ATBALSTĪTIE PROJEKTI

2018.gadā  projekti:

 • Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā tika atbalstīts projekts „Bibliotēku darbinieku profesionālās kapacitātes veicināšana”. Projekta realizācijas gaitā tika organizēti trīs mācību semināri.
 • LATLIT logo LAT full RGBLudzas novada pašvaldība sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Roķišķu rajona pašvaldības bibliotēku izstrādāja projektu: “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgo ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” (“Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families” OPEN UP LLI-263), īstenošanas laiks 01.03.2018 – 31.10.2019). Tā mērķis bija uzlabot apstākļus Ludzas, Jēkabpils un Roķišķu bibliotēkās, kas veicinātu mazturīgo ģimeņu bērnu sociāli ekonomisko aktivitāti. Bērniem tika organizēti pasākumi un interesantas apmācības.
 • Kā partneris bibliotēka piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības projektā "Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē", kura mērķis ir veicināt Eiropas Savienības informācijas pieejamību un pilsoņu viedokļu apmaiņu par visām ES darbības jomām, īpaši par tām, kuras ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi.

 

2017.gadā  projekti:

 • img 5100Ludzas novadā mazo kultūras projektu konkursā tika atbalstīts projekts „Dzejas dienas Ludzā” . Projekta ietvaros tika organizēti Dzejas dienu pasākumi Ludzā: tematiskais vakars „No dzejas līdz grāmatai”, koncerts „Dzeja iebrauc Ludzā” kopā ar grupu „Dabasu Durovys” līderi Arni Slobožaņinu, pasākums „Dzejas tirgus” un izveidota īsfilma „Ludza dzejā”.
   
 • Projekta „Piepildi mani ar krāsām” ietvaros, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas gaitenī tika izveidots sienas noformējums (dekoru un gleznojumu apvienojums). Projekts tika atbalstīts bērnu un jauniešu vasaras nometņu, radošu darbnīcu projektu konkursā.

 

2016.gadā  projekti:

 • Tika organizēti seši apmācības semināri, kuros tika piesaistīti vadošo bibliotēku speciālisti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, biedrības „Teātris un izglītība”, praktizējošie psiholoģi VKKF finansētā projekta "Kompetenču attīstība turpmākai izaugsmei" ietvaros.
   
 • dsc05369Projekta ietvaros Ludzas skolu skolēniem tika organizēts literāri - muzikālais pasākums „Top – 10” un grāmatu apskats „Top – 10”. Projekts tika atbalstīts Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursā.
   
 • Projekta „Krāsainā vasara bibliotēkā” ietvaros tika apgleznota Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas gaiteņa siena. Projekts atbalstīts bērnu un jauniešu vasaras nometņu, radošu darbnīcu projektu konkursā.

 

 

 

2015.gadā  projekti:

 • arbuzova.gramata2015. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sadarbībā ar pensionēto “Ludzas Zeme” darbinieci Raisu Prozarkevišu un Saeimas deputātu Aleksandru Jakimovu iecerēja izdot vietējās krievvalodīgās dzejnieces Jeļenas Arbuzovas dzejas krājumu “И все-таки что-то осталось (“Un tomēr kaut kas ir palicis....”). Līdzekļi tā izdošanai tika meklēti: Latgales kultūras programmas projektu konkursā (tika saņemta negatīva atbilde). Sadarbībā ar Ludzas jauniešu klubu “Lietussargs” līdzekļi krājuma izdošanai tika meklēti arī Latgales NVO projektu programmā, bet projekts neguva atbalstu. Ludzas novada Mazo kultūras projektu konkursā projekts tika atbalstīts.

Valsts Kultūrkapitāla fondam un Latgales kultūras programmas projektu konkursā tika iesniegts, bet neguva atbalstu projekts “Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference”.

 • Kā partneris bibliotēka piedalījās citu organizāciju projektos.

 

 

2014.gadā  projekti:

 • dsc01921Atbalstu guva Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursam iesniegtais projekts „Zinību diena, jeb citāds 1. septembris”. Tā mērķi bija: popularizēt lasīšanu kā vienu no pilsoniski aktīvas, radošas personības attistības pamatprincipiem. Kā arī palielināt bērnu un jauniešu interesi par grāmatu lasīšanu; ar grāmatu varoņu tēlu palīdzību   radīt bērnos saprašanu, ka zinību un informācijas avots ir ne tikai internets, bet arī grāmatas.

