„Ludza! Ludza! Tālā teiksma…”

Viens no Ludzas bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un piedāvāt lietotājiem informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem utt. 2011. gada maijā-oktobrī bibliotēka realizēja projektu „Ludza! Ludza! Tālā teiksma…”(Ludzas novada pašvaldības Mazo kultūras projektu konkurss).

 Dotais projekts ir turpinājums četriem projektiem, kuru realizācija ir notikusi dažus gadus atpakaļ: „www.ludzasbiblio.lv vietnes izveide” (VKKF atbalsts), „Kultūrvēstures datu bāzes izveidošana” (VKKF atbalsts), Kultūrvēstures datu bāzes tulkošana latgaliešu valodā ( Latgales kultūras programmas atbalsts).  Projekta „Ludza! Ludza! Tālā teiksma…” ietvaros Kultūrvēstures datu bāzes daļa tika tulkota angļu valodā.

Statistika parāda, ka www.ludzasbiblio.lv ir samērā plašs ģeogrāfiskais aptvērums, to skatās ASV, Somija, Krievijā, Vācijā, Igaunija, Izraēlā, Itālijā, Turcija, Nīderlande, Apvienotā Karaliste, kā arī citās valstīs. Tāpēc ļoti svarīgi bija informāciju par Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu kultūrvēsturiskajām vērtībām padarīt pieejamu plašai interesentu auditorijai ārpus Latvijas robežas.

2011. gada novembrī Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika projekta rezultātu prezentācija. Tās gaitā bibliotēkas direktore Inta Kušnere informēja par projektiem, ar kuru palīdzību tika sasniegts minētais rezultāts. Bibliotēkas speciāliste Ligita Jurkāne parādīja Kultūrvēstures datu bāzes iespējas. Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Viola Andruščenko prezentēja angļu valodā tulkoto Kultūrvēstures datu bāzes daļu. Projekta prezentācijas pasākums notika latviešu un angļu valodās.