrieša ceļš : garīgā pilnveide un meistarība attiecībās, karjerā un seksā / Deivids Deida ; redaktore Ita Ankoriņa ; tulkojums latviešu valodā: Antra Lezdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 207, [1] lpp. - Ziņas par autoru: [208.] lpp.      ISBN 9789934080524.

Kindzule, Alise, 1989-.  Ar uzturu uz tu : uztura psiholoģija un apzināta ēšana / Alise Kindzule ; vāka grafiskais noformējums: Aija Andžāne ; ilustrācijas: Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; priekšvārds: Zane Eniņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2019. - 191 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 173.-181. lpp. un tēmu rādītājs: 182.-190. lpp.        ISBN 9789934155918.

Kudiņš, Jānis, 1974-.  Oskars Stroks : tango karaļa mantojums : monogrāfija / Jānis Kudiņš ; recenzenti: Dr. Deniss Hanovs, Dr. Kevin C. Karnes ; redaktore Ligita Bībere ; kopsavilkuma tulkotāja angļu valodā Andra Damberga ; mākslinieks Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 415 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 386.-405. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.       ISBN 9789934549618.        

Līvmane, Akvelīna, 1951-.  Tā teica Dieviete / Akvelīna Līvmane ; Vitas Lēnertes grāmatas un vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 304 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.        ISBN 9789934080548.        

Rancāne, Anna, 1959-.  Aiz azara bolti bārzi... : dokumentāls stāsts par kordiriģentes Terēzes Brokas mūžu / Anna Rancāne ; literārā redaktore Jana Butāne-Zarjuta ; dizains: Sandra Ošiņa ; foto: Gunārs Janaitis, Ilmārs Znotiņš, Valdis Ošiņš. - Daugavpils : Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, 2018. - 303, [1] lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, notis ; 23 cm + 1 CD. - Bibliogrāfija: 296.-299. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 300.-[304.] lpp.        ISBN 9789934196980.

Rors, Ričards.  Šeit un tagad : meditācijas ceļš uz patiesu sirdsmieru / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa makets un vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2019. - 150, [2] lpp.  ISBN 9789934576119.

Šuvajevs, Igors, 1963-.  Individuālpsiholoģija Latvijā / Igors Šuvajevs ; redaktors Inta Rozenvalde. - Rīga : Zinātne, [2019]. - 399 lpp.     ISBN 9789934549755.   

Šuvajevs, Igors, 1963-.  Rūpēs par dvēseli : vērtību likteņi / Igors Šuvajevs ; redaktors Ināra Stašulāne. - Rīga : Zinātne, [2019]. - 318 lpp.     ISBN 9789934549748.        

Зубарева, Наталья.  Вальс гормонов : вес, сон, секс, красота и здоровье как по нотам / Наталья Зубарева. - Москва : АСТ ; Прайм, 2018. - 249, [1] c. : ил., табл. - (Элементы ГОРМОНии). - 16+.        ISBN 9785171057961.

Зубарева, Наталья.  Вальс гормонов 2 : девочка, девушка, женщина + "мужская" партия". Танцуют все! / Наталья Зубарева ; ил. А. Тарусова, С. Пинхасовой. - Москва : АСТ ; Прайм, 2018. - 366, [1] c. : ил., табл. - (Элементы ГОРМОНии). - Алфавитный указатель: с. 249-357. Литература: с. 366-[367]. - 16+.         ISBN 9785171108427.

Неумывакин, И. П.(Иван Павлович).  Перекись водорода : мифы и реальность / И. П. Неумывакин. - 3-е изд., перераб. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2018. - 186, [1] с.        ISBN 9785885035088.

 

Daiļliteratūra

Auziņš, Arnolds, 1931-.  Sieviete neprot zaudēt : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Emīls Garjānis. - Rīga : Jumava, [2019]. - 182, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934203138.        

Bahs, Ričards.  Kaija, vārdā Džonatans Livingstons : pilns izdevums / Ričards Bahs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; vāka un grāmatas dizains: Aigars Truhins ; redaktore Marika Taube. - 3., papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 93, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.        ISBN 9789934081088.        

