Aglonkas azars

Aglonkas azars atsarūn Istras pogostā.

Plateiba 27,6 ha.

Videjais dziļums 6,0 m, lelōkais dziļums 11,9 m.

Baseins (Veļikajas baseinā).

 

http://www.ezeri.lv/db/ShowRecords?id=8