Jaunās grāmatas 2020.gada martā

Nozaru literatūra Abonementā

 

Ajengārs, B. K. S.  Jogas gudrība un prakse / B. K. S. Ajengārs ; no angļu valodas tulkojusi Dace Rudzīte ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 256 lpp. : krās. il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 254.-256. lpp. . - Palīgrādītājs: 252.-254. lpp. - Oriģ. nos.: Yoga wisdom and practice.     ISBN 9789934024658.

Baltiņa, Dace.  Diagnoze vēzis : kā saprast slimību un tās ārstēšanu / Dace Baltiņa ; mākslinieks Modris Brasliņš ; literārā redaktore Regīna Jozauska. - [Babīte] : Dzīvības koks, 2019. - 302, [1] lpp.        ISBN 9789934198731.

Bībele / [Bībeles tulkošanas komisija: komisijas koordinators: Juris Cālītis ; Vecās Derības tulkotāji: Uldis Bērziņš, Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs Zvirgzds ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis Zeps ; literārā redaktore: Milda Klampe]. - [Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, ©2012 (Dienvidkoreja), 2019). - 1271, [1] lpp., [16] lp. iel. : kartes.        ISBN 9789984834566.

Bikova, Anna.  "Ideālas mammas" attīstošās nodarbības / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2020]. - 261 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934590061.

Deviņi tūrisma maršruti pa Pirmā pasaules kara Rīgas frontes kauju takām : veltījums Latvijas simtgadei / materiālu komponēja Egons Zablovskis, Ojārs Žīgurs ; māksliniece Milvija Žīgure ; redaktore Aelita Zviedre ; shēmu izstrāde: Milvija Žīgure, Līga Krastiņa ; vāks un vinjete: Milvija Žīgure. - [Rīga] : [Rīgas Valsts tehnikums], 2018. - 109, [2] lpp. : ilustrācijas, kartes, shēmas. - Bibliogrāfija: 109. lpp.    ISBN 9789934833281.

Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – patiess cilvēks un priesteris / atbildīgais par izdevumu, priekšvārda autors Dmitrijs Artjomovs MIC ; dienasgrāmatas tulkojums no latgaliešu valodas: Baiba Vingre ; redaktore Astra Feldmane ; dizaina autore Laura Feldberga. - Rīga : KALA Raksti, 2019. - 131, [12] lpp. : ilustrācijas. - Teksts latviešu valodā, dienasgrāmata tulkota no latgaliešu rakstu valodas.      ISBN 9789984871820.     

Dreins, Džons.  Ievads Vecajā Derībā / Džons Dreins ; [tulkoja Lilija Beļakova ; literārā redaktore Rita Kļaviņa]. - Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, ©2007. - 340, [2] lpp. : il., karte, sh. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [342.] lpp. un rādītājs: 336.-[341.] lpp.        ISBN 9789984564432.

Eglīte, Sandra.  Ziemeļzeme Svālbara : Svalbard Northern Land / foto, teksts: Sandra Eglīte ; literārā redaktore Astra Feldmane ; tulkotājs angļu valodā Uldis Balodis ; dizains: Jānis Murovskis, Ineta Berkmane. - [Rīga] : Sandra Eglīte, [2019]. - 240 lpp. : fotogrāfijas, kartes ; 25 x 28 cm. - Bibliogrāfija: 232. lpp. un rādītāji: 220.-231. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.      ISBN 9789934198199.

Gulbis, Dinārs.  Kad / Dinārs Gulbis. - [Latvija] : [Lauska], [2018]. - 1 CD (74:07) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta pielikums (18 lpp. : ģīmetne ; 12 cm). - Pielikumā dziesmu teksti un anotācija latviešu valodā. . - Uz iekšējā apvāka anotācija latviešu valodā. Ceļš uz sevi / Dinārs Gulbis ; Daiga Gulbe -- Dzīva daļa ; Dziesma (par talantiem) / Dinārs Gulbis ; Velga Krile -- Gājēji pusnaktī / Dinārs Gulbis ; Austra Skujiņa -- Jaunlaulātais ; Izvēle / Dinārs Gulbis ; Agita Draguna -- Kad / Dinārs Gulbis ; Daiga Gulbe -- Ķēniņa Tālivalža dziesma / Dinārs Gulbis ; Agita Draguna -- Par mums / Dinārs Gulbis ; Daiga Gulbe -- Par piedošanu / Dināts Gulbis ; Ojārs Vācietis -- Par zelta pīlīti / Dinārs Gulbis ; Imants Ziedonis -- Piedzimšana / Dinārs Gulbis ; Dainis Deigelis -- Šis lapu laiks / Dinārs Gulbis ; Liāna Langa -- Vibrācija un skaņa / Dinārs Gulbis ; Kaspars Cīrulis -- Liepas satumst ; Lepnai sievietei (Melnais vīns) ; Atzīšanās (Miglā asaro logs) / nezināms ; Aleksandrs Čaks -- Visskaistākās ogas pasaulē / Imants Kalniņš ; Imants Ziedonis.