Čemberlena, Diāna.  Vijolniece : romāns / Diāna Čemberlena ; redaktore Liene Akmens ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2019. - 455 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984359380.

Džūela, Līza.  Zelta meitene / Līza Džūela ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 411 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984359403.        

Edvardsa-Džonsa, Imodžena.  Sanktpēterburgas raganas / Imodžena Edvardsa-Džonsa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle ; māksliniece Natalja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Ieva Stabiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tpiogrāfija. , ©2019. - 478 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Edwards-Jones, Imogen. The Witches of st Petersburg.      ISBN 9789934155833.        

Fjells, Jāns Ēriks.  Ziņotājs : izmeklē Antons Breke / Jāns Ēriks Fjells ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934074509.

Grīns, Džons.  Bruņurupuči bez gala : romāns / Džons Grīns ; no angļu valodas tulkojis Ingus Macats ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 256 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934078156.        

Keplers, Lārs.  Smilšuvīrs / Lārs Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māris Garjānis, vāka dizains. - Rīga : SIA "Mansards", 2019. - 498, [2] lpp. - (Zviedru kriminālromāns).       ISBN 9789934585029.

Kēlmans, Daniels.  Tils : romāns / Daniels Kēlmans ; no vācu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 325, [2] lpp. ; 22 cm. - Vāka noformējumam izmantota Fransisko Goijas glezna "El entierro de la Sardina" ("Sardīnes bēres"). ISBN 9789934546778.

Leine, Kims.  Mūžības fjorda pravieši : romāns / Kims Leine ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, ©2017. - 573 lpp.         ISBN 9789934065088.

Ng, Seleste.  Izkaisītās dzirksteles : romāns / Seleste Ng ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; vāka mākslinieciskais noformējums: Iluta Koidu. - Rīga : Jumava, 2019. - 303, [1] lpp.   ISBN 9789934203299.

Noihausa, Nele.  Mežā / Nele Noihausa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 526, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvs).      ISBN 9789934077746.

Sabaļauskaite, Kristina.  Silva Rerum : romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 492, [4] lpp.
        IV, [4].daļa.    ISBN 9789934078422.       

Sigurdardotira, Irsa.  Sāga / Irsa Sigurdardotira ; redaktore Iveta Polkmane ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 415, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934080272.        

Švarca, Sandra.  Gliemezis uz rīta takas : romāns / Sandra Švarca ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/4 (238).        ISBN 9789934155734.

Volša, Rozija.  Vīrietis, kurš nepiezvanīja : romāns / Rozija Volša ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Bleka ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 365, [1] lpp.        ISBN 9789934080715.

Zarāne, Agnese, 1989-.  Slīdošās kāpnes : stāsts jauniešiem / Agnese Zarāne ; redaktore Daina Grūbe ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists, ©2019. - 207, [1] lpp.        ISBN 9789934077944.

Александрова, Наталья.  Портрет неизвестной [Текст] : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт). - 16+.      ISBN 9785171067151.

Арсеньева, Елена.  Северная роза [Текст] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2019. - 378, [3] с. ; 20 см. - (Русская красавица). - 16+.    ISBN 9785041000400.

Дженсен, Луиза.  Подарок : роман / Луиза Дженсен ; [перевод с английского А. Соколова]. - Москва : АСТ, 2019. - 350 с. ; 21 см. - (Детектив: новый уровень). (Психологический триллер). - 16+. - На пер.: От автора романа "Сестра".      ISBN 9785179831259.        

Добрый, Роман.  Путилин и Петербургский Джек-потрошитель : сборник / Роман Добрый. - Москва : АСТ ; Издательский дом "Ленинград", 2018. - 445, [2] c. - (Слово сыщика).       ISBN 9785171107864.

Долонь, Мария.  #в_чёрном_теле : [роман] / Мария Долонь. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. - (Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив). - 18+. - Содержит нецензурную брань.      ISBN 9785040989218.        

Зверев, Сергей Иванович, 1964-.  Этому в школе не учат [Текст] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - (СМЕРШ - спецназ Сталина).  ISBN 9785041001919.

Карризи, Донато.  Маэстро теней : роман / Донато Карризи ; перевод с ит. А. Миролюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 352 с. - (Звезды мирового детектива).     ISBN 9785389152571.

