Mozais Ludzas azars

Ludza 11Mozais Ludzas azars atsarūn Latgolas augstīnes molā, 132,9 m vērs jyuras leimiņa, Ludzas piļsātā.

Gareni izstīpts azars ar šaurōku un dziļōku reitu golu. Krosti pōrsvorā stōvi, golūs zami, kūdraini. Caurplyudes azars: vokorūs nu Zvērgzdines azara ītak Plitnica, reitūs nūtece pa kanalu uz Lelū Ludzas azaru.

Plateiba 36,5 ha.

Garums 1,5 km, lelōkais plotums 0,6 km.

Videjais dziļums 1,3 m, lelōkais dziļums 2,5 m.

Baseins 70,3 km2 (Narvas lelbaseinā).

 

Latvijas daba. 3.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 199.lpp.

http://www.ezeri.lv/db/ShowRecords?id=2095