Harari, Juvāls Noass.  Sapiensi : cilvēces īsā vēsture / Juvāls Noass Harari ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Andris Šnē ; literārā redaktore Dina Poriņa ; redaktors Valdis Zoldners ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. - [Vērgale, Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, 2018. - 317, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 293.-305. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 307.-316. lpp. - Ziņas par autoru: [319.] lpp.        ISBN 9789934845178.

Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā – Nacionālais saraksts : Intangible Cultural Heritage in Latvia - National Inventory / sastādītāja Gita Lancere ; dizains: Zane Ernštreite ; tulkotāja Karlīne Silabriede ; redaktores: Elita Priedīte (latviešu valodā), Dace Veinberga (angļu valodā). - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, [2019]. - 158, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.        ISBN 9789934528378.

Pildegovičs, Pēteris.  Mans Ķīnas stāsts / Pēteris Pildegovičs ; literārās redaktores: Biruta Jēgere, Ruta Puriņa ; vāka un dizaina autore Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. - 407 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934184857.

Pildiņš, Kristaps.  Ceļvedis pa Bermontiādes cīņu un piemiņas vietām / teksta autors Kristaps Pildiņš ; fotogrāfs Valters Lācis ; redaktore Elita Priedīte ; dizains: Raimonds Ramutis. - [Rīga] : [Latvijas Kara muzejs], [2019]. - 104 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti.        ISBN 9789934887109.

Rītups, Arnis.  Sarunas ar filozofiem / Arnis Rītups ; redaktors Uldis Tīrons ; mākslinieks Juris Petraškevičs. - Rīga : Rīgas Laiks, 2018. - 327 lpp. : portreti. - ("Rīgas Laika" sarunas).        ISBN 9789934880209.        

Rukšāne, Dace.  Latviskais laimes kods / Dace Rukšāne ; redaktore Ilze Vācere ; Guntas Plotkas dizains. - Rīga : Zvaigzne, [2017]. - 236 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934072819.

Seldins, Tims.  Izaudzināt brīnišķīgu bērnu : Montesori metode : rokasgrāmata vecākiem / Tims Seldins ; tulkotāja Ita Ankoriņa ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 208 lpp. : fotoil.       ISBN 9789934085574.

Skalbe. Dzirnavās : Latvijas novatoriskās mūzikas oriģinālkompozīciju izlase / teksti - Imants Daksis. - [Rīga] : NABA music/Melo records, 2019. - 1 CD (54:46) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta pielikums ([24] lpp. : ilustrācijas ; 12 cm). - Pielkumā anotācija un dziesmu teksti latviešu valodā.
        Vienots stāsts / Imants Daksis, Mr. Myster (5:23) -- No vietas uz vietu, no ausmas uz ausmu (Sapnis) / Toms Mikāls, Evija Vēbere (3:44) -- Kādas dzīves bojāeja (3:40) -- Izdzītais (4:19) -- Rozā ķepiņas (Ar tikko nojaušamiem nagiem) / Maksims Starodubovs, Kaspars Čakste (4:29) -- Vilkkaķis / Juris Kaukulis (3:10) -- Kailā bagātība / Elizabete Balčus (3:38) -- Patvērums / Filips Derums, Evija Deruma (3:48) -- Kādas draudzības sākums / Māris Šverns (5:13) -- Augštece (Ugunstece) / Marija Mickeviča (4:25) -- Trejdeviņi loki / Andris Indāns (3:22) -- Maigais skatiens / Imants Daksis (5:28) -- Rūķīši (3:58).

