Jaunās grāmatas 2020.gada februārī

Nozaru literatūra Abonementā

Barreta, Elīna.  Socializēšanās rokasgrāmata latvietim : ko (kur, kāpēc, kam un kā) teikt / Elīna Barreta ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 96. lpp.        ISBN 9789934084904.

Eniņš, Guntis.  Latvijas dabas brīnumi : neparastie ūdeņi, akmeņi, alas un koki / Guntis Eniņš, [Māris Zeltiņš, Sandis Laime], teksts ; Nataļjas Kugajevskas vāka un iekšlapu dizains ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; fotogrāfiju autori: Guntis Apsītis [un vēl 11 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 335 lpp. : ilustrācijas.       ISBN 9789934156939.        Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Gavande, Atuls.  Būt mirstīgam : par medicīnu un to, kam tiešām ir nozīme pašās beigās / Atuls Gavande ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 284, [3] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 271.-[282.] lpp. - Oriģ. nos.: Being mortal. - Par autoru: [287.] lpp.        ISBN 9789984235448.        

Goulmens, Daniels.  Tava emocionālā inteliģence / Daniels Goulmens ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Jumava, 2019. - 463, [1] lpp. - Bibliogrāfija piezīmēs: 416.-[461.]lpp.        ISBN 9789934203732.

Klimats un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā ; grāmatas autori: Dagnija Blumberga, Agrita Briede, Jānis Brizga, Džineta Dimante, Gunta Kalvāne, Māris Kļaviņš, Viesturs Melecis, Ilze Prūse, Zane Vincēviča-Gaile, Jānis Zaļoksnis ; recenzenti: Gunta Spriņģe, Inese Silamiķele ; literārā redaktore Anna Šmite ; priekšvārdu sarakstīja Kaspars Gerhards ; vāka noformējumu sagatavojusi Ieva Tiltiņa ; nodaļu titullapu noformējumam izmantotas Māra Kļaviņa fotogrāfijas. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 383 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Par autoriem: 10.-12. lpp.        ISBN 9789934181368.        Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Kursīte, Elīna, 1986-.  Nākamā pietura - mājas / foto Elīna Kursīte ; teksts Liene Millere ; datormaketētājs Raivis Pētersons. - Rīga : Veiters korporācija, SIA, 2019. - 181, [9] lpp. : il.        ISBN 9789934829765.        

Līvmane, Akvelīna, 1951-.  Dziedināt mīlot : dziednieka Rolanda Bērziņa padomi / Akvelīna Līvmane ; vāka dizains Māra Alševska ; grāmatas dizains Vita Lēnerte ; redaktores Ilze Cine un Guna Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 127, [1] lpp.        ISBN 9789934085512.

Mašnovskis, Vitolds.  Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdija / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa ; tulkotājas vācu valodā: Agnese Bergholde-Volfa, Christina Runce ; mākslinieks Rihards Delvers ; [ievadvārdi]: Juris Dambis, Guntis Gailītis. - Rīga : DUE, 2019. - 294 lpp. : ilustrācijas, karte, plāni, portreti ; 31 cm. - Bibliogrāfija: 292.-294. lpp.        

         II. I-K.     ISBN 9789934847981. Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Riekstiņš, Jānis, 1942-.  Bāreņu atgriešanās : 1941. gadā aizvesto bērnu pārvešana no Sibīrijas uz dzimteni (1946–1947) : dokumenti un atmiņas / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Ruta Puriņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. , ©2019. - 189, [2] lpp. : faksimils, ilustrācija, tabulas ; 21 cm.        ISBN 9789934184789.        

Rors, Ričards.  Universālais Kristus : kā aizmirsta patiesība var izmainīt visu, ko redzam, kam ticam un uz ko ceram / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Ita Ankoriņa ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 270 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [256.]-270. lpp.        ISBN 9789934084867.

Sakalaurs, Pēteris, 1940-.  Grāmata par grāmatām : pārdomas par bijušo / Pēteris Sakalaurs. - [Skrīveru novads] : Autorizdevums, 2019. - 141 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 137.-139. lpp.        ISBN 9789934868351.

