Kivdolica

Kivdolica (Kivdalova) – Pyldas kreisō pītaka, Veļikajas baseinā.

Upe iztak nu nalela azareņa, kas atsarūn 4 km uz zīmeļreitim nu Kaunatas. Tak pa Latgolas augstīnes zīmeļu daļu, Rāznovas pauguraini. Augštecē tak cauri Goveiku azaram, vydstecē – cauri L. Kivdalovas un M. Kivdalovas azaram un pošā lejtecē pi ītakas Pyldā -- cauri Rauzu azaram. Ar ryučim azars uzjem Idzipoles, Augšsnīdzeņu, Lejassnīdzeņu, Steinovas, Dziļuma, Šostu az. u.c. azaru yudiņus. Relativs krytums augštecē un lejtecē 0,6 m/km. Azaram ir 23 nalelas pītakas (tūs kūpgarums 33 km). Azaru škārsoj Ludzas – Ezernīku ceļš.

Garums 22 km.

Baseins 91,7 km2

Krytums 37,8 m (1,7 m/km).

 

Latvijas daba. 2.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 241.lpp.