Strubergs, Pēteris.  Papua Jaungvineja tuvplānā : Bijušo cilvēkēdāju zeme / Pēteris Strubergs ; grāmatas noformējumam izmantotas fotogrāfijas Pētera un Riharda Strubergu, Ērika Veita un Andas Liepas personiskajiem arhīviem ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2020. - 215, [1] lpp. : fotogrāfijas. - (Aiz apvāršņa).    ISBN 9789934203961.        

Zum, zum dzejniek! Aivars Neibarts / sakārtojusi Sarmīte Neibarte ; redaktors Guntis Berelis ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - 321, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - (Latvijas laikazīmes). - Grāmata ir veltījums dzejniekam 80. jubilejā. - Personu rādītājs: 309.-321. lpp. . - Aivara Neibarta dzīves un daiļrades nozīmīgākie dati: 304.-308. lpp.         ISBN 9789984334950.

 Бубновский, Сергей.  Боли в плече, или Как вернуть подвижность рукам [Текст] ; Методика Бубновского: краткий путеводитель : [16+] / Сергей Бубновский. - 2-е изд. (перераб. и доп.). - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [2] с. : ил., фот. ; 21 см. - (2 бестселлера в одной книге).    ISBN 9785040914210.

 

Daiļliteratūra

 

Balts kaķis baltā pasakā : biedrības "Latgales ūdensroze" literātu darbu krājums / krājuma sakārtojums: Aija Mikele ; vāka dizains: Igors Madžulis. - [Rēzekne] : [Aija Mikele], 2019. - [Rīga] : Drukātava. - 184 lpp.        ISBN 9789934199752.

Bosko, Federīka.  reiz mēs atkal tiksimies : romāns / Federīka Bosko ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margrita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 335, [1] lpp.        ISBN 9789934076831.

Brīdaka, Lija.  Atbalss bez balss / Lija Brīdaka ; vāka autors Natālija Kugajevska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 223, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 2 (248).    ISBN 9789934157141.        

Egle, Jana.  Dzimšanas diena : stāsti / Jana Egle ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 245, [2] lpp.

        Saturā: Dačuks un dvīņi ; Parāds ; Aleksandra ir skaista ; Pīle ; Labākais laiks tavā dzīvē ; Runaway train ; dzimšanas diena ; Balta māja kalna gala.      ISBN 9789934157370.        

Gārdnere, Liza.  noķeriet mani : romāns / Liza Gārdnere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 507, [1] lpp.       ISBN 9789984359687.        

Hēgs, Pēteris.  Smillas jaunkundzes sniega izjūta : romāns / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 461, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).     ISBN 9789934065361.

Hēgs, Pēters.  Sūzanas efekts / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 351, [1] lpp.        ISBN 9789934083587.

Kļavis, Aivars.  Bēres ar priekšapmaksu : stāsti / Aivars Kļavis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 235, [2] lpp.         ISBN 9789934086304.        

Krofta, Ketrina.  divkāršais zaudējums : romāns / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 395 lpp.        ISBN 9789984359137.

Lekberga, Kamilla.  Ragana / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Laura Ozoliņa ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noform. - Rīga : Jumava, 2020. - 710, [1] lpp.    ISBN 9789934203947.        

Makinērnija, Monika.  Dzīves ceļojums : romāns / Monika Makinērnija ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 508 lpp.        ISBN 9789984359694.

Manfelde, Andra.  Vilcēni / Andra Manfelde ; redaktore Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. - 238, [2] lpp.       ISBN 9789934595028.

Spāre, Vladis.  Gājiens ar klibo zirdziņu : stāsti / Vladis Spāre ; vāka dizaina un ilustrāciju autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 189, [2] lpp. - Saturā: Zemenes mazajam brālim ; Sarkanā šalle ; Viena rindiņa no "Odisejas" ; Mārtiņrozes ; Melnā kaklasaite ; Nelaimes putns ; Gājiens ar klibo zirdziņu ; Dāņu tabaka ; Pilnmēness ; Gandrīz teicamnieku klase ; Kastaņa lapa ; Trīspadsmitais solis ; Lelle ar norautu galvu ; Atskaišu periods ; Astrālās saites ; Kamēr krītam ; Ātrvilciens ; Tur viss ir pierakstīts.       ISBN 9789934085321.        

Steidzīte.  Pa virsotnēm : (2008-2019) / Steidzīte ; autores grafiskie zīmējumi. - Rīga : Vieda, 2019. - 159, [1] lpp. : portr.        ISBN 9789934562167.

