Zylazars

ZilezersZylazars (Siņejes azars) atsarūn Mudovas zemīnes Zylupes leidzonumā, 104,4 m vērs jyuras leimiņa, Leidumnīku pusē, uz Latvejas un Krīvejas rūbežas.

Ovala, pūrainu mežu apjemta azardūbe. Krosti pōrsvorā zami voi lāzoni, dīnvydvokoru molā nūlaidoni. Dybyns leidzons, zīmeļu un reitu daļā dyuņains. Seņōk azaram cauri tecēja Zylupe, nyu tōs gultne iztaisnōta un upe aizvadeita garum azaram uz vokorim nu tō. Azarā dīnvydūs ītak Pernovka, storp tū un bejušū Zylupes ītaku ir lela, zama sola; vacō nūtaka uz Zylupi regulēta. Eitrofs, videji aizaudzis azars. Dzeivoj leidakas, asari, plauži, leiņi, zuši.

Plateiba 216,0 ha (Latvejā 56,9 ha).

Garums 2,2 km, lelōkais plotums 1,3 km.

Videjais dziļums 2,5 m, lelōkais dziļums 3,8 m.

Zilezers1Baseins 72,0 km2 (Veļikajas baseinā).

 

 

 

 

 

Latvijas daba. 6.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 143.lpp.

http://www.ezeri.lv/db/ShowRecords?id=2364