Strautiņš, Pēteris, 1975-.  Latvijā dzīvot ir interesanti : praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā / Pēteris Strautiņš ; Gata Šļūkas ilustrācijas. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - 318, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm.        ISBN 9789984237824.

Uģis Kuģis.  Pāris : vīrietis un sieviete vēdiskajā pasaules skatījumā / Uģis Kuģis ; sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 246, [2] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934203916.

 

Бернацкий, Анатолий.  Невероятные растения : от бактерий до орхидей / Анатолий Бернацкий. - Москва : Вече, 2019. - 254, [1] с. : ил. - (Удивительная реальность).        ISBN 9785444453384.        Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Бернацкий, А. С.  Сто великих "изобретений" природы [Текст] : [12+] / А. С. Бернацкий. - Москва : Вече, 2019. - 383 с. : ил. ; 22 см. - (100 великих).        ISBN 9785448408236. Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Воронова, Ольга.  Ландшафтный дизайн для стандартных участков / Ольга Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 216, [5] с. : ил. - (Сад и дом на зависть всем. Авторские мастер-классы модного дизайнера).        ISBN 9785699856282.        Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Прокопенко, Игорь.  Тайны природных аномалий / Игорь Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. : ил. - (Территория заблуждений). - 16+. - На обл.: Чем грозят планете стремительные климатические изменения, как деятельность человека влияет на природу, когда ученые ждут конца света.        ISBN 9785040981205.        Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

 

Daiļliteratūra

Avotiņa, Daina.  Ceļā / Daina Avotiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Rīga : Poligrāfists. - 252, [3] lpp.        ISBN 9789934084768.

Devero, Džūda.  Attaisnotā slepkavība : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 409 lpp.        ISBN 9789984359663.

Dimante, Inguna, 1961-.  Skaistuma impērija / Inguna Dimante ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934081774.        

Dovlatovs, Sergejs.  Zona. Cietuma uzrauga piezīmes / Sergejs Dovlatovs ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; tulkojums latviešu valodā: Vilis Kasims ; pēcvārda autors izdevumam latviešu valodā Sergejs Moreino ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 191, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm.        ISBN 9789934156946.        

Gaile, Inga, 1976-.  Skaistās : romāns / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; vēstures konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. - 182, [2] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934546976.

Hiders, Abbāss.  Pļauka / Abbāss Hiders ; tulkotāja Silvija Ģibiete ; redaktore Linda Zulmane ; mākslinieks Uwe Melichar. - Rīga : Harro von Hirschheydt apgāds, 2017. - 198 lpp. ; 22 cm. - Ziņas par autoru uz grāmatas apvāka.        ISBN 9789984974453.

Janovskis, Gunars.  Pilsēta pie upes : romāns / Gunars Janovskis ; Iva Zennes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Agnese Zeltiņa, vāka foto. - Rīga : Jumava, 2020. - 277, [1] lpp.        ISBN 9789934203930.        

Judina, Dace.  Dēls : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 237, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2020/01 (247). - Turpinājums romānam "Ēnas spogulī".        ISBN 9789934157042.

Karlena, Odrija.  Kalendāra meitene / Odrija Karlena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 333, [3] lpp.

        [1.grāmata]. Janvāris - marts.        ISBN 9789934083365.

Kellija, Ketija.  Laimīgas laulības noslēpumi : romāns / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 511 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984359670.

Kouls, Daniels.  Lupatu lelle : romāns / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 396, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934084881.        

Kreca, Ingrīda.  Mēness virs Zīdelejas pils : vēsturisks mīlas romāns / Ingrīda Kreca ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2019]. - 238, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934203602.

Kristi, Agata.  ABC slepkavības : romāns / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Mirdza Zumberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 254, [2] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934084485.        

Kūlis, Ēriks.  Kas vieno, kas šķir. Tā viš' i : liepājnieks maķenīt pasmaida arī par sevi / Ēriks Kūlis ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 165, [1] lpp. : fotogrāfijas.        ISBN 9789934203831.

