Goveiku azars

Goveiku azars atsarūn Ņukšu pogostā.

Plateiba 6,5 ha.

Lelōkais dziļums 2,0 m.

Veļikajas lelbaseinā.

 

http://www.ezeri.lv/db/ShowRecords?id=306