Корецкий, Данил.  "Сандал", которого не было : роман / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2019. - 382, [1] c. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий). - 16+.        ISBN 9785171117795.

Лавряшина, Юлия, 1965-.  Навеки твой / Юлия Лавряшина. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. : ил. - (За чужими окнами).        ISBN 9785040995417.        

Леонов, Николай. Миллионер из коммуналки / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. - (Черная кошка).
        В содерж.: Миллионер из коммуналки ; Любовник в погонах.        ISBN 9785040992294.        

Линдсей, Джоанна.  Рай для бунтарки : роман / Джоанна Линдсей ; [перевод с англ. И. П. Родина]. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Королева любовного романа).     ISBN 9785171100308.

Маскейм, Эстель.  Сделай шаг : роман / Эстель Маскейм ; [перевод с английского О. Белышевой ; Школа перевода В. Баканова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 350 с. - 18+. - Ориг. назв.: Maskame, Estelle. Dare to Fall, 2017.        ISBN 9785041003722.

Метельская-Шереметьева, Инна.  Рецепты еврейской мамы : Таки будет вкусно! / Инна Метельская-Шереметьева. - Москва : Хлеб-соль, 2019. - 302 с. : ил. ; 22 см. - (Есть. Читать. Любить).     ISBN 9785040974528.

Миронова, Наталья.  Возраст Суламифи : роман / Наталья Миронова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 345, [2[ с. - (Самые лучшие романы о любви).        ISBN 9785041001414.

Михайлова, Евгения.  По осколкам разбитого зеркала : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. - (Детектив-событие). - 16+.        ISBN 9785041002695.        

Назарова, Валентина.  Когда тебя нет : роман / Валентина Назарова. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - 16+.        ISBN 9785040933945.

Несбё, Ю.  Макбет : Кавер-версия "Макбета" Уильяма Шекспира" / Ю Несбё ; пер. с норв. А. В. Наумовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 603, [1] с. - 18+. - Ориг. назв.: Nesbø, Jo. Macbeth.        ISBN 9785040929245.

Полякова, Татьяна.  Разрушительница пирамид : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] c. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). - На обл.: авантюрный детектив.        ISBN 9785041000721.        

Прокудин, Николай Николаевич.  Панджшерский узник [Текст] : [роман] / Николай Прокудин, Александр Волков. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - 16+.            ISBN 9785041002602.   

Рой, Олег.  Верь в меня = Credo in me / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - 347, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).     ISBN 9785040993475.       

Рубина, Дина.  Наполеонов обоз : роман в 3-х книгах / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2019. - 478 с. - (Большая проза Дины Рубиной). - 18+. - Книга издана в суперобложке. Содержит нецензурную брань. - Трилогия "Наполеонов обоз": Кн. 1 - "Рябиновый клин", Кн. 2 - "Белые лошади", Кн. 3 - "Ангельский рожок".
        Кн. 2. Белые лошади.      ISBN 9785040995530.

Степанова, Татьяна.  Светлый путь в никуда : роман / Степанова Татьяна. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 346, [1] c. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).       ISBN 9785041000486.

Уайт, Карен.  Траектория полета : [роман] / Карен Уайт ; пер. с англ. Л. Шаутидзе. - Москва : Эксмо, 2019. - 539, [2] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). - 16+. - Oriģ. nos.: White, Karen. Flight Patterns, 2016. - На обл.: Международный бестселлер №1 по версии New York Times.        ISBN 9785041005153.

 

Jaunumi Lasītavā

 

Īlena, Tatjana.  Sociālā pedagoga darbs ar datoratkarīgajiem skolēniem : metodiskais līdzeklis / Tatjana Īlena. - Rīga : AISMA, 2019. - 56 lpp. : tab., sh. - (Pedagoga bibliotēka ; 13.). - Bibliogrāfija 56. lpp.        ISBN 9789934858352.

Rurāne, Marita.  Finanšu pārvaldība un analīze / Marita Rurāne ; redaktore Ilze Čerņevska ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, [2019]. - 258 lpp.        ISBN 9789934534881.