Lūriņa, Dita, 1978-.  Ar vieglu skrāpējumu ādā : aktrises Ditas Lūriņas izvēlēta dzeja, sarunas par dzeju un dzīvi / Dita Lūriņa ; sarunas ar Ditu Lūriņu, dzejas sakārtojums: Sandra Dambiniece ; redaktore Māra Lazdāne-Avota ; dizains: Anna Aizsilniece ; fotogrāfs Oļegs Zernovs. - Rīga : Aminori, [2019]. - 201, [6] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - (Dzejas teātris).        ISBN 9789934884450.

Mōras Zeme : kulturvēsturiski un religiski izgleitojūši roksti, 2001-2004 / redaktore Valentīna Unda ; grāmatas dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2019. - Szczecin, Poland : Print Group Sp.z.o.o. , ©2019. - 405 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm.   II. ISBN 9789984293271.

Polaņskis, Daniels.  Pilsēta sapņo / Daniels Polaņskis ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Alise Šnēbaha ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - Rīga : Prometejs, 2019. - 329, [5] lpp. ISBN 9789934553349.

Rukšāne, Dace, 1969-.  Krieva āda : romāns / Dace Rukšāne ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Kristiana Rukuta vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. - 220, [1] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934546990.

Sakalaurs, Pēteris, 1940-.  Īsas pastaigas jaunajās prātulās : atziņas / Pēteris Sakalaurs. - [Skrīveru novads] : [Pēteris Sakalaurs], 2019. - 229 lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934868368.        

Sigurdardotira, Irsa.  Parāds : kriminālromāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 383, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934084980.

Tenča-Goldmane, Veronika.  Pastareite : poema prozā / Veronika Tenča-Goldmane ; māksl. J.Gailums. - Viļāni : [b.i.], 1999. - 176 lpp. : il. - ("Katōļu Dzeives" bibliotēka). - Teksts latgaliešu val.

 

Александрова, Наталья.  Астролябия судьбы : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2019. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт). - 16+.        ISBN 9785171170615.        

Андреева, Наталья.  Ад под ключ [Текст] : [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Актуальный детектив). - 16+.        ISBN 9785171129422.        

Арсеньева, Елена.  Крепостная графиня : [16+] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2019. - 312, [3] с. : ил. ; 17 см. - (Русская красавица).        ISBN 9785041061616.        

Бочарова, Татьяна.  Ромео должен повзрослеть : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2019. - 320 с.        ISBN 9785041038441.        

Воронин, Денис.  Кровь как лимонад / Денис Воронин. - Москва : АСТ, 2019. - 476, [2] с. - (Криминальная проза).        ISBN 9785171128319.        

Гребе, Камилла.  Дневник моего исчезновения : роман / Камилла Гребе ; перевод со шведского Екатерины Хохловой. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2019. - 379, [3] с. - (Триллер по-скандинавски). - 18+.        ISBN 9785171092528.        

Данилова, Анна.  Два лица Пьеро : [роман] / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 c. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).        ISBN 9785041071929.        

Донцова, Дарья.  Змеиный гаджет : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 316 с. - (Иронический детектив).        ISBN 9785041049270.        

Звон, сходящий с колоколен : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской Православной церкви / над книгой работали: Александр Якимов, редактор и авт. стихов ; Яков Клесов ; Александр Дукшт ; Раиса Прозаркевич ; Екатерина Дроздова ; корректор Ирина Страздоника-Плячко ; предисловие: Александр, епископ Даугавпилсский и Резекненский. - Лудза : [б.и.], 2019 (IKKS). - 151, [1] с. : ил., фото.

        Ч.3.        ISBN 9789934865626.

Колычев, Владимир.  Золотая обойма / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2019. - 316,[2] c. : ил. ; 21 см. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 12+.        ISBN 9785041054359.        

Константинов, Андрей.  По счетам : 18+ / Андрей Константинов. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Бандитский Петербург).        ISBN 9785171191337.

Корсакова, Татьяна.  Темная вода : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] c. - (Королева мистического романа). - 16+.        ISBN 9785041042905.

