Šķaunes azars

skaunes.ez1Šķaunes azars atsarūn Latgolas augstīnes Dagdas paugurainē, 148,0 m vērs jyuras leimiņa, Istras pogostā.

Taisnstyurveida, zīmeļu daļā plotōkā azardūbe. Krosti pōrsvorā lāzoni, zami. Dybeys naleidzons, reitu daļā golvonūkōrt smiļšains. Vokoru daļā dyuņains. Azara zīmeļrvokoru, vokoru un dīnvydreitu daļā ir sēkļi (dziļums <2 m), zīmeļu un reitu daļā – padziļinōjumi. Nūtece pa ryuci uz Ilza azaru. Eitrofs azars; aizaugums nalels. Dzeivoj leidakas, asari, plauži, leiņi, zuši.

Plateiba 25 km2 .

Garums 2,6 km, lelōkais plotums 1,3 km.

Videjais dziļums 5,7 m, lelōkais dziļums 12,6 m.

Baseins 10,7 km2 (Veļikajas baseinā).

 

Latvijas daba. 5.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 190.lpp.

http://www.ezeri.lv/db/ShowRecords?id=2293