EUROPE DIRECT

europedirect the main logo

 "Europe Direct" informācijas centrs Austrumlatgalē

EUROPE DIRECT ir visu Eiropas Savienību aptverošs tīkls, kas ļauj iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo informāciju un sazināties ar Eiropas Komisiju savas dzīvesvietas tuvumā. Latvijā ir deviņi Europe Direct informācijas centri, kas sniedz informāciju, padomu un palīdzību, uzklausa iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un ieteikumus, kā arī nodrošina vietējām vajadzībām pieskaņotu informāciju.

"Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē" dibināts 2013.gadā un tā vispārējais mērķis ir veicināt Eiropas Savienības informācijas pieejamību un pilsoņu viedokļu apmaiņu par visām ES darbības jomām, īpaši par tām, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi.

 

"Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē" uzdevumi:

•Nodrošināt informāciju;

•Veicināt izpratni par ES politikām un programmām;

•Uzņemties iniciatīvu iesaistīt ES programmās;

•Nodrošināt atgriezenisko saiti ar Eiropas Komisiju.

 

"Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē” tīkls:

•Rēzeknes novada pašvaldības telpās Rēzeknē (ar atbalsta punktiem 34 novada bibliotēkās);

•Preiļu Galvenajā bibliotēkā (ar atbalsta punktiem 25 bibliotēkās);

•Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā (ar atbalsta punktiem 27 bibliotēkās);

•Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā (ar atbalsta punktiem 20 bibliotēkās).

 

"Europe Direct Austrumlatgalē" kontaktinformācija

http://rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/470

http://www.preilubiblioteka.lv/

http://bibliotekakraslava.lv/

http://www.ludzasbiblio.lv

 

“Europe Direct Austrumlatgalē” informatīvie bileteņi

http://www.rezeknesnovads.lv/res/file/,,,vis,,,kas,,,/europe-direct1-leaflet.pdf

http://www.rezeknesnovads.lv/res/file/,,,vis,,,kas,,,/visi-sisi/leaflets2.pdf

http://www.rezeknesnovads.lv/res/file/,,,vis,,,kas,,,/visi-sisi/edicazl3.pdf

 

Seko "Europe Direct Austrumlatgalē" sociālajos tīklos:

https://twitter.com/ED_Austrum_LTG

http://www.draugiem.lv/edic.austrumlatgale/

https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale

 

Noderīga informācija par Eiropas Savienību:

http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm

http://www.esmaja.lv/

http://eiro.lv/

http://ec.europa.eu/index_lv.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/lv

http://www.youtube.com/user/Esmajalv

http://europa.eu/kids-corner/index_lv.htm

http://www.es.gov.lv/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es

http://www.es2015.lv/lv/

http://riga2014.org/