Куликова, Галина.  Неискренне ваш : [роман] / Галина Куликова. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] c. - 16+.        ISBN 9785041042981.      

Леонтьев, Антон.  Гордость и преступление : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. - (Авантюрная мелодрама). - 16+.        ISBN 9785041046545.        

Макмахон, Дженнифер.  Огненная дева / Дженнифер Макмахон ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 380, [1] с.        ISBN 9785040911035.        

Маршалл, Майкл.  Те, кто приходят из темноты : роман / Майкл Маршалл ; перевод с английского Владимир Гольдича и Ирины Оганесовой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. - 443, [3] с. - (Звезды мирового детектива). - 16+. - Oriģ. nos.: Marshall, Michael. The Intruders, 2007.        ISBN 9785389158436.        

Михалкова, Елена.  Самая хитрая рыба : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2020. - 446, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).        ISBN 9785171192594.        

Пётч, Оливер.  Фауст. Сети сатаны : роман / Оливер Пётч ; перевод с немецкого Р. Н. Прокурова. - Москва : Эксмо, 2019. - 667, [2] c. - (Новый шедевр европейского детектива). - 16+. - Ориг. назв.: Pötzsch, Oliver. Der Spielmann, 2018.        ISBN 9785041041243.

Романова, Галина.  Королева отшельников : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] c. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - 16+.        ISBN 9785041048969.

Слава Сэ, 1969-.  Разводы : [сборник новых рассказов, пьеса и роман] / Слава Сэ ; иллюстрации по тексту Виктории Лебедевой, Анастасии Орловой. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2019. - 317, [2] с. - (Проект Славы Сэ). - 16+.        ISBN 9785171096144.        

Сопельняк, Борис.  Саркофаг. Чернобыльский разлом : [повести] / Борис Сопельняк. - Москва : Вече, 2019. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Миссия выполнима). - 12+.

        Содерж.: Саркофаг. Чернобыльский разлом ; Операция "Оверлорд".        ISBN 9785448415371.        

Степанова, Татьяна.  Умру вместе с тобой / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. - (По следам громких дел).        ISBN 9785041046156.

Тамоников, Александр.  Лесная армия / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - 16+.        ISBN 9785041066208.        

Трауб, Маша.  Бедабеда : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] c. - 16+.        ISBN 9785041066291.

Тронина, Татьяна.  Наваждение : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с.        ISBN 9785041061593.        

Улицкая, Людмила.  О теле души : новые рассказы / Людмила Улицкая. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 251, [1] с. - 18+. - Содержит нецензурную брань.
        В содерж.: Подружки : Мне не надо других... ; Дракон и Феникс ; Алиса покупает смерть ; Иностранка ; Благословенны те, которые... ; О теле души : Ни один не выучен урок... ; Туши, туши, где их души ; Aqua allegoria ; Вдвоем ; Человек в горном пейзаже ; Ава ; Аутопсия ; Серпантин.        ISBN 9785171204365.        

Устинова, Татьяна.  Серьга Артемиды : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318, [1] с. - (Первая среди лучших).        ISBN 9785041017675.

Яковлев, Сергей.  Интеллект сна : рассказ / Сергей Яковлев. - Рига : Sava grāmata, 2019. - 117 lpp. ; 16 cm.        ISBN 9789934582394.      

 

Jaunumi Lasītavā

Pastars, Adams.  Atmiņu spieti / Ādams Pastars ; priekšvārds: Olga Senkāne ; pēcvārds: Ilga Ivanova ; gleznu aut.: Ilga Ivanova, Mārtiņš Ivanovs. - [B.v. : b.i, 2019]. - 194 lpp. : il.

Звон, сходящий с колоколен : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской Православной церкви / над книгой работали: Александр Якимов, редактор и авт. стихов ; Яков Клесов ; Александр Дукшт ; Раиса Прозаркевич ; Екатерина Дроздова ; корректор Ирина Страздоника-Плячко ; предисловие: Александр, епископ Даугавпилсский и Резекненский. - Лудза : [б.и.], 2019 (IKKS). - 151, [1] с. : ил., фото.

        Ч.3.        ISBN 9789934865626.