Svīre, Māra.  Limuzīns Jāņu nakts krāsā : ne visai nopietns stāsts par nopietniem notikumiem Mirtas Lejasblusas un dažu citu dzīvē / Māra Svīre ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 119 lpp.        ISBN 9789934084317.

Tjūdora, K. Dž.  Paslēptuve / K. Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 334, [1] lpp.       ISBN 9789934084966.        

Venters, Egīls.  Štābs debesīs : [stāstu krājums] / Egīls Venters ; redaktors Arturs Hansons. - [B.v.] : Ezis.lv, 2020. - Rīga : ADverts, 2020. - 125, [2] lpp.

        Saturā: Emulators ; Štabs debesīs ; Vieta uz zemes ; Drive ; Railwest ; Apgāztā māja ; Jā.
        ISBN 9789934230387.

Viegliņa-Valliete, Gina.  Atradenes stāsti / Gina Viegliņa-Valliete ; Emīla Garjāna vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Ginas Viegliņas-Vallietes privātā arhīva. - Rīga : Jumava, 2019. - 142, [1] lpp. : fotogrāfijas.        ISBN 9789934203657.

Zīle, Baiba.  Aukstākā ziema simt piecdesmit gados : stāstu krājums / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Māris Bišofs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 288 lpp.

        Saturā: Viss notika jasmīnu smaržas dēļ ; Jakoba Rorbaha kauss ; Tālu, tālu projām ; Doktors Tukšums ; H. ; Svešinieks logā ; Jūras aicinājums ; Aukstākā ziema simt piecdesmit gados ; Sarkanais mersedess ; Pasaka par ledus sirdi ; Ideālais laukumiņš (Māceklis I) ; Cilvēks, kurš staigāja apli (Māceklis II) ; Brīnišķīgā dzīve.      ISBN 9789934083884.

Žīgure, Anna Velēda.  Mūsu tautas gaita : Latvijas vēstures mirkļi / Anna Velēda Žīgure ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 200, [7] lpp. - Bibliogrāfija: [207.] lpp.        ISBN 9789934156854.


Акунин, Борис.  Трезориум : [16+] / Акунин-Чхартишвили. - Москва : Захаров, 2019. - 344, [1] с. : ил., портр., факс. ; 21 см. - (Семейный альбом).        ISBN 9785815915688.        

Александрова, Наталья.  Часослов Бориса Годунова : роман : [16+] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2020. - 315 с. ; 21 см. - (Артефакт & Детектив).         ISBN 9785041078690.        

Брындза, Роберт.  Девять Вязов : [роман] / Роберт Брындза ; пер. с англ. Екатерины Казаровой. - Москва : АСТ, 2019. - 446, [1] с. - (Новый мировой триллер).        ISBN 9785171173098.        

Бюсси, Мишель.  Пока ты не спишь : [роман] / Мишель Бюсси ; пер. с французского Елены Клоковой. - Москва : Фантом Пресс, 2019. - 414, [1] с. - На обл.: Детективщик № 1 во Франции.        ISBN 9785864717363.        

Бюсси, Мишель.  Я слишком долго мечтала : [роман] / Мишель Бюсси ; пер. с французского И. Волевич. - Москва : Фантом Пресс, 2019. - 460, [1] с. - На обл.: Детективщик № 1 во Франции.        ISBN 9785864718384.        

Водолазкин, Евгений.  Идти бестрепетно : между литературой и жизнью : [16+] / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ, Ред. Елены Шубиной, 2020. - 409 с. - (Новая русская классика). - На пер.: Лауреат премий Большая книга, Ясная поляна.        ISBN 9785171201180

Губерман, Игорь.  Десятый дневник / Игорь Губерман. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [3] с. - (Проза и Гарики).        ISBN 9785040974863.        

Донцова, Дарья.  Архитектор пряничного домика : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 316 с. - (Иронический детектив). (Джентльмен сыска Иван Подушкин).        ISBN 9785041039554.

Ивах, Светлана.  Дрянная девчонка [Текст] : [Как выйти замуж за три дня и не оказаться за решеткой] / Светлана Ивах. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. ; 21 см. - (За мужем в Москву. Криминально-иронический роман). - 18+.        ISBN 9785040980826

Колочкова, Вера.  Три жизни жаворонка : роман : [16+] / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2020. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).         ISBN 9785041068127.

