Ludza

Upe.LudzaLudza (Krīvejas Lža) – Veļikajas pītakas Utrojas (Reitupes) lobō pītaka. Upe iztak nu Lelō Ludzas azara, kas pa Pyldu uzjem Nērzas, Pyldas, Kurmas azaru u.c. azaru yudiņus. Upes baseina augšdaļa atsarūn Latgolas augstīnē, bet upe tak golvanūkōrt pa Mudavas (Veļikajas) zamīni. Sōkumā upe leikumoj pa Rēzeknes pazamynōjumu augstīnes molā samārā augstūs krostūs. Pi Felicianovas dorbojās nalela HES. Takūt gar Kreņovas, Tjapku un Jasku pūru, upe uzjem melioracijas nūvodgrōvus. Leidz Cyblai pyrmajūs 8 km relativs krytums ir samārā lels -- ~3 m/km, bet, upei plyustūt pa Zylupes leidzonumu leidz rūbežai, -- tikai 0,26 m/km (Kreņovas un Tjapku pūra pūsmā -- 0,05 m/km), pūsmā gar Krīvejas rūbežu – 0,4-0,6 m/km. Lelōkōs pītakas: kreisōs – Solupeite, Čodarānu upe (23 km; pītaka Sylagaiļu ryucs), lobōs – Djatlovka (19) km), Iņņica, Ulovica (obas Krīvejā). Bez tō upei ir vēļ 25 eisōkas pītakas (kūpgarums 26 km). Upi škārsoj vairōki ceļi (Kōrsovas – Krasnogorodskas ceļš u.c.).

Garums 156 km (Latvijā 29 km, Latvijas un Krīvejas rūbežupe ~ 80 km).

Baseins 1570 km2 (Latvijā 919  km2).

Goda nūtece 0,26 km2

Krytums 115  m (Latvijā 42 m).

 

Latvijas daba. 3.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 163.lpp.