Projekta īstenošanas gaitā tika izgatavotas Vinnija Pūka, Mazās Raganiņas, Pepijas Garzeķes, Malvīnas, Buratino, Karlsona un Pekausīša maskas. 1. septembrī Ludzas Tautas nama lielajā zālē notika projekta galvenais pasākums „Citāds 1.Septembris”. Uz to aicinājām Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas 2. Vidusskolas, Ludzas mūzikas pamatskolas jaunāko klašu skolēnus. Pasākuma scenāriju veidoja bibliotēkas darbiniece Ilga Kaupuža sadarbībā ar „Ludzas Zeme” žurnālisti Vandu Žuļinu. Pasaku varoņu tēlos iedzīvojās 3 Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki, Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēkas vadītāja un 3 brīvprātīgie palīgi.

Pēc pasākuma bērniem bija iespēja noskatīties Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas leļļu teātra „Teremok” izrādes.

Projekta kopējie izdevumi bija 450.00 eiro. Par iedalītiem līdzekļiem tika izgatavotas maskas, kā arī nopirkti pasākumam nepieciešamie rekvizīti.

 

2013.gadā  projekti:

2013.gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka turpināja īstenot divus ES Mūžizglītības programmas ietvaros atbalstītos projektus. Strādājot pie šiem projektiem, Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir ieguvusi pieredzi starptautisku projektu realizācijas jomā.

 • GRUNDTVIG partnerībā - „European reader`s club-effective etnic-cultural and socio-economic reception and integration of migrant communities into the receiving society”( Nr 2011-1-PL1-GRU06-19323 2). Šī projekta ietvaros Ludzas bibliotēkā tika izveidots lasītāju klubs, kurā pēc projekta plāna bija jāizlasa un jāizdiskutē trīs grāmatas: A. De Sent Ekziperī „Mazais princis”, P. Koelju „Alķīmiķis” un D. Svifta „Gulivera ceļojumi”.

2013. gadā projekta aktivitātes noritēja Ludzā, Reggio Calabria (IT), Varšavā (PL) un Rokišķos (LT). Ludzas bibliotēkas Lasītāju kluba dalībnieki lasīja un diskutēja par Džonotana Svifta grāmatu “Gulivera Ceļojumi”, kā arī pildīja citus projekta uzdevumus.

Ar projekta aktivitātēm var iepazīties www.readerclubs.org

 • LEONARDO DA VINČI partnerības ietvaros ir realizēts projekts „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning”(Nr 2011-1LV1-LEO04-02149 1). Šī projekta mērķis bija izpētīt nelielu muzeju, bibliotēku un arhīvu lomu mūžizglītības jomā, papildināt šo iestāžu darbinieku specifiskās zināšanas, izpētīt kā minētās iestādes veicina mūžizglītību, kā arī dažādu iedzīvotāju grupu vajadzības mūžizglītības jomā.
 • Ludzas novada pašvaldības Mazo kultūras projektu konkursa ietvaros, atbalstu guva bibliotēkas projekts: “Pasākums “Gaistošo dzejnieku klubs””. Bibliotēku nedēļas ietvaros Biedrība “Slepenie aģenti” uzstājās ar teatrālo pasākumu “Gaistošo dzejnieku klubs”. Tas tika veidots izmantojot Aleksandra Čaka, Austras Skujiņas un Valda Grēviņa dzeju.
 • Ludzas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu vasaras nometņu, radošo darbnīcu projektu konkursā sadarbībā ar J.Soikāna Ludzas mākslas skolu tika īstenots projekts “Apaļais stūris ir maģisks”. Projekta gaitā tika apgleznota Bērnu nodaļas gaiteņa siena. Tajā ir izveidots interaktīvs, daudzfunkcionāls sienas gleznojums, kas apvieno sevī estētisko, interaktīvo un kreatīvo funkciju. Sienas gleznojuma informatīvajā daļā Bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieki izvieto ziņojumus bērniem. Sienas gleznojuma autori un realizētāji ir mākslas skolas absolventi.

Projekta realizācijas laikā notika arī radošās darbnīcas bērniem, kuru gaitā tika sarīkoti divi veicināšanas pasākumi un deviņas praktiskās nodarbības.

 • Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa tradicionāli piedalījās „Bērnu žūrijas” aktivitātēs. Tika realizēts arī Kultūras projekts “Latviešu originālliteratūra un autori bibliotēkās”.
 • Kā partneris bibliotēka piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības projektā "Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē", kurš ir dibināts 2013.gadā un tā vispārējais mērķis ir veicināt Eiropas Savienības informācijas pieejamību un pilsoņu viedokļu apmaiņu par visām ES darbības jomām, īpaši par tām, kuras ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi.

 

2012.gadā  atbalstītie projekti:

 • VKKF mērķprogrammas „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros izstrādātajam projektam „Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu krājumu kvalitātes uzlabošana” tika piešķirti 3990.00 Ls

 

2011.gadā  atbalstītie projekti:

 • „Ludza! Ludza! Tālā teiksma…” Iesniegts Ludzas novada pašvaldības izglītība, kultūras un sporta pārvaldes Mazo projektu konkursam. Gūts atbalsts Ls 345.00.  Projekta ietvaros paredzēts iztulkot angļu valodā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā ievietotās „Kultūrvēstures datu bāzes” daļu angļu valodā.

 

 

 

 • llp logo-jaunsMūžizglītības programmā Grundtvig atbalstīts projekta pieteikums „European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society”. Grants 15 000 EUR apmērā. Projekta ietvaros Bibliotēkā paredzēts izveidot lasītāju klubu. Projekta aktivitātes paredz bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas braucienus uz ES valstīm.

 

 • llp logo-jaunsMūžizglītības programmā  Leonardo da Vinci atbalstīts projekta pieteikums „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning”. Grants 17 000EUR apmērā. Projekta ietvaros vairākas ES valstis dalīsies pieredzē kā bibliotēkas, muzeji un arhīvi veicina iedzīvotāju mūžizglītības programmas.

Prezentācija

 

 • „Bērnu žūrija” - ikgadējais lasīšanas veicināšanas pasākums. Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra programma. 

 

 

2010. gadā atbalstītie projekti:

 • „Stāstu laiks Ludzas bibliotēkā” Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludināja Mazo kultūras projektu konkursu, kurā bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa piedalījās ar projektu „Stāstu laiks Ludzas bibliotēkā” (finansiālais atbalsts Ls 150.00). Par pamatu projekta idejai tika ņemta UNESKO Latvijas Nacionālās komisijas projekts „Stāstu laiks bibliotēkās”, kurā Ludzas bibliotēka ir veiksmīgi iesaistījusies. Projekta ietvaros tika iepirkts slīdkalniņš, mīkstās rotaļlietas bērnu stūrītim, izgatavots aizslietnis leļļu teātrim, kā arī sarīkoti 7 pasākumi dažāda vecuma bērniem. Projektā bija iesaistīti Ludzas pilsētas bērni – skolu un bērnudārzu audzēkņi no 4. līdz 14. gadiem.
 • „Izmantosim ES fondu iespējas, teiksim nabadzībai – Nē!”LR Ārlietu ministrijas atbalstu guva  Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku, Rēzeknes novada pašvaldības Starptautisko sakaru speciālisti izstrādātais projekts „Izmantosim ES fondu iespējas, teiksim nabadzībai – Nē!”. Dotā projekta mērķis bija sniegt informāciju vietējiem uzņēmējiem par ekonomiskās atlabšanas iespējām piesaistot ES dotās iespējas, kā arī izglītot skolu jaunatni par ES 2010.gadā izsludinātajām prioritātēm.

Tika organizēti 3 pasākumi: seminārs uzņēmējiem par līdzekļu piesaistes iespējām no ES fondiem ( sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustāmā īpašuma nodaļas speciālistiem); informatīvā darbnīca „ Seno arodu un iemaņu izmantošana mūsdienīgajā biznesā” (sadarbībā ar Ludzas Amatnieku Centru) ; Sociālās atstumtības mazināšanas iespējas: invalīdu tiesības ES (sadarbībā ar Ludzas Invalīdu biedrību).

 • „Sābri”  Kā partneris bibliotēka ņēma dalību Ludzas krievu biedrības „Nasļedije” („Наследие”) projekta „Sābri” realizācijā. Tā ietvaros bibliotēkas darbinieki piedalījās pasākumu rīkošanā un dzejas krājuma „Русская поэзия Латгалии: Конец ХХ – начало ХХI века” sastādīšanas darbos.

 

2008. gadā

Līdzdalība Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda publisko bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva dēls”.


