Leidyukšņa

Leidyukšņa (Līdeksne, Kalaša ryucs, Zuzupe) – Lelō Zurzu azara pītaka.

Baseins ļūti paugurainajā Latgolas augstīnes vydsdaļā. Iztak nu Leidyukšņas azara, kas uzjem Nērzas azara yudiņus. Lejtecē upe nu kreisō krosta uzjem Kurmas azaru nūteci. Ītak L. Zurzu azarā, nu kura ir nūtece cauri Vyda azaram uz Pyldas azaru un pa Pyldu uz L. Ludzas azaru. Upes baseinā ir 6 azari (kūpplateiba 8 km2). Upes relativais krytums augštecē 7,5 m/km, vydstecē un lejtecē -- 1,3 m/km.

Garums 17 km.

Baseins 66,5 km2

Krytums 31,5 m.

  

Latvijas daba. 3.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 115.lpp.