Колычев, Владимир.  Красивый умирает первым : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).        ISBN 9785041074784.        

Коннелли, Майкл.  Черный лед : [роман] / Майкл Коннелли ; перевод с английского Владимира Гришечкина. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбкука-Аттикус, 2019. - 446, [1] с. - (Звезды мирового детектива). (Расследует Гарри Босх). - 16+. - Ориг. назв.: Connelly, Michael. The Black Ice.        ISBN 9785389170223.        

Лавряшина, Юлия.  Запретный плод / Юлия Лавряшина. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. - (За чужими окнами).        ISBN 9785041067793.

Леонов, Николай.  Подарок наследного принца / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. - (Черная кошка).

        В содерж.: Подарок наследного принца ; Убит по собственному желанию.        ISBN 9785041066512.

Метлицкая, Мария. Другая Вера / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. : ил. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой). - 16+.        ISBN 9785041066376.        

Михайлова, Евгения.  Имитация страсти : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. - (Детектив - событие).        ISBN 9785041080747.        

Островская, Екатерина.  Покопайтесь в моей памяти : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. - (Татьяна Устинова рекомендует). - 16+.        ISBN 9785041094645.        

Перри, Амброуз.  Путь смертных : [роман] / Амброуз Перри ; перевод с английского Е. Ильиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] c. - 16+.        ISBN 9785041011765.        

Полякова, Татьяна.  Голос, зовущий в ночи : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).        ISBN 9785041039530.        

Правдина, Татьяна.  Разговор со своими [Текст] : (с надеждой, что своих много) / Татьяна Правдина. - Нижний Новгород : Деком, 2016. - 241 с., [4] л. портр., цв. ил., портр. : ил., портр. ; 1 см. - (Имена).        ISBN 9785895333631.

Самаров, Сергей.  Крупная бойня : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 379, [2] с. ; 20 см. - (Спецназ ГРУ).        ISBN 9785041027810

Свечин, Николай.  Столица беглых : [роман : 16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. - (Детективы Николая Свечина).        ISBN 9785041059941.        

Солнцева, Наталья.  Почти готическое убийство : роман / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [1] с. - (Мистический детектив).        ISBN 9785171128234.        

Сорокин, Геннадий.  Письмо ни от кого : [роман] / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. - (Детектив - ностальгия).    ISBN 9785041074760.        

Тамоников, Александр.  Зимняя война. Дороги чужого севера : роман / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. - (Боевая хроника. Романы о памятных боях).        ISBN 9785041065751.

Токарчук, Ольга.  Бегуны [Текст] : [роман : 18+] / Ольга Токарчук ; [перевод с польского И. Адельгейм]. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21 см. - На пер. : Нобелевская премия и Международный Букер 2018 года. - Содержит нецензурную брань!.        ISBN 9785040985203.

Уайт, Карен.  Когда я падаю во сне : [роман] / Карен Уайт ; [пер. с англ. Юлии Хохловой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с.        ISBN 9785041031770.        

Уайт, Лорет Энн.  Голодная пустошь : [роман] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского А. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 414 с. - (Высшая лига детектива). - 16+. - Ориг. назв.: White, Loreth Anne. In the Barren Ground, 2016.        ISBN 9785041035228.        

Фоули, Гэлен.  Дочь пирата : роман / Гэлен Фоули ; пер. с англ. Е. Левиной. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. - (Очарование).        ISBN 9785171120344.

        

Jaunumi Lasītavā

Ņem, tēvzeme, tavs esmu viss! = Бери, отчизна, я весь твой! = Take me, Faterland, i am all Yours! : 9. Rēzeknes kājnieku pulkam - 100 = К столетию 9-ого Резекненского пехотного полка = 100th Fnniversary of thr 9th Rēzekne Infantry Regiment / Sastādītāji: Mg. arhiv. Kaspars Strods, Mg. geogr. Anna Līpenīte ; zinātniskais redaktors un konsultants Dr. hist. Juris Ciganovs, literārā redaktore un konsultante Mg. psihol. Skaidrīte Svikša ; tulkotāji: angļu valodā Dr. psihol. Ilze Oļehnoviča, krievu valodā Mg. paed, Janīna Miņina. - Rēzekne : Latgales Kulturvēstures muzejs, 2019. - Rēzekne : Latgales Druka, 2019. - 127, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934199912.