 

2006. gadā atbalstītie projekti:

 • „Bibliotēka ir brīnumiem pilna vieta”
  Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts, Ls 100.00. Projekta realizācijas rezultātā ir izveidoti stendi ar informāciju par Ludzas bibliotēkas vēsturi un attīstību.
 • „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”
  Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras programmas ietvaros viens pilns grāmatu komplekts.
 • „Kultūrvēstures datu bāzes izveidošana”
  Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts, Ls 300.00. Projekta realizācijas rezultātā bibliotēkas mājas lapā tiks sistematizēta un piedāvāta plašajam interesentu lokam informācija par Ludzas rajona kultūrvides, dabas objektiem, vēsturi, ievērojamiem cilvēkiem, tradicionālās kultūras nesējiem utt.
 • „Latgola, tu skaisto zeme / Dōrgais senču montojums!" (O.Rupaiņs)
  Latgales kultūras programmas atbalsts, Ls 900.00. Projekta ietvaros Kultūrvēstures datu bāze tiek tulkota latgaliešu valodā, kā arī bibliotēkas mājas lapa tiek papildināta ar papildus moduļiem.


2005. gadā atbalstītie projekti:

Europe Direct

 • „Europe Direct informācijas tīkla - Austrumlatgales informācijas punkta uzturošās struktūras zveide 2005.-2008.gadā".

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi deviņu vietējo un reģionālo „EUROPE DIRECT informācijas tīklu” uzturošo struktūru izveidi Latvijā laika posmā no 2005. līdz 2008.gadam.

„EUROPE DIRECT informācijas tīklu” izveides mērķis ir radīt vairākus, visā valstī līdzsvaroti izvietotus punktus, lai visiem iedzīvotājiem gan lauku, gan pilsētu teritorijās būtu viegli pieejama informācija, palīdzība un atbildes uz jautājumiem par ES likumdošanu, politiku, programmām un finansējuma iespējām. Eiropas Komisija 2004.gadā apstiprinātās Informācijas un komunikācijas stratēģijas ietvaros visā Eiropas Savienības (ES) teritorijā ir paredzējusi izveidot jaunu Eiropas Savienības informācijas centru tīklu ar nosaukumu „EUROPE DIRECT”, visās ES dalībvalstīs izsludinot projektu konkursus. Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Endrjū Rasbašs (Andrew Rasbash) norāda, ka „EUROPE DIRECT ir visu ES aptverošs tīkls, kas ļauj Eiropas Komisijai sazināties ar cilvēkiem visā Eiropā. Latvijā būs deviņi EUROPE DIRECT centri, kas sniegs informāciju, padomu un palīdzību, uzklausīs iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un ieteikumus un nodrošinās vietējām vajadzībām pieskaņotu informāciju. Eiropas Komisija segs pusi no šo centru darbības izmaksām laika posmā no 2005. līdz 2008.gadam”. Eiropas Komisija „EUROPE DIRECT informācijas tīklu” Latvijā deviņu uzturošo struktūru darbības nodrošināšanai 2005.gadā apstiprināja finansējumu 144 000 eiro apmērā. Saskaņā ar grantu shēmas noteikumiem, Eiropas Komisija sedz līdz 50% no projektu izmaksām. Atbalstītās struktūras Latvijā: Latvijas Universitātes bibliotēka (Rīgas reģions), Staiceles pilsētas dome (PieRīgas reģions), Valmieras bibliotēka, Gulbenes bibliotēka (Vidzemes reģions), Starptautiskais sadarbības centrs "Eiromāja" Talsos, Ventspils bibliotēka (Kurzemes reģions), Jelgavas rajona padome (Zemgales reģions), Rēzeknes rajona padome, Līvānu fonds "Baltā māja” (Latgales reģions).


 

 • „Ludzas rajona bibliotēkas – informācijas centrs bērniem un skolēniem” . Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” atbalsts. Projekta ietvaros Ludzas rajona bibliotēkām ir piegādāti 39 datorkomplekti, bibliotēku informācijas sistēmas ALISE moduļi, 10 bibliotēkām ierīkoti interneta pieslēgumi, 15 bibliotēkām paplašināti lokālie tīkli.
 • „Apmācības cikls Ludzas rajona bibliotēku darbiniekiem” Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts Ls 300.00
 • „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras programmas ietvaros viens pilns grāmatu komplekts.
 • „www.ludzasbiblio.lv” Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Ls 500.00 bibliotēkas mājas lapas veidošanai.