Pintu azars

pintuPintu azars atsarūn Latgolas augstīnes reitu styurī, 121,6 m vērs jyuras leimiņa, Pasines pogostā, 4 km uz dīnvydim nu Šuškovas.

Pādveida azardūbe. Upe veidoj azaru pōri ar paralelū Šešķu azaru, nu kura tū atdola šaura   grāda. Gar tū azara reitu molā krosts augsts, stōvs, cytur krosti pōrsvorā zami voi lāzoni. Azara dybyns leidzons, dyuņains, bet dziļōs krostmolas dēļ aizaugums nīceigs. Nūtece uz Plusonu. Uz dīnvydvokorim nu azara apdzeivōta vīta Meikšani.

Plateiba 39,4 ha.

Garums 1,3 km, lelōkais plotums 0,4 km.

Videjais dziļums 4,6 m, lelōkais dziļums 7,4 m.

Baseins 3,6 km2 (Veļikajas baseinā).

 

Latvijas daba. 4.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1997. – 134.lpp.

http://www.ezeri.lv/db/ShowRecords?id=2164