Daļkas azars

Daikas Dineju ez1Daļkas azars atsarūn Leidumnīku pogostā.

Plateiba 11,5 ha.

Videjais dziļums 1,6 m, lelōkais dziļums 3,1 m.

Veļikajas lelbaseinā.

 

 

 

 

Daika Dineju ezhttp://www.ezeri.lv/db/ShowRecords?id=1291